Irena Palić

Irena Palić

Izv. prof. dr. sc. Irena Palić (Majdanpek, 28.1.1986. -), izvanredna profesorica

Dr. sc. Irena Palić rođena je 28. siječnja 1986 godine. Hrvatica je i državljanka Republike Hrvatske. Udana je i majka troje djece. Osnovnu školu i III. Opću gimnaziju završila je u Zagrebu. 2004. godine upisala je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te osvojila nagradu „500 najboljih“ za izvanredan uspjeh postignut na razredbenom ispitu. Diplomirala je u srpnju 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Financije. Tijekom studiranja dio kolegija je položila na engleskom jeziku u okviru programa „Economics and Business International Programme“. Dobitnica je četiri Dekanove nagrade za izvrstan uspjeh i postignute rezultate tijekom studija. Također, dobitnica je Stipendije Grada Zagreba te Državne stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Specijalistički poslijediplomski studij „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2010. godine. Zvanje sveučilišnog specijalista stekla je 11.2.2010. obranom specijalističkog poslijediplomskog rada „Analiza odrednica privatne štednje u Republici Hrvatskoj primjenom modela vektorske autoregresije“. Iste godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu upisala je Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Ekonomije i Poslovne Ekonomije, smjer ekonomija. Doktorski rad „Ekonometrijska analiza i kalibracija dinamičkih stohastičkih modela opće ravnoteže gospodarstva Hrvatske“ obranila je 14. svibnja 2015. godine.

U rujnu 2008. zaposlena je kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na znanstvenom projektu odobrenom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa „Statističko modeliranje za povećanje konkurentnosti suvremenih organizacija“ na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Kontinuirano sudjeluje u izvedbi predavanja i seminara iz kolegija „Statistika“ i „Poslovna statistika“, te je nositeljica kolegija „Business Statistics“ na BDIB programu, izvođenom na engleskom jeziku, i sunositeljica kolegija „Statističke metode u stručnom i znanstvenom radu“. Za angažman u nastavi i rad sa studentima redovito je ocijenjena izvrsnim ocjenama na svim kolegijima koje predaje.

Na sjednici Vijeća društveno-humanističkog područja održanoj 15. lipnja 2022. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice u području društvenih znanosti, polje ekonomija, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na sjednici Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomija, održanoj 16. travnja 2021. godine, izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomija. U Upisnik znanstvenika pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (CROSBI) upisana je pod matičnim brojem 308684.

Od 2019. suradnica je na znanstvenom uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost pod imenom „Osnaživanje financijske sposobnosti mladih potrošača kroz programe edukacija i bihevioralne intervencije - EfFICAcY“ čija je voditeljica doc.dr.sc. Andrea Lučić.

Od 2020. suradnica je na znanstvenom uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost pod imenom „Osnaživanje financijske sposobnosti mladih potrošača kroz programe edukacija i bihevioralne intervencije - EfFICAcY“ čija je voditeljica doc.dr.sc. Andrea Lučić. Od 2014. do 2019. kao mladi istraživač sudjelovala je na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Statistical Modelling for Response to Crisis and Economic Growth in the Western Balkan Countries- STRENGHTS” čija je voditeljica prof. dr. sc. Ksenija Dumičić. Od 2013. do 2014. sudjelovala je kao istraživač na projektu: Kratkoročne financijske Potpore 2 Sveučilišta u Zagrebu “Statističko modeliranje utjecaja odabranih indikatora razvoja na korištenje usluga u europskim zemljama u suvremenom globalnom okruženju“ čija je voditeljica prof. dr. sc. Ksenija Dumičić.

Od 2018. do 2020. bila je voditeljica znanstvenog projekta “Statističko modeliranje učinka financijskog obrazovanja na stavove i ponašanje potrošača” odobrenog od Sveučilišta u Zagrebu.

