Kristina Petljak

Kristina Petljak

Doc. dr. sc. Kristina Petljak, (Zagreb, 17. VII. 1982. -), docentica

Dr. sc. Kristina Petljak rođena je 17. srpnja 1982. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završila je u Vugrovcu, opću gimnaziju u Sesvetama. Godine 2007. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru marketing. Za vrijeme studija bila je demonstratorica na Katedri za marketing i članica tima studenata koji su 2006. godine predstavljali Fakultet na prestižnom natjecanju u rješavanju poslovnih slučajeva iz područja ekonomije, „Global Business Case Study Competition“ u organizaciji University of Washington Business School, Seattle, SAD. Studentsku praksu i radno iskustvo započela je na poslovima account assistanta u Imago reklamnoj agenciji.

U veljači 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je specijalistički poslijediplomski studij Poslovne ekonomije, smjer „Menadžment trgovine“, a 14. je listopada 2009. godine obranila specijalistički poslijediplomski rad pod naslovom „Kanali distribucije ekoloških prehrambenih proizvoda“ (mentorica: prof. dr. sc. Sanda Renko) te je time stekla akademski naziv sveučilišna specijalistica Poslovne ekonomije, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, grane trgovina i turizam. Godine 2010. upisala je Poslijediplomski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktorice znanosti iz polja ekonomija, grana opća ekonomija stekla je 16. siječnja 2014. godine obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Ekološki odgovorno upravljanje opskrbnim lancem u maloprodaji prehrambenih proizvoda“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Sande Renko. U registru znanstvenih istraživača pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa upisana je pod matičnim brojem 303282.

Od 23. veljače 2008. godine radi kao znanstvena novakinja na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa „Modeliranje distribucijskih kanala za ekološke proizvode i zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj“ (067-0672345-2343) i asistentica na tadašnjoj Katedri za trgovinu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U siječnju 2014. godine izabrana je u suradničko zvanje višeg asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za trgovinu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U svibnju 2014. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, u travnju 2016. godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za trgovinu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u listopadu 2018. godine u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Izvodi predavanja i seminarsku nastavu iz kolegija Poslovna logistika, Zaštita potrošača i Poslovno upravljanje u trgovini na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije, kolegij Trade Management na Diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije na engleskom jeziku, kolegij Osnove poduzetništva na preddiplomskom stručnom studiju i kolegije Upravljanje lokacijom i izgledom prodavaonice, Formiranje cijena i profitabilnost maloprodaje, Zaštita potrošača u maloprodaji i Društveno odgovorno upravljanje opskrbnim lancima u maloprodaji na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment i marketing maloprodaje. Sudjelovala je u izvođenju seminarske nastave na kolegijima Međunarodno poslovanje, Veleprodajno i maloprodajno poslovanje, Poslovanje u unutarnjoj trgovini, Usluge u trgovini i Trgovina-praktikum. Nositeljica je kolegija Društveno odgovorno upravljanje opskrbnim lancima u maloprodaji na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment i marketing maloprodaje. Tijekom desetogodišnjeg rada na Fakultetu, mentorirala je i usmjeravala nekoliko stotina studenata u izradi seminarskih radova, poslovnih projekata, završnih i diplomskih radova. Sa dragom kolegicom doc. dr. sc. Dorom Naletina, komentorirala je studentski rad „Empirijsko istraživanje ekonomije dijeljenja u Hrvatskoj: navike i zadovoljstvo mladih korisnika uslugama prijevoza na zahtjev“, koji je nagrađen Rektorovom nagradom u akademskoj godini 2017./2018.; mentorirala je studentski rad „Analiza strukture i prostornog rasporeda maloprodajnih kapaciteta u centru grada Zagreba“, koji je nagrađen Rektorovom nagradom u akademskoj godini 2014./2015. te rad „Uspješnost poslovanja odabranih maloprodavača pretežno prehrambenih proizvoda“ koji je nagrađen Dekanovom nagradom za jedan od 5 najboljih diplomskih radova u akademskoj godini 2013./2014. Za angažman u nastavi i rad sa studentima ocijenjena je izvrsnim ocjenama. Potiče uključivanje studenata u izvannastavne aktivnosti i razvoj studentskog stvaralaštva i poduzetništva. Iskreno je zahvalna svim profesorima Ekonomskog fakulteta, posebice onima koji su daleko najviše i najdirektnije utjecali na njezin razvojni put; prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen, za vrijeme studiranja; prof. dr. sc. Vesna Brčić-Stipčević za vrijeme asistentskih dana, prof. dr. sc. Rudolf Vouk za vrijeme izrade specijalističkog rada i prof. dr. sc. Sanda Renko, u vrijeme izrade doktorske disertacije i intenzivnog usavršavanja.

