Jasna Prester

Jasna Prester

Prof. dr. sc. Jasna Prester (Zagreb, 1969. - ), izvanredni profesor

Jasna Prester rođena je u Zagrebu 1969. godine. Živjela je u Parizu i Alžiru, gdje je pohađala Američku i Francusku školu. Po povratku završava zadnji razred srednje Ekonomske škole, a nakon toga 1989. godine upisuje Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kojeg završava kao diplomirani inženjer teoretske fizike, Smjer elementarne čestice. Branila je diplomski rad pod naslovom „Neutrinsko pozadinsko zračenje i moguće detekcije“. Odmah po završetku studija zapošljava se u Viaduktu d.d. gdje je počela raditi u Informatičkom sektoru kao informatičarka. U tijeku osam i pol godišnjeg radnog iskustva napredovala je do voditeljice sistemske podrške. Godine 2000. upisuje postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij Organizacija i menadžment. Godine 2003. brani magistarski rad na temu „Utjecaj sklonosti riziku na poslovno odlučivanje“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Darka Tipurića. Te godine prelazi raditi na Ekonomski fakultet - Zagreb kao znanstveni novak, preuzimajući izvođenje kolegija Menadžment proizvodnje. Godine 2006. brani doktorsku disertaciju pod naslovom „Agencijska teorija i upravljanje lancima dobave“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Darka Tipurića.

Vijeće društveno-humanističkog područja potvrđuje izbor pristupnice u znanstveno-nastavno zvanje docenta 11. 12. 2007.

Matični odbor za područje društvenih znanosti – polje ekonomije na sjednici održanoj 17. siječnja 2013. godine donijelo je odluku o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, a odlukom Vijeća društveno-humanističkog područja izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice na sjednici održanoj 20. 02. 2013.

Kao zaposlenica Katedre za Organizaciju i menadžment od 01. 07. 2003. godine do danas izvodi predavanja iz vježbe iz kolegija: Menadžment proizvodnje, Osnove Menadžmenta, Menadžment, Strateški menadžment, Operacijski menadžment, Operacijski menadžment u uslugama, Upravljanje lancima dobave. Bila je vanjski suradnik i nositelj kolegija Operacijski menadžment Sveučilišta u Puli, Fakultet Mijo Mirković u Puli, vanjski suradnik i nositelj kolegija Menadžment Prehrambeno biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je triju kolegija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i to: Operacijski menadžment, Operacijski menadžment u uslugama, Upravljanje lancima dobave. Izdala je sveučilišne udžbenike za kolegije Operacijski menadžment u uslugama, Upravljanje lancima dobave, a nerecenziranu skriptu za kolegij Operacijski menadžment. Operacijski menadžment u uslugama i Upravljanje lancima dobave sama je osmislila, razradila i predložila za izvođenje na diplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za svoj angažman u nastavnom procesu i za odnos prema studentima na preddiplomskoj i diplomskoj razini kontinuirano dobiva pozitivne ocjene kroz više generacija.

U svrhu unaprjeđenja pedagoških i didaktičkih vještina, izv. prof. dr. sc. Jasna Prester je 2007. godine uspješno završila program edukacije iz područja didaktike, psihologije, retorike hrvatskog jezika i informatike, za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika, a koji je bio organiziran u suradnji Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U okviru svog znanstvenog i stručnog rada do sada je objavila ukupno 72 rada. Autor je dva sveučilišna udžbenika „Operacijski menadžment u uslugama“ i „Upravljanje lancima dobave“, znanstvenih knjiga „Menadžment inovacija“ i knjige „Trends in Croatian manufacturing: what about servitization?“. Ista je prevedena i na hrvatski jezik: „Trendovi u hrvatskoj proizvodnji: što s popratnim uslugama“. Koautor je na 5 poglavlja u knjigama: knjige „Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta“ koje se koristi u nastavi iz Strateškog menadžmenta i još tri poglavlja nakon izbora u zvanje izvanrednog profesora.

