Anita Pavković

Anita Pavković

Prof. dr. sc. Anita Pavković (Široki Brijeg, BiH, 28. VII. 1975. -), redovita profesorica

Dr.sc. Anita Pavković Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1994. i diplomirala 1998. godine na smjeru Financije. Znanstveni poslijediplomski studij "Računovodstvo, revizija i financije" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu je upisala 1999. godine te je u svibnju 2003. godine obranila magistarski rad pod naslovom "Vrednovanje uspješnosti poslovnih banaka". U prosincu 2007. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Utjecaj sekuritizacije potraživanja na razvoj financijskog sustava”.

Od 1999. zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Zagreb, a 2018. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje znanstvene savjetnice i redovite profesorice na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U dijelu nastavnog, stručnog i znanstvenog usavršavanja, uz brojna priopćenja na međunarodnim znanstvenim konferencijama, sudjelovala je i na drugim domaćim i međunarodnim skupovima te studijskim posjetima renomiranim financijskim institucijama i tržištima u svijetu (EBA, ECB, EIOPA i sl.), te radionicama i webinarima. U dijelu nastavnog usavršavanja i akreditacijskih postupaka i licenciranja sudjelovala je na konferencijama, seminarima i radionicama u organizaciji AACSB, EFMD te konferencijama sa svrhom poboljšanja nastavničkih kompetencija.

Nositeljica je obveznih kolegija „Upravljanje bankama“ i „Regulacija i nadzor financijskog sektora“ na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju smjera Financije. Jedan je od izvođača predavanja na kolegiju „Financijske institucije i tržišta“. Na poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Financijske institucije i tržišta“ nositeljica je kolegija „Regulacija i nadzor financijskog sektora“. Sudjelovala je kao gost predavač na nekoliko znanstvenih i specijalističkih poslijediplomskih studija te je angažirana na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 2018. godine i Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku od 2020. godine. U sklopu Erasmus+ programa 2017. je održavala gostujuća predavanja na ekonomskim fakultetima u Madridu i 2018. u Palma de Mallorca, te na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku a 2022. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. U svojstvu mentora ili kao član povjerenstva za ocjenu i obranu sudjelovala je u više obrana doktorskih radova, znanstvenih magistarskih radova, specijalističkih magistarskih radova, te velikom broju diplomskih i završnih radova na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Dr.sc. Anita Pavković sudjelovala je u više znanstveno istraživačkih projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ekonomskog fakulteta Zagreb te je bila voditeljica i suradnica Projekta „Jedinstveni regulatorni i supervizorski standard financijske servisne industrije“ od 2015. do 2019. godine. Surađivala je na projektu Hrvatske zaklade za znanost od 2015.-2018. godine.

U mandatnim razdobljima 2014.-2016. i 2016.-2018. obnašala je funkciju prodekanice za poslovanje i administraciju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a godine 2015. dobitnica je posebne nagrade Dekana Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za doprinos organizaciji i radu Fakulteta.

Od 2015. pristupnica je glavna urednica Zbornika Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, znanstvenog časopisa koji izlazi dva puta godišnje i objavljuje radove na hrvatskom i engleskom jeziku. Sudjelovala u programskim i znanstvenim odborima konferencija. Sudionica je brojnih znanstvenih i stručnih konferencija te autorica više desetaka znanstvenih i stručnih radova. Recenzentica je u renomiranim časopisima te sudjeluje u akreditacijskim i evaluacijskim timovima za akreditacije visokih učilišta u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjeluje u radu sveučilišnih tijela i odbora. U praktičnom dijelu aktivna je u okviru profesionalnih upravljačkih tijela financijskih institucija u Hrvatskoj. Od svibnja 2021. suvoditeljica je specijalističkog poslijediplomskog programa „Financijske institucije i tržišta“. Godine 2021. i 2022. uspješno je osmislila, koordinirala i vodila specijalizirani profesionalni program Bankovne akademije za stjecanje kompetencija karijernih bankara suradnjom vodećih banaka, visoko iskusnih profesionalaca i akademije.

