Darko Prebežac

Darko Prebežac

Prof. dr. sc. Darko Prebežac (Krivaj, 29. VII. 1961. -), redoviti profesor u trajnom zvanju

Prof. dr. sc. Darko Prebežac, hrvatski ekonomist, je rođen u Krivaju, općina Lipovljani, Sisačko-moslavačka županija, 29. srpnja 1961. godine. Po nacionalnosti je Hrvat. Srednjoškolsko obrazovanje pohađao je u Novskoj i Kutini. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985. godine na smjeru vanjska trgovina, a znanstveni poslijediplomski studij "Ekonomika međunarodne razmjene" je završio 1988. godine obranom magistarskog rada pod nazivom "Uloga marketinga zrakoplovnih kompanija u ostvarivanju konkurentske pozicije u međunarodnom zračnom prometu". Doktorsku disertaciju pod nazivom "Upravljanje marketingom u međunarodnom zračnom prometu" obranio je na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, 02. srpnja 1997. godine, pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Ivo Andrijanić (predsjednik Povjerenstva), prof. dr. sc. Mira Marušić, (mentor i član Povjerenstva), prof. dr. sc. Slavica Singer (član Povjerenstva). Kao originalan pristup već poznatoj koncepciji upravljanja marketingom u međunarodnom zračnom prometu rad je zanimljiv i koristan znanstveni prilog postojećoj teoriji i praksi, koji će moći korisno poslužiti upravama zračnih prijevoznika i na taj način pridonijeti njihovom uspješnijem i profitabilnijem poslovanju.

Prije dolaska na Ekonomski fakultet - Zagreb profesor Prebežac je proveo 13 godina u gospodarstvu. Radio je kao istraživač tržišta u švicarskom zračnom prijevozniku Swissair u Zürichu 1985. godine, od 1986. - 1989. godine u slovenskom zračnom prijevozniku Adria Airways u Zagrebu kao komercijalista za putnički promet, a od 1989. -1990. u istoj kompaniji, samo sada u Ljubljani, Slovenija, bio je direktor marketinga. Na poziv hrvatskih vlasti 1990. godine vraća se u Hrvatsku i postaje jedan od osnivača Croatia Airlinesa, hrvatskog nacionalnog zračnog prijevoznika. U razdoblju od 1990. - 1997. obavljao je u Croatia Airlinesu najodgovornije menadžerske poslove: od pomoćnika generalnog direktora za marketing, prodaju i usluge, preko savjetnika predsjednika uprave kompanije za nabavku zrakoplova do direktora predstavništva Croatia Airlinesa u Njemačkoj i generalnog direktora Croatia Reisen GmbH, Frankfurt, SR Njemačka, poduzeća u vlasništvu Croatia Airlinesa.

Profesor Prebežac je zaposlen je na Ekonomskom fakultetu - Zagreb od 01. lipnja 1997. godine. Tijekom rada na Fakultetu izabran je u suradničko zvanje višeg asistenta (1997.), znanstveno-nastavno zvanje docenta (1998.), izvanrednog profesora (2001.), redovitog profesora (2005.), te redovitog profesora u trajnom zvanju 2010. godine. Tijekom akademskih godina 2002/2003., 2003/2004., 2004/2005., 2005/2006., 2014/2015. i 2015/2016. obnašao je dužnost pročelnika Katedre za turizam na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Prvi je Predsjednik Savjeta za znanost Ekonomskog fakulteta – Zagreb (od 2018.), neovisnog savjetodavnog tijela Uprave, koje analizira i daje prijedloge i inicijative za poticanje i unapređenje individualne i institucionalne znanstvene produktivnosti Fakulteta.

