Ivana Načinović Braje

Ivana Načinović Braje

Doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje (Pula, 23. VI. 1982. -), docentica

Ivana Načinović Braje osnovnu i srednju školu, usmjerenje opća gimnazija, završila je u Labinu. Kao stipendist Instituta otvoreno društvo treći razred srednje škole pohađala je u Velikoj Britaniji (Sherborne School for Girls). Dodiplomski studij, smjer Organizacija i management, završila je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. Tijekom studija postizala je izvanredne rezultate i bila višestruko nagrađivana Pohvalnicom dekana za izvrstan uspjeh i postignute rezultate (u ak. god. 2001/2002., 2002/2003., 2003/2004.) kao i Pohvalnicom dekana za izvannastavne aktivnosti (ak. god. 2003/2004.). Tijekom dodiplomskog studija sudjelovala je u radu više studentskih konferencija i ljetnih škola. Bila je korisnik stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (MZOŠ) za osobito nadarene studente.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirala je na znanstvenom poslijediplomskom studiju „Organizacija i management“ 2008. godine obranivši rad „Utjecaj organizacijske kulture na sustav nagrađivanja“ (mentor prof. dr. sc. Lovorka Galetić). Iste godine upisala sam EDAMBA poslijediplomski doktorski studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. Poslijediplomski doktorski studij Poslovne ekonomije završila je 27. lipnja 2011. godine obranivši doktorsku disertaciju „Kompenzacije vrhovnih menadžera kao instrument korporativnog upravljanja“ (mentor prof. dr. sc. Lovorka Galetić).

Prvi radni odnos ostvarila je u srpnju 2004. godine u Holcimu (Hrvatska) d.o.o. gdje je obavljala poslove suradnika za edukaciju i komunikaciju. Od 1. ožujka 2005. godine zaposlena je u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta na Katedri za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Dana 25. listopada 2011. godine izabrana je u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta na Katedri za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta, a od 2016. godine docent je na Ekonomskom fakultetu.

Nastavni rad započela je u akademskoj godini 2004/2005., neposredno nakon zaposlenja na Ekonomskom fakultetu Zagreb, izvođenjem seminarske nastave iz kolegija „Poslovna organizacija“ na dodiplomkom studiju. Kontinuirano od akademske godine 204/2005. izvodi nastavu iz kolegija „Organizacija“, „Kompenzacijski menadžment“ i „Organizacijska kultura“. Od akademske godine 2007/2008. izvodi nastavu na engleskom jeziku iz kolegija Organisation, najprije na Economics & Business International Program (EBIP), a zatim od akademske godine 2008/2009. i Bachelor Degree in Business (BDIB) programu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U akademskoj godini 2011/2012. izabrana je za vanjsku suradnicu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za predmet „Osnove organizacije i menadžmenta“ na izbornom modulu Sportski menadžment na sveučilišnom studiju kineziologije. U ak. god. 2006/2007 sudjelovala je u izvođenju nastave iz kolegija „Menadžment u socijalnom sektoru“ na Studiju za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom 2007. godine pohađala i završila program edukacije za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dr. sc. Ivana Načinović Braje aktivna je u znanstvenom radu. Angažirana je kao suradnica na znanstvenim projektima. Članica je projektnog tima znanstvenog projekta “Približavanje strategije i prakse nagrađivanja hrvatskih poduzeća europskoj praksi“ odobrenom od Hrvatske zaklade za znanost 2015. godine, pod vodstvom prof. dr. sc. Lovorke Galetić. Sudjelovala je kao istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu MZOŠ „Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća“ pod vodstvom prof. dr. sc. Lovorke Galetić od 2007-2012. godine. Pristupnica je bila članica projektnog tima za projekte financirane i odobrene od strane Sveučilišta u Zagrebu.

