Tena Obradović

Tena Obradović

Tena Obradović Posinković, mag. oec. (Zagreb, 25. IV. 1995. -), asistentica

Tena Obradović Posinković rođena je u Zagrebu u kojemu je završila osnovnu školu. Nakon završene II. opće gimnazije u Zagrebu, upisuje preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U rujnu 2017. godine upisuje diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije, smjer Financije. Tijekom studiranja, bila je demonstratorica na Katedri za ekonomsku teoriju te Katedri za organizaciju i menadžment. Tri godine je radila u Red Bullu kao članica tima zaduženog za marketing. Od 2016. godine je aktivna članica udruge International Project Management Association (IPMA) Young Crew Croatia u kojoj je sudjelovala u organizaciji velikih projekata te je 2018. godine postala predsjednica. Tijekom studiranja, sudjelovala je u brojnim konferencijama te je osposobljena za vođenje projekata – IPMA Level D.

Od ožujka 2019. godine, Tena Obradović Posinković zaposlena je kao asistentica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na Katedri za međunarodnu ekonomiju. Kao doktorandica, radi na projektu Hrvatske zaklade za znanost – „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“, a istraživačke aktivnosti su vezane uz projekt HORIZON 2020 MSCA RISE – „Otvorene inovacije – translacijsko istraživanje i razmjena znanja kroz suradnju sveučilišta i gospodarstva“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Marine Dabić. Asistentica je u sklopu projekta provela dva mjeseca na RMIT-u Melbourne, na kojemu je imala priliku sudjelovati na radionicama i webinarima iz područja Otvorenih inovacija te mjesec dana na RMIT-u Europe, Barcelona te mjesec dana u Portu u tehnološkom parku UPTEC.

Asistentica je prezentirala poster za članak „Open innovation in the Manufacturing Industry: A Bibliometric, A sistematic Literature Review with Guidance for Future Researchs“ na konferenciji „6th Annual World Open Innovation Conference – WOIC 2019“ u prosincu 2019. godine u Rimu. Članak je napisan u suautorstvu s doc. dr. sc. Božidarom Vlačićem te prof. dr. sc. Marinom Dabić.

U suautorstvu s doc. dr. sc. Franom Galetićem je napisala članak pod nazivom „The Dynamics of Market Power on the Banking Market in Croatia“. Članak je prezentiran u lipnju 2019. godine u Opatiji, na konferenciji „10th International Odyssey Conference on Economics and Business“, organiziranoj od strane Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Asistentica Tena Obradović Posinković je u prosincu 2019. godini sudjelovala na doktorskoj radionici „WOIC2019 Paper Development boot camp“ u sklopu konferencije „6th Annual World Open Innovation Conference – WOIC 2019“, a koju je vodio profesor Henry Chesbrough s Berkeley Haas School of Business, također sudjelovala je i na samoj konferenciji „WOIC 2019“. Dodatno, sudjelovala je na radionici koju je organizirao RMIT University, Melbourne pod nazivom „The beauty of open innovation“, a na kojoj je imala mogućnost učiti o primjerima iz industrije te iskustvima ostalih doktoranada.

Također, asistentica je sudjelovala na radionici „Hack the future: Engineering a sustainable and flourishing society for Croatia“ u studenom 2019. godine, organizirane od strane Fakulteta strojarstva i brodogradnje te na radionici „Partical Least Squares Structural Equation Modeling“ koju je vodio profesor Joseph Hair, u lipnju 2019. godine, organiziranoj na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Asistentica se služi programima Eviews, Stata, VOSviewer, QDA Miner i Wordstat te je završila edukacijsku radionicu „Longitudinal Data Analysis Using SEM“ pod vodstvom profesora Paula D. Allisona.

DJELA:

Obradović, T., Vlačić, B. i Dabić, M. (2021.), Open innovation in the manufacturing industry: A review and research agenda, Technovation, (102).

Dabić, M., Obradović, T., Vlačić, B., Sahasranamam, S. i Paul, J. (2022.), Frugal innovations: A multidisciplinary review i agenda for future research, Journal of Business Research, (142), str. 914-929.

Obradović, T. i Dabić, M. (2021.), Advanced technologies for open innovation strategies: Systematic literature review, u: 32nd Central European Conference on information and Intelligent Systems (CECIIS 2021), Varaždin, Croatia.

Dabić, M., Vlačić, B., Obradović, T., Marzi, G. i Kraus, S. (2021.), Women in Engineering as a Research Topic: Past, Present, and Future, u: 2021 IEEE Technology i Engineering Management Conference - Europe (TEMSCON-EUR), str. 1-6.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 26. kolovoza 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/300130?chunk=100&operators=and|300130|text|author

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Tena Obradović, preuzeto 26. kolovoza 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/medjunarodna-ekonomija-29784/clanovi-30025/tena-obradovic/41334

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Tena Obradović, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/o/tena-obradovi%C4%87