Profesor Prebežac se usavršavao se u SAD-u (MIT, Cambridge, 1995) i u Španjolskoj (IESE, Barcelona, 1999). Godine 1995. proveo je kao gost dva mjeseca na prestižnom američkom sveučilištu MIT - Massachusetts Institute of Technology, Department of Aeronautics and Astronautics, Cambridge, Ma., gdje je radio na proučavanju kvantitativnih aspekata upravljanja u međunarodnom zračnom prometu. Nalaze svojih istraživanja provedenih u tom vremenu pristupnik je koristio u izradi svoje doktorske disertacije. Godine 1999. Vlada Kraljevine Španjolske, a u okviru projekta zemalja Europske Unije, stipendirala ga je za program školovanja profesora ekonomskih fakulteta i poslovnih škola iz zemalja Srednje i Istočne Europe. Dvomjesečno školovanje (listopad – prosinac 1999.), pod nazivom IFDP - INTERNATIONAL FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM, odvijalo se u Barceloni, na poslovnoj školi IESE - International Graduate School of Management, Universidad de Navarra.

Profesor Prebežac predaje i sudjeluje u nastavi na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu – Zagrebu. Predaje Marketinški menadžment u turizmu, Strateški marketing u turizmu, Upravljanje marketinškim komunikacijama u turizmu, Strateška tržišna istraživanja, Metode istraživanja u turizmu, Marketing i menadžment turističkih usluga, Strategije i politike cijena, Prometnu politiku u turizmu, Menadžment zračnog prometa, Poslovanje poduzeća u putničkom prijevozu, i druge specijalističke kolegije.

Također, profesor Prebežac je predavao i na diplomskim i poslijediplomskim studijima iz turizma i marketinga na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu te na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku.

Profesor Prebežac ima i značajno međunarodno predavačko iskustvo. Kao gostujući predavač je 1999. godine predavao na poslijediplomskom studiju na Rollins College, Graduate School of Business, Winter Park, Orlando, Fl., SAD. Od 1998. – 2004. godine bio je voditelj i predavač na ljetnoj školi Alpen - Adria Sommeruniversität, u organizaciji Wirtschaftsuniversität Wien, Austrija, koja se održavala u Bolu na Braču i na Brijunima, a na kojoj su sudjelovali studenti iz Austrije, Italije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Odlukom senata Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Slovenija, 2006. godine izabran je za stalnog gostujućeg profesora za kolegije "Trženje v turizmu" i "Management turističnih destinacij" za razdoblje od pet godina (i ponovno reizabran).

2007. godine je kao gostujući profesor proveo šest mjeseci na Univesity of Hawai'i at Manoa, School of Travel Industry management, HI., SAD, gdje je predavao na preddiplomskom i diplomskom studiju kolegije "TIM 304 – Principles of Travel Industry Marketing" i "TIM 369N – Transportation Management: Airline Marketing". Od 2012.-2015. godine predavao je kao gostujući profesor kolegij "Managing a Travel Business" u okviru programa EMBA Aviation Management, Diploma of Advanced Studies, koji su zajednički organizirali University of Geneva, Geneva School of Economics and Management i IATA Montreal. Kao gostujući profesor predavao na i na sveučilištima u Švicarskoj, Sloveniji, Češkoj, Crnoj Gori i Srbiji.

Profesor Prebežac je dobitnik Godišnje državne nagrade za znanost u području društvenih znanosti (2012), nagrada "Mijo Mirković" Ekonomskog fakulteta – Zagreb (2001., 2011. i 2013.), predstavnik je u Svjetskoj turističkoj organizaciju (UNWTO, od 1998.) i inicijator i suosnivač međunarodne neinstitucionalne, neovisne i budućnosti okrenute inicijative - TEFI – Tourism Education Futures Initiative (Think-Tank specifično fokusiran izazov vezan za turističko obrazovanje, 2007.), i član brojnih profesionalnih i strukovnih udruženja. Profesor Prebežac je također organizirao i/ili sudjelovao kao predavač u nizu specijalističkih "in-company programa" za usavršavanje izvršnog menadžmenta različitih poduzeća u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Kao stručni konzultant sudjelovao je i u osnivanju privatnih čarter zračnih prijevoznika Air Adriatic iz Rijeke (2004.) i Trade Air iz Zagreba (2005.), dok je u ime Vlade RH bio predsjednik Nadzornog odbora Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. (2012.-2016.) i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Croatia Airlines (2012.-2016.). Od 2013. je član Nadzornog odbora turističkog poduzeća Ilirija d.d., Biograd na Moru.