Pod mentorstvom pristupnice do sada je obranjeno 297 diplomskih radova i završnih radova, 5 specijalističkih postdiplomskih radova, sve nakon izbora u zvanje izvanrednog profesora. Pored toga, bila je član povjerenstva brojnih diplomskih radova, poslijediplomskih i doktorskih radova. Mentor je brojnih seminarskih radova i kritičkih prikaza. Pod njenim mentorstvom dva diplomska rada su rezultirala člancima sa studentima dodiplomskog studija i dva rada sa studentima poslijediplomskih stručnih studija.

Predstavnik je za Hrvatsku za dva istraživanja i to: „Global Manufacturing Research Group“ vođene od strane Arizana State University i European Manufacturing Survey vođene od strane njemačkog instituta Fraunhofer ISI, Karlsruhe, Njemačka. Također je predstavnik za Hrvatsku u odboru EurOME (European Operations Management Association), te znanstveni savjetnik u istom udruženju od 2015. godine.

Dobitnica je nagrada „Mijo Mirković“ za poglavlje u knjizi “ESOP I hrvatsko poduzeće” 2004. godine, a 2014. godine GMRG Award for Excellence in data collection (nagrada za izvrsnost u provođenju istraživanja). U srpnju 2017. godine nominirana je za predsjednika GRMG grupe za mandatno razdoblje 2018/2019.

Član je Upravnog Odbora EurOMA konferencije, najprestižnije Europske konferencije iz područja Operacijskog menadžmenta za mandatno razdoblje 2019. - 2022.

Voditelj je projekta Hrvatske zaklade za znanost – 3535 Jačanje konkurentnosti hrvatske proizvodnje 2014. – 2018.

Sudjelovala je na projektima:

Od 2003. godine do danas: European Manufacturing Survey – uključeno 13 europskih zemalja

Od 2008. godine do danas: član istraživačke grupe„Global Manufacturing Research Group“ uključeno 25 zemalja

Od 2007. – 2012. suradnik na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 067-0671204-0817, Inovacije u proizvodnji kao konkurentna sposobnost poduzeća, voditelj prof. dr. sc. Borna Bebek

Od 2003. – 2006. suradnik na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 0067017, Konkurentska sposobnost i strategije hrvatskih poduzeća, voditelj prof. dr. sc. Darko Tipurić

Od 2003. – 2006. suradnik na projektu „Manufacturing Visions“ financiran od Europske Komisije (FP6 projekt), voditelj prof. dr. sc. Lovorka Galetić

Recenzirala je radove za brojne časopise, te aktivno sudjeluje u domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu kao izlagač i kao moderator.

U registru znanstvenih istraživača u Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pristupnica je upisana pod brojem 256870.

Aktivno vlada Engleskim i Francuskim jezikom, pasivno Njemačkim jezikom.

DJELA:

Tipurić, D. i Prester, J. (2003) Decision making under risk and uncertainty: risk propensity of Croatian managers. U: Global Business & Economics Review, Anthology, str. 42-58

Tipurić, D., Prester, J. i Hruška, D. (2003) Decision framing and managerial decision-making. U: ICES II međunarodna konferencija u Sarajevu

Baljkas, S. i Prester, J. (2003) Primjena teorije očekivanog izbora na management projektnih rizika. U: Suvremeno poduzetništvo, 11, str. 167-172

Prester, J. (2004) Sklonost riziku hrvatskih managera. U: Suvremeno poduzetništvo, 4, str. 157-164

Tipurić, D. i Prester, J. (2004) The cumulative prospect theory and managerial decision making. U: Zagreb International Review of Economics & Business, 7 (1) str. 61-80

Mincu, A. I. i Prester, J. (2004) Supply chain management survey of Croatian manufacturing companies. U: Anali European Operations Management Association conference, INSEAD, 2, str. 381-390

