Valentina Pavlović

Valentina Pavlović, bacc. rel. publ. (Split, 8. X. 1992. - ), stručni referent

Osnovnu školu te opću gimnaziju završila je u Pločama, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2010. upisala je dvopredmetni studij Kroatistike i Filozofije, nakon čega upisuje smjer Odnosa s javnošću i studij medija na Veleučilištu VERN, koji je završila obranom teme „Analiza verbalne i paraverbalne komunikacije pobjedničkih govora posljednja tri predsjednika Republike Hrvatske“. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije upisala je 2020. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radno iskustvo stjecala je najprije na raznim radiopostajama, a 2015. zaposlila se u tvrtki MPG d.o.o. na radno mjesto asistenta. U veljači 2018. počela je raditi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Studentskoj referadi na mjestu stručnog referenta.

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Valentina Pavlović [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1siN7gYx1RmPl4N2lLpNa1Ejp3oL3Kwuc/edit [upisati datum pristupanja]