Dora Naletina

Dora Naletina

Doc. dr. sc. Dora Naletina (Zagreb, 17.VI.1987.), docentica

Doc. dr. sc. Dora Naletina (r. Vuletić) rođena je 17. lipnja 1987. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu (X. gimnazija). Sve razrede srednje škole završila je s izvrsnim uspjehom te je bila oslobođena polaganja mature i nagrađena Pohvalnicom za izvrstan uspjeh i uzorno ponašanje kroz četiri godine srednjoškolskog obrazovanja. Diplomirala je 2010. godine s najvećom pohvalom (summa cum laude) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu smjer financije. Za vrijeme studija bila je demonstratorica na Katedri za matematiku, Katedri za financije, Katedri za statistiku i Katedri za trgovinu. Tijekom studija dobila je sljedeće nagrade: 2006. i 2007. godine Dekanovu nagrada za izvannastavne aktivnosti; 2007. godine Dekanovu nagradu za izvrstan uspjeh (5.00) na drugoj godini studija; 2008. godine Dekanovu nagradu za izvrstan uspjeh (5.00) na trećoj godini studija i 2009. godine Dekanovu nagradu za izvrstan uspjeh (5.00) na četvrtoj godini studija. U akademskoj godini 2007./2008. dobila je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu za studentski rad 'Prošireni model otplate kredita' izrađen u koautorstvu s Ivom Zorko.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu je u prosincu 2010. godine upisala poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije (smjer poslovna ekonomija). Akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja ekonomija, grana opća ekonomija stekla je 14. siječnja 2016. godine obranivši doktorski rad pod naslovom „Resursni pristup izvorima konkurentske prednosti u hrvatskoj industriji cestovnoga prijevoza“, izrađen pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Jadranke Bendeković.

Od 01. srpnja 2011. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (DANAS: Ministarstvo znanosti i obrazovanja) Republike Hrvatske „Menadžerski alati u digitalnom poduzeću“ (067-0000000-3351) i asistentica na Katedri za trgovinu (danas: Katedra za trgovinu i međunarodno poslovanje) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ožujku 2016. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a u svibnju 2017. godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za trgovinu (danas: Katedra za trgovinu i međunarodno poslovanje). U lipnju 2019. godine izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. Izvodi predavanja i seminarsku nastavu iz kolegija Transport i osiguranje na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije, kolegij Transport and insurance na Diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije na engleskom jeziku, kolegij Transport, špedicija i osiguranje na preddiplomskom stručnom studiju Trgovinsko poslovanje. Nositeljica je svih ranije navedenih kolegija. Tijekom godina angažmana na Fakultetu, mentorirala je preko sto studenata u izradi poslovnih projekata, seminarskih, završnih i diplomskih radova. U registru znanstvenih istraživača pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja pristupnica je upisana pod matičnim brojem 331781.

Pohađala je nekoliko statističkih i znanstveno-istraživačkih radionica i tečajeva, a to su: radionica za doktorante “Networking for doctoral researchers”, voditelj: dr.sc. Dave Filipović-Carter održana na Sveučilištu u Zagrebu; znanstveno-istraživačku radionicu “Models and techniques of econometric analysis for scientific research” održanu u Zagrebu u organizaciji Katedre za trgovinu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom doc.dr.sc. Petra Sorića; znanstveno-istraživačku radionicu 2nd EurOMA DANUBE Journal Publishing Workshop “Getting it published in OM/SCM” održanu u Zagrebu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Europskog udruženja za upravljanje opskrbnim lancem (EurOMA) i Emerald Publishing grupe (rujan 2018.); statističku radionicu “Partial Least Squares Structural Equation Modelling“ održana u Zagrebu organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom prof. Josepha Haira sa University of South Alabama, SAD (lipanj 2019.); Scopus radionicu “Increase Your Visibility” održanu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom Kate Kryszczuk (konzultant, Elsevier) i znanstveno-istraživačku radionicu CEE Workshop series: “On Research Excellence in OM/SCM“ održanu u Grabovcu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom Dr. Geralda Reinera, WU (Vienna University of Economics and Business), Austrija i Dr. Stefana Seuringa, University of Kassel, Njemačka (srpanj 2020.). U razdoblju od rujna do studenoga 2019. godine pohađala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, edukaciju Filozofskog fakulteta u Zagrebu „Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika“ pod vodstvom prof.dr.sc. Željke Kamenov.

