Marko Primorac

Marko Primorac

Izv. prof. dr. sc. Marko Primorac (Zagreb, 25. X. 1984. -), izvanredni profesor

Marko Primorac završio je XV. gimnaziju u Zagrebu i 2003. upisao Ekonomski fakultet - Zagreb. Tijekom studija dobio je nekoliko stipendija i nagrada, među kojima i nagradu Zaklade Prof. dr. Marijan Hanžeković za rad „Mjerenje efikasnosti i produktivnosti hrvatskih banaka Malmquistovim indeksom promjene ukupne faktorske produktivnosti“. Osnivač je studentske udruge Financijski klub koja okuplja najbolje studente s ciljem promicanja financijske teorije i prakse među članovima Kluba, ali i u široj društvenoj zajednici. Diplomirao je 2007., a 2009. završio Poslijediplomski specijalistički studij obranivši rad „Analiza kreditne sposobnosti lokalnih jedinica u Republici Hrvatskoj“ za koji je dobio nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. U 2013. je obranio doktorsku disertaciju pod naslovom: „Fiskalna decentralizacija i ublažavanje lokalnih nejednakosti u zemljama Europske unije i Republici Hrvatskoj“ za koju je nagrađen nagradom “Dr. Pero Jurković”. Na Ekonomskom fakultetu – Zagreb zaposlen je od 2007. i sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija „Javne financije“, „Lokalne financije“, „Upravljanje javnim dugom“ i „Upravljanje financijama u javnom sektoru“ na hrvatskom te „Public Finance“ na engleskom jeziku. Područja njegovog znanstvenog rada su upravljanje financijama i rizicima u javnom sektoru, fiskalni federalizam i oporezivanje.

Kao autor ili koautor objavio je 4 sveučilišna udžbenika, te više od 70 znanstvenih i stručnih te popularnih (publicističkih) radova. Urednik je publikacije Fiscus (Znanstveno društvo ekonomista) te član uredništva časopisa Ekonomski Pregled / Economic Review (Hrvatskog društva ekonomista). Recenzent je za časopise Financial Theory and Practice, Contemporary Economics, Lex localis, Economic Research, Economic Thought and Practice, Public Sector Economics, Acta Oeconomica, Annals of Public and Cooperative Economics, Strategos te druge časopise, domaće i međunarodne znanstvene konferencije i knjige.

Usavršavao se na National University of Singapore, Università Bocconi – Milano, American Institute on Political and Economic Systems, Hochschule für Wirtschaft und Recht – Berlin. U 2009. je bio gostujući istraživač na Glasgow Caledonian University, a u 2015. na CESifo (Center for Economic Studies i Ifo Institute) u Münchenu gdje postaje članom CESifo istraživačke mreže. U 2016. bio je član Stručne radne skupine za reviziju poreznog sustava i izradu novih zakonodavnih rješenja u poreznom sustavu Republike Hrvatske, a 2017. član Povjerenstva za izradu novog modela sustava financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske. U 2018. je bio član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava te član stručne radne skupine za izradu Nacionalne razvojne strategije pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Od 2018. do 2020. obnašao je dužnost savjetnika Predsjednice Republike Hrvatske za gospodarstvo. Bio je koordinator Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice, te koordinirao aktivnosti Ureda Predsjednice u područjima koja uključuju javne financije, javna poduzeća, energetiku, promet, sigurnosno-obrambenu industriju, telekomunikacije, digitalizaciju, kritičnu infrastrukturu, poljoprivredu, turizam i druge relevantne sektore. Vodio je i sudjelovao u nekoliko radnih skupina Predsjednice, od kojih valja istaknuti Radnu skupinu za izradu smjernica za daljnju fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj Republike Hrvatske te radnu skupinu za ostvarivanje preduvjeta za potpisivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om. Od 2016. godine je član Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, od 2017. do 2018. bio je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede d. d., a od 2018. je zamjenik predsjednika Revizijskog odbora Hrvatske lutrije d. o. o. Od 2021. je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije te predsjednik Revizijskog odbora. Od 2021. je vanjski član Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora. Od srpnja 2022. godine obnaša dužnost ministra financija Republike Hrvatske.