Osmanagić-Bedenik, N., Podrug, N. i Prester, J. (2004) Innovation in manufacturing. U: 3rd DAAAM International Conference on “Advanced Technologies for Developing Countries”

Galetić, L. i Prester, J. (2005) Organization structure as an issue of enhencing enterprise performance: case of Croatia. U: Proceedings of 6th International Conference Enterprise in Transition, str.157-160

Osmanagić-Bedenik, N., Prester, J. i Podrug, N. (2005), Manufacturing Strategies and Structures in Croatia. U: Proceedings of 6th International Conference Enterprise in Transition, str. 189-191

Galetić, L. i Prester, J. (2005) How enterprises in transition economy build competitive advantage: case of Croatia. U: 25th Strategic Managemement Society Conference, Orlando, Florida

Prester, J., Hruška, D. i Hernaus, T. (2005) Case-by-case privatization in Croatia: cases of Viadukt, Končar and Tehnika. U: International Journal of Management Cases, 8 (1) str. 66-72

Tipurić, D. i Prester, J. (2006) Strategic Aspects of Supply Chain Management in Croatia. U: 17th POMS conference, Boston, MA

Galetić, L. i Prester, J. (2006) Europska proizvodnja i Hrvatska do 2020: prognoza MANVIS Delphi istraživanja. U: Ekonomski pregled, 56 (3-4) str. 195-226

Prester, J. i Podrug, N. (2006) Manufacturing Innovations: case of Croatia. U: The Business Review, 5 (2) str. 189-196

Galetić, L. i Prester, J. (2006) Trends in Manufacturing and Innovation in Croatia: results of the MANVIS Delphi Research. U: Proceedings of DAAAM conference, Vienna, 8-11. November, 2006

Prester, J. (2007) Innovation in transition countries: case of Croatia. U: 18th POMS conference, Dallas, TX, 3.-7.05.2007

Galetić, L., Prester, J. I Načinović, I. (2007) Manufacturing competitiveness of Croatia: results from the MANVIS European Delphi study. U: Global Management and Information Technology Conference, New York, NY, 23-26.05.2007

Tipurić, D., Veža, I. i Prester, J. (2007) Innovation in transition countries: how to catch up? U: 14th EUROMA Conference, Ankara, Turkey, 17-20.06.2007

Jung Erceg, P. i Prester, J. (2007) Inovacije u proizvodnji: Hrvatsko Njemačka komparativna analiza. U: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 5 (12) str.79-94

Veža, I. i Prester, J. (2008) Innovation in Croatian manufacturing 2004: what do financial results show? U: Economic and Business Review, 10 (1) str. 5-20

Prester, J., Podrug, N. i Klindžić, M. (2008) Deregulation and Privatization of European Electricity Market - Case Study of HEP Privatization. U: International Journal of Management Cases, 10 (2) str. 22-32

Kinkel, S., Jung Erceg, P. i Prester, J. (2008) The use of innovative technology in production and its consequences: A German – Croatian cross-country comparison. U: Proceedings of 19th POMS conference, San Diego, CA, 9.-11.05.2008

Jung Erceg, P., Tipurić, D. I Prester, J. (2008) Diffusion of organizational innovations in manufacturing companies: A German-Croatian cross-country comparison. U: Proceedings of 19th POMS conference, San Diego, CA, 9.-11.05.2008

Tipurić, D. i Prester, J. (2008) Managerial Innovations: results from EMIS 2006 Study. U: 4th International Conference “An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship”, June 11-14, 2008, Cavtat , Croatia

Tipurić, D. i Prester, J. (2009) Shadow Price in Supply Chain Relationships. U: Proceedings of 20th POMS conference, 01. - 04.05.2009 Orlando, FL, USA

Tipurić, D. i Prester, J. (2009) Efficiency of profit and risk sharing in supply chains. U: Proceedings of 4.th Hamburg International Conference of Logistics, 10 - 11 .9. 2009, Hamburg, Njemačka

