Jasmina Pivar

Jasmina Pivar

Jasmina Pivar, mag. oec., asistentica

Asistentica Jasmina Pivar rođena je u Čakovcu, osnovnu školu završila je u Nedelišću, a srednju Ekonomsku i trgovačku školu Čakovec polazila je od 2004. do 2008. godine. Nakon toga upisuje integrirani preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Na istom fakultetu 2011. godine upisuje diplomski studij Ekonomika poduzetništva. Titulu magistrice Ekonomije s najvišom pohvalom stječe 2013. godine obranom diplomskog rada pod naslovom Primjena metode asocijacijskih pravila za problem potrošačke košarice. Iste godine, započinje s radom u poduzeću NTH ICT, u Varaždinu gdje je obavljala poslove kontrolinga i računovodstva. Od 01. prosinca 2014. godine zaposlena je kao asistentica na Katedri za informatiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U prosincu 2014. godine upisuje poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u jesen 2015. godine odabire smjer Poslovne ekonomije. Tijekom akademske godine 2019./2020. izradila je doktorsku disertaciju. Na prijedlog Odbora za poslijediplomske sveučilišne doktorske studije, Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj u svibnju 2020. godine donijelo odluku o imenovanju povjerenstva za ocjenu doktorskog rada pod nazivom Model usvajanja tehnologija velikih podataka u pametnim gradovima Europske Unije izrađenog pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Nikole Vlahovića.

Jasmina Pivar od zimskog semestra akademske godine 2014./2015. sudjelovala je u izvođenju nastave iz vježbi na obveznim kolegijima Informatika i Poslovni informacijski godini na prvoj, odnosno trećoj godini sveučilišnog integriranog studija Ekonomija i Poslovna Ekonomija, vježbi iz obveznog kolegija Metode potpore odlučivanju na četvrtoj godini sveučilišnog diplomskog i integriranog studija Menadžerska informatika te vježbi iz kolegija Razvoj poslovnih aplikacija na petoj godini integriranog studija Menadžerska informatika.

Tijekom rada na Fakultetu završila je nekoliko seminara stručnog usavršavanja, pri čemu ističe program Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2019. godine te metodološke seminare Partial Least Squares Structural Equation Modelling prof. dr. sc. Joe-a Hair-a 2018. godine te Partial Least Squares SEM Using SmartPLS na Northern Institute of Technology (NIT), Hamburg, Njemačka, 2017. godine.

Jasmina Pivar je kao autorica ili suautorica dosad objavila desetak znanstvenih radova u časopisima i zbornicima konferencija te poglavlja u knjigama.

DJELA:

Pivar, J. (2020) City Management Support And Smart City Strategy as Success Factors in Adopting Big Data Technologies for Smart Cities. Smart Governments, Regions and Cities Research monograph – First Edition. U: Drezgić, S., Žišković, S. i Tomljanović, M. (ur.). str. 167- 183.

Pejić Bach, M., Vlahović, N. i Pivar, J. (2020) Fraud Prevention in the Leasing Industry Using the Kohonen Self-Organising Maps. Organizacija : journal of management, information systems and human resources, 53 (2020), 2; str. 128-145.

Pejić Bach, M. i Spremić, M. (ur.) (2020) Osnove poslovne informatike. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb.

Pejić Bach, M.; Pivar, J. i Krstić, Ž. (2019) Big Data for Prediction: Patent Analysis – Patenting Big Data for Prediction Analysis. U: Strydom, M. J., Strydom, K., Beverley, S., ur. Big Data Governance and Perspectives in Knowledge Management. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, str. 218-240.

Pejić Bach, M., Vlahović, N. i Pivar, J. (2018) Self-organizing maps for fraud profiling in leasing. U: Skala, K. ur. Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO 2018. Opatija:Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2018. str. 1203-1208.

Pejić Bach, M., Pivar, J. i Dumičić, K (2017) Data anonymization patent landscape. Croatian Operational Research Review, 8(1), str. 265-281.

Pivar, J., Pejić Bach, M. i M. Juroš, L. (2017) Catching Trends in Relevant Business Informatics Skills: An Outlook to Advertisements for IT jobs. U: Kovač, T., Cingula, M. (ur.) Knowledge and business challenge of globalization in 2017. Celje, Slovenija: Fakulteta za komericalne in poslovne vede. str. 101-110.

Pivar, J. (2015) Big data and the Internet of Things: Smart Cities. U: Merkač Skok, M., Cingula, M. (ur.) Proceedings of the 6th International scientific conference Knowledge and business challenge of globalization. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, str. 137-145.

Pejić Bach, M., Juković, S., Pivar, J., Ivanov, M. i Jaković, B. (2015) Cluster analysis approach to the financial instability discovery. U: Merkač Skok i M., Cingula, M. (ur.) Proceedings of the 6th International scientific conference Knowledge and business challenge of globalization. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, str. 175-185.

Pivar, J., Malbašić, I. i Horvat, J. (2012) Literature Analysis of Transfer and Learning Tacit Knowledge. U: Hunjak, T., Lovrenčić, S., Tomičić, I. (ur.) Proceedings of the 23rd Central European Conference on Information and Intelligent Systems. Varaždin, Croatia: Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, str. 137-145.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/353943 [21.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Jasmina Pivar [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/informatika/clanovi-29896/jasmina-pivar-mag-oec/29935 [21.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Jasmina Pivar [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/178A-_X0yhiTUZwJ99xBO16-0cDYnVoVv/edit [upisati datum pristupanja]