Nikola Peršić

Nikola Peršić

Dr. Nikola Peršić (Sarajevo, 5. XII. 1908. – Zagreb, 27. I. 1965.), izvanredni profesor

Dr. Nikola Peršić rođen je 1908. godine u Sarajevu, gdje je završio klasičnu gimnaziju, a diplomirao je 1931. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu XIII. antropogeografsku grupu nauka (A-geografija, B-opća historija, C-nacionalna historija). Doktorsku disertaciju iz područja filozofije (geografije) pod nazivom "Prirast i kretanje gradskog stanovništva s naročitim obzirom na grad Zagreb" obranio je 1935. godine.

Na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi se zapošljava 1933. najprije kao honorarni asistent, a uskoro kao stalni asistent. Kao dobitnik stipendije Humboldtove zaklade 1934. godine nastavlja studij geografije na Sveučilištu u Berlinu, a za nastavak studija dobiva 1938. godine i stipendiju francuske vlade za rad u geografskim institutima u Parizu. Nakon položenog stručnog ispita 1936. godine počinje raditi kao honorarni docent na predmetu „Regionalna geografija izvanevropskih zemalja“ i od tada je samostalno vodio sve seminare Katedre za geografiju. U 1941. postaje stalni docent, te izvanredni profesor u 1943. godini. Od 1945. do 1947. predavao je na katedri Ekonomska geografija na predmetima „Opća fizička i gospodarska geografija“ i „Geografija svih izvaneuropskih zemalja“. Od 1947. do 1951. predavao je „Ekonomsku geografiju“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Bio je predstojnik geografskog instituta i šef Katedre za geografiju.

Od 30. travnja 1951. godine zapošljava se u Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, gdje je vodio kartografsko-geografsku zbirku, odsjek geografije, kartografije, ekonomske historije, biologije, botanike, zoologije i sve grane privrede i prometa stručnog kataloga.

VAŽNIJA DJELA:

Peršić, N. (1935) Prirast i kretanje gradskog stanovništva s naročitim obzirom na grad Zagreb. Zagreb: Knjižara ST. Kugli.

Lukas, F. i Peršić, N. (1938) Minervin svjetski atlas: 110 glavnih i sporednih karata. Zagreb: Minerva.

Peršić, N. (1938) Države na Bliskom istoku. Zagreb: Zaklada tiskare Narodnih novina.

Peršić, N. (1938) Hlebine. Zagreb: Štamparija Gaj.

Lukas, F. i Peršić, N. (1941) Zemljopis Nezavisne Države Hrvatske: za više razrede srednjih škola. Zagreb: Nakladni zavod hrvatske državne tiskare.

Peršić, N. (1942) Svijet u brojkama. Zagreb: Uprava gospodarstva.

Lukas, F. i Peršić, N. (1943) Obći i geopolitički smještaj Nezavisne Države Hrvatske. Hrvatska obzorja, 2(1994), 1, str. 169-183.

Peršić, N. (1943) Slovaci i Slovačka. Zagreb: Hrvatsko-slovačko družtvo.

Peršić, N. (1949) Ekonomska geografija FNR Jugoslavije. Zagreb: STručni odsjek n. s. o-e Zagrebačkog sveučilišta.

Peršić, N. (1950) Bauxit i aluminij: s naročitim obzirom na našu proizvodnju. Zagreb: Seljačka sloga.

Peršić, N. (1952) Nafta u svjetskoj proizvodnji. Zagreb: Seljačka sloga.

OSTALI IZVORI:

Novak, M., ur. (1980) 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 261-262.


CITIRANJE:

EFZG (2021) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Nikola Peršić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/p/nikola-per%C5%A1i%C4%87 [upisati datum pristupanja]