U istraživačkom radu primarno područje interesa profesora Prebešca je marketinški menadžment (usluge, turizam, zračni promet, zračni prijevoznici, zračne luke, turističke destinacije), ponašanje potrošača u turizmu i mjerenje kvalitete, zadovoljstva i lojalnosti, upravljanje integriranom marketinškom komunikacijom u turizmu i prometna politika (nacionalna prometna politika, determinante prometne politike, prometna politika i turizam). Sekundarno područje njegovog istraživačkog interesa predstavljaju marketinško komuniciranje u turizmu (uloga državnih organizacija u marketinškim komunikacijama u turizmu, značaj promocije u planiranju i upravljanju turističkim resursima, učinkovito planiranje promotivnih aktivnosti na razini države i/ili pojedinačnih nositelja ponude u turističkoj destinaciji, kreiranje imidža i strategije marke u turizmu, mjerenje učinkovitosti marketinške komunikacije u turizmu) i poslovne strategije i modeli poslovanja zračnih prijevoznika (utjecaj strategija na profitabilnost poslovanja, zadovoljstvo korisnika usluga, izgrađivanje konkurentskih prednosti prijevoznika na odabranom tržištu, zračni prijevoznici i turistička politika).

Pristupnik govori i piše engleski, njemački i slovenski jezik.

DJELA:

Knjige i poglavlja u knjigama:

Osmanagić Bedenik, N., Strugar, I., Prebežac, D., Kojić, V. (2020.). Quantitative and Qualitative Aspects of Non-Financial Reporting in Hotel Enterprises in Croatia. In Bilgin, M.H, Danis, H., Karabulut, G., Gözgor, G. (Eds.): Eurasian Economic Perspectives. Helidelberg: Springer Nature. 359-385.

Marušić, M., Prebežac, D., Mikulić, J. (2019). Istraživanje turističkih tržišta. Zagreb: Ekonomski fakultet - Zagreb.

Osmanagić Bedenik, N., Prebežac, D., Strugar, I., Barišić, P. (2018). Uloga kontrolinga i IT potpore u nefinancijskom izvještavanju - studija slučaja – The Role of Controlling and IT Support in Non-financial Reporting – Case Study, Zagreb: Naklada Veble.

Osmanagić Bedenik, N., Prebežac, D., Strugar, I., Kojić, V.. (2017). Nefinancijsko izvještavanje u hotelskim poduzećima u Hrvatskoj – Non-financial Reporting in Hotel Enterprises in Croatia. Zagreb: Naklada Veble.

Prebežac, D., Schott, C., Sheldon, P. (2014). The Tourism Education Futures Initiative - Activating Change in Tourism Education. Oxon: Routledge.

Čavlek, N., Bartoluci, M., Prebežac, D., Kesar, O. (2011). Turizam: Ekonomske osnove i organizacijski sustav. Zagreb: Školska knjiga.

Prebežac, D. (2011). Izvori i metode prikupljanja podataka u istraživanju turističkih tržišta. In Čavlek, N., Bartoluci, M., Prebežac, D., Kesar, O. (Eds.): Turizam: Ekonomske osnove i organizacijski sustav. Zagreb: Školska knjiga. 358-387.

Prebežac, D., Mikulić, J. (2011). Međuzavisnost turizma i prometa. In Čavlek, N., Bartoluci, M., Prebežac, D., Kesar, O. (Eds.): Turizam: Ekonomske osnove i organizacijski sustav. Zagreb: Školska knjiga. 188-211.

Prebežac, D., Piri - Rajh, S. (2007). Cijene. In Previšić J., Ozretić Došen Đ. (Eds.): Osnove marketing. Zagreb: Adverta. 183-208.

Marušić, M., Prebežac, D. (2004). Istraživanje turističkih tržišta. Adeco: Zagreb.