Prester, J. (2009) Cooperation of Croatian manufacturing companies: result from the EMIS 2006 study. U: Proceedings of the 25th EAMSA Conference, 22-24.10.2009, Lausanne, Swiss

Prester, J. (2009) Promjena pokazatelja uspješnosti hrvatskih proizvođača u godinama 2006. i 2009. – Je li promjena rezultat jače kontrole? U: Ekonomski pregled, 60 (11) str. 634-659

Prester, J. i Galetić, L. (2010) Competitive priorities of high and low performers in global manufacturing: results from GMRG 2008 data. U: 7th Quest for Global Competitiveness Conference, 18-19, 03.2010. San Juan, Portorico

Prester, J. I Podrug, N. (2010) Cooperation of Croatian manufacturing companies: result from the EMIS 2008 study. U: 17th International Annual EurOMA Conference, 6-9 June 2010. Porto, Portugal

Podrug, N., Prester, J. i Filipović, D. (2010) Uloga menadžmenta u razvoju proaktivnosti velikih hrvatskih poduzeća. U: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8 (2) str. 7-21

Prester, J. i Gonan Božac, M. (2011) Are innovative organizational concepts enough for fostering innovation? U: International Journal of Innovation Management (IJIM), DOI No: 10.1142/S1363919611003404

Prester, J. i Podrug, N. (2011) Innovation management in Croatian manufacturing SMEs. U: International Conference on Entrepreneurship, Education, Innovations ENEDIN 2011, str. 238-252

Prester, J. (2011) Servitization as a strategy for survival: evidence from a small European

Country. U: 18th International Annual EurOMA Conference, 3-6 July, 2011. Cambridge, UK

Prester, J. i Podrug, N. (2011) Best Practices of High Performers: Results from GMRG 4.0

Survey Research. U: Conference Proceedings of 3rd International Science Conference

"Knowledge and Business Challenge of Globalization in 2011." Celje, Slovenia, str. 178-195

Prester, J. (2011) Industry Characteristics of Cooperation for Innovation. U: Conference Proceedings of 3rd International Science Conference "Knowledge and Business Challenge of Globalization in 2011." Celje, Slovenia, str. 169-177

Prester, J. i Ivanko, F. (2011) Rasprostranjenost lean koncepata u hrvatskoj prerađivačkoj industriji. U: Zbornik Ekonomskog Fakulteta, 9 (2) str. 105-122

Prester, J. i Horvat, N. (2011) Kako djeluju programi kvalitete na inovativnost poduzeća. U: Ekonomska misao i praksa, 2, str.363-382

Prester, J. (2012) Production planning revisited by Global Manufacturing Research Group 2009 data. U: Procedeengs of 19th International Annual EurOMA Conference, Amsterdam, Nizozemska, 01.-05.7.2012.

Davor, Ž. i Prester, J. (2012) Upravljanje lancem dobave i učinkovit odgovor na potrebe potrošača u maloprodajnom sektoru. U: Ekonomski pregled, 63 (5-6) str. 322-351

Prester, J. (2012) Competitive priorities, capabilities and practices of best performers: evidence from GMRG 4 data. U: Total Quality Management & Business Excellence, 24 (1-2) str.138-157

Galetic, L. Prester, J. i Aleksic, A. (2013) Advanced manufacturing technology and performance: empirical evidence from Croatia. U: IAMOT 2013, 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE, “Science, Technology and Innovation in the Emerging Market Economies” Porto Alegre, Brazil, April 14-18, 2013.

Prester, J. (2013) Purchasing practices of companies with high material costs. U: 24th Anual Conference Producation and Operations Management Society (POMS), Denver, Colorado, 03.-06.05.2013.