Kao istraživač, sudjelovao je u većem broju projekata kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Konzultant je i vanjski suradnik Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda te drugih renomiranih domaćih i međunarodnih institucija. Od 2020. radi kao konzultant za Center of Excellence in Finance na programu ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine, a od 2022. kao član glavne skupine stručnjaka (Core Group of Experts) radi na poboljšanju kvalitete i provedbe programa ekonomskih reformi sedam zemalja Zapadnog Balkana i Turske, posebno u pogledu integracije strukturnih reformi i fiskalnih okvira.

DJELA:

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima s međunarodnim uredništvom i međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima:

Primorac, M. i Golub, L. (2019.), Fiskalni rizici prirodnih nepogoda u Hrvatsko,. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 17(2), str. 39-58.

Werding, M. i Primorac, M. (2018.), Old-age provision in transition: the case of Croatia, Journal of Pension Economics and Finance, 17 (4), str. 576–593.

Bajo, A., Primorac i M., Runtić, D. (2017.), Public Financial Management, Accountability, and Citizens’ Trust, Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave, 17 (3), str. 389-405.

Vlah Jerić, S. i Primorac, M. (2017.), Data mining for assessing the credit risk of local government units in Croatia, Croatian operational research review, 8 (1), str. 193-205.

Bajo, A. i Primorac, M. (2017.), Political Economy of Fiscal Equalization: The Case of Croatia, Lex localis, 15(2), str. 155-173.

Bajo, A., Klemenčić, I. i Primorac, M. (2016.), Asimetrična decentralizacija na primjeru odabranih država članica Europske unije, Hrvatska i komparativne javna uprava, 16(1,) str. 31-54.

Bajo, A. i Primorac, M. (2016.), Financial performance of major public enterprises in Croatia from 2006 to 2014, Economia pubblica, 24(3), 117-148.

Bajo, A., Primorac, M. i Grubišić, L. (2016.), Organisation and financing of football clubs in Croatia, MEST Journal, 4(2), str. 11-22.

Primorac, M. i Župančić, I. (2016.), The structure and economic significance of government guarantees in Croatia and the European Union, Financial Theory and Practice, 40(1), str. 63-83.

Primorac, M. (2015.), The effectiveness of fiscal equalisation in Croatia, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1), str. 299-311.

Bajo, A. i Primorac, M. (2014.), Fiskalna decentralizacija i fiskalna neravnoteža u državama članicama Europske unije, Hrvatska i komparativna javna uprava, 14(2); str. 427-464.

Primorac, M. (2014.), The Restructuring of the Fiscal Equalization System In Croatia, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 32(2), str. 213-232.

Bajo, A. i Primorac, M. (2013.), Fiskalno izravnanje u državama članicama Europske unije, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 11(2), str. 75-97.

Posedel, P. i Primorac, M. (2012.), Modeling local government unit credit risk in the Republic of Croatia, Financial Theory and Practice, 36(4), str. 329-354.

Primorac, M. (2011.), Local Government and Utility Firms’ Debts, Financial Theory and Practice, 35(4), str. 443-464.

Bajo, A. i Primorac, M. (2011.), Government Guarantees and Public Debt in Croatia, Financial Theory and Practice, 35(3), str. 253-276.

Bajo, A. i Primorac, M. (2010.), Local government borrowing practice in Croatia, Financial Theory and Practice, 34(4), str. 379-406.

Poglavlja u inozemnim knjigama:

Bajo, A. i Primorac, M. (2018.), An overview of the fiscal decentralisation process in Croatia, u: Bartlett, W, Kmezić, S., Đulić, K. (ur.), Fiscal Decentralisation, Local Government and Policy Reversals in Southeastern Europe, Palgrave Macmillan.

Lovrinović, I., Primorac, M. i Lovrinović, T. (2016.), Two transitions in Croatia, u: Duman, T., Obralić, M., Ilgun E. i Ergun, U. (ur.), Regional Economic Development in the Balkan Region, Cambridge Scholars Publishing.

Znanstveni radovi objavljeni u cijelosti (u obliku knjižne ili elektroničke građe) u zborniku znanstvenog skupa s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima odnosno zastupljenim u jednoj od relevantnih citatnih baza podataka:

Bajo, A., Primorac, M.i Čavić, S. (2019.), Medicinal products market and financial position of pharmaceutical companies in the Republic of Croatia, u: Leko Šimić, M. i Crnković, B. (ur.), 8th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, Proceeding, str. 380-392.