Osim domaćih znanstvenih projekata, sudjeluje u radu više međunarodnih projekata. Od 2020. godine sudjeluje u Erasmus+ strateškim partnerstvima kao predstavnik Ekonomskog fakulteta, i to na projektima: “Higher Education Curricula Development on the Collaborative Economy in Europe” (COLECO) 2019-1-UK01-KA203-062118 i „Teaching Institutional Resilience and Prompt Reaction to Crisis: Good Governance Experiences in Europe“ 2020-1-IS01-KA203-065832. Dr. sc. Ivana Načinović Braje sudjelovala je u međunarodnim znanstvenim projektima FP6 (studijski boravak u Njemačkoj u studenom 2007. godine, projekt MANVIS – Manufacturing Visions) te Tempus projektu Fostering Entrepreneurship in Higher Education – FoSentHE (sudjelovanje na konferencijama 2009. i 2011. godine). Od 2011. godine članica je CRANET mreže (engl. The Cranfield Network on International Human Resource Management), međunarodna mreža istraživača u području upravljanja ljudskim potencijalima

Aktivno održava ostale oblike međunarodne suradnje. U akademskoj godini 2013/2014. u sklopu Erasmus+ programa za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja predavala je na Ekonomskom fakultetu u Poznanu, Poljska. U ak. god. 2014/2015. u sklopu Erasmus + programa usavršavala se na Sveučilištu Catolica u Lisabonu, Portugal.

Dr. sc. Ivana Načinović Braje recenzirala je radove za potrebe međunarodnih konferencija i zbornika radova te znanstvenih časopisa. Članica je uređivačkih odbora međunarodnih časopisa (Journal of Management and Marketing, Applied Economics and Business Review, Open Journal of Industrial and Business Management).

Samostalno ili u koautorstvu, objavila je sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja strategije i sustava nagrađivanja, organizacijske kulture, organizacije i organizacijskog dizajna. Objavljivala je radove sa studentima. Aktivno sudjeluje na međunarodnim znanstvenim konferencijama iz područja istraživačkog interesa.

Sudjelovala u izradi više stručnih projekata izrađenih za potrebe hrvatskih poduzeća.

Od ak. god. 2009/2010. do 2013/2014. bila je član Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu. U ak. god. 2008/2009. i 2009/2010. bila je član Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta.

Angažirana je u rasu sa studentima te je do sada mentorirala više desetaka studentskih seminarskih, završnih i diplomskih radova.

Član je Organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije „An Enterprise Odyssey“ koju organizira Ekonomski fakultet Sveučilita u Zagrebu te u Organizacijskom odboru ima funkciju Tajnika. Članica je European Reward Management Network (EARN) i Hrvatskog društva ekonomista.

DJELA:

Galetić, L., Filipović, D., Načinović Braje, I., Klindžić, M. & Aleksić, A. (2016) Organizacija poslovnih funkcija. U: Galetić, L. (ur.) Organizacija. Zagreb, Sinergija, str. 309-367.

Pološki Vokić, N., Klindžić, M. & Načinović Braje, I. (2016) Determinants of financial participation - Two decades of Croatian practice. U: Fietze, S. & Matiaske, W. (ur.) Dimensions and Perspectives on Financial Participation in Europe. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, str. 245-280

Načinović Braje, I. (2016) Organizacijska kultura. U: Galetić, L. (ur.) Organizacija. Zagreb, Sinergija, str. 371-399.

Galetić, L. & Načinović Braje, I. (2014) The Influence of Corporate Culture on Competitive Advantage of Croatian Enterprises. U: Duh, M. & Belak, J. (ur.) Integral Management and Governance: Empirical Findings of MER model. Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, str. 57-94.

Aleksić, A., Hernaus, T., Klindžić, M., Marić, I., Načinović Braje, I., Obadić, A., Pološki Vokić, N. & Vidović, M. (2012) Zaključak - Kakva je budućnost sindikata?. U: Pološki Vokić, N. & Obadić, A. (ur.) Evolucija sindikata - Uloga sindikata u suvremenome društvu. Zagreb, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 347-351.