Prester, J. (2013) Forecasting revisited: difference in forecasting between MTS and ETO manufacturing. U: 20th EurOMA Conference, 07.-12.06.2013. Dublin, Ireland

Prester, J. (2014) Supplier relationships for innovation. U: 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance – ICMLG 2014, Babson College Wellesley, Massachusetts, USA, 20-21 March 2014

Prester, J., Gonan Božac, M. i Paulišić, M. (2014) Influence of Selected Organisational Factors on Innovation. U: Proceedings of the Second International OFEL conference on Governance, Management and Entrepreneuship, Dubrovnik, 4-5 April 2014. str. 617-627

Prester, J. (2014) Organizational innovations and their effect on cost, productivity, quality, innovation and profits. U: 21st EurOMA 2014 conference, University of Palermo, IT, 20.-25.6.2014.

Prester, J., Rašić Bakarić, I. i Matijević, B. (2014) Organization of the Purchasing Function for Innovation. U: International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering, 8 (11)

Prester, J., Podrug, N. i Daraboš, M. (2015) Innovation climate as source of competitive advantage. U: Journal of Economic and Social Development (JESD), 2 (1) str. 25-33

Prester, J., Podrug, N. i Daraboš, M. (2015) Influence of Intellectual Capital on Innovation. U: POMS 26th Annual Conference, May 8 - 11, 2015, Washington DC, USA

Prester, J. i Jung Erceg, P. (2015) Barriers of adoption of advanced technology. U: POMS 26th Annual Conference, May 8 - 11, 2015, Washington DC, USA

Prester, J. i Kolarović, I. (2015) Jesu li načela vitke proizvodnje u skladu s dobrim prerađivačkim praksama u farmaceutskoj industriji? U: Ekonomski pregled, 66 (3) str. 273-295

Prester, J., Daraboš, M. i Podrug, N. (2015) Innovation and Intellectual Capital. U: Proceedings of the 22nd EuROMA Annual Conference, 26.06-01.07. 2015, Neuchatel, Switzerland

Palcic, I. i Prester, J. (2015) Impact of Technology Use and Technology Upgrade on new Product Development in Manufacturing Companies. U: Proceedings of the 22nd Conference, 26.06-01.07. 2015. Neuchatel, Switzerland

Moehring, M.M. i Prester, J. (2015) Supply-Push or Technology-Pull Towards Innovation? Setting a Preliminary Research Agenda for Croatian Sme Suppliers and German Automotive Corporations. U: Proceedings of the 22nd EuROMA Annual Conference, 26.06-01.07. 2015. Neuchatel, Switzerland

Prester, J., Gonan Božac, M. i Paulišić, M. (2015) Influence of Selected Organizational Factors on Innovation. U: European Journal of Economics and Management, 2 (2) str. 30-53

Prester, J. Daraboš, M. I Filipović, D. (2016) Organizational and technological concepts that enable quality costs monitoring. U: Proceedings of the 27th POMS conference, 6-9.05.2016. Orlando, Florida

Prester, J., Podrug, N. i Daraboš, M. (2016) Four-Component Model of Intellectual Capital and Its Impact on Process and Product Innovations. U: Proceedings of ECIC 8th European Conference on Intellectual Capital, 12 - 13 May 2016, Italy

Prester, J., Podrug, N. i Filipović, D. (2016) Materials saving strategies, technologies and effects on ROS. U: International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10 (6) str. 1872-1877

Koren, R., Prester, J., Buchmeister, B.i Palčič, I. (2016) Do Organisational Innovations Have Impact on Launching New Products on the Market? U: Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 62 (6) str. 389-397

Prester, J. (2016) Intellectual capital and its impact on firm's performance. U: Proceedings of the 8th International Conference: "An Enterprise Odissey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital", Zagreb, 08-11. June, 2016, str. 229-237

Prester, J. I Palčić, I. (2016) Innovation, intellectual capital, supply chain leveraging and its impact on firm’s performance. U: 23rd EUROMA Conference 17.06-22.06.2016, Trondheim, Norway