Sudjelovala je kao istraživač na projektima: „Menadžerski alati u digitalnom poduzeću” financiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, voditelj: prof. dr. sc. Marina Dabić (2011.-2015.); „Inovacije u opskrbnim lancima u uvjetima internacionalizacije maloprodaje“ financiranom od strane Sveučilišta u Zagrebu, voditelj: prof. dr. sc. Blaženka Knežević (2015.-2018.); „Ocjena društvene odgovornosti poduzeća na prodajnom mjestu: perspektiva mladih roditelja“ financiranom od strane Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije, voditelji: prof.dr.sc. Sanda Renko i prof.dr.sc. Eva Lienbacher (2017.); „#znano #neznano o pravima potrošača u eri #digitalne platformizacije“ financiranom od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (2020); „Reducing food waste by retail chain supply and store management“ financiranom od strane Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije, voditelji: izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić i prof. dr. sc. Gerald Reiner (2020.-2021.).

Sudjelovala je na dvadesetak znanstvenih konferencija i stručnih skupova iz područja transporta, trgovine i poslovne ekonomije u zemlji i inozemstvu. Samostalno i u koautorstvu napisala je 48 znanstvenih članaka. Istraživački interesi pokrivaju područje održivog transporta, ekonomije dijeljenja u prijevozu, menadžmenta u transportu, transportnog osiguranja te svih oblika transporta.

Članica je uredništva znanstvenog časopisa „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“ i „Facta Universitatis, Series: Economics and Organization“. Recenzirala je šesnaest radova za međunarodne časopise (Research in Transportation Economics, Promet - Traffic&Transportation, Ekonomski pregled, Transport problems, Ekonomska misao i praksa, Naše more, Poslovna izvrsnost, Notitia, Zbornik Ekonomskog fakulteta Zagreb i INTEREULAWEAST Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations) te sedamnaest znanstvenih radova za međunarodne skupove (International Conference Science and Traffic Development ZIRP 2020 “Transformation of Transportation”, The International Conference Trade Perspectives 2019 “Business model innovations in domestic and international trade”, International Conference Science and Traffic Development ZIRP 2019 “Next Generation Transport Industry Innovations”, The International Conference Trade Perspectives 2018 “Contemporary aspects and role of international trade”, 18th International Scientific Conference: Business Logistics in Modern Management, Transport Research Arena 2018 “A digital era for transport”, The International Scientific Conference Trade Perspectives 2017 “Specialization and Customer Centered Retailing” i 17th International Scientific Conference: Business Logistics in Modern Management).

Članica je organizacijskog odbora znanstveno-istraživačkih radionica 2nd EurOMA DANUBE Journal Publishing Workshop “Getting it published in OM/SCM”, Ekonomski fakultet u Zagrebu (rujan 2018., Zagreb) i 1st CEE research workshop “On Research Excellence in OM/SCM”, Ekonomski fakultet u Zagrebu (srpanj 2020., Grabovac), te međunarodnih znanstvenih konferencija “Trade Perspectives 2017: Specialization and Customer Centered Retailing”, Ekonomski fakultet u Zagrebu (studeni 2017., Zagreb); “Trade Perspectives 2018: Contemporary Aspects And Role Of International Trade”, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (studeni 2018., Zagreb) i “Trade Perspectives 2019: Business model innovations in domestic and international trade”, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (studeni 2020., Zagreb). Članica je Programskog odbora International Conference Science and Traffic Development ZIRP 2019 “Next Generation Transport Industry Innovations” i International Conference Science and Traffic Development ZIRP 2020 “Transformation of Transportation”.

U prosincu 2019. godine dobila je priznanje Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za znanstveno-istraživačku produktivnost u 2019. godini mjerenu ukupnim brojem objavljenih radova.

Članica je Hrvatske udruge za zaštitu potrošača i Hrvatske udruge alumnija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvrsno poznaje engleski jezik u govoru i pismu.

DJELA:

Bendeković, J., Vuletić, D. (2011). Analysis of safety indicators of Croatian big shipyards. U: Katalinic, B. (Ur.) Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium, 22(1), Beč: DAAAM International Vienna, str. 1491-1492.

Bendeković, J., Vuletić, D. (2011). Financijska analiza poslovanja hrvatske brodograđevne industrije, Poslovna izvrsnost - Business Excellence, 5(1), str. 125-154.

Bendeković, J., Bogdanović, N., Vuletić, D. (2012). Influence of economical development on deliveries of ships. U: Katalinic, B. (Ur.). Proceedings of the 3rd International Conference 'Vallis Aurea', Požega: Polytechnic of Pozega i DAAAM International Vienna, str. 59-67.