Načinović Braje, I. (2012) Borba sindikata za kućni proračun. U: Pološki Vokić, N. & Obadić, A. (ur.) Evolucija sindikata. Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, str. 171-188.

Načinović, I. (2011) Organizacijska kultura i klima. U: Galetić, L. (ur.) Organizacija velikih poduzeća. Zagreb, Sinergija, str. 401-433.

Aleksić, A., Galetić, F. & Načinović, I. (2009) Regional differences in human capital : case of Croatia. U: Radović Marković, M., Eric, D., Hanić, H., Redzepagić, S. & Stošić, I. (ur.) The New Economy : Challenges, Opportunities and Choices. Delhi, IA Books, str. 298-311.

Radovi u časopisima:

Načinović Braje, I., Aleksić, A. & Rašić Jelavić, S. (2020) Blame It on Individual or Organization Environment: What Predicts Workplace Deviance More?. Social sciences, 9 (6), 99, 12 doi:10.3390/socsci9060099

Načinović Braje, I. & Galetić, L. (2019) Top management remuneration in a post-transition economy: does company ownership make a difference?. Strategic Management International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 24 (2), 34-44 doi:10.5937/StraMan1902034N.

Aleksić, A., Načinović Braje, I. & Rašić Jelavić, S. (2019) Creating Sustainable Work Environments by Developing Cultures that Diminish Deviance. Sustainability, 11 (24), 1-13 doi:10.3390/su11247031.

Načinović Braje, I., Aleksić, A. & Babok, L. (2019) Važnost intrinzičnih i ekstrinzičnih motivatora kod odabira prvog poslodavca. Zbornik Veleučilišta u Rijeci / Journal of the Polytechnic of Rijeka, 7 (1), 95-108 doi:10.31784/zvr.7.1.14.

Načinović Braje, I., Klindžić, M. & Galetić, L. (2019) The Role of Individual Variable Pay in a Collectivistic Culture Society: an Evaluation. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32 (1), 1352-1372 doi:10.1080/1331677X.2018.1559073.

Šandrk Nukić, I. & Načinović Braje, I. (2017) Considerations of national culture’s role in explaining competitiveness. Ekonomski vjesnik, 30 (2), 383-397.

Galetić, L., Načinović Braje, I. & Klindžić, M. (2016) Exploring the Gap between Millennials’ Pay Preferences and Current Compensation Practices. The Business Review, Cambridge, 24 (1), 36-43. (https://www.bib.irb.hr/838263)

Načinović Braje, I. & Kušen, V. (2016) Uloga beneficija u poticanju angažiranosti zaposlenika. Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku, 25 (1), 197-216.

Galetić, L., Klindžić, M. & Načinović Braje, I. (2016) Millennials' Career Expectations: Exploring Attitudes and Individual Differences in Croatia. International Journal of Economics and Management Engineering, 10 (6), 1876-1879 doi:10.5281/zenodo.1124603.

Galetić, L., Načinović Braje, I. & Klindžić, M. (2015) Exploring the gap in compensation strategy and practice between Croatia and EU countries. The Macrotheme Review, 4 (4), 26-41.

Spremić, M., Jaković, B., Načinović Braje, I. & Čavlek, N. (2013) The impact of the Enterprise Resource Planning Systems On Company’s E-business Efficiency. The Business Review, 2 (1), 276-282.

Jaković, B., Galetić, L. & Načinović Braje Ivana (2013) The relationship among firm size and firms’ e- business efficiency. The Business Review Cambridge, 2 (1), 261-267.

Načinović, I., Galetić, L. & Čavlek, N. (2012) Deciphering Corporate Culture Values under Different Environmental Conditions. International Journal of Education and Information Technologies, 6, 217-224

Tipurić, D., Načinović, I. & Skansi, D. (2008) Ownership Culture – Case Study of Dalekovod. International journal of management cases, 10 (2), 12-21.

