Ivana Obad

Ivana Obad

Ivana Obad, univ. spec. rel. publ. (Zagreb, 18. I. 1982. -), stručna savjetnica za odnose s javnošću

Osnovnu školu završila je u Sesvetskom Kraljevcu, a zvanje ekonomista stekla je završetkom Prve ekonomske škole u Zagrebu. Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu studirala je novinarstvo, gdje je i diplomirala 2004. godine. Na istom fakultetu 2011. godine upisala je poslijediplomski specijalistički studij Odnosi s javnošću te je 2013. obranila rad pod nazivom „Odnosi s javnošću u visokom obrazovanju – primjer Sveučilišta u Zagrebu“ i stekla akademski naziv sveučilišna specijalistica iz odnosa s javnošću (univ. spec. rel. publ.).

Radno iskustvo počela je stjecati već za vrijeme studija obavljanjem stručne prakse na HTV-u u redakciji Informativnog programa te radom u auto kući. Volontirala je u Hrvatskoj obrtničkoj komori u Odjelu za odnose s javnošću, informiranje i izdavačku djelatnost, a 2005. zapošljava se na Televiziji Sljeme d.o.o. – Z1 u Odjelu marketinga i promocije. 2007. godine prelazi u INA – Industrija nafte d.d. u Sektor korporativnih komunikacija, gdje je, između ostalog, radila na poslovima protokola, osmišljavanja, pripreme i organizacije konferencija i ostalih događanja (evenata), planiranju i provođenju aktivnosti internih i eksternih odnosa s javnošću, organizaciji i koordinaciji aktivnosti vezanih za izgradnju percepcije o društvenoj odgovornosti korporacije s naglaskom na komunikaciju sponzorstva i donacija prema javnosti i dr. Od 2011. zaposlena je na Ekonomskom fakultetu – Zagreb na radnom mjestu stručne suradnice za odnose s javnošću. Odlukom Uprave fakulteta imenovana je službenicom za informiranje, te je urednica fakultetskog Newslettera i članica Tima za digitalni marketing.

Tijekom rada pohađala je više stručnih seminara, radionica i edukacija od kojih izdvajamo: Izrada komunikacijske strategije i Upravljanje krizama i krizno komuniciranje (IM&C), Business and Corporate Communication (CorpPA), Upravljanje protokolom (VŠMODDH), Brendiranje visokih učilišta kroz kvalitetu (AZVO) i drugi te je stekla iskustvo u vođenju timova, kao i vođenju, planiranju i provedbi većih projekata.

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivana Obad [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/15OiGEtjETGW-70-wSJcRwn1XtKmeT6gB/edit [upisati datum pristupanja]