Jurica Pavičić

Jurica Pavičić

Prof. dr. sc. Jurica Pavičić (Zagreb, 14. II. 1972. -), redoviti profesor u trajnom zvanju

Jurica Pavičić rođen je u Zagrebu. Osnovnu školu i Centar odgoja i usmjerenog obrazovanja „Vladimir Nazor“ završio je u Vrbovcu. Ekonomski fakultet upisao je 1991. godine, gdje je 1995. godine diplomirao na smjeru Marketing, a godinu dana kasnije (1996.) i na smjeru Vanjska trgovina.

Znanstveni poslijediplomski studij upisao je 1995. godine na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, te magistrirao 1997. godine. Na istom fakultetu je 2000. godine doktorirao obranivši disertaciju pod naslovom „Upravljanje strateškim marketingom neprofitnih organizacija“. Doktorski studij iz polja sociologije upisao je 2006. godine na Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Austrija, te doktorirao 2009. godine obranivši rad pod naslovom „Diagnostic approach to community assessment and development in South-East Europe“.

Od 1995. godine zaposlen je na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu najprije kao asistent (1995.), docent (2001.), izvanredni profesor (2005.), redoviti profesor (2008.) te redoviti profesor u trajnom zvanju od 2013. godine.

Bio je pročelnik Katedre za marketing (2010.-2012.), prodekan za znanstveno-istraživački rad i administraciju (2012.-2014.) i prodekan za međunarodnu suradnju i akreditacije (2014.-2018.) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za dekana je prvi put izabran za mandatno razdoblje 2018.-2020., te je ponovno izabran za mandatno razdoblje 2020.-2022. Od 1. listopada 2022. godine imenovan je za prorektora za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje 2022.-2026.

Predsjednik je Upravnog vijeća Instituta za javne financije, Zagreb (2013.-2017.), predsjednik Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu (2014.-2018.) i voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment (2014. do danas).

Područja znanstvenog interesa su mu: strategija marketinga, marketing neprofitnih organizacija, marketing i društvene promjene te unaprjeđenje obrazovnih institucija i obrazovnih procesa.

U području međunarodne suradnje i internacionalizacije visokog obrazovanja sudjelovao je u provedbi kratkih međunarodnih edukacijskih programa na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i Fakultetu za upravo Sveučilišta u Ljubljani. Održao je niz gostujućih i pozvanih predavanja (Fort Hays State University – College of Business and Leadership, SAD; Leeds Metropolitan University - Leslie Silver International Faculty, Velika Britanija; Fort Lewis College – School of Business Administration, SAD; Wirtschaftsuniversität Beč, Austrija; Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Austrija; Ekonomski fakultet Sarajevo, BiH; UDG, Podgorica, Crna Gora; Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Podgorica, Crna Gora). Sudjelovao je u programima mobilnosti Erasmus, Erasmus+ i CEEPUS (Austrija, Crna Gora).

Bio je voditelj i/ili član više znanstveno-istraživačkih projekata (domaći znanstveni projekt: MZOS Procjena i unapređenja kapaciteta civilnog društva za pružanje socijalnih usluga, br. 067-0661686-2342), međunarodni bilateralni znanstveni projekti (Austrija, Makedonija), međunarodni ERASMUS+ projekt (Euforia – Entrepreneurial Universities for Industry Alliances), ESF projekti (ME4Catalogue - Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja; EconQual; Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacije stručnjaka za obrazovanje odraslih; Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija), CARDS projekt (CARDS 2004 – projekt „Obrazovanje odraslih“) te drugi projekti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

S ciljem popularizacije ekonomske struke i unaprjeđenja obrazovanja u RH surađuje s nizom obrazovnih institucija, te je (ko)autor nekoliko udžbenika za srednje strukovne škole: „Marketing 1“, „Marketing 2“, „Društveno odgovorno poslovanje i „Marketing“), stručnog priručnika za ravnatelje i stručne službe osnovnih i srednjih škola”Osnove strateškog marketinga i menadžmenta u osnovnim i srednjim školama”, te je (su)organizator niza radionica za unaprjeđenje obrazovanja i obrazovnog sustava RH (Curriculum GlobALE, EPALE, članstvo u Radnoj skupini za izradu Strateškog okvira promocije cjeloživotnog učenja u RH…)

Nagrada „Mijo Mirković“ Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je 2001. godine za koautorstvo knjige (udžbenika) Bratko, S. et al. (2001) Marketing. Zagreb: Sinergija, 2004. godine za autorsku knjigu Pavičić, J. (2003) Strategija marketinga neprofitnih organizacija. Zagreb: Masmedia i 2009. godine za koautorstvo znanstvenog članka: Pavičić, J., Alfirević, N. i Mihanović, Z. (2009) Market orientation in managing relationships with multiple constituencies of Croatian higher education, Higher Education, 57 (2), str. 191-207.

