Filip Pšenica

Filip Pšenica

Filip Pšenica, bacc. oec. (Zagreb, 20. XII. 1983. -), knjižničar

Filip Pšenica rođen je u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Zvanje stručnog prvostupnika marketinga i komunikacija (bacc. oec.) stekao je 2014. godine na Poslovnom veleučilištu Zagreb. Stručni ispit položio je 2008. godine.

U razdoblju od 2007. do 2018. godine radio je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu na radnom mjestu pomoćnog knjižničara, a od 2018. godine zaposlen je u Knjižnično-dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu knjižničara. Suradnik je na nekoliko fakultetskih projekata: eBook repozitorij/Digitalna knjižnica, Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb itd.

Od 2017. godine aktivni je član Zagrebačkog knjižničarskog društva kao grafički urednik časopisa Novi uvez, te kao urednik i webmaster mrežnih stranica Društva.


CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Filip Pšenica [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1F4kLsFsq0NxFl3INfhAZgkvceBiBUznj/edit [upisati datum pristupanja]