Pohađala je brojne prestižne znanstveno-istraživačke radionice i tečajeve u zemlji i inozemstvu, neki od kojih su: „PhD Summer Academy 2010“ u organizaciji Zaragoza Logistics Center (Massachusetts Institute of Technology-Zaragoza International Logistics Program), Zaragoza, Kraljevina Španjolska i University of Bergamo, Bergamo, Republika Italija (lipanj – srpanj 2010.); „18th ELA Doctorate Workshop 2013“ u organizaciji European Logistics Association (ELA) u Schindellegiju, Republika Švicarska (lipanj 2013.); International Summer School „Supply Chain and Logistics Management“ u organizaciji Kühne Logistics Universityja (THE KLU) u Hamburgu (Njemačka), pod vodstvom prof. dr. Douglasa Lamberta (srpanj-kolovoz 2013.); „Retail Location Analysis Programme“ u organizaciji University of Oxford, Säid Business School, Oxford Institute for Retail Management, Oxford, UK (travanj 2014.); radionicu „Category Management“ održanu u Zagrebu u organizaciji poslovne konzultantske grupacije Nielsen Europe pod vodstvom Parisa Galanisa, Nielsen (svibanj 2015.); znanstveno-istraživačku radionicu 2nd EurOMA DANUBE Journal Publishing Workshop “Getting it published in OM/SCM” održanu u Zagrebu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Europskog udruženja za upravljanje opskrbnim lancem (EurOMA) i Emerald Publishing grupe (rujan 2018.); statističku radionicu „Partial Least Squares Structural Equation Modelling“ održanu u Zagrebu organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. Josepha Haira sa University of South Alabama, SAD (lipanj 2019.); znanstveno-istraživačku radionicu CEE Workshop series: „On Research Excellence in OM/SCM“ održanu u Grabovcu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. Geralda Reinera, WU (Vienna University of Economics and Business), Austrija i prof. dr. Stefana Seuringa, University of Kassel, Njemačka (srpanj 2020.).

Aktivno je sudjelovala je kao istraživač na projektima: „#znano #neznano o pravima potrošača u eri #digitalne platformizacije“ financiranom od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (2020); „Reducing food waste by retail chain supply and store management“ financiranom od strane Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije, voditelji: izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić i prof. dr. sc. Gerald Reiner (2020.-2021.): „Utjecaj razvoja maloprodajnih oblika na mlade u Republici Hrvatskoj“ financiranom od strane Sveučilišta u Zagrebu, voditelj: prof. dr. sc. Sanda Renko (2018.-2019.); „Implikacije promjena starosne strukture na kreiranje strategije maloprodaje“ financiranom od strane Sveučilišta u Zagrebu, voditelj: prof. dr. sc. Sanda Renko (2017.-2018.); „Proaktivnost u poticanju ekološke održivosti između trgovine i turizma“ financiranom od strane Sveučilišta u Zagrebu, voditelj: prof. dr. sc. Sanda Renko (2016.-2017.); „Ocjena društvene odgovornosti poduzeća na prodajnom mjestu: perspektiva mladih roditelja“ financiranom od strane Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije, voditelji: prof. dr. sc. Sanda Renko i doc. dr. sc. Eva Lienbacher (2016.-2017.); „Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija – ECONQUAL“ (2016.); „Proaktivnost u poticanju ekološke održivosti između trgovine i turizma“ financiranom od strane Sveučilišta u Zagrebu, voditelj: prof. dr. sc. Sanda Renko (2015.-2016.); „Modeliranje distribucijskih kanala za ekološke proizvode i zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj” financiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, voditelj: prof. dr. sc. Vesna Brčić-Stipčević (2008.-2013.); vanjska suradnica na FP7 projektu „Znanost o potrošnji hrane na Balkanu: Okviri, protokoli i mreže za bolje poznavanje ponašanja potrošača hrane“ financiranom od Europske komisije, voditelj: prof. dr. sc. Nataša Renko (2009.).

Sudjelovala je na četrdesetak znanstvenih konferencija i stručnih skupova iz područja trgovine i poslovne ekonomije u zemlji i inozemstvu. Koautorica je dva udžbenika za strukovne škole, sedam poglavlja u knjigama, te je samostalno i u koautorstvu napisala 50 znanstvenih i 20 stručnih članaka. Istraživački interesi docentice Petljak pokrivaju područje ekološki odgovornog upravljanja opskrbnim lancem, ekološku poljoprivredu, društveno odgovorno poslovanje maloprodavača, upravljanje maloprodajom, upravljanje lokacijom i izgledom prodavaonice, osposobljavanje za poduzetništvo, zaštitu potrošača i projektni menadžment.