Samson, D. i Prester, J. (2016) The Impact of Culture and Capabilities on Operating and Business Performance. U: 5th P&OM World Conference on Production and Operations Management, 6-10.09.2016, Havana, Kuba

Prester, J., Jung Erceg, P.i Kumić, I. (2016) Barriers to the implementation of key enabling technologies. U: Tehnički glasnik, 10 (3-4) str. 71-78

Prester, J. (2017) New servitization paradox in developped and developing countries. U: POMS 28th Annual Conference, Seattle, Washington, USA, 5-8.5.2017

Prester, J. (2017) Servitization in developed and developing countries, is this a threat? U: POMS 28th Annual Conference, Seattle, Washington, USA, 5-8.5.2017

Prester, J. I Palčič, I. (2017) Outsourcing of R&D versus operational outsourcing and its effects on flexibility and time to market. U: Proceedings of 24th EurOMA Conference, Edinburgh 01-06.07.2017

Palcic, I., Prester, J. i Buchmeister, B. (2017) Sources Of Ideas For New Products, Product Complexity And Innovation Results. U: Proceedings of 24th EurOMA Conference, Edinburgh 01-06.07.2017

Onofrei, G. i Prester, J. (2017) The Impact Of Operational Intellectual Capital On Lean Practices. U: Proceedings of 24th EurOMA Conference, Edinburgh 01-06.07.2017

Prester, J. (2017) Assesing the experiment of raising student's critical thinking in Service Operations Management class. U: Tipurić, Darko, ur,, Book of Abstracts: 7th South East European Meeting & Scinetific Conference of Management Departments, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 64-64

Prester, J. i Rašić Bakarić, I. (2017) Analiza strukturnih obilježja prerađivačke industrije republike Hrvatske. U: Ekonomski pregled, 68 (4) str. 341-383

Prester, J., i Peleš, B. (2017) Trends in Servitization: Evidence from Croatia. U: Ekonomski pregled, 68 (5) str. 507-540

Shou, Y., Prester, J. i Li, Y. (2018) The Impact of Intellectual Capital on Supply Chain Collaboration and Business Performance. U: IEEE Transactions on Engineering Management

Prester, J., Buchmeister, B. i Palčič, I. (2018) Effects of Advanced Manufacturing Technologies on Manufacturing Company Performance. U: Strojniski Vestnik / Journal of Mechanical Engineering, 64 (12)

Marjanovic, U., Lalic, B., Majstorovic, V., Medic, N., Prester, J. i Palcic, I. (2018) How to Increase Share of Product-Related Services in Revenue? Strategy Towards Servitization. U: IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems, str. 57-64

Prester, J. i Jurić, M. (2019) Big data for product innovation in manufacturing: Evidence from a large-scale survey. U: Tehnicki glasnik / Technical Journal, 13 (1)

Onofrei, G., Prester, J., Fynes, B., Humphreys, P. i Wiengarten, F. (2019) The relationship between investments in lean practices and operational performance: Exploring the moderating effects of operational intellectual capital. U: International Journal of Operations & Production Management, https://doi.org/10.1108/IJOPM-04-2018-0201

Prester, J. i Peras, P. (2018). Istraživanje utjecaja čekanja studenata na percipiranu kvalitetu usluge na primjeru studentske referade. U: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 16 (2) str. 43-57

Vujičić, M. I Prester, J. (2019) Assessing service quality of public tram transport in Zagreb city using P-TRANSQUAL model. U: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 17 (1), str. 19-31

Prester, J., Hernaus, T., Aleksić, A. i Trkman, P. (2019) Performance Effects of Dynamic Capabilities: The Interaction Effect of Process Management Capabilities. U: BPM 2019: Business Process Management: Blockchain and Central and Eastern Europe Forum, str. 264-279

Palčič, I. i Prester, J. (2020) Impact of Advanced Manufacturing Technologies on Green Innovation. U: Sustainability 12 (8) 3499

Knjige:

Prester, J., Palčić, I., Matijević, B., Kumić, I. i Rašić Baškarić, I. (2017) Trends in Croatian Manufacturing : What about Servitization? [online]. Zagreb: Faculty of Economics and Business. Dostupno na: http://www.efzg.hr/UserDocsImages/KID//Trends%20in%20Croatian%20manufacturing%202015-2018%20Prester%20et%20al.pdf [9.7.2020.]