Od svog dolaska na Fakultet redovito pohađa različite edukacije vezane uz područje kvantitativne ekonomije, kao i one koji se odnose na poboljšanje izvođenja nastave i komunikacije sa studentima i suradnicima. Ukupno je, uz doktorski rad, objavila 44 znanstvena rada i radovima je sudjelovala na 25 znanstvenih konferencija. Također je koautorica dva sveučilišna udžbenika. Kao koautor sveučilišnog udžbenika "Poslovna statistika" (urednica prof. dr. sc. Ksenije Dumičić i prof. dr. sc. Vlaste Bahovec) 2012. godine primila je nagradu "Mijo Mirković". U sklopu programa Erasmus za stručno usavršavanje od 10. do 14. ožujka 2014. godine boravila je na Wirtschaftsuniversitat u Beču. Od stranih jezika aktivno se služi engleskim, a pasivno talijanskim i španjolskim jezikom. Od računalnih vještina aktivno koristi analitičke programe Matlab, EViews, JMulTi i programe Microsoft Officea. Radovi su uneseni u bazu CROSBI i vidljivi su i na javno dostupnom Google Scholar i ORCID profilu.

Od 2018. godine kontinuirano djeluje kao članica organizacijskog odbora konferencije „International Statistical Conference in Croatia – ISCCRO“) u organizaciji Hrvatskog statističkog društva. Od 2018. godine članica je uredničkog odbora časopisa Business Systems Research Journal (BSRJ) i Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics, a od 2020. članica je uredničkog odbora časopisa Journal of Global Business Insights (JGBI). Također je 2018. godine bila urednica posebnog izdanja časopisa Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics “Advances in Statistical Modelling for Economic Policy Making”.

Članica je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja te članica Hrvatskog statističkog društva. Od 2015. do 2018. godine doc. dr. sc. Irena Palić bila je članica Predsjedništva Hrvatske udruge alumnija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Od 2008. do 2011. godine je obavljala dužnost tajnice poslijediplomskog studija „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“. Aktivno se služi engleskim, a pasivno španjolskim i talijanskim jezikom. Pristupnica je po narodnosti Hrvatica. Udana je i majka je troje djece.

Dodatno se educirala na različitim znanstvenim konferencijama, međunarodnim ljetnim školama i radionicama iz područja ekonometrije, primijenjene statistike i ekonomije. U lipnju i srpnju 2011. pohađala je ljetnu školu „Seminars on selected topics in non-linear econometrics“, predavač: prof. Junsoo Lee (University of Alabama) u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U srpnju 2013. godine pohađala je „Applied Econometrics Course: Topics in Dynamic Panel Data Analysis“, predavači: prof. Craig A. Depken, II, (Belk College of Business (University of North Carolina) i prof. Junsoo Lee (University of Alabama), u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U lipnju 2015. pohađala je dvije ljetne škole: „Seminars on selected topics in advanced time series econometrics”, predavač: prof. Junsoo Lee (University of Alabama) u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te „Panel data econometrics”, predavač: prof. Junsoo Lee (University of Alabama) u organizaciji Ekonomskog instituta – Zagreb. 11.6.2019. sudjelovala je na radionici Partial Least Squares Structural Equation Modelling , predavač: prof. dr. sc. Joe Hair. U sklopu programa Erasmus sudjelovala je u stručnom usavršavanju na Wirtschaftsuniversitat u Beču od 10. do 14.3.2014. godine.

Recenzent je za časopise „Computational Economics“, „Bulletin of Economic Research“, „Društvena istraživanja“, „Ekonomski pregled“, „Proceedings of Rijeka Faculty of Economics“, „International Journal of Economics and Finance“, „Journal of Small Business Management“, „Croatian Operational research Review (CRORR)“, „Business Systems Research Journal“; „Interdisciplinary Description of Complex Systems (INDECS)“; „Croatian Economic Survey“, „Notitia – časopis za održivi razvoj“, te za zbornike međunarodnih znanstvenih konferencija: „Proceedings of the International Statistical Conference in Croatia (ISCCRO’16)“, „Proceedings of the 1st American University in the Emirates International Research Conference on Creative Business and Social Innovation“. Od 2018. godine kontinuirano djeluje kao članica organizacijskog odbora konferencije „International Statistical Conference in Croatia – ISCCRO“) u organizaciji Hrvatskog statističkog društva.

Od 2018. godine članica je uredničkog odbora časopisa „Business Systems Research Journal (BSRJ)“ i „Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics“, a od 2020. članica je uredničkog recenzentskog odbora (eng. Editorial Review Board) časopisa „Journal of Global Business Insights (JGBI)“. Također je 2018. godine bila urednica posebnog izdanja časopisa „Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics“ pod naslovom “Advances in Statistical Modelling for Economic Policy Making”.

