Iva Planinšek-Čikara

Iva Planinšek Čikara

Mr. sc. Iva Planinšek-Čikara (Zagreb, 22. 3. 1962. -), viši predavač poslovnog engleskog jezika

Iva Planinšek-Čikara diplomirala je engleski jezik i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na istome je fakultetu 2012. godine stekla akademski stupanj magistra znanosti (mr.sc.) na poslijediplomskom studiju Amerikanistike obranom magistarskog rada Aspekti razvoja američke suburbije između 1950. i 2010. godine.

Nastavno iskustvo mr.sc. Ive Planinšek-Čikare uključuje različite vrste dugogodišnjeg rada u školama stranih jezika Suvag i SOVA, Narodnom veleučilištu Samobor, samostalno osmišljenim tečajevima poslovnog engleskog jezika u tvrtkama te na Sveučilištu u Zagrebu. 2008. godine osniva školu stranih jezika Zona Lingua u kojoj u nekoliko narednih godina predaje opći i poslovni engleski u tečajevima za odrasle, te u nizu tvrtki. Od 2009. godine zaposlena je na Katedri za poslovne strane jezike Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu najprije kao vanjska suradnica, a zatim u stalnom radnom odnosu od 2014. godine gdje kontinuirano sudjeluje u izvođenju obaveznih i izbornih predmeta na sveučilišnom i stručnom studiju. Nositeljica je predmeta Poslovni engleski u turizmu i Engleski u poslovanju 1. 2019. godine izabrana je u nastavno zvanje višeg predavača.

Osim što izvodi nastavu na sveučilišnim i stručnim studijskim programima, uže područje interesa su joj metodika nastave engleskog jezika, izrada nastavnih materijala i udžbenika, poslovna komunikacija i akademske vještine na engleskom jeziku, s posebnim naglaskom na doprinosu vještine elevator pitch razvoju prezentacijskih vještina kod studenata. Usto, započela je suradnju s časopisom Acta Turistica za kojeg prevodi stručne i znanstvene članke s područja turizma. Od 2017. članica je organizacijskog tima natjecanja u prezentacijama na engleskom jeziku za studente prve godine Poslovne ekonomije i Ekonomije, Organize Your Talk gdje je tijekom pet godina kao članica organizacijskog odbora znatno unaprijedila kvalitetu spomenutog natjecanja. U svojem dosadašnjem radu objavila je tri rada u zbornicima međunarodnih konferencija i područja jezika struke, a u suradnji s kolegicama s Katedre za poslovne strane jezike kao koautorica piše udžbenik poslovnog engleskog jezika za studente stručnog studija English for Business: Coursebook for Undergraduate Professional Degree Programmes in Economics and Business.

Održana izlaganja na stručnim skupovima, kao i objavljeni radovi, izravno proizlaze iz njenog nastavnog rada na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Udruge nastavnika struke na visokoškolskim ustanovama.

DJELA:

Planinšek-Čikara, I. (2018). Elevator pitch: kratka poduzetnička prezentacija u nastavi poslovnog engleskog jezika. Zbornik radova III. Međunarodne konferencije Od teorije do prakse u jeziku struke, ISSN: 1849-9279, UNJSVU, Zagreb, 201-213.

Kiss Kulenović, B., Lekaj Lubina, B., Linčir-Lumezi, M. i Planinšek-Čikara, I. (2015). English for Business: A Coursebook for Undergraduate Professional Degree Programmes in Economics and Business, ISBN 978-953-346-019-2. Sveučilišni udžbenik. Ekonomski fakultet Zagreb: Zagreb.

Gjukić, N., Linčir Lumezi, M., Planinšek Čikara, I. (2013). Uloga jezika struke u akademskom obrazovanju, Zbornik radova znanstvene konferencije Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj – jučer, danas, sutra, ISBN 978-953-6025-76-3, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 377-407.

Knezović, A., Linčir Lumezi, M., Planinšek Čikara, I. (2012), Modern Technology in Languages for Specific Purposes (LSP) – Friend or Foe?, The Role of Languages for Specific Purposes in Intercultural Communication, Conference Proceedings, University of Maribor, Faculty of Logistics, 118-134.

Popis objavljenih stručnih prijevoda:

Jovanović, T. (2019). Public Sector Accounting, Audit and Control in Slovenia. U Vašićek, V. i Roje, G. (ur.) Public Sector Accounting, Auditing and Control in South Eastern Europe. Public Sector Financial Management Series. Palgrave MacMillan, ISBN: 978-3-030-03352-1, ISBN: 978-3-030-03352-8 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-03352-8

Kempler, W. (1994). Načela obiteljske geštalt-terapije. Zagreb: NIP Alineja, ISBN: 953-180-022

OSTALI IZVORI:

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Iva Planinšek Čikara [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/poslovni-strani-jezici/clanovi-30472/mr-sc-iva-planinsek-cikara/30566 [26.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Iva Planinšek Čikara [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/13KSSxVg02p5whmkmaDdkkrCPjZ8la0jE/edit [upisati datum pristupanja]