Ana Pavković

Ana Pavković

Ana Pavković, mag. oec. (Zagreb, 2. I. 1993. – ), asistentica

Ana Pavković rođena je 1993. godine u Zagrebu. Nakon završetka osnovne škole, pohađala je XVI. gimnaziju u Zagrebu gdje je maturirala 2011. godine s izvrsnim uspjehom. Iste godine upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s plasmanom među deset najboljih studenata. Završila je Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije s velikom pohvalom (magna cum laude) i Diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije, smjer Financije s najvišom pohvalom (summa cum laude). Od lipnja 2013. godine do završetka diplomskog studija bila je demonstratorica na Katedri za financije. Dobitnica je Dekanove nagrade za akademsku 2014./2015. godinu za izvrstan završni rad, Nagrade Hrvatskog ureda za osiguranje za najbolji znanstveni rad iz područja osiguranja u 2015. godini te Rektorove nagrade za akademsku 2015./2016. godinu za timski znanstveni i umjetnički rad. Tijekom studija primala je stipendiju Grada Zagreba za izvrsnost.

U prosincu 2016. godine upisuje Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od veljače 2017. godine zaposlena je na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zvanju asistenta i sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Osnove ekonomije i Mikroekonomija na Integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Poslovne ekonomije i Ekonomije. Redovito se dodatno educira na različitim radionicama iz metodologije istraživanja, među kojima se posebno ističe radionica Overlapping Generation General Equilibrium Modeling with GAMS u organizaciji EcoMod School of Modeling and Data Science. Uspješno je završila edukaciju za usavršavanje nastavničkih sposobnosti pod nazivom Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika, u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U koautorstvu je objavila 14 znanstvenih radova te je sudjelovala na većem broju međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija. U registru znanstvenih istraživača pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisana je pod brojem 358772. Područja znanstvenog interesa uključuju mirovinske sustave i osiguranja.

DJELA:

Krpan, M., Pavković, A. i Žmuk, B. (2020) Cluster Analysis of New EU Member States' Pension Systems. Interdisciplinary description of complex systems, 18 (2-B), str. 208-222.

Anđelinović, M., Pavković, A. i Valentić, L. (2020) Equity Fund Performance and Sector Diversification. International Journal of Economic Sciences, 9 (1), str. 25-43.

Pavković, A., Anđelinović, M. i Pavković, I. (2019) Achieving Portfolio Diversification through Cryptocurrencies in European Markets. Business systems research, 10 (2), str. 85-107.

Krpan, M., Pavković, A. i Žmuk, B. (2019) Similarity Assessment of the Pension Systems of the New European Union Member States. Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference 2019, Milković, M., Seljan, S., Pejić Bach, M., Peković, S. i Perovic, Djurdjica (ur.). Zagreb: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji, str. 50-57.

Palić, P., Pavković, A. i Pejović, N. (2019) Budgeting in European Union Member States in the Period 2007-2017. Proceedings of the 4th Business & Entrepreneurial Economics (BEE) Conference, Turuk, M. i Kolaković, M. (ur.). Zagreb: Student Business Incubator at the University of Zagreb, str. 169-175.

Župić, B. i Pavković, A. (2019) Evaluating the Risk Profile of Croatian Banks Using Cluster Analysis. Book of Proceedings of the 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Sustainability from an Economic and Social Perspective", Lorga da Silva, A., Tomić, D. i Grilec, A. (ur.). Lisabon: Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, str. 43-57.

Krpan, M., Pavković, A. i Galetić, F. (2019) Comparison of Sustainability Indicators of Pension Systems in the New EU Member States. Proceedings of the 7th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship: Embracing Diversity in Organisations, Tipurić, D. i Hruška, D. (ur.). Zagreb: CIRU & University of Dubrovnik, str. 470-484.

Škuflić, L., Pavković, A. i Novinc, F. (2018) Izazovi mirovinskih sustava zemalja bivše Jugoslavije. LIMEN 2018 Conference Proceedings – Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, Beograd, str. 9-15.

Anđelinović, M., Samodol, A. i Pavković, A. (2018) Asset Allocation and Profitability of Croatian Insurers in the Pre-Solvency II Period. Ekonomické rozhľady, 47 (4), str. 387-411.

Pavković, A., Anđelinović, M. i Mišević, D. (2018) Measuring financial literacy of university students. Croatian Operational Research Review, 9 (1), str. 87-97. doi:10.17535/crorr.2018.0008

Pavković, A., Pejović, N. i Palić, P. (2018) A revisit to the determinants of immigration in the European Union: evidence from count panel data models. Proceedings of the ISCCRO - International statistical conference in Croatia, Dumičić, K., Erjavec, N., Pejić Bach, M. i Žmuk, B. (ur.). Zagreb: Croatian Statistical Association, str. 8-15.

Anđelinović, M., Mišević, P. i Pavković, A. (2016) Determinante potražnje za životnim osiguranjem u novim zemljama članicama Europske unije: Analiza panel podataka. Notitia - časopis za održivi razvoj, 2, str. 1-12.

Anđelinović, M., Samodol, A., Pavković, A. (2016) Impact of the Investment Portfolio Structure on Croatian Insurance Companies’ Profitability. Challenges for Financial Sector of CEE Countries in Overcoming Problems of Economic Integration in the EU, Kotlebova, J. i Širanova, M. (ur.). Bratislava: Ekonom, University of Economics in Bratislava, str. 1-8.

Anđelinović, M. i Pavković, A. (2015) Uloga osiguranja u razvoju financijskoga i gospodarskoga sustava Republike Hrvatske. Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Dani hrvatskog osiguranja 2015., Ćurković, M., Dobrić, S., Horvat Martinović, J., Krišto, J. i Šker, T. (ur.). Zagreb: Hrvatska gospodarska komora, str. 159-167

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/358772 [21.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ana Pavković [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/ekonomska-teorija/clanovi-29894/ana-pavkovic-mag-oec/30792 [21.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ana Pavković [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/12ybLEhnoJNEtFppQWBfca6ZXlfHmgDnJ/edit [upisati datum pristupanja]