Prebežac, D., Piri - Rajh, S. (2004). Cijene. In Previšić J., Ozretić Došen Đ. (Eds.): Marketing. II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Adverta. 201-228.

Andrijanić, I., Aržek, Z., Prebežac, D., Zelenika, R. (2001). Transportno i špeditersko poslovanje. Mikrorad: Zagreb.

Prebežac, D., Piri - Rajh, S. (2001). Cijene. In Previšić J., Bratko S. (Eds.): Marketing. Zagreb: Sinergija. 335-265.

Prebežac, D. (1998). Poslovna strategija zrakoplovnih kompanija. Golden Marketing: Zagreb.

Prebežac, D. (1998). Prometni tokovi u funkciji razvoja hrvatskog turizma. In Bartoluci M., Čavlek N. (Eds.): Turizam i sport. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomski fakultet - Zagrebu, Zagrebački velesajam. Zagreb. 52-61.

Znanstveni radovi u časopisima:

Osmanagić Bedenik, N., Prebežac, D., Strugar, I., Barišić, P. (2019). Challenges of controlling and IT support in non-financial reporting. International Journal of Industrial Engineering and Management, 10(1), 21-29.

Mikulić, J., Miloš Sprčić, D., Holiček, H., Prebežac, D. (2018). Strategic crisis management in tourism: An application of integrated risk management principles to the Croatian tourism industry. Journal of Destination Marketing & Management, 7, 36-38.

Mikulić, J., Prebežac, D., Šerić, M., Krešić, D. (2017). Campsite choice and the camping tourism experience: Investigating decisive campsite attributes using relevance-determinance analysis. Tourism Management, 59, 226-233.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2016). The Kano model in tourism research: A critical note. Annals of Tourism Research, 61, 25-27.

Mikulić, J., Prebežac, D., Dabić, M. (2016). Importance-performance analysis: Common misuse of a popular technique. International Journal of Market Research. 58(6), 775-778.

Mikulić, J., Krešić, D., Prebežac, D., Miličević, K., Šerić, M. (2016). Identifying drivers of destination attractiveness in a competitive environment: A comparison of approaches. Journal of Destination Marketing & Management. 5(2), 154-163.

Prebežac, D., Barišić, P., Kovačić, B. (2012). Državne potpore kao instrument poticaja zračnog prometa: Studije slučaja Europske unije i Republike Hrvatske. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. 10(2), 45-58.

Gretzel, U., Prebežac, D., Joppe, M., Edwards, D. (2012). TEFI 2011 World Congress Activating change in tourism education. Conference report. Journal of Teaching in Travel and Tourism. 12(1), 118-122.

Prebežac, D. (2012). Guest editor’s note. Journal of Teaching in Travel and Tourism. 12(1), 1-2.

Mikulić, J., Paunović, Z., Prebežac, D. (2012). An extended neural network-based importance-performance analysis for enhancing wine fair experience. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(8), 744-759.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2012). Accounting for dynamics in attribute-importance and for competitor performance to enhance reliability of BPNN-based importance-performance analysis. Expert Systems with Applications, 39(5), 5144–5153.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2012). Using dummy regression to explore asymmetric effects in tourist satisfaction: A cautionary note. Tourism Management. 33(3), 713-716.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2011). Evaluating hotel animation programs at Mediterranean sun and sea resorts: An impact-asymmetry analysis. Tourism Management, 32(3), 688-696.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2011). Rethinking the importance grid as a research tool for quality managers. Total Quality Management & Business Excellence, 22(9), 993-1006.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2011). A critical review of techniques for classifying quality attributes in the Kano Model. Managing Service Quality, 21(1), 46-66.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2011). What drives passenger loyalty to traditional and low-cost airlines? A formative partial least squares approach. Journal of Air Transport Management, 17(4), 237-240.

Krešić, D., Prebežac, D. (2011). Index of destination attractiveness as a tool for destination attractiveness assessment. Tourism. 59(4), 497-517.

Bučar, K., Škorić, S., Prebežac, D. (2010). Codes of conduct in tourism and their impact on sustainable tourism. Acta Turistica. 22(2), 221-246.

