Maja Panian Selimić

Maja Panian Selimić

Mr. sc. Maja Panian Selimić (Zagreb, 27. IX. 1977. -), diplomirani knjižničar

Maja Panian Selimić rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i III. gimnaziju. Diplomirala je 2000. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski naziv diplomirane ekonomistice (dipl. oec.). Već sljedeće, 2001. godine upisuje znanstveni poslijediplomski studij pri istom fakultetu. Magistarski rad obranila je 2006. godine te stekla akademski naziv magistrice ekonomskih znanosti (Mr.sc.).

Po završetku redovnog diplomskog studija, 2001. godine zapošljava se u agenciji Promar, Kompass Croatia u Zagrebu na radnom mjestu suradnika na poslovima marketinga, oglašavanja i direktne prodaje. Od ožujka 2002. godine zaposlena je na radnom mjestu diplomiranog knjižničara u Knjižnično-dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 2010. završila je izvanredni diplomski studij bibliotekarstva pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu te stekla akademski naziv diplomiranog knjižničara (dipl. bibl.). Sljedeće 2011. godine, položila je stručni ispit za diplomiranog knjižničara pri Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci Hrvatskog knjižničnog vijeća. Od 2014. godine polaznica je Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Ekonomije i poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

DJELA:

Panian Selimić, M. (2010) The impact of electronic sources on user satisfaction: the case of Library and documentation centre at the Faculty of economics and business, Zagreb, Croatia. Second International Conference, Education, researches and development 9-13 September 2011, Sunny Beach Resort, Bulgaria.

Panian Selimić, M. i Brozović, S. (2014) Institucionalna prepoznatljivost hrvatske znanstvene produkcije iz područja ekonomije u bazama Web of Science i Scopus. Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica (13 ; 2013 ; Opatija). Knjižnice: kamo i kako dalje? / 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, [Opatija, 15.-18. svibnja 2013.], str. 178-190.

Dabić, M., Erjavec, N., Pavičić, J., Cota, B., Brozović, S. i Panian Selimić, M., urednici (2018) Research Output 2017. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Žilić, J., Faletar Tanacković, S. i Panian Selimić, M. (2019) Znanstvenoistraživački rad i stalno stručno usavršavanje: percepcija hrvatskih knjižničara, Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62(1), str. 49-76.

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Maja Panian Selimić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1a5sSiUXMjTxNWBv0BcgLJMmgCNcedXNY/edit [upisati datum pristupanja]