Krunoslav Puljić

Krunoslav Puljić

Doc. dr. sc. Krunoslav Puljić (Banjaluka, BiH, 30. III. 1976. -), docent

Krunoslav Puljić rođen je Banjaluci a odrastao je u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu „Josip Kraš“ i srednju školu „X. gimnazija“. Godine 1994. upisuje se na Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Diplomski studij završava 1999. godine s diplomskim radom „Kompresija podataka – Huffmanovo kodiranje“ kod mentora dr.sc. Gorana Igalyja. Godine 2000. zapošljava se kao asistent na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, gdje paralelno pohađa i poslijediplomski sveučilišni studij matematike. Magistarski rad „Evolucijski algoritmi za problem usmjeravanja vozila“ pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Roberta Mangera obranio je 2004. godine na matičnom fakultetu. Doktorirao je 2009. godine na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stekavši time naziv doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematike. Doktorska disertacija nosi naslov „Distribuirani evolucijski algoritmi za problem usmjeravanja vozila“, a prilikom njene izrade mentor je opet bio prof.dr.sc. Robert Manger.

Krunoslav Puljić bio je zaposlen je od 2000. do 2012. godine na PMF-Matematičkom odjelu /odsjeku: najprije kao mlađi asistent, zatim od 2003. godine kao asistent, a od 2009. godine kao viši asistent. Tijekom 2001. godine boravio je i radio u institutu CERN u Švicarskoj kao gostujući istraživač. Od 2012. do 2014. godine radio je kao docent na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Od 2014. godine zaposlen je kao docent na Katedri za matematiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Krunoslav Puljić aktivno je sudjelovao u oblikovanju i realizaciji preddiplomske i diplomske nastave na Matematičkom odjelu/odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na integriranom studiju predaje kolegije Matematika, Linearno programiranje i teorija igara te Nelinearno programiranje, na BDiB studiju je nositelj kolegija Linear programming and game theory, dok je na doktorskom studiju ekonomije jedan od izvođača kolegija Kvantitativne metode. Mentorirao je izradu više završnih i diplomskih radova.

Bio je suradnik na nekoliko znanstvenih i stručnih projekata iz područja matematike i računarstva. Uključen je u aktivnosti poslijediplomskog Seminara za teorijsko računarstvo te je jedan od voditelja Seminara za matematičko programiranje i teoriju igara. Član je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja. U časopisu Croatian Operational Research Review (CRORR) sudjeluje kao član uredničkog odbora. Recenzent je znanstvenih radova za više stranih i domaćih znanstvenih časopisa i međunarodnih konferencija te recenzent sveučilišne nastavne literature za Sveučilište u Zagrebu.

Znanstveni interesi Krunoslava Puljića obuhvaćaju kombinatornu optimizaciju, paralelne i distribuirane algoritme, metaheuristike, NP-teške probleme, web programiranje i baze podataka. Te teme mogu se istovremeno smatrati dijelom diskretne matematike, računarstva i operacijskih istraživanja. Objavio je više znanstvenih radova, te je aktivno sudjelovao na međunarodnim znanstvenim konferencijama.

VAŽNIJA DJELA:

Kojić, V., Lukač, Z. i Puljić, K. (2021.), On the uniqueness of the solution of the cost minimization problem with generalized Sato production function, Croatian Operational Research Review, 12(1), str. 37-48.

Puljić, K. i Manger, R. (2020.), Evolutionary operators for the Hamiltonian completion problem, Soft Computing, 24(23), str. 18073-18088.

Puljić, K. i Manger, R. (2013.), Comparison of eight evolutionary crossover operators for the vehicle routing problem, Mathematical Communications, 18(2), str. 359-375.

Puljić, K. i Manger, R. (2012.), A distributed evolutionary algorithm with a superlinear speedup for solving the vehicle routing problem, Computing and Informatics, l31(3), str. 675-692.

Puljić, K. (2012.), An evolutionary algorithm based on repeated mutations for solving the capacitated vehicle routing problem, Journal of Computing and Information Technology – CIT, 20(1), str. 51-58.

Manger, R. i Puljić, K. (2007.), Multilayer perceptrons and data compression, Computing and Informatics, 26(1), str. 45-62.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 28. kolovoza 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/267405

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Krunoslav Puljić preuzeto 26. kolovoza 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/kpuljic

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Krunoslav Puljić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/p/krunoslav-pulji%C4%87