Ena Pecina

Ena Pecina

Dr. sc. Ena Pecina r. Mostarac (Banja Luka, BiH, 7. II. 1987. -), poslijedoktorand

Ena Pecina, djevojački Mostarac, rođena je 7. 2. 1987. godine u Banja Luci, BiH. U Zagrebu s odličnim uspjehom završava osnovnu školu Matije Gupca i VII. gimnaziju, nakon čega 2005. godine upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Studij poslovne ekonomije završava u rujnu 2010. godine na smjeru Analiza i poslovno planiranje među najboljih 5% studenata generacije i to s prosjekom ocjena 4,9. Za vrijeme studija bila je demonstratorica na Katedri za poslovne strane jezike i Katedri za matematiku, te voditelj tima za Predavanja i radionice studentske udruge eStudent. Uz to, bila je jedna od polaznika ljetne škole The Fund for American Studies - American Institute on Political and Economic Systems u srpnju 2010. godine u Pragu. Na temelju ostvarenih rezultata tijekom studija bila je stipendistica MZOS-a i Grada Zagreba, te dobitnica dviju Dekanovih nagrada.

Od studenog 2010. godine radi na poziciji mlađeg analitičara kreditnog rizika u Renault Nissan Hrvatska d.o.o. U ožujku 2011. godine počinje raditi kao asistentica na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, na Katedri za ekonomiku poduzeća. Iste godine upisuje specijalistički poslijediplomski studij Financijska analiza, koji uspješno završava 2014. godine obranom rada na temu Struktura kapitala hrvatskih poduzeća u razdoblju od 2007.-2012. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Silvija Orsaga. Od 2012. do 2018. godine studira na doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta – Zagreb. U ožujku 2018. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Oblikovanje strukture kapitala i identifikacija ograničenja financiranja hrvatskih poduzeća pod mentorstvom prof. dr. sc. Silvija Orsaga, čime stječe naziv doktora znanosti, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije. Za doktorski rad 2018. godine dobila je nagradu ˝Dr. Pero Jurković˝. U veljači 2019. godine izabrana je u zvanje poslijedoktoranda na Katedri za ekonomiku poduzeća.

Tijekom rada na Fakultetu drži nastavu na preddiplomskom i diplomskom, stručnom i sveučilišnom studiju, na hrvatskom i engleskom jeziku, te sudjeluje u procesima ispitivanja iz kolegija: Osnove financiranja poduzeća, Poslovne financije, Investicijska analiza, Poslovna analiza, Corporate finance i Investment Anlaysis. Od stjecanja titule sveučilišnog specijaliste, a potom i doktora znanosti preuzima mentorstva pri izradi seminarskih, završnih i diplomskih radova.

Područje znanstvenog interesa obuhvaća područje financijske analize: poslovnih financija, investicijske i poslovne analize. Znanstveni i nastavni rad temelji na analizama u području oblikovanja strukture kapitala te upravljanju korporativnim rizicima. Sudjelovala je i izlagala radove na međunarodnim konferencijama, te objavila članke u časopisima s međunarodnom recenzijom. Također, sudjelovala je na nekoliko radionica i seminara specijaliziranih za statističke metode i softvere za statistička istraživanja: 2020 Stata Econometrics Winter School – Portugal, Introduction to Panel Data Using Stata, 9th Applied Econometruc Course - Panel Data and Causal Analysis, 8th Applied Econometric Course: Applied Time Series Econometric Methods, Outreach and Integration with the South East Europe area. U razdoblju od 2013. do 2015. godine bila je suradnik na međunarodnom projektu: Impact of Enterprise Risk Management on the Company’s Financial Performance in a Period of the Global Financial Crisis (voditelj projekta: prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić, financirano od strane Sveučilišta u Zagrebu). Od 2016. godine pasivni je član talijanskog ekonometrijskog udruženja Società Italiana di Econometria. Aktivno se služi MS Office programskim paketom te programima EViews i STATA za statističku obradu podataka. Govori engleski jezik.

Udana je, te je majka dvoje djece.

DJELA:

Kožul, A., Pecina, E. i Sabol, A. (2014) The Influence of the Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks, u Miloš Sprčić, D. (ur.) (2014): Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System, Nova Science Publishers, New York, str. 279-287.

Radić, D., Pecina, E. i Miloš Sprčić. D. (2014) Enterprise Risk Management in the Electric Power Industry, u Miloš Sprčić, D. (ur.) (2014): Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System, Nova Science Publishers, New York, 303-318.

Orsag, S. i Mostarac, E. (2011) Rizik inflacije pod kontrolom valutnog odbora, u Dmitrović, M. (ur.) (2011): Zbornik radova 12. međunarodnog simpozija - Ubrzane reforme u funkciji održivog razvoja. Sarajevo: Revicon, 2011, 551-566. ISSN: 2232-8734

Kolaković, M., Morić Milovanović, B. i Mostarac, E. (2011) Innovation activities in Croatian small and medium sized enterprises, u Kantarelis, D. (ur.) Global Business & Economics Anthology, 2(2), selected papers from from Business & Economics Society International Conference, Split, Croatia, 6–9 June 2011, 619-631.

Mostarac, E. i Petrović, S. (2013) Determinants of Capital Structure of Croatian Enterprises Before and During the Financial Crisis. UTMS Journal of Economics, 4(2), 153-162.

Pecina, E. i Orsag, S. (2014) Capital structure of Croatian enterprises. Proceedings of the Australian Academy of Business and Social Sciences Conference 2014 (In Partnership with The Journal of Developing Areas, The JDA, USA), Australian Academy of Business and Social Sciences, 2014, 1-7.

Pecina, E. i Orsag, S. (2015) Capital structure of a company with a focus on industry affiliation: case of Croatia. WDSI 2015 proceedings. Hawaii: Western Decision Sciences Institute, 2015.

Miloš Sprčić, D., Kožul, A. i Pecina, E. (2015) State and Perspectives of Enterprise Risk Management System Development - The Case of Croatian Companies. Procedia economics and finance, 30, 768-779.

Miloš Sprčić, D., Kožul, A. i Pecina, E. (2017) Managers’ Support – A Key Driver behind Enterprise Risk Management Maturity. Zagreb international review of economics & business, 20, Special Conference Issue, 25-39.

Miloš Sprčić, D., Pecina, E. i Orsag, S. (2017) Enterprise Risk Management Practices in Listed Croatian Companies. UTMS Journal of Economics, 8(3), 219-230.

Dolinar, D., Pecina, E. i Jakšić, S. (2018) Applied panel data analysis in the field of corporate finance – analysis of stock returns and capital structure of Croatian companies, u Dumičić, K., Erjavec, N., Pejić Bach, M. i Žmuk, B. (ur.) (2018) Proceedings of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia - ISCCRO’18: The 2nd International Statistical Conference in Croatia. Zagreb: Croatian Statistical Association (CSA) / Hrvatsko statističko društvo (HSD), 2018, 65-71.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/332850?operators=and%7C332850%7Ctext%7Cauthor [27.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ena Pecina [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/epecina [27.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ena Pecina [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1P1DS5uzRmJHIpuoQ2NI1hSTPf6gOnySm/edit [upisati datum pristupanja]