Članica je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja te članica Hrvatskog statističkog društva. Od 2008. do 2011. godine je obavljala dužnost tajnice poslijediplomskog studija „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“.

DJELA:

Poglavlja u knjizi:

Palić, I., Barbić, D. i Lučić, A. (2020.), The Impact of Financial Education and Self-Efficacy on Financial Behavior in Croatia: Are We More Similar to Homo Economicus or Homer Simpson?, u: Mateev M. Nightingale J. (ur.), Sustainable Development and Social Responsibility—Volume 1. Advances in Science, Technology & Innovation (IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable Development), Springer: Springer International Publishing, str. 247-254.

Barbić, D. i Palić, I. (2020.), Učinak starenja stanovništva na održivost sustava socijalnog osiguranja u Republici Hrvatskoj, u: Družić, G., i Šimović, H. (ur.) Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju,,, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 76-88.

Dumičić, K., Čeh Časni, A. i Palić. I. (2015.), Odnos parametara dviju populacija, u: Bahovec, V. i Erjavec, N. (ur.), Statistika, Zagreb, Element, str. 325-368.

Dumičić, K. i Palić, I. (2011.), Brojčane mjere opisne statistike, u: Dumičić, K. i Bahovec, V. (ur.), Poslovna statistika, Zagreb, Element, str. 97.-167.

Znanstveni radovi u časopisima s međunarodnom recenzijom:

Čeh Časni, A., Palić, I. i Palić, P. (2020.), The Determinants of Consumption of 50+ Population in Croatia, Ekonomický časopis, 20(7), str. 737-755.

Palić, I., Hodžić, S. i Dumičić, K. (2019.), Personal Income Taxation Determinants in Federation of Bosnia and Herzegovina, Business systems research, 10(1), str. 153-163.

Palić, I., Hodžić, S. i Dumičić, K. (2019.), Personal Income Taxation Determinants in Federation of Bosnia and Herzegovina, Business systems research, 10(1), str. 153-163.

Palić, I. i Krizel, B. (2018.), Dugoročna analiza učinka plaća u javnom sektoru na ekonomsku aktivnost u Hrvatskoj, Ekonomski pregled, 69(2), str. 188-199.

Palić, I. (2018.), The empirical evaluation of monetary policy shock in dynamic stochastic general equilibrium model with financial frictions: Case of Croatia, International journal of engineering business management, 10(1), str. 1-11.

Palić, I., Banić, F. i Matić, L. (2018.), The Analysis of the Impact of Depreciation on External Debt in Long Run: Evidence From Croatia, Interdisciplinary description of complex systems, 16(1), str. 186-193.

Žmuk, B., Dumičić, K. i Palić, I. (2018.), Forecasting Labour Productivity in the European Union Member States: Is Labour Productivity Changing as Expected?, Interdisciplinary description of complex systems, 16. 3-B, str. 504-523.

Bahovec, V., Barbić, D. i Palić, I. (2017.), The Regression Analysis of Individual Financial Performance: Evidence from Croatia, Business systems research, 8(2), str.1-13.

Palić, I., Dumičić, K. i Barbić, D. (2017.), Testing market structure assumptions for DSGE modelling in Croatia using the SVAR model with long-run restrictions, Croatian Operational Research Review, 8(1), str.19-31.

Palić, Irena; Žmuk, B. i Grofelnik, B. (2017.), The long-run impact of personal income taxation on economic development: Evidence from Croatia, Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics, 3(1), str. 35-44.

Palić, I., Dumičić, K. i Grofelnik, B. (2017.), Analysis of Personal Income Taxation Determinants in Croatia in Long Run: Evidence from Cointegration Analysis, Naše gospodarstvo, 63(3), str. 12-18.

Barbić, D., Palić, I. i Bahovec, V. (2016.), Logistic regression analysis of financial literacy implications for retirement planning in Croatia, Croatian Operational Research Review, 7(2), str. 319-331.

Dumičić, K., Čeh Časni, A. i Palić, I. (2015.), Multivariate analysis of determinants of Internet banking use in European Union countries, Central European Journal of Operations Research, 23(3), str. 563-578.

Bahovec, V., Barbić, D. i Palić, I. (2015.), Testing the effects of financial literacy on debt behavior of financial consumers using multivariate analysis methods, Croatian Operational Research Review (CRORR), 6(2), str. 361-371.