Aktivna je kao recenzent na međunarodnim znanstvenim okupljanjima iz područja upravljanja opskrbnim lancem i upravljanja maloprodajom, a među ostalima je recenzirala radove za znanstvene konferencije EMAC Annual Conference 2016, 2017 i 2018 u organizaciji European Marketing Academy i Trade Perspectives 2017, 2018 i 2019 u organizaciji Katedre za trgovinu i međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, te članke za domaće znanstvene časopise „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“, „Tržište-Market“, „Ekonomska misao i praksa“, „Ekonomski pregled“, „Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu“, „InterEULawEast“ te međunarodne respektabilne časopise, neki od kojih su: „Supply Chain Management-An International Journal“, „International Journal of Retail and Distribution Management“, „Operations Management Research“, „Sustainability“.

Članica je organizacijskog odbora znanstveno-istraživačkih radionica 2nd EurOMA DANUBE Journal Publishing Workshop “Getting it published in OM/SCM”, Ekonomski fakultet u Zagrebu (rujan 2018., Zagreb) i 1st CEE research workshop „On Research Excellence in OM/SCM“, Ekonomski fakultet u Zagrebu (srpanj 2020., Grabovac), te međunarodnih znanstvenih konferencija „Perspektive trgovine 2017: Specijalizacija i prilagodba potrošačima u maloprodaji”, Ekonomski fakultet u Zagrebu (studeni 2017., Zagreb); „Trade Perspectives 2018: Contemporary Aspects And Role Of International Trade“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (studeni 2018., Zagreb) i „Trade Perspectives 2019: Business model innovations in domestic and international trade“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (studeni 2019., Zagreb). Članica je Stručne radne skupine (SRS) državne mature iz Politike i gospodarstva u školskim godinama 2017./2018. i 2018./2019., a u školskim godinama 2016./2017. i 2019./2020. sadržajno je recenzirala ispite iz Politike i gospodarstva i popratnih materijala Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Dobitnica je nagrade „2019 Emerald Literati Award: Outstanding Paper“ za rad: Petljak, K., Zulauf, K., Štulec, I., Seuring, S., Wagner, R. (2018) Green supply chain management in food retailing: survey-based evidence in Croatia, Supply Chain Management - An International Journal, Vol. 23, No. 1, str. 1-15., koju dodjeljuje ugledni međunarodni izdavač znanstvenih publikacija Emerald Publishing.

Potpredsjednica je i članica Upravnog odbora Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP); članica je Savjeta za provedbu procedure korištenja znaka Jaja hrvatskih farmi Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA); članica akreditacijskog tima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (AACSB akreditacija); članica European Association for Education and Research in Commercial Distribution (EAERCD); članica European Operations Management Association (EurOMA); članica The Nordic Logistics Research Network (NOFOMA); članica Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP); članica Institute for Supply Management (ISM); članica Hrvatskog društva ekonomista (HDE) i Hrvatske udruge alumnija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvrsno poznaje engleski jezik u govoru i pismu, te se dobro služi njemačkim i poljskim jezikom.

DJELA:

Renko, S., Županić, I., Petljak, K. (2010) Trgovačke marke - imperativ svakog trgovca. U: Renko, S., Knežević, B., Vouk, R. (ur.) Izazovi trgovine u recesiji, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 129-143.

Renko, S., Županić, I., Petljak, K. (2010) Trgovačke marke - imperativ svakog trgovca. U: Renko, S., Knežević, B., Vouk, R. (ur.) Izazovi trgovine u recesiji, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 129-143.

Brčić-Stipčević, V., Petljak, K., Guszak, I. (2010) Reakcije svjetskih i hrvatskih maloprodavača na recesiju. U: Renko, S., Knežević, B., Vouk, R. (ur.) Izazovi trgovine u recesiji, Zagreb, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 71-92.

Petljak, K., Štulec, I., Renko, S. (2012) Trgovačke marke u zemljama Jugoistočne Europe, U: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.) Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 57-77.

Marković, M., Guszak, I., Štulec, I., Petljak, K. (2012) Specifični oblici trgovanja, U: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.) Mijo Mirković: Trgovina i unutrašnja trgovinska politika – pretisak s komentarima, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 309-315.