Bajo, A., Primorac, M. i Blažeković, M. (2018.), Financial performance of tourist boards in the Republic of Croatia, u: Mašek Tonković, A. i Crnković, B. (ur.), 7th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, Proceeding, str. 924-932.

Bajo, A., Galinec, D. i Primorac, M. (2017.), The Efficiency of Fiscal Consolidation in Selected EU Member States, u: 5th International Scientific Conference “Economy of Integration”- ICEI 2017, Conference. Proceedings, Tuzla: Univerity of Tuzla / Faculty of Economics, Tuzla, BiH, str. 142-156,.

Bajo, A., Primorac, M. i Kanižaj Martinac, L. (2017.), State agencification in the Republic of Croatia – fiscal effects, accountability and transparency, u: Mašek Tonković, A. (ur.), 6th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, Proceeding, str. 979-989.

Primorac, M. i Bajo, A. (2016.), Public debt and fiscal risks in the European union, u: Rotschedl, J. i Cermakova, K. (ur.), Proceedings of the 22nd International Academic Conference (IISES), Prague: International Institute of Social and Economic Sciences, str. 206-218.

Bajo, A., Primorac, M. i Jurinec, D. (2016.), The Impact of Liberalisation on the Market Structure and Financial Operations of Corporations in the Gas Sector in the Republic of Croatia, u: MIC 2016 Conference Proceedings - Managing Global Changes, str. 363-393.

Bajo, A., Primorac, M. i Sopek, P. (2016.), Net fiscal position of regions in Croatia, u: Mašek Tonković, A. (ur.), 5th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, Proceeding, str. 1014-1033.

Bajo, A. i Primorac, M. (2015.), Fiscal Risks and Public Debt Growth in the Region of Former SFR Yugoslavia, u: 4th International Scientific Conference “Economy of Integration”- ICEI 2015, Conference. Proceedings, Tuzla: Univerity of Tuzla / Faculty of Economics, Tuzla, BiH, str. 152-171.

Šimović, H., Primorac, M. i Bratić, V. (2012.), The elasticity of personal income tax in Croatia, u: Praščević, A. (ur.), From Global Crisis to Economic Growth: Which Way to take? Proceedings of International Scientific Conference, 20-22. rujna 2012, Beograd: Sveučilište u Beogradu, Ekonomski fakultet.

Maletić, I., Primorac, M. i Sopek, P. (2011.), The net fiscal effect of pre-accession and accession of Bosnia and Herzegovina to the European Union, Second International scientific symposium Challenges and perspectives of integration in countries of South-Eastern Europe, 9-10. prosinca 2011., Tuzla, BIH.

Znanstveni radovi, recenzirani, objavljeni u zborniku radova s domaćih znanstvenih skupova:

Šimurina, N. i Primorac, M. (2014.), The role of the tax policy in the fiscal recovery of the EU, u: International conference “Tax reforms: experiences & perspectives”, June 20, 2014, Zagreb: University of Zagreb.

Bajo, A. i Primorac, M. (2009.), Zašto je lokalnim jedinicama potreban kreditni rejting? u: Hrvatski javni sektor u aktualnim gospodarskim uvjetima, 2009, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Opatija 2. i 3. travnja 2009.

Knjige i poglavlja u knjizi:

Primorac, M. (2019.), Fiskalni rizici u Hrvatskoj, u: Družić, G. i Šimović, H. (ur.), Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 89-102.

Primorac, M. i Grabovac, I. (2019.), Hrvatsko tržište nafte i naftnih derivate, u: Rimac Smiljanić, A., Šimić Šarić, M. i Visković, J. (ur.), Financijska kretanja – najnoviji događaji i perspektive, Split: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, str. 223-247.

Primorac, M. i Poljak, K. (2018.), Fiskalni rizici poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu velikih gradova, u: Koški, D., Karačić, D. i Sajter, D. (ur.), Financije: teorija i suvremena pitanja, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 41-74.

Primorac, M. i Galić, A. (2017.), Fiskalni rizici i financijsko poslovanje željezničkih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske, u: Blažić, H., Dimitrić, M. i Pečarić, M. (ur.), Financije na prekretnici: Imamo li snage za iskorak? Rijeka: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, str. 253-270.

