Bare (Bartol) Poparić

Bare (Bartol) Poparić

Bare (Bartol) Poparić, prof. (Kaštel Novi, 27. III. 1865. – Zagreb, 30. III. 1948.), lektor i predavač

Bare (Bartol) Poparić rođen je 1865. godine u Kaštel Novom. Pučku školu završio je u rodnom mjestu, gimnaziju u Splitu, bogosloviju u Zadru i Gorici, a studije povijesti i geografije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Bio je profesor u gimnazijama u Splitu i Zagrebu. Kao profesor gimnazije u Splitu otpušten je iz službe 1895. godine bez prava da se namjesti u austrijskoj polovici Monarhije, jer je mimo redovite nastave učenicima predavao hrvatsku povijest. Nakon toga zapošljava se u Nautičkoj školi u Bakru, gdje je predavao talijanski jezik, povijest i zemljopis do 1908. godine, kada odlazi raditi u Zagreb. Od 1911. godine bio je lektor talijanskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Talijanski jezik predavao je i na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu, a od 1920. do 1934. i na Visokoj školi za trgovinu i promet u Zagrebu (kasnije Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi). Tehnička visoka škola u Zagrebu predložila ga je 1922. godine za redovitog profesora na predmetu „Povijest pomorstva i brodogradnje“, što je bio rezultat želje da se banovinski dio Hrvatske što više približi moru i shvati važnost mora za Hrvatsku i ostale krajeve zemlje. No, pošto tadašnji ministar prosvjete nije dobio zadovoljavajući odgovor na postavljeni politički uvjet odbio je potpisati imenovanje, a prof. Poparić je, umjesto da postane javnim redovitim profesorom, umirovljen kao srednjoškolski nastavnik u 56 godini života.

Na poziv Narodnog vijeća, nakon I. svjetskog rata, vodio je glasilo „Il littorale jugoslavo dell'Adriatico“ u kojem je pisao i dokazivao hrvatstvo Istre, Hrvatskog primorja i Dalmacije, boreći se protiv nadirućeg iredentizma. U istom glasilu pisao je o glagolskim spomenicima u Istri i Hrvatskom primorku.

VAŽNIJA DJELA:

Poparić, B. (1881.) Činь i pravilo misi ošte že i molitvi prêžde i po misê izь rimьskago misala = Ordo et canon missae cum orationibus ante et post missam : iuxta Missale Romanum, Romae: ex Typographia Polyglotta, S. c. de Propaganda Fide.

Poparić, B. (1895.), Hercezi Sv. Save : (50 godina povjesti hercegovačke), U Spljetu: [s. n.].

Poparić, B. (1896.), O talijanskom prevodu Lučićeva djela "De regno Dalmatiae et Croatiae", Spljet: [s. n.].

Poparić, B. (1896.), Opet o talijanskom prevodu Lučićeva djela "De regno Dalmatiae et Croatiae" : (Odporuka na »Epistolu« mons. Pavišića.), Spljet: "Bihač".

Poparić, B. [Zmaj stomorski] (1900.?), More i religija : predavanje održano u Društvu Braće hrvatskog zmaja, [S. l.]: [s. n.].

Poparić, B. (1899.),  O pomorskoj sili Hrvata za dobe narodnih vladara : s uvodom o rimskim liburnama, Zagreb: Matica Hrvatska.

Poparić, B. (1904.), Doživljaji hrvatskih pomoraca, Zagreb: Kraljevska sveučilišna knjižara Fr. Župana (Stj. Kugli).

Poparić, B. (1911.), Hercezi svetoga Save, Spljet: [s. n.].

Poparić, B. (1912.), Slovnica i vježbenica talijanskoga jezika : za srednja, pomorska i trgovačka učilišta, Zagrebu: Knjižare L. Hartmana (Stjepan Kugli).

Poparić, B. (1912.?), Hrvati pod Venecijom : historijsko-pomorska pripovijest iz 16. vieka, Zagreb: Knjižara L. Hartman (Stj. Kugli).

Poparić, B. (1932.-1933.), Pregled povijesti pomorstva, Zagreb: Matica hrvatska.

Poparić, B. (1936.), Povijest senjskih Uskoka, Zagreb: Matica hrvatska.

Poparić, B. (1937.), Borba Hrvata za Jadran od 7. do kraja 11. stoljeća, Zagreb: [s. n.].

Poparić, B. (1939.), Galijoti : roman iz doba senjskih uskoka, Zagreb: Vlastita naklada.

Poparić, B. (1942.), Eugen Kumičić : predteča Nezavisne Države Hrvatske, Zagreb: Knjižara Stj. Kugli.

Poparić, B. (1942.), Tužna povijest Hercegove zemlje : 1437.-1482., Zagreb: Matica hrvatska.

Poparić, B. (1944.), Trgovanje crnačkim i žutim robljem u novom vieku, Zagreb: Matica hrvatska.

Poparić, B. (1998.), Pomorska sila Hrvata za dobe narodnih vladara, Zagreb: A3 dana. (Pretisak izdanja objavljenog pod naslovom „O pomorskoj sili Hrvata za dobe narodnih vladara“).

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 362.

Poparić, B. (2021.) Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 24. travnja 2023. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49452

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Bare (Bartol) Poparić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/p/bare-bartol-popari%C4%87