Renko, S., Guszak Cerovečki, I., Petljak, K. (2014) Poslovna logistika: udžbenik za treći razred srednje strukovne škole, zanimanje: komercijalistica/komercijalist, Alka script d.o.o., Zagreb

Renko, S., Guszak Cerovečki, I., Petljak, K. (2014) Poslovna logistika: radna bilježnica za treći razred srednje strukovne škole, zanimanje: komercijalistica/komercijalist, Alka script d.o.o., Zagreb

Rudawska, E., Petljak, K. (2014) Charakterystyka zachowań klientów serwisów zakupów grupowych w Polsce, U: Czubała, A., Hadrian, P., Wiktor, J.W. (eds.) Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, str. 564-573.

Renko, S., Petljak, K., Štulec, I. (2017) The Basic Postulates of the Green Image of a Country: The Case of Croatia, U: Renko, S., Pestek, A. (ur.) Green Economy in The Western Balcans: Towards a Sustainable Future, United Kingdom: Emerald Publishing Limited, str. 1-39.

Renko, S., Štulec, I., Petljak, K. (2020) The Importance of Retail Atmosphere in Online and Offline Environments. U: Musso, F., Druica, E. (ur.) Handbook of research on retailing techniques for optimal consumer engagement and experiences, Hershey, PA: Business Science Reference - IGI Global, str. 87-109.

Petljak, K. (2006) Prikaz knjige „Marketing in the Emerging countries of Central and Eastern Europe“, Tržište, Vol. 18, No. 1/2, str. 97-101.

Brčić-Stipčević, V., Guszak, I., Petljak, K. (2008) How Croatian Local Governments Protect Consumers from themselves, U: Proceedings of 1st Annual EuroMed Conference „European and Mediterranean Trends And Challenges in the 21st Century“, EuroMed Research Business Institute, 17-18. studeni 2008., Marseille, str. 103-125.

Brčić-Stipčević, V., Renko, S., Petljak, K. (2008) The consumer protection in Croatia: benefits and limitations, U: Proceedings of 1st Annual EuroMed Conference „European and Mediterranean Trends And Challenges in the 21st Century”, EuroMed Research Business Institute, 17-18. studenog 2008., Marseille, Francuska, str. 519-536.

Petljak, K. (2009) Prikaz knjige „Global logistics and supply chain management“, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Vol. 7, No. 1, str. 203-206.

Petljak, K. (2009) Prikaz knjige „IZVAN PROSJEKA-Priča o uspjehu“, Tržište, Vol. 21, No. 2, str. 265-268.

Petljak, K. (2009) Prikaz knjige „Retailing Logistics & Fresh Food Packaging: Managing Change in the Supply Chain“, Ekonomski vjesnik, Vol. 22, No. 2, str. 400-401.

Renko, S., Fičko, D., Petljak, K. (2009) Novi logistički trendovi kao potpora maloprodaji. U: Segetlija, Z., Karić, M., Barković, D., Runzheimer, B., Kliewer, N., Lamza-Maronić, M., Mulej, M., Novak, N., Potočan, V., Turkalj, Ž. (ur.) Zbornik radova 9. međunarodnog znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem „Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu“, Ekonomski fakultet Osijek, 12. studeni 2009., Osijek, Hrvatska, str. 155-170.

Županić, I., Petljak, K., Renko, S. (2009) The analysis of Croatian newspaper industry, International Journal of Management Cases, Special Issue: 6th CIRCLE Conference, Vol. 11, No. 2, str. 337-346.

Brčić-Stipčević, V., Guszak, I., Petljak, K. (2010) Towards a framework for identifying 'food deserts' in Croatia, International Journal of Management Cases, Special Issue: 7th CIRCLE Conference, Vol. 12, No. 2, str. 187-199.

Brčić-Stipčević, V., Petljak, K. (2010) Ekološko gospodarstvo u funkciji distribucije turističkih usluga u ruralnom prostoru. U: Katica, D. (ur.) Zbornik radova Drugog hrvatskog kongresa o ruralnom turizmu s međunarodnim sudjelovanjem, 1. dio, Hrvatski farmer d.d., 21.-25. travnja 2010., Mali Lošinj, Hrvatska, str. 61-64.

Brčić-Stipčević, V., Petljak, K., Guszak, I. (2010) Što utječe na kupovinu ekoloških prehrambenih proizvoda?. U: Katalinić, B. (ur.) Proceedings of 2nd International Conference „Vallis Aurea - focus on: Regional Development“, 3. rujna 2010., Požega, Hrvatska, Polytechnic of Požega, Croatia & DAAM International Beč, Austrija, str. 0149-0155.

Brčić-Stipčević, V., Petljak, K., Renko, S. (2010) Ekoagroturizam – pokretač održivog razvoja turizma. U: Leko Šimić, M. (ur.) Turizam i agroturizam u funkciji održivog razvitka, Ekonomski fakultet Osijek, str. 104-120.