Prester, J., Palčić, I., Matijević, B., Kumić, I. i Rašić Bakarić, I. (2017) Trendovi u hrvatskoj proizvodnji - što s popratnim uslugama?: Rezultati istraživanja 2015. s trendovima do 2018. godine [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.hr/UserDocsImages/KID//Trendovi%20u%20proizvodnji%202017%20Prester%20i%20sur_8.pdf) (CROSBI 860666 [9.7.2020.]

Prester J. (2019) Operacijski menadžment. Zagreb: Ekonomski fakulteta

Prester J. (2014) Operacijski menadžment u uslugama. Zagreb: Sinergija

Prester J. (2012) Upravljanje lancima dobave. Zagreb: Sinergija

Prester, J. (2010) Menadžment Inovacija. Zagreb: Sinergija

Poglavlja u knjigama:

Daraboš, M., Prester, J. i Tipurić, D. (2015) Enterpreneurial Spirit of Top Management Team: Is There any Influence on Strategic Innovation? U: Tipurić, D., Vrdoljak Raguž, I., Daraboš, M., (eds.), Dynamics of Organizational Change. Pearson, str. 47-63

Prester, J., Podrug, N. i Tipurić, D. (2017) Manufacturing Strategies in Selected European Countries. U: Vrdoljak Raguž, I., Podrug, N., Jelenc, L. (ur.), Neostrategic Management – An International Perspective on Trends and Challenges. Heidelberg: Springer, str. 173-188

Prester, J., Hruška, D. i Mešin, M., (2014) Promjena i implementacija strategije u Mlinar d.d. U: Gonan Božac, M. i Tipurić, D. (ur.), Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta. Zagreb: Sinergija

Prester, J. i Mešin, M. (2014) Implementacija strategije u Ritz-Carlton. U: Gonan Božac, M. i Tipurić, D. (ur.), Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta. Zagreb: Sinergija

Gonan Božac, M., Prester, J. i Paulišić M. (2014) Corporate Governance and efficiency in Croatian Hotel Industry. U: Tipurić, D., Vrdoljak Raguž, I. i Podrug, N., eds., Rethinking Corporate Governance. Harlow: Pearson, str. 115-123

Gonan Božac, M., Pivcevic, S., Prester, J. i Paulisic, M. (2012) Researching Innovation in Service and Manufacturing SMEs- Two Roads to the Same End or Not? Dabić, M. i Potocan, V. (eds.), Enterpreneurship and Innovation. Sveucilišta u Zagrebu i Mariboru, str. 115-141

Gonan Božac, M., Prester, J. i Paulisic, M. (2012) Job Enrichment - A Pattern for Innovative SMEs. U: Dabić, M. i Potocan, V. (eds.), Enterpreneurship and Innovation. Sveucilišta u Zagrebu i Mariboru, str. 177-201

Prester, J. (2006) Inovacije u proizvodnji. U: Balič, J. Veža I. i Čus, F. (ur.) Napredni proizvodni sistemi. Maribor: Strojarski fakultet

Prester, J. (2004) Zaposleničko dioničarstvo u tranzicijskim zemljama. U: Tipurić, D., ur., ESOP i hrvatsko poduzeće. Zagreb: Sinergija

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/256870 [13.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Jasna Prester [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/organizacija-i-menadzment-29786/clanovi-30611/prof-dr-sc-jasna-prester/30656 [13.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Jasna Prester[online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1memnW3JsckkQr1y0EWrk9mYsPL9Y-74x/edit [upisati datum pristupanja]