Pološki Vokić, N., Palić, M. & Načinović, I. (2007) Povezanost karakteristika studenata i njihovog zadovoljstva studiranjem te percepcijama konkurentnosti na primjeru Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 148 (2), 240-257.

Galetić, L., Prester, J. & Načinović, I. (2007) Organization as a Source of Competitive Advantage: Case of Croatia. The Business Review Cambridge, 7 (1), 130-136.

Galetić, L., Hernaus, T. & Načinović, I. (2007) Organization changes as an issue of organization development : case of Croatia. Economy & Business, 1, 299-311.

Galetić, L., Prester, J. & Načinović Ivana (2007) Manufacturing Competitiveness of Croatia: Results from the MANVIS European Delphi study,. The Business Review Cambridge, 7 (2), 105-112.

Načinović Braje, I. & Bosnić, L. (2017) Nagrađivanje zaposlenika u malim poduzećima: stanje i uloga iz perspektive menadžera. Zbornik radova (Journal of Economy and Business), XXIII (1), 44-66. (https://www.bib.irb.hr/934948).

Galetić, L. & Načinović, I. (2006) Compensation Management in Croatian Enterprises: An Empirical Study. The Busines Review, Cambridge, Vol. 5, str. 204 - 212.

Znanstveni radovi u zbornicima skupova:

Šubić, R., Načinović Braje, I. & Žagi, K. (2019) Family Background and Financial Literacy as a Prerequisite for Entrepreneurial Intention of University Students. U: Proceedings of FEB Zagreb 10 th International Odyssey Conference on Economics and Business. Zagreb, Ekonomski fakultet, str. 678-689 doi:/10.22598/odyssey.

Načinović Braje, I. & Babok, D. (2019) Mapping Espoused Values of Large Companies in Croatia. U: Soliman, K. (ur.) 34th IMIBA. Madrid, Španjolska, str. 6466-6474. (https://www.bib.irb.hr/1034465).

Načinović Braje, I. & Galetić, L. (2019) The Role of Compensation Strategy in Achieving Firm Performance Outcomes: A Managerial Perspective. U: Soliman, K. (ur.) Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference. Madrid, Španjolska, str. 116-125. (https://www.bib.irb.hr/1034323).

Načinović Braje, I. & Galetić, L. (2018) The patterns of top management remuneration: does foreign vs domestic ownership make a difference?. U: Heuer (ur.) Proceeding of International Business Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference. Amsterdam, Nizozemska, str. 29-39. (https://www.bib.irb.hr/938597).

Aleksić, A., Načinović Braje, I., Rašić Jelavić, S. & Galetić, L. (2018) Can organizational culture predict deviance at work: Exploring the cause effect relation. U: Veselica, R., Dukic, G. & Hammes, K. (ur.) 36th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Building Resilient Society" Book of Proceedings. Zagreb, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, str. 686-693

Aleksić, A., Načinović Braje, I. & Jureško Bukvić, P. (2018) Measuring the impact of transformational leadership style on organizational commitment: a test among employees in the former socialist country. U: Majtan, Š. (ur.) Aktuálne Problémy Podnikovej Sféry 2018 Zborník vedeckých prác - Current Problems of the Corporate Sector 2018 Proceedings of scientific papers. Bratislava, University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Management, Department of Business Administration, str. 27-37.

Načinović Braje, I. (2018) The attitudes and challenges associated to variable pay in Croatia: a Delphi research. U: Soliman, K. (ur.) Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference. Milano, Italija, 978-0-9998551-0-2, str. 1287-1298.

Bakotić, D. & Načinović Braje, I. (2017) Insight Into Alignment Between Compensation Strategy and Business Strategy in Selected Croatian Companies. U: 6th Eurasian Multidisciplinary Forum, EMF 2017, 27-28 April, Vienna, Austria, Proceedings. Kocani, Republic of Macedonia, European Scientific Institute, str. 24-37.

