Ivana Pajković

Ivana Pajković

Ivana Pajković, mag.oec. (Pula 09. V. 1994. -), asistent

Po završetku osnovne škole u Vodnjanu (Istra), godine 2008., započinje srednjoškolsko obrazovanje u Ekonomskoj školi u Puli. Po završetku srednje škole, 2012. godine, nastavlja svoje formalno obrazovanje upisom preddiplomskog studija Poslovne ekonomije, na smjeru Financije i računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Za vrijeme fakultetskog obrazovanja, na preddiplomskom studiju obnaša funkciju demonstratora na kolegijima Statistika, Statistička analiza i Računovodstvo malih i srednjih poduzeća. Na završnoj godini preddiplomskog studija dobiva Dekanovu i Rektorovu nagradu za ostvarene iznimne rezultate tijekom trogodišnjeg obrazovanja. Godine 2015. stječe status sveučilišnog prvostupnika ekonomije (univ.bacc.oec) pisanjem završnog rada iz kolegija Računovodstvo malih i srednjih poduzeća. Studij je završila s pohvalom summa cum laude. Godine 2015. nastavlja obrazovanje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na diplomskom studiju Poslovne ekonomije, na smjeru Financije i bankarstvo. Za vrijeme diplomskog studija postaje predsjednica Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci te članica Etičkog vijeća Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Demonstratorica je na kolegijima Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Računovodstvo financijskih institucija, Računovodstvo, Financijsko računovodstvo, Statistika i Statistička analiza. Na završnoj godini diplomskog studija bila je članica organizacijskog tima Ljetne škole Ekonomskog fakulteta u Rijeci te je također i pohađala program Ljetne škole. 2017. godine završava diplomski studij obranom diplomskog rada iz područja financijskog računovodstva te stječe status magistra ekonomije (univ.mag.oec). I diplomski studij završava sa pohvalom summa cum laude. Na završnoj godini diplomskog studija dobiva Dekanovu i Rektorovu nagradu za ostvarene iznimne rezultate tijekom diplomskog studija. Krajem 2017. godine zapošljava se u knjigovodstvenom uredu Planet d.o.o. gdje obavlja poslove samostalnog knjigovođe. 2018. upisuje program cjeloživotnog obrazovanja na Sveučilištu Jurja Dobrila u Puli za stjecanje pedagoških kompetencija te 2019. počinje honorarno raditi u učilištu kao nastavnica poduzetništva i marketinga. U veljači 2020. zapošljava se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na katedri za računovodstvo kao asistent na projektu: „Izazovi financijskog i nefinancijskog izvještavanja jedinica javnog sektora u kontekstu promjenjivih zahtjeva korisnika informacija“ te upisuje Doktorski studij ekonomije i poslovne ekonomije. Inače, Ivana Pajković aktivna je i u svojoj lokalnoj zajednici te već duži niz godina glavna je organizatorica i producentica Dječjeg festivala duhovne glazbe „Iskrice“ koji se održava svake godine u mjesecu svibnju u Vodnjanu te je shodno tome 2016. sudjelovala na sedmodnevnom seminaru održanom u Slovačkoj pod nazivom „Community work(s)“ financiranom od strane Erasmus+. Od 2017. godine predsjednica je neprofitne organizacije Hrvatski katolički zbor „MI“ – osnovna zajednica Vodnjan. Iste godine postaje članicom Savjeta mladih grada Vodnjana, a godinu kasnije i članicom Savjeta mladih Istarske županije.

DJELA:

Stručni članci:

Tomljanović, M., Huđek, I. i Pajković, I. (2017) Analysis of competitiveness of the Western Balkan countries. U: Kandžija, V. i Panagoret. I., Competitiveness as a process. Mostar: Asocijacija za studije Europske zajednice u Bosni i Hercegovini, str. 125-158.

Mrša, J., Čičak, J. i Pajković, I. (2017) Međuovisnost poslovnih modela i financijskog izvještavanja. U: Jurić, Đ., ur. Računovodstvo i menadžment - RiM 18. međunarodna znanstvena i stručna konferencija. Zagreb: „Hrvatski računovođa”, neovisna udruga računovođa poreznih savjetnika i financijskih djelatnika, str. 49-60.

OSTALI IZVORI:

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ivana Pajković [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/ivana-pajkovic-mag-oec/43236 [16.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivana Pajković [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1Xqq7A8CRdVkye71MtIsJNvlaJGA27IpB/edit [upisati datum pristupanja]