Autor je preko 100 znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima, zbornicima znanstvenih skupova te znanstvenim monografijama. Koautor je preko 10 knjiga, urednik više znanstvenih monografija. Član je uredništva više znanstvenih časopisa te stalni ili povremeni recenzent. Mentorirao je mnogobrojne završne i diplomske radove na različitim razinama studija.

VAŽNIJA DJELA:

Autorske i uredničke knjige:

Ingþórsson Hjörtur, Á., Alfirević, N., Pavičić, J. i Vican, D., eds. (2019.), Educational Leadership in Policy Challenges and Implementation Within Europe, Alphen aan den Rijn: Palgrave Macmillan.

Omazić, M. A.,Baštijan, R., Pavičić, J. et al. (2017.), Menadžment za neprofitne organizacije - temeljna znanja i vještine, Zagreb: Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara.

Langer, J., Alfirević, N. i Pavičić, J. (2017.), Organizational Change in Transition Societies, London: Routledge.

Vučić, M., Alfirević, N. i Pavičić, J., ur. (2017.), Strateški okvir promocije cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj 2017. – 2021. = Strategic framework for promotion of lifelong learning in the Republic of Croatia 2017-2021, Zagreb: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Alfirević, N., Burušić, J., Pavičić, J. i Relja, R., ur. (2016.), School Effectiveness and Educational Management: Towards a South-Eastern Europe Research and Public Policy Agenda, London: Palgrave Macmillan.

Pavičić, J., Gnjidić, V. i Drašković, N. (2014.), Osnove strateškog marketinga, Zagreb: Školska knjiga i Institut za inovacije.

Alfirević, N., Pavičić, J., Kutleša, M. i Matković, J. (2010.), Osnove strateškog marketinga i menadžmenta: u osnovnim i srednjim školama, Zagreb: Alfa.

Langer, J. Pavičić, J. i Alfirević, N., ur. (2009.), Knowledge Region : Alps-Adriatic Challenges, Frankfurt am Main: Peter Lang.

Langer, J., Alfirević, N. i Pavičić, J. (2005.), Organizational Change in Transition Societies, Aldershot: Ashgate.

Alfirević, N., Pavičić, J. i Vlašić, G. (2004.), Marketinška komunikacija i upravljanje novim medijima, Zagreb: ZaMirNet.

Pavičić, J. (2003.), Strategija marketinga neprofitnih organizacija, Zagreb: Masmedia.

Izbor recentnih radova:

Pavičić, J., Alfirević, N. i Bežovan, G. (2017.), Community capacity, sense of community and social capital: The sociological and economic dimensions in Croatia and Serbia, Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije - Series Historia et Sociologia, 27(2), 553-562.

Talaja, A., Miočević, D., Alfirević, N. i Pavičić, J. (2017.), Tržišna orijentacija, konkurentska prednost i poslovni rezultati: istraživanje neizravnih učinaka, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 26(4), 583-604.

Alfirević, N., Pavičić, J. i Relja, R. (2016.), School management innovation and principal support systems: toward the agenda for Croatian school reform, Economic Research - Ekonomska istraživanja, 29(1), 1150-1164.

Alfirević, N., Pavičić, J., Dorotić, M. i Križman Pavlović, D. (2015.), Local civilmindedness on the Internet as the basis for fundraising segmentation: sociological, marketing determinants and the empirical analysis, Economic Research-Ekonomska istraživanja, 28(1), 45-62.

Alfirević, N., Pavičić, J. i Najev Čačija, Lj. (2014.), Performance of nonprofit organizations: Empirical contrasts between privately and publicly funded Croatian humanitarian organizations, Ekonomski Anali (Economic Annals), 59(200), 115- 130.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 16. srpanj 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/226275

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Jurica Pavičić, preuzeto 16. srpanj 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/marketing-29782/clanovi/prof-dr-sc-jurica-pavicic-30882/30882

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Jurica Pavičić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/p/jurica-pavi%C4%8Di%C4%87