Kristijan Poljanec

Kristijan Poljanec

Dr. sc. Kristijan Poljanec (Zagreb, 5. XII. 1988. -), poslijedoktorand

Dr. sc. Kristijan Poljanec rođen je u Zagrebu. Osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je s ocjenom summa cum laude 2007. g., gdje je i doktorirao s ocjenom magna cum laude 2019. g. na temu 'Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem dražbe'. Tijekom studija bio je stipendist Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa (akad. god. 2007./2008.) i Zaklade Zlatko Crnić (akad. god. 2008./2009., 2009./2010. i 2010./2011.). Za uspjeh u studiju primio je nekoliko priznanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnik je Rektorove nagrade u akad. god. 2011./2012. za rad 'Pravni promet materijalnim kulturnim dobrima u svjetlu europskog i hrvatskog prava'.

Po završetku studija zaposlio se kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković i partneri iz Zagreba. Od 1. lipnja 2013. zaposlen je na suradničkom radnom mjestu i u zvanju asistenta, a od 1. veljače 2020. na suradničkom radnom mjestu i u zvanju poslijedoktoranda na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Trgovačko pravo, Europsko tržišno pravo, Commercial Law, EU Market Law i EU Company Law, Uvod u pravo digitalnog tržišta i Osnove prava digitalnog tržišta.

Pored nastavnih aktivnosti, od 2013. do 2017. sudjelovao je na međunarodnom TEMPUS projektu European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe (InterEULawEast). Od rujna 2019. do travnja 2020. sudjelovao je na međunarodnom znanstvenom projektu Corporate Sustainability and Share Capital, u okviru Posebne znanstvene skupine Business and Financial Law Europskog pravnog instituta iz Beča. Također, sudjelovao je na četiri znanstvena istraživanja uz financijsku potporu Sveučilišta u Zagrebu.

Član organizacijskog i programskog odbora US-Croatia Forum: A 21st Century Partnership, političko-gospodarskog skupa posvećenog tridesetoj obljetnici američko-hrvatskih bilateralnih odnosa (travanj 2022.)

Znanstveno se usavršavao na Centru za proučavanje europskog ugovornog prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Amsterdamu (2016.), Europa-Institutu Sveučilišta Saarland u Saarbrückenu (2018.), Centru za interdisciplinarna istraživanja u pravu, Pravni fakultet Buchmann Sveučilišta u Tel Avivu (2018.) i Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu (2021.).

Sudjelovao je na Erasmus nastavničkim mobilnostima na Pravnom fakultetu Sveučilišta Taras Ševčenko u Kijevu, Ukrajina (2017.), Fakultetu ekonomskih i upravnih znanosti Sveučilišta Isfahan u Isfahanu, Iran (2019.) te na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Sveučilišta u Aleksandriji u Aleksandriji, Egipat (2022.).

Sudjelovao je na velikom broju znanstvenih i stručnih skupova, ljetnih škola i radionica u zemlji i inozemstvu.

Član je i predsjednik Komisije za trgovačko pravo i praksu Međunarodne trgovačke komore Hrvatska (ICC Croatia). Član Europskog pravnog instituta, IAMSA – The International Art Market Studies Association te Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja. Član Francuske alijanse (L'Alliance Française).

Objavio je više znanstvenih i stručnih radova iz područja trgovačkog prava i prava društava, prava zaštite potrošača, europskog prava, prava tržišnog natjecanja, stečajnog prava, prava zaklada i fundacija te prava kulturnih dobara.

Dobitnik je Nagrade ''Mijo Mirković'' u kategoriji mladih znanstvenika do 30. g. za rad "Otvaranje stečajnog postupka nad ovisnim društvom - učinci na ugovor o vođenju poslova društva i ugovorni koncern" (2018.).

Služi se engleskim, francuskim, njemačkim i španjolskim jezikom, te poznaje osnove hebrejskog jezika i pisma.

Od 2014. do 2015, bio je predsjednik LEO kluba Tri kule Zagreb, Lions Club Kontesa Nera Zagreb, Lions District 126 Hrvatska (Lions Club International), a od 2015.-2016. i dopredsjednik LEO Districta 126 Hrvatska (Lions Club International).

DJELA:

Knjige:

Poljanec, K. (2022.), Legal Theory of Auction, 1st edition, Oxford/New York: Routledge.