Petljak, K. (2010) Istraživanje kategorije ekoloških prehrambenih proizvoda među vodećim trgovcima hranom u Republici Hrvatskoj, Tržište, Vol. 22, No. 1, str. 93-112.

Petljak, K., Županić, I., Renko, S. (2010) Adoption of online distribution channel among newspaper readers in Croatia, International Journal of Management Cases, Special Issue: 7th CIRCLE Conference, Vol. 12, No. 2, str. 548-556.

Štulec, I., Petljak, K. (2010) Moć grupne kupovine, Suvremena trgovina, Vol. 35, No. 6., str. 22-25.

Brčić-Stipčević, V., Petljak, K. (2011) Research on organic food purchase in Croatia, Tržište, Vol. 23, No. 2, str. 189-207.

Brčić-Stipčević, V., Petljak, K., Guszak, I. (2011) Kanali distribucije i obilježja tržišta ekoloških prehrambenih proizvoda. U: Segetlija, Z., Karić, M., Barković, D., Runzheimer, B., Laroque, C., Ljubić, F., Lamza-Maronić, M., Mulej, M., Novak, N., Potočan, V., Turkalj, Ž. (ur.) Zbornik radova 11. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem „Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu“, Ekonomski fakultet Osijek, 20. listopada 2011., Osijek, Hrvatska, str. 111-125.

Petljak, K. (2011) Pregled razvoja i obilježja ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj, Ekonomski vjesnik, Vol. 24, No. 2, str. 382-396.

Petljak, K., Štulec, I. (2011) Trgovačke marke: Po principu uloženo-dobiveno, Ja trgovac, Vol. 2, No. 14, str. 26-28.

Štulec, I., Petljak, K., Vouk, R. (2011) The role of Internet in empowering consumers: the case of group buying, U: Tome, E. (ed.) Proceedings of MSKE International Conference 2011 - Managing Services in the Knowledge Economy, 13-15. srpnja, Famalicao, Portugal. Universidade Lusíada de Villa Nova de Famalicão, str. 730-741.

Brčić-Stipčević, V., Petljak, K. (2012) An empirical analysis of consumer awareness and trust in organic food legislation in Croatia, LogForum, Vol. 8, No. 3, str. 247-256.

Rudawska, E., Petljak, K., Štulec, I. (2012) Development of group buying in Poland. U: Vranešević, T., Peručić, D., Mandić, M., Hudina, B. (ur.) Book of Proceedings of 1st International M-Sphere Conference For Multidisciplinarity in Business and Science, Part 2, Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, 4-6. listopada 2012., Dubrovnik, Hrvatska, str. 487-493.

Štulec, I., Petljak, K. (2012) Development of group buying in Croatia, U: Grupa Naukowa Pro Futuro (eds.) Streszczenia materiałów VII. Krakowskiej konferencji młodych uczonych, 27-29. rujna 2012., Krakow, Poljska. Akademia Górniczno-Hutnicza, str. 947-957.

Brčić-Stipčević, V., Petljak, K., Guszak, I. (2013) Organic Food Consumers Purchase Patterns – Insights from Croatian Market, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 4, No. 11, str. 472-480.

Petljak, K. (2013) Distribution channels of organic food in the Republic of Croatia, Poslovna izvrsnost - Business Excellence, Vol. 7, No. 1, str. 73-97.

Petljak, K., Štulec, I., Vukmanov Šimokov, I. (2013) Pravedna trgovina za pravedniji svijet, Ja trgovac, Vol. 3, No. 31, str. 40-42.

Renko, S., Guszak, I., Petljak, K. (2013) Recognition of reverse logistics capabilities for retailers. U: Pawar, K.S., Rogers, H. (eds.) Proceedings of the 18th International Symposium on Logistics (ISL 2013) „Resilient Supply Chains in an Uncertain Environment“, Nottingham University Business School, 7-10. srpnja 2013., Beč, Austrija, str. 571-578.

Stulec, I., Petljak, K. (2013) The research on buying behaviour among group buyers: the case of Croatia, International Journal of Knowledge-Based Development, Vol. 4, No. 4, str. 382-401.

Štulec, I., Petljak, K. (2013) Primjena alata kvalitete u ocjenjivanju i odabiru dobavljača. U: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.) Zbornik međunarodne znanstvene konferencije „Perspektive trgovine 2013: Odnosi u lancima opskrbe“, 20.-21. studeni 2013., Zagreb, Hrvatska. Ekonomski fakultet – Zagreb, str. 179-189.

Štulec, I., Petljak, K. (2014) The research on buying behaviour among group buyers: the case of Croatia, International Journal of Knowledge-Based Development, Vol. 4, No. 4, str. 382-401.

