Najla Podrug

Najla Podrug

Dr. Najla Podrug (Split, 30. VI. 1979. - ) izvanredni profesor

Izv. prof. dr. sc. Najla Podrug rođena je 30. lipnja 1979. u Splitu. Studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je upisala 1997. te diplomirala na smjeru Organizacija i management 2002. godine (prosjek ocjena 5). Znanstveni poslijediplomski studij “Organizacija i management” na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2003. Nakon što je sve predviđene ispite položila s prosječnom ocjenom 5, magistarski rad pod naslovom “Utjecaj kulturoloških dimenzija na stil poslovnog odlučivanja” (mentor: prof. dr. sc. Darko Tipurić) obranila je 14. prosinca 2005. EDAMBA predbolonjski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2006. Položila je sve predviđene ispite s prosječnom ocjenom 5, a 11. siječnja 2010. stekla je akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorske disertacije “Odnosi uslužnosti između menadžerskih razina u velikim hrvatskim poduzećima” (mentor: prof. dr. sc. Darko Tipurić). Od 2002. zaposlena je kao znanstveni novak na Ekonomskom institutu u Zagrebu, a od 15. prosinca 2003. radi na Katedri za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2012. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice u području društvenih znanosti, polje ekonomije, grana organizacija i menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2017. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Katedri za organizaciju i menadžment. Upisana je u registar znanstvenika i istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske pod brojem 252046.

Izv. prof. dr. sc. Najla Podrug sudjelovala je u izvođenju nastave na kolegiju „Poslovna organizacija” (predbolonjski program) te kolegijima bolonjskog programa „Organizacija”, „Osnove menadžmenta”, „Menadžment”. U sklopu EBIP programa 2005. godine je izvodila kolegij „International and Cross-Cultural Management”. Od 2009. do danas sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima „Menadžment”, „Korporativno upravljanje”, „Poslovna strategija” i „Strateški menadžment”. Od 2008. izvođač je kolegija „Međunarodni menadžment”, a od 2012. imenovana je nositeljicom kolegija. U sklopu BDIB programa 2016. izvodila je kolegij „Strategic management”. Od 2018. godine je nositeljica kolegija „Cross-Cultural Management” na BDIB studiju koji se izvodi u suradnji s C. T. Bauer College of Business, University of Houston (SAD). Na poslijediplomskim specijalističkim studijima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sunositeljica je kolegija „Menadžment u međunarodnom poslovanju” na SPDS-u Upravljanje izvozom i nositeljica kolegija „Menadžment u međunarodnom okruženju” na SPDS-u Organizacija i menadžment. Na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku sunositeljica je izbornog kolegija „Međunarodno organizacijsko ponašanje” (modul Menadžment). Na sveučilišnom specijalističkom poslijediplomskom studiju Upravljanje ljudskim potencijalima pri Sveučilištu u Zagrebu nositeljica je izbornog kolegija „Upravljanje ljudskim potencijalima u međunarodnom okruženju”.

U 2012. je kao gost predavač održala predavanje na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu u okviru kolegija „Menadžment u globalnom okruženju“ na diplomskom studiju, smjer Menadžment i organizacija. U 2013. je kao gost predavač održala predavanje na MBA studiju u okviru Institute of Technology Management na National Tsing Hua University, Hsinchu, Tajvan. U 2014. je kao gost predavač na MBA studiju održala predavanje u sklopu kolegija „Međunarodni strategijski menadžment“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu.

Izv. prof. dr. sc. Najla Podrug je dobitnica treće nagrade na međunarodnom natjecanju 2010 EDAMBA Doctoral Thesis Competition. Odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 2008. kao koautorici knjige „Korporativno upravljanje”, dodijeljena joj je nagrada „Mijo Mirković” za znanstveni rad koji predstavlja izniman znanstveni doprinos. Pristupnici je također dodijeljena nagrada nagrada „Mijo Mirković“ za 2015. i to za skupni znanstveni članak (do najviše tri autora) s istaknutim znanstvenim doprinosom u polju ekonomije referiran u jednoj od bibliografskih baza podataka koje se vrednuju prilikom izbora u znanstvena zvanja iz područja društvenih znanosti – polje ekonomije. Nagradu za izniman znanstveni doprinos iz područja društvenih znanosti izv. prof. dr. sc. Najli Podrug dodijelilo je 2012. Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu.

Pristupnica je 2005. godine stekla Professional Diploma in Retail Management na Leeds Metropolitan University (UK). 2007. godine je završila Program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika, organiziran u suradnji Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ljetni semestar akademske godine 2007/2008. provela je na znanstvenom usavršavanju na „Leslie Silver International Faculty” sastavnici Leeds Metropolitan University-a (UK).

Izv. prof. dr. sc. Najla Podrug je član uredništva časopisa Management Fakulteta za Management Univerza na Primorskem (2015.-), član uredništva časopisa European Journal of Economics and Management (2014.-), član uredništva časopisa UTMS Journal of Economics (2017.-), te član SEECGAN odbora međunarodne konferencije International OFEL Conference (2013.-). Od 2017. do 2019. pristupnica je bila izvršna urednica časopisa Ekonomski pregled. Od 2005. godine je obnašala funkciju tajnika Doktorskog studija iz ekonomije i poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (za generacije upisane do akademske godine 2015/2016).