Klindžić, M., Rašić Jelavić, S. & Načinović Braje, I. (2016) Overview of the obstacles and facilitators of learning and acquiring knowledge in strategic alliances – an empirical study. U: Vrankić, I. & Tomić, D. (ur.) Book of Proceedings of the 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varaždin, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, str. 593-603.

Načinović Braje, I. & Šubić, R. (2016) Corporate Governance in Banks: Using Executive Remuneration to Manage Risks. U: Proceedings of the 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital". Zagreb, Ekonomski fakultet - Zagreb, str. 174-182.

Načinović Braje, I. & Samarđija, M. (2016) The role of pay satisfaction in building organizational commitment. U: Proceedings of the 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital". Zagreb, Ekonomski fakultet - Zagreb, str. 166-173. (https://www.bib.irb.hr/838268).

Klindžić, M., Načinović Braje, I. & Galetić, L. (2015) Exploring the processes behind the new organizational identity formation following a postmerger integration. U: Tipurić, D. & Daraboš, M. (ur.) Proceedings of 3rd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship. Zagreb, CIRU, str. 36-37.

Galetić, L., Načinović Braje, I. & Klindžić, M. (2015) Adapting reward strategies to millennials’ pay preferences. U: 5th European reward management conference (RMC 2015) : proceedinngs. Brisel, Belgija, str. 1-14. (https://www.bib.irb.hr/790664).

Galetić, L., Načinović Braje, I. & Čavlek, N. (2015) Examining the Role of Corporate Culture in Driving Firm Performance. U: Proceedings of the 17th International Conference on Economics, Finance and Business Management, Toronto. Toronto, Kanada, WASET, str. 2082-2088.

Načinović Braje, I. (2014) Short and long-term implications of reward system changes for corporate culture. U: Tibor, K. (ur.) Proceedings of Via Futuri 2014 International Conference on Sustainability, Competitiveness Urban and Regional Development – On the Crossroads of Theory and Empirical Research. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi, str. 183-197.

Načinović Braje, I. & Galetić, L. (2013) What do unions do - pay satisfaction among unionized and non-union employees. U: 4th European Reward Management Conference (RMC 2013). Brisel. Belgija, 2-3.12.2013. (https://www.bib.irb.hr/683481).

Galetić, L., Načinović Braje, I. & Šipušić Munđer, T. (2013) What do unions do - pay satisfaction among unionized and non-union employees. U: Proceedings of the 4th European Reward Management Conference, EIASM, Bruxelles, Belgija, 2-3. prosinca 2011. (ISSN 2295 – 1695, rad objavljen u cijelosti, međunarodno uredništvo i recenzija). Brisel, EIASM.

Načinović, I., Galetić, L. & Čavlek, N. (2012) The Role of External Environmental Conditions in Shaping Corporate Culture Values: Case of Croatia. U: Manoj, K. Jha., Lazard, M., Zaharim, A., Sopian, K. (ur.) Recent Advances in Business Administration, Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Business Administration (ICBA'12). Harvard, SAD, WSEAS Press, str. 137-142.

Bratić, D. & Načinović, I. (2012) An assessment of independent factors shaping knowledge management in project work. U: Galetić, L. & Šimurina, J. (ur.) Proceedings of the 6th International Conference An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future. Zagreb, Ekonomski fakultet, str. 1116-1131.

Galetić, L., Načinović, I. & Klindžić, M. (2012) Transforming the organizational structure and culture to sustain long-term competitiveness. U: Galetić, L. & Šimurina, J. (ur.) Proceedings of the 6th International Conference An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future. Zagreb, Ekonomski fakultet, str. 911-924.

Načinović, I. & Franc, I. (2012) The possibilities for implementing outsourcing practices in banking industry: a case study of a Croatian bank. U: International Academic Conference, Conference proceedings. Prag, International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), str. 348-360.

