Zrinka Orlović

Zrinka Orlović, mag. oec. (Zagreb, 28. XII. 1994. -), asistentica

Zrinka Orlović završila je osnovnu i srednju školu u Zagrebu. Nakon završene X. Gimnazije „Ivan Supek, prirodoslovno matematički smjer, 2013. godine upisuje Ekonomski fakultet – Zagreb, smjer Poslovna ekonomija. Tijekom studija radila je kao demonstratorica na Katedri za statistiku i Katedri za matematiku. Za izvrstan uspjeh i ostvarene rezultate na studiju bila je nagrađena Sveučilišnom stipendijom za izvrsnost 2015., 2016. i 2017. godine. Završila je sveučilišni preddiplomski studij 2017. godine, a godinu dana kasnije, 2018. godine, sveučilišni diplomski studij, smjer analiza i poslovno planiranje te je stekla titulu magistra ekonomije.

Od listopada 2018. godine počinje raditi kao asistentica na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, na Katedri za ekonomiku poduzeća, gdje je i danas zaposlena. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Poslovne financije na integriranom preddiplomskom sveučilišnom studiju te na kolegiju Investicijska analiza na integriranom diplomskom sveučilišnom studiju. Također iz kolegija Osnove analize vrijednosnih papira na stručnom diplomskom studiju. U prosincu 2018. godine upisala je poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomskog fakulteta – Zagreb, smjer Poslovna ekonomija. Tijekom doktorskog studija sudjelovala je na nekoliko seminara i radionicama te sudjelovala i izlagala radove na nekoliko međunarodnih konferencija. Aktivno se služi engleskim jezikom. Područje znanstvenog istraživanja usmjereno je na područje investicijske analize.

DJELA:

Znanstveni i pregledni radovi u časopisima:

Škrinjarić, T. i Orlović, Z. (2020) Economic policy uncertainty and stock market spillovers: case of selected CEE markets. Mathematics, (8)7, str. 1-33

Škrinjarić, T. i Orlović, Z. (2019) Effects of economic and political events on stock returns: event study of Agrokor case in Croatia. Croatian economic survey, (21)1, str. 47-86

Čižmešija, M. i Orlović, Z. (2018) Indeks pouzdanja potrošača kao navješćujući indikator promjena prometa u trgovini na malo. Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, (69)1, str. 3-19

Škrinjarić, T. i Orlović, Z. (2017)Nelinearan učinak javnog duga na rast BDP-a: slučaj Hrvatske. Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku, (28)2, str. 517-538

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom:

Škrinjarić, T., Lovretin Golubić, Z. i Orlović, Z. (2020) Shock spillovers between exchange rate return, volatility and investor sentiment. U: Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business / Šimurina, Jurica; Načinović Braje, Ivana; Pavić, Ivana (ur.). Zagreb: Faculty of Economics and Business, str. 358-372

Dolinar D., Lončarević S. i, Orlović Z. (2020) Test of the fama-french five-factor model on the Croatian stock market. U: Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business / Šimurina, Jurica; Načinović Braje, Ivana ; Pavić, Ivana (ur.). Zagreb: Faculty of Economics and Business, str. 286-297

Ostali radovi:

Stipić, J., Zoričić, D. i Orlović Z. (2020) Analiza uspješnosti operativnog poslovanja komparacijom EBITDA-e i čiste EBITDA-e na primjeru INA Grupe. Računovodstvo i financije, (2)2, str. 83-86

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/375172 [2.9.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Zrinka Orlović [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/ekonomika-poduzeca/clanovi-31534/zrinka-orlovic-mag-oec/31579 [2.9.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zrinka Orlović [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1uDeSEy6fxhEn_gNWJ3MCZrtTTDNZnbCs/edit [upisati datum pristupanja]