Prebežac, D., Mikulić, J., Jurković, P. (2010). Passenger perceptions of airport service performance - A three-dimensional importance-performance analysis. Acta Turistica. 22(2), 161-177.

Paunović, Z., Prebežac, D. (2010). Internationalization of small and medium sized enterprises. Tržište (Market). 22(1), 57-76.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2009). Analyzing the potentials of airline service elements to impact passenger loyalty – A hierarchical approach. Akademija MM. 9(14), 13-21.

Prebežac, D., Mikulić, J. (2008). Destination image and key drivers of perceived destination attractiveness. Tržište (Market). 20(2), 163-178.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2008). Prioritizing improvement of service attributes using impact range-performance analysis and impact-asymmetry analysis. Managing Service Quality. 18(6), 559-576.

Prebežac, D., Mikulić, J. (2005). Souvenirs as a part of the tourism offer of the city of Zagreb. Tržište (Market). 17(1-2), 89-98.

Ozretić Došen, Đ., Prebežac, D. (2003). Ponašanje potrošača u turizmu - stavovi i motivacijski čimbenici kao kriterij segmentiranja turističkog tržišta. Acta Turistica. 15(2), 118-143.

Prebežac, D., Jurčević, M. (2001). Promet u funkciji poticanja turizma Republike Hrvatske. Acta Turistica. 13(1), 80-105.

Ozretić Došen, Đ., Prebežac, D. (2000). Interni marketing u uslužnim poduzećima – primjer zrakoplovnih kompanija. Acta Turistica. 12(1), 18-36.

Ozretić Došen, Đ., Prebežac, D. (1999). Czego można się nauczyć od międzynarodowych linii lotniczych?. Marketing i Rynek – Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 12, 22-28.

Ozretić Došen, Đ., Vranešević, T., Prebežac, D. (1998). Značaj politike marke u razvoju marketinške strategije Hrvatske kao turističke destinacije. Acta Turistica. 10(2), 110-127.

Prebežac, D. (1998). The quality of air transport services in function of improving the total quality of tourism offer. Tourism and Hospitality Management. 3(2), 381-392.

Prebežac, D. (1997). Utjecaj globalnih strategija razvitka na međunarodni zračni promet. Ekonomski pregled. 48(5-6), 373-384.

Prebežac, D. (1997). Utjecaj ekoloških čimbenika okruženja na profitabilnost poslovanja marketinški orijentirane zrakoplovne kompanije. Suvremeni promet. 17(5), 406-412.

Znanstveni radovi i izlaganja na međunarodnim konferencijama:

Osmanagić Bedenik, N., Strugar, I., Prebežac, D., Kojić, V. (2020). Quantitative and Qualitative Aspects of Non-Financial Reporting in Hotel Enterprises in Croatia. Published in: Eurasian Economic Perspectives - Proceedings of the 23rd Eurasia Business and Economics Society Conference. Springer, 13(1), Eds.: Bilgin, M.H, Danis, H., Karabulut, G., Gözgor,G., 359-385.

Barišić, P., Prebežac, D., Kljajić - Dervić, M. (2019). Importance of Traditional and Social Media in Tourist Destination Choice: The Case of Croatia. International Tourism Conference Tourism in The VUCA World; Towards the Era of (Ir)Responsibility, Dubrovnik, Croatia, Published in: Book of Abstract Tourism in The VUCA World; Towards the Era of (Ir)Responsibility, Eds.: Marković Vukadin, I, Čorak, S, 29-30.

Osmanagić Bedenik, N., Strugar, I., Barišić, P., Prebežac, D. (2018). The Challenges of Controlling and IT Support in Non-Financial Reporting. EURAM 18 Research in Action, Reykjavik, Iceland, Published in: European Academy of Management EURA 18 Research in Action, Eds.: Posta, Y., Sitesi, A., 2461.