Dumičić, K., Palić, I. i Šprajaček, P. (2015.), The role of external shocks in Croatia: Block exogeneity SVAR approach, Journal of Economic and Social Development (JESD), 2(1), str. 44-54.

Palić, I., Dumičić, K. i Šprajaček, P. (2014.), Measuring real exchange rate misalignment in Croatia: cointegration approach, Croatian Operational Research Review (CRORR), 5(2), str. 135-148.

Dumičić, K., Žmuk, B. i Palić, I. (2014.), Web Page Use by Enterprises in European Union: Multiple Regression Analysis Approach, The Journal of American Business Review, 2(2), str. 180-186.

Dumičić, K., Čeh Časni, A. i Palić. I. (2013.), The short-run and long-run behaviour of personal consumption in Croatia, Central European Journal of Operational Research, 21(Suppl. 1), str. 3-11.

Dumičić, K., Palić, I. i Šprajaček, P. (2011.), Procjena učinaka konkurentnosti i bogatstva kao posljedica promjene realnog deviznog tečaja na hrvatsko gospodarstvo, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(2), str. 35-52.

Bahovec, V., Dumičić, K. i Palić, I. (2011.), Multivarijatna analiza pokazatelja društveno-ekonomskog razvoja u odabranim europskim zemljama, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(1), str. 89-107.

Dumičić, K. i Čibarić, I. (2010.), The Analysis of Household Savings in Republic of Croatia Using Cointegration Approach, The Business Review, Cambridge, 15(1), str. 220-226.

Valdevit, M., Čibarić, I. i Žmuk, B. (2008.), Poredbena analiza indeksa nejednakosti industrije otvorenih investicijskih fondova u Hrvatskoj od 1999. do 2007., Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 6(1), str. 79-98.

Znanstveni radovi objavljeni u zborniku znanstvenog skupa s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima

Barbić, D., Palić, I. i Lučić, A. (2018.), Investigating Retirement Planning Behavior of Financially (Il) Literate Citizens in Croatia, u: Khalid S. Soliman (ur.), Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Seville, Španjolska, str. 5199-5204.

Palić, Irena (2017.), The analysis of domestic Balassa-Samuelson effect in Croatia: Evidence from long run model, u: Zadnik Stirn, L., Kljajić Borštnar, M., Žerovnik, J., Drobne, S. (ur.), Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research SOR'17 in Slovenia, Bled, September 27 - 29, 2017., Ljubljana: Slovenian Society Informatika - Section for Operational Research, str. 53-58.

Palić, I., Dumičić, K. i Čurković, M. (2016.), The analysis of banking sector assets concentration measures in Croatia from 2003 to 2014, u: Dumičić, K., Erjavec, N., Pejić Bach, M. (ur.), Proceedings of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia – Zagreb, Zagreb: Hrvatsko statističko društvo, str. 152-158.

Cvrlje, D., Bahovec, V. i Palić, I. (2015.), Exploring The Effects of Financial Education: Analysis of Saving Behavior of Croatian Consumers, u: Jovancai Stakic, A., Kovsca, V., Bendekovic, J., (ur.), Book of Proceedings, 5th Eastern European Economic and Social Development Conference on Social Responsibility, Beograd, Srbija, str. 241-250.

Cvrlje, D., Bahovec, V. i Palić, I. (2015.), The analysis of the financial education impact on investment behavior in Croatia: Ordered logistic regression approach, u: Zadnik Stirn, L., Žerovnik, J., Kljajić Borštar, M., Drobne, S., (ur.), Proceedings of the 13th International Symposium on Operational research, Slovensko društvo Informatika, Bled, Slovenija, str. 389-394.

Čeh Časni, A., Dumičić, K. i Palić, I. (2015.), Flexibility of real and nominal wages in Slovenia and Croatia: VAR approach, u: Zadnik Stirn, L., Žerovnik, J., Kljajić Borštar, M., Drobne, S., (ur.), Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research SOR'15, Slovensko društvo Informatika, Bled, Slovenija, str. 395-400.

Dumičić, K., Palić, I. i Šprajaček, P. (2014.), The analysis of the impact of macroeconomic shocks on Croatian economy using the SVAR methodology, u: Filipović, D., Klačmer Čalopa, M., Galetić, F., (ur.), Book of Proceedings, 7th International Scientific Conference Economic and Social Development, str. 222-232.