Knego, N., Petljak, K., Vouk, R. (2014) Location and layout as sources of competitive advantage of small retailers, Economy & Business, Vol. 8, str. 267-281.

Štulec, I., Petljak, K. (2015) Blagdanska potrošnja bezalkoholnih pića, Progressive magazin, Vol. 12, No. 155, str. 42-45.

Petljak, K., Štulec, I., Zrnčević, J. (2015) Delighting customers and beating the competition: Insights into mainstreaming fair trade. U: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (eds.) Proceedings of the International Scientific Conference „Trade Perspectives 2015: Innovations in Food Retailing“, 18.-19. studeni 2015., Zagreb, Hrvatska, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 192-201.

Rudawska, E., Petljak, K., Stulec, I. (2015) Hedonic or utilitarian buying behaviours – what values do young adult customers seek in online group buying?, International Journal of Business Performance Management, Vol. 16, No. 2/3, str. 182–197.

Petljak, K., Štulec, I. (2015) Explorative analysis of corporate social responsibility reporting: case of leading European food retailers, InterEuLawEast - Journal of the International and European Law, Economics and Market Integrations, Vol. 2, No. 1, str. 45-58.

Renko, S., Rašić, S., Petljak, K., (2015) Towards Financial Sustainability in Green Logistics, 7th International Scientific Conference Management of technology: Step to Sustainable Production, Brela, Croatia, 10-12 June 2015., Book of abstracts, str. 47, USB, str. 1-9.

Vojvodić, K., Petljak, K., Butigan, N. (2015) Identifying food retail mix adjustments to elderly consumers in Croatia. U: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (eds.) Proceedings of the International Scientific Conference „Trade Perspectives 2015: Innovations in Food Retailing“, 18.-19. studeni 2015., Zagreb, Hrvatska, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 69-77.

Petljak, K., Renko, S. (2015) Financial sustainability of retailers' environmentally responsible activities involved in the supply of tourism industry. U: IASTEM (eds.) Proceedings of IASTEM International Conference, 29. studeni 2015., Berlin, Njemačka, str. 181-184.

Petljak, K., Renko, S., Rasic, S. (2016) Greening transport activities in the food retail supply chain, International Journal of Logistics Systems and Management, Vol. 25, No. 1, str. 129-143.

Petljak, K., Štulec, I. (2016) U iščekivanju Božića: Što, kako, kome kupujemo i koliko trošimo?, Progressive magazin, Vol. 14, No. 165, str. 30-34.

Petljak, K., Štulec, I., Bunjan, J. (2016) Drivers of customer loyalty in footwear retail. U: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.) Proceedings of The International Scientific Conference "Trade Perspectives 2016: Safety, security, privacy and loyalty", 23-24. studeni 2016., Zagreb, Hrvatska, Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, str. 172-184.

Petljak, K., Štulec, I., Gorički, Ž. (2016) Insights into behaviour and preferences of young parents as buyers of organic products for babies. U: Mašek Tonković, A. (ur.) Proceedings of the 5th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, 2-4. lipanj 2016., Osijek, Hrvatska, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku, str. 788-798.

Rašić Jelavić, S., Renko, S, Štulec, I. (2016) Supply chain collaboration: the basis for corporate social responsibility in the Croatian tourism, 8th International Scientific Conference Management of Technology: Step to Sustainable Production, Poreč, Hrvatska, 1-3. lipanj 2016., Book of Abstracts, ISSN: 1848-9591, str. 54., Fullpapers USB, str 1-7.

Stulec, I., Petljak, K., Bakovic, T. (2016) Effectiveness of weather derivatives as a hedge against weather risk in agriculture, Agricultural Economics, Vol. 62, No. 8, str. 356-362.

Štulec, I., Petljak, K., Kukor, A. (2016) The Role of Store Layout and Visual Merchandising in Food Retailing, European Journal of Economics and Business Studies, Vol. 4, No. 1, str. 139-152.

Vojvodić, K., Petljak, K., Butigan, N. (2016) Demografski trendovi utječu na promjene u trgovini, Progressive magazin, Vol. 14, No. 161, str. 46-48.

Renko, S., Rašić, Jelavić, S., Petljak, K. (2016) Students' perception on the role of high education in improving image of retailing as a career. 15th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Human Resources Development, Varaždin, Book of Proceeding [online], str. 136-143.

Dropuljić, B., Dodig, I., Petljak, K. (2017) Struktura i prostorni raspored maloprodajnih kapaciteta u centru grada Zagreba, Ekonomski pregled, Vol. 68, No. 2, str. 190-219.

Petljak, K. (2017) Potrošačke udruge i njihova uloga u društvu, Suvremena trgovina, Vol. 42, No. 1, str. 24-28.