Mentorica je na više od stotinu završnih i diplomskih radova te jedne doktorske disertacije. Autorica je i koautorica više od 75 radova (znanstvenih članaka, knjiga i sveučilišnih udžbenika). Recenzirala je brojne znanstvene članke i studijske programe te je bila voditeljica i članica projektnog tima na nekoliko znanstveno-istraživačkih i komercijalnih projekata.

VAŽNIJA DJELA:

Knjige:

Podrug, N., Filipović, D. i Kovač, M. (2021.), Transnacionalna korporacija: strateški i organizacijski aspekti. Zagreb: Školska knjiga.

Vrdoljak Raguž, I., Podrug, N. i Jelenc, L., ur. (2016.), Neostrategic Management: An International Perspective on Trends and Challenges, Heidelberg: Springer.

Tipurić, D., Vrdoljak Raguž, I. i Podrug, N., ur. (2014.), Rethinking Corporate Governance. Harlow: Pearson.

Rahimić, Z. i Podrug, N. (2013.), Međunarodni menadžment, Sarajevo: Ekonomski fakultet Sarajevo.

Vrdoljak Raguž, I., Jelenc, L. i Podrug, N. (2013.), Izvori konkurentske prednosti u XXI. Stoljeću, Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku.

Rad s međunarodnom nagradom:

Podrug, N. (2010.), Stewardship relations within management hierarchy in large Croatian companies - Doctoral thesis summary - Third Award, u: Assimakopoulos D. (ur.), EDAMBA Journal, str. 37-54.

Izabrani znanstveni radovi:

Podrug, N., Kovač, M. i Filipović, D. (2021.), Subsidiary contribution to the MNC – impact of strategic initiatives, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 34(1), str. 1-19.

Podrug, N., Brezović, A. i Filipović, D. (2020.), Odnos dimenzija nacionalne kulture i jasnoće uloga na poslu. Ekonomska misao i praksa, 29(2), str. 471-488.

Kovač, M., Filipović, D. i Podrug, N. (2019.), Partikularnosti strateškog upravljanja međunarodnim podružnicama, Ekonomski pregled, 70(3), str. 529-553.

Filipović, D., Krišto, M. i Podrug, N. (2018.), Impact of crisis situations on development of business continuity management in Croatia, Management: Journal of Contemporary Management Issues, 23(1), str. 99-122.

Filipović, D., Podrug, N. i Kandžija, T. (2017.), Successful takeovers and internal organizational variables: Experience from Croatia, International Journal of Organizational Leadership, 6(2), str. 231-248.

Podrug, N., Filipović, D. i Kovač, M. (2017.), Knowledge sharing and firm innovation capability in Croatian ICT companies, International Journal of Manpower, 38(4), str. 632-644.

Dabić, M., Tipurić, D. i Podrug, N. (2015.), Cultural differences affecting decision-making style: a comparative study between 4 countries, Journal of Business Economics and Management, 16(2), str. 275-289.

Podrug, N. i Ajduk, V. (2015.), Interpersonalno povjerenje i inovativnost hrvatskih poduzeća, Ekonomski pregled, 66(1), str. 31-49.

Podrug, N., Filipović, D. i Stančić, I. (2014.), Analysis of cultural differences between Croatia, Brazil, Germany and Serbia, Economic Research - Ekonomska istraživanja, 21(1), str. 818-829.

Podrug, N., Krišto, M. i Kovač, M. (2014.), Cross-cultural adaptation of Croatian expatriates, Ekonomski pregled, 65(5), str. 453-472.

Podrug, N. i Gauta, N. (2013.), Komparativna analiza stilova upravljanja konfliktima između Hrvatske i SAD-a, Ekonomski pregled, 64(2), str. 123-142.

Podrug, N., Vrdoljak Raguž, I. i Pavković, I. (2012.), Istraživanje primjene bilance postignuća u hrvatskim poduzećima, Ekonomska misao i praksa, 21(2), str. 693-712.

Podrug, N., Filipović, D. i Hokman, L. (2012.), The contribution of Fons Trompenaars to the research of national culture, Ekonomska misao i praksa, 21(1), str. 85-96.

Podrug, N. (2011.), Influence of national culture on decision-making style, The South East European Journal of Economics and Business, 6(1), str. 37-44.

Podrug, N. i Račić, D. (2011.), Corporate governance as a learning process: organizational and societal levels, Megatrend revija, 8(1), str. 95-113.

Podrug, N. (2011.), The Strategic Role of Managerial Stewardship Behaviour for Achieving Corporate Citizenship, Ekonomski pregled, 62(7-8), str. 404-420.

Podrug, N. (2011.), Analiza faktora kredibiliteta unutar funkcije povjerenja Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(2), str. 229-242.

Podrug, N. i Šutalo, M. (2011.), Institucionalizacija uslužnosti u suvremenim organizacijama, Ekonomska misao i praksa, 20(2), str. 527-542.

Tipurić, D. i Podrug, N. (2010.), Teorijska konceptualizacija i empirijska validacija teorije uslužnosti, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8(1), str. 65-80.

Podrug, N., Prester, J. i Filipović, D. (2010.), Uloga menadžmenta u razvoju proaktivnosti velikih hrvatskih poduzeća, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8(2), str. 7-21.

OSTALI IZVORI:

IRB (2022.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 18. srpnja 2022. s https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/18578

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Ekonomski fakultet: Najla Podrug, preuzeto 28. kolovoza 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/organizacija-i-menadzment-29786/clanovi-30611/izv-prof-dr-sc-najla-podrug/30724

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Najla Podrug [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/p/najla-podrug