Mirna Petanjek

Mirna Petanjek

Mirna Petanjek, prof. (Zagreb, 29. IX. 1984. -), predavač

Mirna Petanjek rođena je u Zagrebu, gdje je završila klasičnu osnovnu školu Josipa Juraja Strossmayera i jezičnu gimnaziju Lucijana Vranjanina. Također je uspješno završila osnovnu glazbenu školu Pavla Markovca. Nakon položene mature upisala je studij njemačkoga jezika i književnosti i pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirala u listopadu 2010. godine.

Tijekom i nakon završetka studija radila je kao voditeljica tečajeva njemačkoga jezika u zagrebačkim privatnim školama stranih jezika te prevodila i vodila tečajeve poslovnoga njemačkog jezika u brojnim poduzećima. Prvo radno mjesto u državnoj školi dobila je 2010. godine u Upravnoj školi Zagreb gdje je radila kao nastavnica njemačkoga jezika na zamjeni. Nakon toga su uslijedile zamjene u osnovnim i srednjim školama u Velikoj Gorici (OŠ Eugena Kumičića, Umjetnička škola Franje Lučića), Klinča Selu (OŠ Klinča Sela) i Zagrebu (Gimnazija Tituša Brezovačkog).

2012. godine je položila stručni ispit u Osnovnoj školi Ivana Merza u Zagrebu, a te je iste godine otvorila obrt za poduku i prevođenje kako bi mogla samostalno voditi tečajeve poslovnoga njemačkog jezika u raznim poduzećima te prevoditi. Od 2013. do 2015. radila je kao profesorica njemačkoga jezika i pedagoginja u Privatnoj sportskoj i jezičnoj gimnaziji Franje Bučara u Zagrebu.

Kao vanjska suradnica na Katedri za poslovne strane jezike Ekonomskoga Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radila je u razdoblju od 2015. do 2018. godine. Od listopada 2018., nakon održanog nastupnog predavanja na temu Adjektivgebrauch bei der Werbegestaltung, radi kao predavačica poslovnoga njemačkog jezika na Katedri za poslovne strane jezike.

U akademskoj godini 2019. proširuje dugogodišnju suradnju kolegija Poslovni njemački II s kolegijem Mikroökonomie i docentom dr. sc. Franom Galetićem s Katedre za ekonomsku teoriju te zajedno pokreću kategoriju natjecanja u prezentiranju na njemačkome jeziku u okviru studentskoga natjecanja u prezentiranju na stranom jeziku Ogranize Your Talk. Od tada je mentorica brojnim studentima u pripremi njihovih stručnih prezentacija i pomaže im razvijati prezentacijske i komunikacijske vještine na njemačkome jeziku.

U izdanju Ekonomskoga fakulteta je 2020. je u suradnji s predavačicom poslovnoga njemačkog jezika Ankicom Švob objavila elektronski priručnik s vježbenicom Deutsch im Geschäftsalltag 1 koji je namijenjen studentima Stručnoga studija na kolegiju Početni njemački u poslovanju I. . Mirna Petanjek je i recenzentica udžbenika Wir 2 i Wir 3 te radne bilježnice Wir 2 i Wir 3 za njemački jezik u izdanju izdavačke kuće Klett Verlag d.o.o.

Mirna Petanjek se već tijekom studija započela stručno usavršavati sudjelujući na stručnim radionicama, seminarima i konferencijama iz područja metodike, didaktike i prevođenja, a od 2015. se kontinuirano usavršava i u području jezika struke te izlaže na međunarodnim konferencijama i objavljuje članke u stručnim časopisima i zbornicima. Uz metodiku i didaktiku jezika struke posebno se zanima za interkulturalnu kompetenciju te komunikacijske vještine kao čimbenike uspjeha u poslovnome okruženju.

DJELA:

Petanjek, M. i Švob A. (2020) Deutsch im Geschäftsalltag 1 für Anfäger. Zagreb: Ekonomski Fakultet - Zagreb

Petanjek, M. (2016) Studentska procjena važnosti gramatike njemačkoga jezika u nastavi jezika struke, Strani jezici, Časopis za primijenjenu lingvistiku, ISSN: 0351-0840, str. 102-115. Zagreb: Odjel za strane jezike Hrvatskog filološkog društva u suradnji sa Školskom knjigom, d.d.

Petanjek, M. (2016) Jezik struke i uloga gramatike, I. međunarodna konferencija – Od teorije do prakse u jeziku struke, CD Zbornik radova 2016., ISSN: 1849-9279, str. 176-192, Zagreb: Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama

OSTALI IZVORI:

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Mirna Petanjek [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/poslovni-strani-jezici/clanovi-30472/mirna-petanjek/38171 [2.9.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mirna Petanjek [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1qo-UKeq-8DLofn3vNl7F316XWE_4ieJ3/edit [upisati datum pristupanja]