Helena Nikolić

Helena Nikolić

Doc. dr. sc. Helena Nikolić r. Miloloža (Zagreb, 27. XII. 1987. -), docent

Doktorica znanosti i docentica Helena Nikolić (rođ. Miloloža), rođena je 27. prosinca 1987. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Nakon završene Osnove škole Antuna Mihanovića u Zagrebu, srednjoškolsko obrazovanje je nastavila u zagrebačkoj III. gimnaziji. Sve razrede osnovne i srednje škole završila je s izvrsnim uspjehom te je bila oslobođena polaganja mature i nagrađena Pohvalnicom za izvrstan uspjeh i uzorno ponašanje. Po završetku srednje škole, upisala je Preddiplomski studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te ga završila 2010. godine na smjeru Financije. Iste godine upisala je Diplomski studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Organizacija i menadžment. U akademskim godinama 2009./2010. i 2010./2011. obavljala je funkciju demonstratora na Katedri za Organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Obrazovanje je stjecala i na nekoliko koledža i škola u Engleskoj od kojih se ističu: The Abbey College, Padworth College i Studio School of English Cambridge. Također, usavršavala se na Lisbon University Institute; Escola de Verao, ISCTE; Lisboa; Portugal; Leadership and Strategic knowledge te američkom Henry George School of Social Science; Economic Science, The University of the State of New York. Svoje obrazovanje je nastavila 2012. godine, kad upisuje Poslijediplomski doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom: „Determinante izvoznih aktivnosti hrvatskih poduzeća na tržištu zemalja Istočne Europe“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Tonćija Lazibata, 17. srpnja 2015. godine stječe akademski stupanj doktorice znanosti iz polja ekonomije, grana opća ekonomija.

Od 2011. do 2013. godine bila je zaposlena u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR) u Odjelu kratkoročnog osiguranja izvoza i reosiguranja, a zatim se, u svibnju 2013. godine, zaposlila na Ekonomskom fakultetu - Zagreb na mjestu asistenta na Katedri za trgovinu. Od srpnja 2015. godine je zaposlena u suradničkom zvanju poslijedoktoranda na navedenoj katedri, a u siječnju 2016. godine je izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomije od strane Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije. U lipnju 2016. godine ulazi u društvo sveučilišnih nastavnika kada biva izabrana na mjesto docenta na Katedri za trgovinu.

Aktivno je uključena u izvođenje različitih oblika nastave na Diplomskom sveučilišnom studiju (kolegiji: Međunarodna i domaća tržišta roba i usluga; Robne burze) i Preddiplomskom stručnom studiju (kolegij: Ekonomska geografija, Poslovanje na robnim burzama), a sudjelovala je i kao istraživač na nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata.

Obnašala je funkciju i člana Nadzornog odbora poduzeća Munja d.d. od 2009. godine do 2016. godine.

Aktivno se služi hrvatskim, engleskim i španjolskim jezikom, dok talijanski koristi pasivno u govoru i pismu. Izvrsno poznaje i rad na računalu. U Registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, upisana je pod brojem 342316, a pored doktorske disertacije, objavila je samostalno i u suautorstvu više radova te je sudjelovala na većem broju međunarodnih znanstvenih konferencija.

DJELA:

Miloloža, H., Daraboš, M., Hruška, D. (2013) The shareholders percpetion of their rights and responsibilities, u: Tipurić, D,; Podrug, N. (ur.). Proceedings of the 1st International OFEL Conference on Corporate Governance, CIRU-Governance Research and Development Centre, Zagreb, str. 589-599.

Miloloža, H., Daraboš, M. (2013) Konkurentska prednost poduzeća u kriznim vremenima kroz upravljanje lancem opskrbe, u: Knego, N.; Renko, S.; Knežević, B. (ur.) Proceedings of the International Scientific Conference Trade Perspectives 2013 – Supply Chain Relationships, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, str. 153-165.

Dužević, I., Miloloža, H., Delić, M. (2014). Application of Focus Group Interviews for Business Curriculum Development in Higher Education. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(13), 229-234.

Miloloža, I.; Miloloža, H.; Kuhtić, E. (2014) Challenges of Croatian Export, u: Bacher, U.; Barković, D.; Dernoscheg, K.-H.; Lamza-Maronić, M.; Matić, B.; Pap, N.; Runzheimer, B. (ur.), Interdisciplinary Management Research X, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 1000-1024.

Miloloža, H., Šunjerga, M. (2015) Impact of the public debt of the Republic of Croatia on the Croatian export sector, u: Bacher, U.; Barković, D.; Dernoscheg, K.-H.; Lamza-Maronić, M.; Matić, B.; Pap, N.; Runzheimer, B. (ur.) Interdisciplinary Management Research XI , Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 478-490.

Miloloža, H. (2015). Distance Factors and Croatian Export Obstacles in the EU15: CAGE Approach. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 13(3), 434-449.

Miloloža, H. (2015). Differences between Croatia and EU Candidate Countries: the CAGE Distance Framework‏. Business Systems Research, 6(2), 52-62.

Miloloža, H. (2016). Utjecaj tržišne orijentacije hrvatskih poduzeća na inovacije proizvoda i usluga. Poslovna izvrsnost – Business Excellence, 10(1), 89-106.

Miloloža, H., & Šunjerga, M. (2016). External barriers that disempower the internationalization of Croatian companies on markets in Eastern Europe. Under the auspices of the President of the Republic of Croatia, 507-516.

Miloloža, H., (2016). An Analysis of the Internal Barriers Hindering Croatian Export Companies. Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference / Baćović, M. ; Milković, M. ; Pejić Bach, M. ; Peković, S. (ur.). Zagreb: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ''IRENET", Zagreb, str. 16-21.

Nikolić, H., (2017). Why Eastern Europe dominates Croatian exports?. Croatian operational research review, 8(2), str. 593-612.

Nikolić, H. (2017) What Affects the Export Performance of Croatia in Eastern Europe?. Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research / Zadnik Stirn, L. ; Žerovnik, J. ; Kljajić Borštnar, M. ; Drobne, S. (ur.). Ljubljana, Slovenija: Slovenian Society Informatika - Section for Operational Research, str. 39-46.

Pejić Bach, M., Dumičić, K., Jaković, B., Nikolić, H., & Žmuk, B. (2018). Exploring impact of economic cost of violence on internationalization: Cluster analysis approach. International Journal of Engineering Business Management, 10(1),str. 1-10.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/342316 [13.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Helena Nikolić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/doc-dr-sc-helena-nikolic/31127 [13.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Helena Nikolić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1EIpQ3NBm5CTd23rzoWHKyeYka18IFuZy/edit [upisati datum pristupanja]