Irena Pandža Bajs

Irena Pandža Bajs

Doc. dr. sc. Irena Pandža Bajs (Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 05.VI 1979.), docentica

Docentica dr.sc. Irena Pandža Bajs je rođena u Sarajevu u Bosni i Hercegovini gdje je završila osnovnu školu, Gimnaziju Katoličkog Školskog Centra te Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Diplomski studij, smjer Marketing, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu završila je 2002. godine, kao najbolji student svoje generacije. U 2004. godini je upisala poslijediplomski studij Poslovno upravljanje – MBA na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj magistrice znanosti iz područja ekonomije stekla je 2008. godine obranom znanstvenog magistarskog rada „Percipirana vrijednost i utjecaj korporativnog imidža na vrijednost bankarskih usluga“. Iste godine je upisala Poslijediplomski doktorski studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, a 2012. godine uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Uloga percipirane vrijednosti u marketingu turističke destinacije“, te time stekla titulu doktorice znanosti iz područja društvene znanosti, polje ekonomije, grane marketinga.

Nakon završetka Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, zaposlila se u Direkciji za ekonomske poslove Elektroprivrede BiH, gdje je obavila pripravnički staž. U 2004. godini prelazi na Ekonomski fakultet u Sarajevu na radno mjesto asistenta na Katedri za mikroekonomiju. Od studenog 2006. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je u zvanju asistenta, višeg asistenta i docenta na Katedri za marketing sudjelovala u izvođenju nastave iz više kolegija. U promatranom razdoblju, izvodila je nastavu iz kolegija na preddiplomskom/diplomskom sveučilišnom studiju: Marketing, Upravljanje marketingom, E-kolegij marketing, Strategije marketinga i Marketing poslovnih tržišta. U znanstveno-nastavno zvanje docentice u području društvenih znanosti, polje ekonomije, grana marketing, izabrana je u siječnju 2016. godine.

U 2009. godini, u svojstvu gosta predavača, sudjelovala je u izvođenju nastave za studente prve godine dodiplomskog studija u okviru kolegija Communication na Leslie Silver International Faculty, Leeds Metropilotan University, UK. Također, tijekom boravka na Leeds Metropolitan University, sudjelovala je u pripremi i izradi Application for Tempus project - Master of Arts International Business Administration, te je uspješno završila više edukacijskih programa: Research training workshop, Research Methodology Programme for MRES/MPHIL/PHD i Academic English - Effective Reading.

Tijekom rada na Ekonomskom fakultetu Zagreb sudjelovala je u izradi nastavnih materijala, za potrebe izvođenja nastave, iz kolegija Marketing i Upravljanje marketingom. Također, sudjelovala je u kreiranju nastavnih materijala, organiziranju i izvođenju nastave za E-kolegij marketing te je za svoj rad i postignuća dobila nagradu za Pedagoško/didaktičko oblikovanje e-kolegija na natječaju za najbolji E-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu za ak. god. 2009./2010.

Kao autor i koautor objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja marketinga. Dobitnica je istaknute nagrade "Mijo Mirković" za samostalni znanstveni članak s istaknutim znanstvenim doprinosom u polju ekonomije u 2015. godini. U 2018. godini na natječaju Fedor Rocco“ za radove i knjige iz područja marketinga na Ekonomskom fakultetu Zagreb dobila je nagradu za monografiju domaćeg izdavača „Upravljanje zadovoljstvom klijenata“.

Od 2018. godine obnaša poziciju urednika i člana uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa International Journal of Multidiscilinarity in Business and Science. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama i član je organizacijskog odbora international M-Sphere Conference For Multidisciplinarity in Business and Science.

DJELA:

Vranešević, T., Mandić, M., Pandža, I., Horvat, S., (2008) Branding. poglavlje u knjizi Vignali, C., Vranešević, T., Vrontis, D. Strategic Market and Retail Thought. Zagreb: ACCENT. str. 67-87. ISBN 978-953-99762-5-4

Pandža Bajs, I., Autor 19 pojmova u: Previšić, J. (urednik) (2011) Leksikon marketinga. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb

Vranešević, T., Pandža Bajs, I., Mandić, M. (2018) Upravljanje zadovoljstvom klijenata. Zagreb: Accent. ISBN 978-953-7930-13-4