DJELA:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2015.), Ekonomski fakultet – Zagreb: 1920. - 2015., Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb. (Gelo, T., glavni urednik, L. Žager, N. Erjavec, J. Pavičić, A. Pavković, M. A. Omazić i T. Gelo - uredništvo)

Obadić, A., Pavković, A. i Marošević, K. (2021.), Ageing Society Challenges: Labor Market, Solidarity and Financial Perspective, u: Barković Bojanić, I. i Erceg, A. (ur.), Strategic Approach to Aging Population – Experiences and Challenges, Osijek: Faculty of Economics, str. 155-178.

Pavković, A. i Barač, K. (2021.), Konvertibilne obveznice (CoCos) u strukturi izvora financiranja kreditnih institucija, Računovodstvo i financije, 67(12), str. 140-149

Pavković, A. (2021.), Regulacija i supervizija financijskih usluga, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Pavković, A. i Krapić, F. (2021.), Suvremeni bankovni poslovni modeli, Računovodstvo i financije, 67(3), str. 111-119.

Pavković, A., Obadić, A. i Marošević, K.(2020.), Workforce and Financial Challenges of Population Aging - A Regional Perspective, u: Barković Bojanić, I. i Erceg, A. (ur.), Aging Society - Rethinking and Redesigning Retirement, Osijek: Ekonomski fakultet, str. 159-183.

Pavković, A., Šubić, R. i Hlupić Radić, D. (2020.), Close Cooperation as Path to the Single Supervisory Mechanism, u: Šimić Leko, M. i Crnković, B. (ur.), Proceedings of 9th International Scientific Symposium Region, Entrepreneurship, Development, Osijek: Faculty of Economics, str. 1194-1210.

Pavković, A., (2020.) Upravljanje bankama, Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb.

Pavković, A., Hrgović, R. i Cesarec, A. (2019.), Impact of non-performing Loans on Banks' Loan Portfolio and Economic Growth in the Republic of Croatia and Bosnia and Hercegovina, u: Zbornik Radova/Journal of Economy and Business, Special Issue 2018., str. 7-20.

Pavković, A. i Matek, P. (2019.), Legislation Key Milestones of Capital Market Union in the Republic of Croatia and the European Union, u:Duić, D. i Petrašević, T. (ur.), EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC) – Issue 3, Osijek: Faculty of Law, str. 967-987.

Pavković, A. i Tuškan, B. (2019.), Evolucija modela organizacijskog ustroja institucija supervizije financijskog sektora europske unije, u: Rimac Smiljanić, A., Šimić Šarić, M. i Visković, J. (ur.), Financijska kretanja – najnoviji događaji i perspektive, Split: Ekonomski fakultet, str. 153-175.

Pavković, A., Cesarec, A. i Stojanović, A. (2018.), Profitability and efficiency of the Croatian Banking Sector: impact of bank size, International Journal of Trade and Global Markets, 11(4), str. 243-258.

Pavković, A., Dumičić, K. i Žmuk, B. (2018.), Number of Automated Teller Machines in Selected European Countries: Exploration of Trends and Development Indicators Impacts, u: Choudhry, T. i Mizerka, J. (ur.), Contemporary Trends in Accounting, Finance and Financial Institutions, Cham: Springer International Publishing AG, str. 123-137.

Pavković, A. i Hlupić Radić, D. (2018.), Legal Regulation of Credit Institutions Activities in the Republic of Croatia and the European Union, u: Duić, D. i Petrašević, T. (ur.), EU and Comparative Law Issues and Challenges Series – Issue 2, Osijek: Faculty of Law, str. 636-655.

Pavković, A. i Ivanišević Hernaus, A. (2018.), Sustainable Funding for Social Supermarkets, u: Knežević, B. (ur.), Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy, Zagreb: Faculty of Economics and Business, str. 103-121.