Osmanagić Bedenik, N., Prebežac, D., Strugar, I., Kojić, V. (2017). Sustainable Reporting in Hospitality in Croatia. 15th APacCHRIE CONFERENCE The Future of Hospitality and Tourism: Opportunities & Challenges, International Bali Institute of Tourism, Nusa Dua – Bali, Bali, Indonesia, Published in: Conference Proceedings, 2739-2755.

Barišić, P, Prebežac, D., Mikulić, J. (2017). City Branding By The Event Brand Ambassador. 15th APacCHRIE CONFERENCE The Future of Hospitality and Tourism: Opportunities & Challenges, International Bali Institute of Tourism, Nusa Dua – Bali, Bali, Indonesia, Published in: Conference Proceedings, 2739-2755.

Osmanagić Bedenik, N., Strugar, I., Prebežac, D., Kojić, V. (2017.). Quantitative and Qualitative Aspects of Non-Financial Reporting in Hotel Enterprises in Croatia. 23rd EBES Conference, Madrid, Spain.

Barišić, P., Prebežac, D. (2016). Branding the Host City: Analysing the Social Media Exposure of Zagreb Generated by VIP Snow Queen Trophy. STC’16 Sport Tourism Conference – Red, green and blue strategies, Zagreb, Croatia, Published in: STC'16 Sport Tourism Conference – Red, green and blue strategies, Eds.: Bučar, K., Renko, S., 36-36.

Mikulić, J., Dabić, M., Prebežac, D. (2015). 15 Years of Destination Branding Research: Mapping a Propulsive Area of Study. 3rd World Research Summit for Tourism and Hospitality, Orlando, Florida, USA.

Prebežac, D., Mikulić, J., Šerić, M., Krešić, D. (2015). Drivers of Satisfaction and Dissatisfaction in Camping Tourism: A Case Study from Croatia. ICHTMM -17th International Conference on Hospitality, Tourism Marketing and Management, Bangkok, Thailand, Published in: International Journal of Humanities and Social Sciences, 2(12), 1.

Mikulić, J., Krešić, D., Prebežac, D. (2014). Which destination attributes matter to sun-and-sea tourists in Croatia? A relevance - determinance analysis. 4th Advances in Hospitality & Tourism Marketing & Management Conference, Mauritius, Published in: Conference Proceedings 4th Advances in Hospitality & Tourism Marketing & Management Conference, 104-122.

Barišić, P., Prebežac, D., Mikulić, J. (2012). The image and identity of Croatia as a tourist destination: an exploratory study. 6th International Conference An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future, Šibenik, Croatia, Published in: An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future, Eds.: Galetić, L., Šimurina, J., 1280-1290 (CD ROM).

Prebežac, D. (2011). Sigurnost kao element imidža turističke destinacije. I. regionalna konferencija Turizam i sigurnost, Vodice, Croatia, Published in: Zbornik radova Sigurnost – sastavni dio standardne turističke ponude.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2009). The Service-Loyalty Link in Air Transportation – Analyzing Relevance, Determinance and Determinance - Asymmetry of Service Elements. 3rd International Scientific Conference Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Maribor, Slovenia, Published in: Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Eds.: Mumel, D. – Pisnik Korda, A., 197-204.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2009). Developing Service Improvement Strategies Under Consideration of Multicollinearity and Asymmetries in Loyalty Intentions – A Study from the Airline Industry. International Conference QUIS 11 – Moving Forward with Service Quality, Wolfsburg, Germany, Published in: QUIS 11 – Moving Forward with Service Quality, Eds.: Strauss, B., Brown, S.W., Edvardsson, B., Johnston, R., 414-423.

Prebežac, D., Mikulić, J., Peručić, D. (2008). Satisfiers and Dissatisfiers in Congress Tourism – The Case of Dubrovnik. 2nd International Scientific Conference Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Zagreb, Croatia, Published in: Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Eds.: Ozretic Dosen, Đ., Krupka, Z., Škare, V., 253-261.

Prebežac, D., Mikulić, J. (2008). Measuring Perceived Destination Image: A Comparative Case Study of Croatia and Hawai'i. 4th International Conference An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Entrepreneurship, Cavtat, Croatia, Published in: An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Entrepreneurship, Ed.: Galetić, L., Čavlek, N., 1942-1955, (CD ROM).