Bendeković, J., Vuletić, D. (2012). Transport kao okosnica globalne trgovine, U: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.) Mijo Mirković: Trgovina i unutrašnja trgovinska politika - pretisak s komentarima, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 343-348.

Bendeković, J., Vuletić, D. (2013). Development opportunities of Port of Rijeka in the future. U: Filipović D., Goltnik Urnaut A. (Ur.). Book of Proceedings, Varaždin: Varazdin development and Entrepreneurship Agency i Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, Slovenija, str. 74-82.

Bendeković, J., Martić, Z., Vuletić, D. (2013). Marketing strategy of Croatian Railway Freight Transport under conditions of liberalisation, Poslovna izvrsnost - Business Excellence, 7(2), str. 45-63.

Bendeković, J., Vuletić, D. (2013). Piracy influence on the shipowners and insurance companies. U: Katalinic, B. (Ur.), Chapter 42 in DAAAM International Scientific Book 2013, Beč: DAAAM International, str. 711-718.

Bendeković, J., Vuletić, D., Gotovac, M. (2013). Uloga i važnost špeditera u lancu opskrbe. U: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (Ur.). Zbornik međunarodne znanstvene konferencije „Perspektive trgovine 2013: Odnosi u lancima opskrbe“, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 229-240.

Bendeković, J., Simonić, T., Naletina, D. (2014). Importance of marketing strategy for achievement of competitive advantage of Croatian road transporters. U: Katalinic, B. (Ur.). Chapter 21 in DAAAM International Scientific Book, Beč: DAAAM International Publishing, str. 257-266.

Bendeković, J., Rogožar, Z., Naletina, D. (2014). The role and importance of intermodal transport in Croatia for EU countries. U: Katalinic, B. (Ur.). Chapter 22 in DAAAM International Scientific Book 2014, Beč: DAAAM International Publishing, str. 267-278.

Bendeković, J., Naletina, D., Šunjić, Z. (2015). Cost control policy in Maersk Line. U: Vuletic, A., Vlahov, D. R., Pihir, I. (Ur.) Book of Proceedings, Varaždin i Koprivnica: Varaždin Development and Entrepreneurship Agency & University North, str. 125-132.

Bendeković, J., Naletina, D., Nola, I. (2015). Food safety and food quality in the supply chain. U: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (Ur.). Proceedings of The International Scientific Conference Trade Perspectives 2015: Innovations in Food Retailing, Zagreb: Ekonomski fakultet i Hrvatska gospodarska komora, str. 151-163.

Bendeković, J., Naletina, D., Bojić, A. (2015). The role of international freight forwarders in the reporting of shipment and delivery of goods in the European Union over the Intrastat. U: Jovancai Stakic, A., Kovsca, V., Bendekovic, J. (Ur.). Book of Proceedings, 5th Eastern European Economic and Social Development Conference on Social Responsibility, 21.-22.05.2015., Beograd: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; University North, Koprivnica & Megatrend University, Serbia, str. 301-310.

Knežević, B., Naletina, D., Damić, M. (2016). The Changing Structure of Retail Industry: Case Studies on Competitive Advantage of Small Companies in Croatia, Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), str. 171-187, doi: 10.15678/EBER.2016.040411.

Vuletić, A., Naletina, D., Polić, A. (2016). The impact of terrorism on the security and continuity of international business activites. U: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (Ur.) Proceedings of The International Scientific Conference. Zagreb: Ekonomski fakultet & Hrvatska gospodarska komora, str. 19-33.

Naletina, D., Baković, T., Damić, M. (2017). Competitiveness of Port of Rijeka. U: Tomé, E., Neumann, G., Knezevic, B. (Ur.) Proceedings of TAKE 2017 ‐ Theory and Applications in the Knowledge Economy Conference, Lisbon: Eduardo Tomé, str. 682-696.

Cuglin, A. M., Petljak, K., Naletina, D. (2017). Exploratory Research Of Food Waste Generation And Food Waste Prevention In The Hospitality Industry–The Case Of Zagreb Restaurants. U: Dujak, D. (Ur.) Proceedings of the 17th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 537-554.

Naletina, D., Perkov, E. (2017). The economic importance of maritime shipping with special reference on Croatia. U: Kozina, G., Juznik Rotar, L., Tomic, D. (Ur.) Book of Proceedings 19th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Varaždin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Victoria University, Melbourne Australia; Faculty of Management University of Warsaw, Poland & University North, Croatia, str. 248-257.