Ostali radovi:

Poljanec, K. (2014.), Free Provision of Lobbying Services in the Internal Market– A Regulatory Challenge For EU Member States, InterEULawEast: Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations, 1(2), str. 1-20.

Horak, H., Dumančić, K. i Poljanec, K. (2015.), Neusklađenost prava pripajanja i spajanja na unutarnjem tržištu EU kao prepreka slobodi poslovnog nastana, u: Horak, H. i Dumančić, K. (ur.), Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Zakon o trgovačkim društvima: 20. godina primjene u interdisciplinarnom okruženju, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 28-42.

Poljanec, K. (2015.), Zajednička načela kolektivne pravne zaštite EU i hrvatsko potrošačko pravo (1. dio), Pravo u gospodarstvu, 54(1), str. 53-68.

Poljanec, K. (2015.), Zajednička načela kolektivne pravne zaštite EU i hrvatsko potrošačko pravo (2. dio), Pravo u gospodarstvu, 54(2), str. 215-232.

Poljanec, K. (2016.), Party Autonomy and the EU Online Consumer Dispute Resolution, InterEULawEast: Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations, 3(1), str. 45-68.

Poljanec, K. (2016.), Zaklade kao ovlaštenici slobode poslovnog nastana i kretanja kapitala u pravu Europske unije i Republike Hrvatske, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 66(4), str. 555-584.

Poljanec, K. (2017.), Restitucija kulturnog predmeta i europsko građansko procesno pravo, Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 33(3-4), str. 131-150.

Ernst, H. i Poljanec, K. (2017.), Stvarnopravna i carinskopravna zaštita kulturnih dobara u svjetlu europske antiterorističke politike, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 38(1), str. 187- 222.

Poljanec, K. (2017.), Zaštitne monetarne klauzule u svjetlu sloboda kretanja kapitala i prekograničnih plaćanja EU (1. dio), Pravo u gospodarstvu, 56(2), str. 165-184.

Poljanec, K. (2017.), Zaštitne monetarne klauzule u svjetlu sloboda kretanja kapitala i prekograničnih plaćanja EU (2. dio), Pravo u gospodarstvu, 56(3), str. 339-362.

Poljanec, K. (2018.), Otvaranje stečajnog postupka nad ovisnim društvom – učinci na ugovor o vođenju poslova društva i ugovorni koncern, Pravo u gospodarstvu, 57(1), str. 87-129.

Horak, H. i Poljanec, K. (2018.), Recent Developments in European Company Law: A Way Forward to More Social Europe?, InterEULawEast: Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations, 5(2), str. 151-167.

Poljanec, K. (2019.), Imovinska prava pomorskog agenta u hrvatskom i europskom pravu s osobitim osvrtom na posebnu naknadu, Poredbeno pomorsko pravo, 58(173), str. 255-298.

Poljanec, K. i Jakšić, T. (2020.), Safeguarding Croatian Strategic Industries Within the Scope of the EU Foreign Direct Investment Regime, Central European journal of comparative law, 1(2), str. 123-149.

Poljanec, K. i Horak, H. (2020.), Solvency Test as Yardstick for Prudent Dividend Distribution: A Croatian Outlook, InterEULawEast: Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations, 7(2), str. 17-52.

Poljanec, K. (2021.), Auctions and auctionlike selling mechanisms in international sale of goods: a call for revisiting Article 2(b) CISG?, u: Slakoper, Z. i Tot, I. (ur.), EU Private Law and the CISG The Effects for National Law. Oxford/New York: Routledge, str. 143-161.

Poljanec, K. (2022.), Odgovornost za štetu zbog povrede prava tržišnog natjecanja, u: Josipović, T. (ur.), Privatno pravo Europske unije – posebni dio. Zagreb: Narodne novine, str. 313.-353.

Petrović, S. i Poljanec, K. (2022.), Trgovačko zastupanje, u: Josipović, T. (ur.), Privatno pravo Europske unije – posebni dio. Zagreb: Narodne novine, str. 191.-216.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 26. lipnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/339701

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Kristijan Poljanec, preuzeto 26. lipnja 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/dr-sc-kristijan-poljanec/29976

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Kristijan Poljanec, preuzeto [upisati datum preuzimanja] shttps://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/p/kristijan-poljanec