Primorac, M. i Petrović, S. (2016.), Usporedna analiza zaduženosti lokalnih jedinica u zemljama Europske unije, u: Stojanović, A. i Šimović, H. (ur.), Aktualni problemi i izazovi razvoja financijskog sustava, Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb, str. 251-271.

Dražić, Lutilsky, I., Dragija, M., Primorac, M. i Šimović, H. (2015.), Računovodstvo poreza, Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb.

Primorac, M. (2012.), Financiranje lokalnih jedinica vlasti, u: Šimurina, N. i Šimović, H. (ur.), Javne financije u Hrvatskoj, Zagreb. Ekonomski fakultet Zagreb, str. 171-192.

Bajo, A., Primorac, M. i Andabaka Badurina, A. (2011.), Osnove upravljanja javnim dugom, Zagreb: Institut za javne financije.

Primorac, M. (2011.), Sekundarno tržište državnih vrijednosnica u Republici Hrvatskoj, u: Jakovčević, D., Lovrinović, I. i Radošević, D. (ur.), Novac i ekonomski rast: monetarna politika ekonomskog rasta i zaposlenosti, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 169-184.

Stručni radovi objavljeni u časopisima:

Primorac, M. i Troskot, Z. (2005.), Mjerenje efikasnosti i produktivnosti hrvatskih banaka Malmquistovim indeksom promjene ukupne faktorske produktivnosti, Financijska teorija i praksa, 29(4), str. 367-383.

Prikazi knjiga:

Primorac, M. (2015.), Social market economy: the case of Germany, Ştefan Sorin Mureşan. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 33(1), str. 149-151.

Primorac, M. (2013.), Effective Federalism and Local Finance, Financial Theory and practice, 37(1), str. 127-133.

Primorac, M. (2009.), Javne financije lokalnih jedinica vlasti, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, (1), str. 207-208.

Primorac, M. (2008.), Public Finance, Financijska teorija i praksa, 32(1), str. 95-96.

Doktorska disertacija:

Primorac, M. (2013.), Fiskalna decentralizacija i ublažavanje lokalnih nejednakosti u zemljama Europske unije i Republici Hrvatskoj, Doktorska disertacija, Zagreb: Vlastita naklada.

Specijalistički poslijediplomski rad:

Primorac, M. (2009.), Analiza kreditne sposobnosti lokalnih jedinica u Republici Hrvatskoj, Zagreb: Vlastita naklada.

Popularni (publicistički) članci:

Šimović, H., Bajo, A., Primorac, M., Davidović, M. i Jelavić, F. (2019.), Tržište igara na sreću u Hrvatskoj: financijsko poslovanje i fiskalni učinak. Fiscus, (9).

Bajo, A. i Primorac, M. (2018.), Tehnologija blockchaina može ubrzati i pojeftiniti izdavanje obveznica, Poslovni tjednik LIDER, (prosinac).

Bajo, A., Čavić, S. i Primorac, M. (2018.), Tržište lijekova i financijski položaj farmaceutskih tvrtki u Republici Hrvatskoj, Fiscus, (8).

Bajo, A., Primorac, M. i Blažeković, M. (2018.), Ocjena financijskog poslovanja županijskih uprava za ceste i društava za izgradnju i održavanje cesta u Republici Hrvatskoj, Fiscus, (7).

Bajo, A., Ovanin, Z., Primorac, M., Šimović, H. (2018.), Hrvatsko tržište energije proizvedene iz vjetroelektrana, Fiscus, (6).

Bajo, A., Zuber, L. i Primorac, M. (2017.), Uspješnost financijskog poslovanja poduzeća (trgovačkih društava) u vlasništvu države, Fiscus,(5).

Bajo, A. i Primorac, M. (2017.), Poboljšava se sustav fiskalnog izravnanja u Hrvatskoj, Aktualni osvrt, (96).

Bajo, A. i Primorac, M. (2017.), Restrukturiranje željezničkih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske, Fiscus, (4).

Bajo, A. i Primorac, M. (2017.), Tko čeka taj dočeka - nakon šest godina ponovno imamo Strategiju upravljanja javnim dugom, Aktualni osvrt, (91).