Dumičić, K., Pavković, A. i Palić, I. (2013.), Internet banking usage in selected European countries: Multiple regression analysis approach, u: Zadnik Stirn, L., Žerovnik, J., Povh, J., Drobne, S. i Lisec, A., (ur.), Proceedings of the 12th International Symposium on Operational Research SOR 2013, Slovensko društvo Informatika, Dolenjske Toplice, Slovenija, str. 239-244.

Dumičić, K., Palić, I. i Mušin, M. (2012.), The analysis of private savings time series forecasting models in Croatia, u: Galetić, L., Šimurina, J., (ur.), Proceedings of the 6th International Conference „An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy-path to sustainable future", Zagreb: Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, str. 78-82.

Dumičić, K., Čeh Časni i A, Palić, I. (2011.), Multivariate regression analysis of personal consumption in Croatia, u: Zadnik Stirn, L., Žerovnik, J., Povh., J., Drobne, S. i Lisec, A, (ur.) ,Proceedings of the 11th International Symposium on Operational Research SOR 2011, Dolenjske Toplice, Slovensko društvo Informatika, str.177.-182.

Dumičić, K. i Čibarić, I. (2010.), Comparative analysis of merchandise exports time series forecasting models in Croatia, u: Galetić, L., Ivanov, M., (ur.), ,Proceedings of the 5th International Conference „From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business", Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, str. 78-93.

Dumičić, K., Čibarić, I. i Čeh Časni, A. (2009.), Evaluating Trend Models in Forecasting Exports Time Series in Croatia, u: Proceedings of the 10th International Symposium on Operational Research SOR 2009, Nova Gorica: Slovensko društvo Informatika, str. 495-506.

Dumičić, K., Čeh Časni, A. i Čibarić, I. (2008.), Comparative analysis of bank concentration in selected South East European Countries, Proceedings of the International Scientific Conference on the Occasion of the 50th Anniversary of the IES: Challenges of Economic Sciences in the 21st Century, Beograd: Institute of Economic Sciences.

Znanstveni radovi objavljeni u ostalim časopisima

Palić, I., Dumičić, K. i Barbić, D. (2016.), The estimation of money demand elasticity: case of Croatia, IMPACT : International Journal of Research in Business Management, 4(9), str. 89-98.

Palić, I. (2014.), The relationship of private savings and economic growth: Case of Croatia, International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, World Academy of Science, Engineering and Technology, 8(5), str. 1247-1253.

Dumičić, K., Čeh Časni i A., Palić, I. (2014.), Internet Purchases in European Union Countries: Multiple Linear Regression Approach, International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, World Academy of Science, Engineering and Technology, 8(3), str. 193-199.

Dumičić, K., Čibarić, I. i Horvat, N. (2010.), The Analysis of Monetary Transmission Mechanism in Croatia Using Cointegration Approach, Croatian Operational Research Review (CRORR), 1, str. 210-220.

Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u zborniku radova međunarodnog znanstvenog skupa

Dumičić, K., Pavković, A. i Palić, I. (2011.), Bank concentration in Europe – comparative analysis approach, u: Proceedings of the International Conference „Economic Theory and Practice: Meeting the New Challenges“, Faculty of Economics, University of Mostar, str. 245-256.

Šimović, H. i Čibarić, I. (2009.), Relation of taxation and savings in Croatia, u: Proceedings of 28th International Conference on Organizational Science Development: New technologies, new challenges, Kranj: Faculty of Organizational Science, str. 1421-1428.

Doktorska disertacija

Palić, I. (2015.), Ekonometrijska analiza i kalibracija dinamičkih stohastičkih modela opće ravnoteže gospodarstva Hrvatske. Doktorska disertacija, Zagreb: Vlastita naklada.

Specijalistički poslijediplomski rad

Palić, I. (2010.), Analiza odrednica privatne štednje u Republici Hrvatskoj primjenom modela vektorske autoregresije. Specijalistički poslijediplomski rad, Zagreb: Vlastita naklada.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 26. studenog 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/308684

ORCID (2020.), Irena Palić, preuzeto 26. studenog 2020. s https://orcid.org/0000-0002-7525-0640

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Irena Palić, preuzeto 26. studenog 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/statistika-29789/clanovi-30368/doc-dr-sc-irena-palic/30430

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Irena Palić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/p/irena-pali%C4%87