Petljak, K., Štulec, I. (2017) Crni petak, Progressive magazin, Vol. 14, No. 175, str. 42-44.

Petljak, K., Štulec, I., Renko, S. (2017) Consumers' willingness to pay more for organic food in Croatia, Ekonomski vjesnik, Vol. 30, No. 2, str. 441-455.

Štulec, I., Petljak, K., Rakarić, J. (2017) Utjecaj demografskih karakteristika potrošača na proces donošenja odluke o kupovini, Ekonomska misao i praksa, Vol. 12, No. 1, str. 381-404.

Šafranić, P., Petljak, K., Naletina, D. (2017) The growing importance of petrol stations as channels for expanding the retail services. U: Baković, T., Knežević, B., Dužević, I. (eds.) Proceedings of the International Scientific Conference „Trade Perspectives 2017: Specialization and Customer Centered Retailing“, 29-30. studeni 2017., Zagreb, Hrvatska, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 109-124.

Cuglin, A-M., Petljak, K., Naletina, D. (2017) Exploratory research on food waste generation and food waste prevention in the hospitality industry – the case of Zagreb restaurants. U: Dujak, D. (ed.) Proceedings of 17th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, 12-13. listopad 2017., Osijek, Hrvatska, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku, str. 537-554.

Renko, S., Petljak, K. (2017) Ageing of Consumers' and Its Impact on Human Resource Management in Retailing. U: Proceedings of the 11th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2017, 13-14. listopad 2017., Prag, Republika Češka, str. 112-120.

Renko, S., Petljak, K., Štulec, I. (2017) Marketing at the Point-of-Sale in the Function of Corporate Social Responsibility in Baby Food Category. In 2017 WEI International Academic Conference Proceedings, Business and Economics.

Gajdić, D., Petljak, K., Mesić, Ž. (2018) An exploration of distribution channels: challenges and opportunities for organic food producers in Croatia, Economics of Agriculture, Vol. 65, No. 4, str. 1461-1482.

Naletina, D., Ačkar, I., Vuletić, A., Petljak, K., Štulec, I. (2018) Development Opportunities of Liner Maritime Passenger Traffic in the Republic of Croatia, Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. Vol. 11, No. 5, str. 182-197.

Naletina, D., Petljak, K., Sremac, M. (2018) Characteristics and the Overview of Air Traffic in the Republic of Croatia, Pomorstvo: journal of maritime studies, Vol. 32, No. 2, str. 297-311.

Naletina, D., Zelenika, G., Petljak, K. (2018) Empirijsko istraživanje zadovoljstva korisnika hrvatskim autocestama, Poslovna izvrsnost, Vol. 12, No. 2, str. 81-101.

Petljak, K. (2018) Obilježavanje svjetskog dana prava potrošača, Suvremena trgovina, Vol. 43, No. 2, str. 64-65.

Petljak, K., Štivičić, K. (2018) Partnerstvo i povjerenje trgovaca i proizvođača ključ je uspjeha CM-a, Progressive magazine, Vol. 16, No. 179, str. 44-50.

Petljak, K., Zulauf, K., Štulec, I., Seuring, S., Wagner, R. (2018) Green supply chain management in food retailing: survey-based evidence in Croatia, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 23, No. 1, str. 1-15.

Renko, S., Petljak, K. (2018) Nezadovoljstvo tretmanom i razinom usluge zaposlenika u maloprodaji, Progressive magazine, Vol. 16, No. 177, str. 36-38.

Renko, S., Petljak, K. (2018) The secrets of the longevity of informal retail markets in Croatia, British Food Journal, Vol. 120, No. 2, str. 325-339.

Štulec, I., Petljak, K., Naletina, D. (2018) S-commerce: How to turn # into $, InterEULawEast: Journal for the international and european law, economics and market integrations, Vol. 5, No. 1, str. 1-14.

Lazibat, T., Petljak, K., Damić, M. (2018). Važnost nacionalne kulture u istraživanjima iz područja međunarodnog poslovanja s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku. Zbornik sveučilišta Libertas, Vol. 3, No. 3, str. 293-302.

Renko, S., Bucar, K., Petljak, K. (2018) Consumers’ Awareness of Eco-designed Packaging: A Big Step towards Solving Ecological Issues. In Sfecologie2018. International Conference on Ecological Sciences (p. 656).

Naletina, D., Talan, K., Petljak, K., Kovač, I., Ninić, P. (2018). Importance of air traffic for the development of tourism: empirical evidence from Croatia. U: Baković, T., Naletina, D., Knežević, B. (ur.) Proceedings of the International Scientific Conference „Trade Perspectives 2018: Contemporary Aspects And Role of International Trade“, 26.-27. studeni 2018., Zagreb, Hrvatska, Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, str. 267-286.