Bajo, A., Primorac, M. i Jurinec, D. (2016.), Tržište plina u Republici Hrvatskoj - liberalizacija i financijsko poslovanje, Fiscus, (3).

Bajo, A., Primorac, M., Hanich, M. (2016.), Restrukturiranje i privatizacija brodogradilišta u Hrvatskoj, Fiscus, (2).

Bajo, A. i Primorac, M. (2016.), Poslovanje nogometnih klubova u Hrvatskoj, Fiscus, (1).

Bajo, A. i Primorac, M. (2016.), Vladino izvješće u mandatu 2011. - 2015. - pišemo opširno jer „nemamo vremena“pisati koncizno, Aktualni osvrt, (87).

Bajo, A. i Primorac, M. (2015.), Treba li redefinirati fiskalne kriterije iz Maastrichta?, Newsletter, (99).

Bajo, A. i Primorac, M. (2015.), Petnaeste izmjene Zakona o financiranju lokalnih jedinica, Aktualni osvrt, (84).

Bajo, A. i Primorac, M. (2015.), Gdje je zapelo s Imunološkim zavodom?, Aktualni osvrt, (839.

Bajo, A. i Primorac, M. (2015.), Revizija učinkovitosti trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica, Aktualni osvrt, (74).

Bajo, A., Primorac, M., Sopek, P. i Vuco, M. (2015.), Neto fiskalni položaj županija od 2011. do 2013., Newsletter, (94).

Bajo, A. i Primorac, M. (2014.), Dug i fiskalni rizici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Newsletter, (93).

Bajo, A. i Primorac, M. (2014.), Sve je isto k'o i lani – Nemamo Strategiju upravljanja javnim dugom?, Aktualni osvrt, (73).

Bajo, A. i Primorac, M. (2014.), Nova raspodjela poreznih prihoda između središnje države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Aktualni osvrt, (72).

Bajo, A. i Primorac, M. (2014.), Promjene metodološkog obuhvata javnog duga i proračunskog deficita, Aktualni osvrt, (70).

Bajo, A. i Primorac, M. (2014.), Restrukturiranje javnih društava je ključ uspjeha reformi javnog sektora u Hrvatskoj, Aktualni osvrt, (68).

Bajo, A. i Primorac, M. (2014.), Jesu li ekonomski opravdane razlike u cijeni vode?, Aktualni osvrt, (64).

Bajo, A. i Primorac, M. (2014.), Gospodo, gdje je strategija zaduživanja i upravljanja javnim dugom?, Aktualni osvrt, (63).

Bajo, A. i Primorac, M. (2013.), Troškovi zaduživanja i prinosi na hrvatske državne obveznice, Newsletter, (83).

Bajo, A. i Primorac, M. (2013.), Koliko će trajati procedura prekomjernog proračunskog deficita u Hrvatskoj?, Aktualni osvrt, (62).

Bajo, A., Primorac, M. (2013.), Paket izmjena zakona za kvalitetniju regionalnu politiku Hrvatske, Aktualni osvrt, (61).

Bajo, A. i Primorac, M. (2013.), Institucionalna infrastruktura upravljanja državnom imovinom, Aktualni osvrt, (54).

Bajo, A. i Primorac, M. (2013.), Struktura trošarine na cigarete u Hrvatskoj, Newsletter, (78).

Bajo, A. i Primorac, M. (2013.), Tko upravlja bolnicama?, Aktualni osvrt, (53).

Bajo, A. i Primorac, M. (2013.), Neučinkovitost naplate prihoda lokalnih jedinica, Aktualni osvrt, (52).

Bajo, A., Primorac, M. (2013.), Vrijeme za restrukturiranje Zagrebačkog holdinga, Newsletter, (73).

Bajo, A., Primorac, M. (2011.), Jesu li brodogradilišta prepreka fiskalnoj konsolidaciji u Hrvatskoj?, Newsletter, (64).

Bajo, A., Primorac, M. (2011.), Strategija upravljanja javnim dugom, Aktualni osvrt, (28).

Bajo, A., Primorac, M. (2010.), Financijsko poslovanje lokalnih komunalnih trgovačkih društava, Newsletter, (52).

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 22. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/300174

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Marko Primorac, preuzeto 22. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/financije/clanovi-30910/doc-dr-sc-marko-primorac/30925

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marko Primorac, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/p/marko-primorac