Kukurin, Ž., Prebežac, D. (2008). Internet Market – The New Market for the Croatian Hotel Industry. 4th International Conference An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Entrepreneurship, Cavtat, Croatia, Published in: Tourism – Governance and Entrepreneurship, Ed.: Galetić, L., Čavlek, N., 902-915, (CD ROM).

Prebežac, D., Mikulić, J. (2007). Tourism Destination Awareness and Image of Canada among Croatian Students of Economics and Business. 2nd International Conference in Canadian Studies Questioning Identities: The Canadian Context, Rab, Croatia.

Prebežac, D., Mikulić, J. (2005). Turistički suvenir grada Zagreba. XIX. kongres CROMAR-a Marketinške paradigme za 21. stoljeće, Zagreb, Hrvatska, Published in: Marketinške paradigme za 21. stoljeće, Eds.: Kesić, T., Ozretić Došen, Đ., 643-655, (CD ROM).

Prebežac, D., Mikulić, J. (2004). The Use of Internet: An Opportunity or a Threat to Traditional Distribution in Tourism. 2nd International Conference An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage, Zagreb, Croatia, Published in: An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2004, Ed.: Galetić, L., 264-266.

Ozretić Došen, Đ., Prebežac, D. (2002). Developing the Service Quality in Small Companies Through the Internal Marketing. 1st. International Conference on Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium, Zagreb, Croatia, Published in: An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium, Eds.: Sharma, S., Galetić, L., 261-263.

Špiljak, V., Prebežac, D. (2002). Virtual Tourist Market Place: An Approach to Experiential Learning. International Scientific Conference Rethinking of Education and Training for Tourism, Zagreb, Croatia, Published in: Rethinking of Education and Training for Tourism, Eds.: Vukonić, B., Čavlek, N., 243-252.

Prebežac, D., Ozretić Došen, Đ. (2001). A Research on Attitudes and Motivational Factors of Students of the University of Zagreb Towards Summer Holidays. Sport for all-health-tourism, Poreč, Croatia, Published in: Proceedings of the 2nd CESS Conference – Sport for all-health-tourism, 51-55.

Prebežac, D. (2000). Neki važniji aspekti prometne politike Republike Hrvatske. Znanstveni skup Hrvatsko gospodarstvo za 21. stoljeće, Zagreb, Croatia, Published in: Hrvatsko gospodarstvo za 21 stoljeće, Ed.: Vidović, N., 175-193.

Ozretić Došen, Đ., Prebežac, D. (1999). Marketing Airline Travel Services – Practices and Performance on the Croatian Market. Third International Conference on Enterprise in Transition, Split - Šibenik, Croatia, Published in: Proceedings of the Third International Conference on Enterprise in Transition, 416-420.

Ozretić Došen, Đ., Vranešević, T., Prebežac, D. (1998). Services Marketing: Branding Decisions in International Tourism – Case of Croatia. Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe, Brno, Slovakia, Published in: Conference Proceedings - Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe, 505-508.

Prebežac, D. (1995). Politika regulacije zračnog prometa u Europi s posebnim osvrtom na izvanredni promet. 2. međunarodni znanstveni i stručni skup – Hrvatska u europskom turizmu (Croatia in European Tourism), Opatija, Croatia, Published in: Conference Proceedings – Croatia in European Tourism, 44-63.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija [online]. Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/217773?page=3 [15.7.2020.]

Knjižnice IRB (2003) Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Darko Prebežac [online]. Zagreb: Knjižnice Instituta R. Bošković. Dostupno na: http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=6875 [15.7.2020.]

LZMK (2020) Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod M. Krleža. Dostupno na: https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=70954 [15.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Darko Prebežac [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/turizam/clanovi-31768/prof-dr-sc-darko-prebezac/31773 [15.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Darko Prebežac [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1cUHO80ihVZe-JJ3yUaMatERjsWrmNj93/edit [upisati datum pristupanja]