Filip Novinc

Filip Novinc, mag. oec. (Zagreb, 10. VI. 1991. -), asistent

Filip Novinc rođen je u Zagrebu gdje je završio srednjoškolsko obrazovanje u XIII. gimnaziji, prirodoslovno – matematički smjer. Visokoškolsko obrazovanje započinje na preddiplomskom i diplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Ekonomija. Diplomirao je u rujnu 2016. godine na temu “Analiza vanjskog duga Republike Hrvatske”. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u nastavi od listopada 2017. godine u statusu vanjskog suradnika na kolegiju “Osnove ekonomije”. Od rujna 2018. godine zaposlen je na Katedri za ekonomsku teoriju u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, gdje sudjeluje u nastavi na kolegijima “Osnove ekonomije” i “Mikroekonomija”. U studenom iste godine upisuje poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Redovito pohađa radionice i usavršava se u metodama znanstveno – istraživačkog rada vezanim uz ekonometrijsku obradu podataka, te sudjeluje u organizaciji Međunarodne interkatedarske konferencije “30 godina tranzicije – rezultati, izazovi i perspektive”. Istraživački interesi uključuju produktivnost rada i konkurentnost nacionalne ekonomije.

DJELA:

Škuflić, L., Pavković, A., Novinc, F. (2018) Izazovi mirovinskih sustava zemalja bivše Jugoslavije. LIMEN 2018 Conference Proceedings – Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/372312 [26.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Filip Novinc [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/ekonomska-teorija/clanovi-29894/filip-novinc-mag-oec/37978 [26.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Filip Novinc [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1vf57DQF91EbvOwhXypeyEp9jQUBQtg5A/edit [upisati datum pristupanja]