Šafranić, P., Petljak, K., Naletina, D. (2017). The growing importance of petrol stations as channels for expanding the retail services. U: Baković, T., Knežević, B., Dužević, I. (Ur.) Proceedings of The International Scientific Conference, Zagreb: Ekonomski fakultet & Hrvatska gospodarska komora, str. 109-124.

Kovač, I., Naletina, D., Kuvač, A. (2017). The significance and importance of delivery in electronic commerce. U: Baković, T., Knežević, B., Dužević, I. (Ur.) Proceedings of The International Scientific Conference, Zagreb: Ekonomski fakultet & Hrvatska gospodarska komora, str. 191-206.

Naletina, D. (2018). Analysis of road freight market in Croatia. U: Veselica, R., Dukic, G., Hammes, K. (Ur.) Book of Proceedings, Zagreb: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; University North; Faculty of Management University of Warsaw & Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale – Mohamed V University in Rabat, str. 699-709.

Naletina, D., Petljak, K., Sremac, M. (2018). Characteristics and the Overview of Air Traffic in the Republic of Croatia, Pomorstvo, 32(2), str. 297-311, doi: 10.31217/p.31.2.15.

Naletina, D., Ačkar, I., Vuletić, A., Petljak, K., Štulec, I. (2018). Development opportunities of liner maritime passenger traffic in the Republic of Croatia, Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 11(5), str. 182-197, doi: 10.15838/esc.2018.5.59.12.

Vuletić, A., Naletina, D., Polić, A. (2018). Does Terrorism Affect Trade and Tourism?. U: Renko, S., Knežević, B. (Ur.) Trade Perspectives in the Context of Safety, Privacy and Loyalty, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, str. 22-55.

Naletina, D., Zelenika, G., Petljak, K. (2018). Empirijsko istraživanje zadovoljstva korisnika hrvatskim autocestama, Poslovna izvrsnost, 12(2), str. 81-101, doi: 10.22598/pi-be/2018.12.2.81.

Kovač, I., Naletina, D., Brezović, D. (2018). Factors Influencing the Participation in Customers’ Loyalty Programmes: The Case of Croatia, Entrepreneurial Business and Economics Review, 6(2), str. 185-199, doi: 10.15678/EBER.2018.060210.

Naletina, D., Talan, K., Petljak, K., Kovač, I., Ninić, P. (2018). Importance of air traffic for the development of tourism: empirical evidence from Croatia. U: Baković, T., Naletina, D., Knežević, B. (Ur.) Proceedings of The International Scientific Conference, Zagreb: Ekonomski fakultet & Hrvatska gospodarska komora, str. 267-286.

Naletina, D., Petljak, K., Kapović, A. (2018). Influence of liberalization on air transport market: research into consumers' satisfaction with low-cost airlines services in the Republic of Croatia. U: Dujak, D. (Ur.) Proceedings of the 18th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 21-40.

Naletina, D. (2018). Road freight market in the European Union. U: Baković, T., Naletina, D., Knežević, B. (Ur.) Proceedings of The International Scientific Conference, Zagreb: Ekonomski fakultet & Hrvatska gospodarska komora, str. 241-252.

Štulec, I., Petljak, K., Naletina, D. (2018). S-Commerce: How to Turn# into$, InterEU law east: journal for the international and european law, economics and market integrations, 5(1), str. 1-14, doi: 10.22598/iele.2018.5.1.1.

Naletina, D., Vuletić, A., Meštrović, L. (2019). Analiza poštanskog tržišta u Republici Hrvatskoj, Zbornik Veleučilišta u Rijeci, 7(1), str. 301-315, doi: 10.31784/zvr.7.1.19.

Petljak, K.; Naletina, D.; Bilogrević, K. (2019). Considering ecologically sustainable packaging during decision-making while buying food products. Economics of agriculture, 66(1); str. 107-126, doi: 10.5937/ekoPolj1901107P.

Naletina, D., Damić, M., Jabučar, A. (2019). Customer Satisfaction with Services of Low-Cost Carriers at Pula and Zadar Airports, InterEULawEast: journal for the international and european law, economics and market integrations, 6(2), str. 71-97, doi: 10.22598/iele.2019.6.2.4.

Damić, M., Naletina, D., Buntić, L. (2019). Differences between national culture dimensions and innovative performance in Croatia and Turkey, U: Konecki, M., Kedmenc, I., Kuruvilla, A. (Ur.) Book of Proceedings, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russia, University North, Koprivnica, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Poland, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Croatia, str. 102-109.