Pandža, I., Vignali, C. (2010) Customer perceived value and differences between customer’s and firm’s perception. International Journal of Business and Globalisation. Vol. 5, No. 4, str. 436-450. ISSN (Online) 1753-3635 ISSN (Print) 1753-3627

Pandža, I., Vignali, C. (2010) Perceived value as a basis for shaping the offer of service provider: cases from UK and Croatia. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 6, No. 4, str. 263-275. ISSN (Online) 1746-0581, ISSN (Print)

Pandža Bajs, I. (2011) Attributes of tourist destination as determinants of tourist perceived value. The 8th International Conference for Marketing, Management, Finance, Customer Behaviour and Retailing Research, 27th-29th April, Dubrovnik, Hrvatska, rad objavljen u International Journal of Management Case. Special Issue – CIRCLE conference, Vol. 13, Issue 3, str. 547-554. ISSN 1741-6264

Pandža Bajs, I. (2012) Proces nastajanja percipirane vrijednosti s fokusom na čimbenike ponude poduzeća, Tržište (Market). Vol. 24, No. 2. str. 279-296. ISSN 0353-4790

Horvat, S., Pandža Bajs, I., Gospić, D. (2013) Pedagogy of E-Learning: Case of Marketing Module. 2nd international M-Sphere Conference For Multidisciplinarity in Business and Science, 10th-12th October, Dubrovnik, Croatia, rad objavljen u Book of Proceedings. Zagreb: Accent, str. 73-80. ISBN: 978-953-7930-03-5.

Pandža Bajs, I. (2014) Čimbenici očekivane i doživljene vrijednosti za potrošača: primjer turističke destinacije Dubrovnik. Ekonomski Pregled. Vol. 65, No. 4. str. 271-293. ISSN (print) 0424-7558

Pandža Bajs, I. (2015) Tourist Perceived Value, Relationship to Satisfaction, and Behavioral Intentions: The Example of the Croatian Tourist Destination Dubrovnik. Journal of Travel Research. Vol. 54, No. 1, str. 122-134. ISSN 0047-2875

Mrgud, M., Pandža Bajs, I., Mulović, A. (2015) Company-investor communication via Internet: analysis of companies listed on the Zagreb and Sarajevo stock exchange. 18th International Scientific Conference Enterprise and Competitive Environment, March 5-6, Brno, Czech Republic, rad objavljen u Conference proceedings. Brno: Mendel University. str. 598-607. ISBN 978-80-7509-342-4

Pandža Bajs, I. (2016) Defining Target Market Based on Tourists’ Perception: the Example of Tourist Destination Dubrovnik. Journal of Economics, Business and Management. Vol. 4, No. 5, pp. 378-383. ISSN 2301-3567

Razum, A, Pandža Bajs, I., Zekić, Z. (2017) Analiza čimbenika održive potrošnje generacije Z u modnoj industriji. Ekonomski pregled. Vol. 68, No. 3, str. 297-318. ISSN (print) 0424-7558, UDK 658.8.013:613.49

Pandža Bajs, I., Frančić, K., (2018) Backpacker tourism: an analysis of motives for backpacking. 31st International Business Information Managment Association Conference, 25-26 April, Milano, Italy, rad objavljen u Proceedings of 31st IBIMA Conference: Innovation Managment and Education Excellence Through Vision 2020, 2018, Vols I-XI, str. 668-679. ISBN 978-0-999851-0-2

Samodol, A., Pandža Bajs, I. (2018) Students' satisfaction with business studies at public Faculty vs. Private school in Croatia, 6th international M-Sphere Conference For Multidisciplinarity in Business and Science, 19-22 October, 2017, Viseu, Portugal, rad objavljen u International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science. Vol. 4, No. 5, 2018. str.109-114. ISSN 1849-0581

Pandža Bajs, I. (2019) Odrednice upravljanja marketingom turističke destinacije. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Mostaru. No. 25, str. 51-70. ISSN 1840-3255 (Tisak) 2712-1097 (Online)

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/295803 [16.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Irena Pandža Bajs [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/marketing-29782/clanovi-30878/doc-dr-sc-irena-pandza-bajs-30895/30895 [16.7.2020.]

ResearchGate GmbH (2008-2020) Irena Pandza Bajs [online]. Dostupno na: https://www.researchgate.net/profile/Irena_Pandza_Bajs [16.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Irena Pandža Bajs [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/107rJsVNRQTg-yATiIeNhqPKOV5L8vb39/edit [upisati datum pristupanja]