Naletina, D., Petljak, K., Kapović, A. (2018). Influence of liberalization on air transport market: research into consumersʼ satisfaction with low-cost airlines services in the Republic of Croatia. U: Dujak, D. (ed.) Proceedings of 18th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, 11-12. listopad 2018., Osijek, Hrvatska, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku, str. 21-40.

Matić, K., Petljak, K., Štulec, I. (2019) Prihvaćenost samoposlužnih blagajni prilikom kupovine robe široke potrošnje među mladim potrošačima u Hrvatskoj, Ekonomski pregled, Vol. 70, No. 2, str. 301-339.

Štulec, I., Petljak, K., Naletina, D. (2019) Weather impact on retail sales: How can weather derivatives help with adverse weather deviations?, Journal of Retailing and Consumer Services, No. 49, str. 1-10.

Renko, S., Petljak, K., Naletina, D. (2019) Food integrity throughout the chain: the case of good distribution practice, LogForum, Vol. 15, No. 1, str. 33-49.

Petljak, K., Naletina, D., & Bilogrević, K. (2019). Considering ecologically sustainable packaging during decision-making while buying food products. Economics of Agriculture, Vol. 66, No. 1, str. 107-126.

Šundov, M., Gajdić, D., Petljak, K. (2019) Eco-distribution centres for agricultural products in the function of consumer potential of urban centres. Poslovna izvrsnost, Vol. 13, No. 2, str. 53-83.

Gluhak Spajić, D., Renko, S., Petljak, K. (2019) The necessity of collaboration between parents, teachers and schools for adolescents healthy eating. Ekonomska misao i praksa, No. 1, str. 175-192.

Petljak, K. (2019) Green Supply Chain Management Practices in Food Retailing. InterEU law east: journal for the international and european law, economics and market integrations, Vol. 6, No. 1, str. 61-82.

Naletina, D., Petljak, K., Sremac, M. (2019) Empirical research on user satisfaction with the transport and the supporting services at Croatian airports. Pomorstvo, Vol. 33, No. 1, str. 92-101.

Brozović, V., Hrastić, F., Meštrović, L., Bilić, H., Naletina, D., Petljak, K. (2019) Ekonomija dijeljenja: Poslovni model budućnosti?. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Vol. 17, No. 1, str. 33-61.

Gajdić, D., Petljak, K., Kralj, N. (2019) Percepcije potrošača o sigurnosti hrane u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. In 54th Croatian & 14th International Symposium on Agriculture, Proceedings (str. 107-112).

Naletina, D., Petljak, K., Talan, K. (2019). The analysis of air travel behaviour: a socio-demographic perspective. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 159-167.

Dunković, D., Petljak, K. (2019) Potrošački uvjeti na maloprodajnom tržištu odjeće. Suvremena trgovina, Vol. 44, No. 1, str. 22-27.

Petljak, K. (2019) Prikaz knjige „Formiranje cijena u maloprodaji: cjenovne strategije–promocije–profitabilnost“, Poslovna izvrsnost, Vol. 13, No. 1, str. 199-200.

Gruchmann, T., Seuring, S., Petljak, K. (2019) Assessing the role of dynamic capabilities in local food distribution: a theory-elaboration study. Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 24. No. 6, str. 767-783.

Petljak, K., Kotzab, H. (2020) Sustainable Retail Supply Chain Management–A Bibliometric Viewpoint. In International Conference on Dynamics in Logistics (str. 215-224). Springer, Cham.

Naletina, D., Petljak, K., Rožić, T. (2020) Outsourcing as a Challenge for Achieving Competitive Advantage in Road Freight Industry–The Case of Croatia. Promet-Traffic&Transportation, Vol. 32, No. 1, str. 127-139.

Kovac, I., Petljak, K., Naletina, D. (2020). Attitudes towards environmental protection adopted by the business subjects in the Republic of Croatia. In Economic and Social Development (Book of Proceedings), 51st International Scientific Conference on Economic and Social (p. 397).

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/303282 [31.8.2020.]

ORCID (2020) Kristina Petljak [online]. Dostupno na: https://orcid.org/0000-0002-5785-1928 [31.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Kristina Petljak [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/doc-dr-sc-kristina-petljak/29911 [31.8.2020.]

ResearchGate GmbH (2008-2020) Kristina Petljak [online]. Dostupno na: https://www.researchgate.net/profile/Kristina_Petljak [31.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Kristina Petljak [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/10s9o1_KW9RodMWG4YiiK3APFc_jBMUEb/edit [upisati datum pristupanja]