Damić, M., Radić, M., Naletina, D. (2019). Effects of NPO professionalization: exploring the role of foundation funding. U: Lorga da Silva, A., Tomic, D., Grilec, A. (Ur.) Book of Proceedings, Lisbon: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency and Universidade Lusofona, Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, Universidade de Aveiro, University North, Faculty of Management University of Warsaw, Faculty of Law, Economcis and Social Sciences Sale – Mohamed V University in Rabat, str. 545-555.

Brozović, V., Hrastić, F., Meštrović, L., Bilić, H., Naletina, D., Petljak, K. (2019). Ekonomija dijeljenja: Poslovni model budućnosti?, Zbornik Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu, 17(1), str. 33-61, doi: 10.22598/zefzg.2019.1.33.

Naletina, D., Petljak, K., Sremac, M. (2019). Empirical research on user satisfaction with the transport and the supporting services at Croatian airports, Pomorstvo, 33(1), str. 92-101, doi: 10.31217/p.33.1.10.

Renko, S., Petljak, K., Naletina, D. (2019.). Food integrity throghout the chain: the case of good distribution practice, LogForum, 15(1), str. 53-69, doi: 10.17270/J.LOG.2019.318.

Naletina, D., Damić, M., Bebek Gorički, A. (2019). Passenger Retail at Airports: The Case Study of the Republic of Croatia, InterEU law east: journal for the international and european law, economics and market integrations, 6(1), str. 21-41, doi: 10.22598/iele.2019.6.1.3.

Naletina, D., Butigan, N., Rajič, A. (2019). Passenger's satisfaction with the public transportation service in the City of Zagreb, U: Baković, T., Naletina, D., Petljak, K. (Ur.). Proceedings of The International Scientific Conference, Zagreb: Ekonomski fakultet i Hrvatska gospodarska komora, str. 239-251.

Naletina, D. (2019). Strategic analysis of the road freight transporters in the Republic of Croatia. U: Lorga da Silva, A., Tomic, D., Grilec, A. (Ur.) Book of Proceedings, Lisbon: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency and Universidade Lusofona, Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, Universidade de Aveiro, University North, Faculty of Management University of Warsaw, Poland & Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale – Mohamed V University in Rabat, str. 466-474.

Naletina, D. (2019). Strategic positioning of the road freight transportation companies: the case of Croatia, Journal of Economic and Social Development, 6(1), str. 38-50, doi: 10.26352/DJ02F5005.

Damić, M., Štulec, I., Naletina, D. (2019). Study on national culture and innovation in Eastern Europe. U: Beker, V., Lackovic, A., Pavelin, G. (Ur.) Book of Proceedings, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia; Facultad de Ciencias Economicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; University North, Koprivnica, Croatia; Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland & Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, str. 260-269.

Naletina, D., Petljak, K., Talan, K. (2019). The analysis of air travel behaviour: a socio-demographic perspective. U: Beker, V., Lackovic, A., Pavelin, G. (Ur.) Book of Proceedings, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia; Facultad de Ciencias Economicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; University North, Koprivnica, Croatia; Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland &Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, str. 164-172.

Štulec, I., Petljak, K., Naletina, D. (2019). Weather Impact on Retail Sales: How can Weather Derivatives help with Adverse Weather Deviations? Journal of Retail and Consumer Services, 49(Srpanj), str. 1-10, doi: 10.1016/j.jretconser.2019.02.025.

Kovac, I., Petljak, K., Naletina, D. (2020). Attitudes towards environmental protection adopted by the business subjects in the Republic of Croatia. U: Hammes, K., Machrafi, M., Huzjan, V. (Ur.) Book of Proceedings, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia / University North, Faculty of Management University of Warsaw, V University in Rabat & Polytechnic of Medimurje in Cakovec, str. 397-408.

Naletina, D., Petljak, K., Rožić, T. (2020). Outsourcing as a Challenge for Achieving Competitive Advantage in Road Freight Industry–The Case of Croatia, Promet-Traffic&Transportation, 32(1), str. 127-139, doi: 10.7307/ptt.v32i1.3198.

Naletina, D., Damić, M., Meštrović, L. (2020). Satisfaction of the young users with the parcel delivery services in Croatia, Zbornik Veleučilišta u Rijeci, 8(1), str. 331-351, doi: 10.31784/zvr.8.1.9.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/331781 [27.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Dora Naletina [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/doc-dr-sc-dora-naletina/31128 [27.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Dora Naletina [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1GFihIVa16aPeVnlkAymDdTQmLJgfinZm/edit [upisati datum pristupanja]