Načinović, I., Klindžić, M. & Marić, I. (2012) Comparative Analysis of Reward Management Practice among Old and New EU Member States with Special Emphasis to Croatia. U: Morley, M. (ur.) Proceedings of the 11th World Congress of the International Federation of Scholarly Associations of Management. Limerick, Kemmy Business School.

Načinović, I., Galetić, L. & Čavlek, N. (2012) The Role of External Environmental Conditions in Shaping Corporate Culture Values: Case of Croatia. U: Manoj, K. Jha., Lazard, M., Zaharim, A., Sopian, K. (ur.) Recent Advances in Business Administration, Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Business Administration (ICBA'12). Harvard, Cambridge, SAD, WSEAS Press, str. 137-142.

Galetić, L., Načinović, I. & Aleksić, A. (2011) Organizational Characteristics of Small and Medium Croatian Enterprises: An Empirical Study. U: Potočan, V. & Dabić, M. (ur.) Proceedings of the International Conference on Entrepreneurship, Education, Innovations, ENEDIN 2011. Maribor, University of Maribor, Faculty of Economics and Business, str. 305-323.

Načinović, I. & Galetić, L. (2011) CEO and executive director pay for performance in transition economies: evidence from Croatia. U: Proceedings of the 3rd European Reward Management Conference (RMC 2012). Bruxelles, EIASM.

Galetić, L., Klindžić, M. & Načinović, I. (2010) Organizational change as an instrument of overcoming economic crisis. U: Galetić, L., Spremić, M., Ivanov, M. (ur.) Zbornik radova 5th International Conference An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business. Zagreb, Ekonomski fakultet Zagreb.

Galetić, L. & Načinović, I. (2009) The Reopened Examination of Executive Compensation: Case of Croatia. U: 2nd European Reward Management Conference (RMC 2009) : proceedings. Brisel, Belgija.

Aleksić, A., Galetić, F. & Načinović, I. (2009) Consumer price index and nominal earnings index in crisis. U: Proceedings of the International Scientific Conference on Economic Policy and Global Recession. Beograd, Srbija, Ekonomski fakultet, str. 109-117.

Načinović, I., Galetić, L. & Čavlek, N. (2009) Corporate culture and innovation: implications for reward systems. U: Ardil, C. (ur.) Proceedings of the International Conference on Innovation, Management and Technology (ICIMT09) of the World Academy of Science, Engineering and Technology. Tokyo, WASET, str. 397-402.

Aleksić, A., Galetić, F. & Načinović, I. (2008) Regional differences in human capital : case of Croatia. U: Proceedings of the International Scientific Conference on the Occasion of the 50th Anniversary of the IES "Challenges of Economic Sciences in the 21st Century". Beograd.

Galetić, L., Klindžić, M. & Načinović, I. (2008) Environmental performance as a function of strategic orientation and organization design – case of Croatian firms. U: Galetić, L. & Čavlek, N. (ur.) Proceedings of 4th International Conference An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship. Zagreb, Tipurić, Darko, str. 253-255

Galetić, L. & Načinović, I. (2007) Reward Strategies of Croatian Enterprises: an Empirical Study. U: 1st European Reward Management Conference. Brussels, Belgija, 17-18.12.2007.

Galetić, L., Rašić, S. & Načinović, I. (2007) Environmental performance of Croatian companies. U: Međunarodni simpozij o upravljanju okolišem (2 ; 2007). Zagreb, Hrvatska, 12.-14.09.2007.

Galetić, L. & Načinović, I. (2007) Ethical issues of compensation management in Croatian enterprises. U: 7th International Conference on Enterprise in Transition : CD-proceedings & book of extended abstracts. Split, University of Split, Faculty of Economics.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/269560 [23.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ivana Načinović Braje [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/organizacija-i-menadzment-29786/clanovi-30611/doc-dr-sc-ivana-nacinovic-braje-30718/30718 [23.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivana Načinović Braje [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1egDgJvKgnY0R3egO_K4jP63t77Ls-wvJ/edit [upisati datum pristupanja]