Stojanović, A., Cesarec, A. i Pavković, A. (2018.), Evaluation of Sustainability of the Croatian Banking Sector Business Model by Analysing Banking Profitability, u: Načinović Braje, I., Jaković, B. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of the 9th International Conference "An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development", Zagreb: Faculty of Economics&Business, str. 313-321.

Pavković, A. i Galić, I. (2017.), Bank Customer Relationship Management: Evidence from Croatia, u: Foster, E. C. , Tzempelikos, N., Sakellariou, C. i Andrikopoulos, Panagiotis (ur.), Special Topics in Economics & Management, Atena: Athens Institute for Education and Research, str. 31-44.

Pavković, A. (2016.), Kreditne rejting agencije i financijsko posredovanje, u: Stojanović, A. i Šimović, H. (ur.), Aktualni problemi i izazovi razvoja financijskog sustava, Zagreb: Ekonomski fakultet - Zagreb, str. 23-42.

Pavković, A. (2015.), Bankovna unija: conditio sine qua non financijske i fiskalne stabilnosti Europe, u: Žager, L. (ur.), Zbornik radova sa 18. savjetovanja Interna revizija i kontrola, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, str. 93-108.

Pavković, A. i Peroković, T. (2015.), Competition policy in the new European regulatory and supervisory architecture of the financial system, u: V, Barković Bojanić, I. i Lulić, M. (ur.), Contemporary Legal and Economic – Issues, Osijek: Faculty of Law, str. 353-376.

Krišto, J., Stojanović, A. i Pavković, A. (2014.), Impact of institutional investors on financial market stability: lessons from financial crisis, International Journal of Diplomacy and Economy, 2 (1/2), str. 102-117.

Pavković, A., Mlinarić, D. i Dolinar, T. (2014.), Systemic risk governance in Croatian financial system, Banks and Bank Systems, 9 (1), str. 111-119.

Pavković, A. (2012.), Primjena sekuritizacije u industriji osiguranja, u: Jakovčević, D. i Krišto, J. (ur.), Industrija osiguranja u Hrvatskoj - promjene u okruženju, novi proizvodi, regulacija i upravljanje rizikom, Zagreb: Grafit-Gabrijel d.o.o., str. 165-177.

Dumičić, K., Pavković, A. i Akalović Antić, J. (2012.), Mjerenje koncentracije u bankarstvu u Republici Hrvatskoj, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 10(2), str. 117-136.

Pavković, A., Pavlović, A. i Stojanović, A. (2012.), Basel II – Case of Croatian commercial banks, The Business Review, 19 (2), str. 288-295.

Pavković, A. (2011.), Tradicionalne i suvremene tehnike financiranja posebnih namjena, u: Stojanović, A. i Leko, V. (ur.), Modeli financiranja namjena koje sadrže javni interes, Zagreb: Grafit-Gabriel d.o.o., str. 37-66.

Pavković, A. i Vedriš, D. (2011.), Redefiniranje uloge agencija za kreditni rejting u suvremenom financijskom sustavu, Ekonomska misao i praksa, 20(1), str. 225-253.

Stojanović, A. i Pavković, A. (2009.), Bank consolidation: significance, valuation and consequences, International Journal of Policy in Emerging Economies, 2(3), str. 281-301.

Pavković, A. (2004.), Instrumenti vrednovanja uspješnosti poslovnih banaka, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2(1).

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 15. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/227513

ORCID (a. d.), Anita Pavković, preuzeto 15. srpnja 2020. s https://orcid.org/0000-0002-3239-9509

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020,), Ekonomski fakultet: Anita Pavković, preuzeto 15. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/financije/clanovi-30910/prof-dr-sc-anita-pavkovic/30918

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Anita Pavković, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/p/anita-pavkovi%C4%87