Petra Međimurec

Petra Međimurec

Dr. sc. Petra Međimurec (Koprivnica, 24. II. 1990. -), poslijedoktorandica

Petra Međimurec na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 2011. preddiplomski, 2012. diplomski i 2017. poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij smjera Ekonomije. Doktorsku disertaciju naslova „Demografija razvedenih brakova u Hrvatskoj“ izradila je pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivana Čipina, danas izvanrednog profesora na Katedri za demografiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U listopadu 2014. zaposlila se kao asistentica na Katedri za demografiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutačno je na radnom mjestu poslijedoktorandice i u znanstvenom zvanju znanstvene suradnice. Izvodi seminarsku nastavu na kolegijima Demografiji, Demografskim metodama i modelima, Osnovama demografije i Demographyju. Primila je dva priznanja za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na stručnom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (za akademsku godinu 2018./19. i za akademsku godinu 2017./18.).

S ciljem znanstvenog i stručnog usavršavanja pohađala je brojne tečajeve usmjerene na pripremu, statističku analizu i vizualizaciju podataka, a među institucijama organizatorima tih tečajeva ističu se Sveučilište u Firenci i njemački Institut za demografska istraživanja Max Planck (MPIDR, Max Planck Institute for Demographic Research). Služi se naprednim demografskim i statističkim metodama i dobro poznaje softvere Statu i R.

Surađuje i surađivala je na međunarodnim i domaćim znanstveno-istraživačkim demografskim projekatima pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Akrapa i izv. prof. dr. sc. Ivana Čipina. To uključuje i projektnu suradnju s bečkim demografskim institutom VID-om (VID, Vienna Institute of Demography), koji se može ubrojiti među vodeće europske demografske institute. Članica je nacionalnog tima koji radi na implementaciji longitudinalne istraživačke infrastrukture GGP-ja (GGP, Generations & Gender Programme) u Hrvatskoj. Zamjenica je voditelja nacionalnog tima izv. prof. dr. sc. Ivana Čipina kao člana središnjega upravljačkog tijela GGP-ja, Consortium Boarda. Dio je Centra za longitudinalne populacijske studije (CLPS-a), znanstvenog centra u sklopu kojeg se provode demografska istraživanja i populariziraju proizašli nalazi, a koji je osnovan 2018. pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovala je kao autorica i izlagačica na međunarodnim znanstvenim konferencijama, uključujući one u organizaciji vodećih međunarodnih demografskih udruženja. Kao članica lokalnoga organizacijskog odbora sudjelovala je u organizaciji međunarodne znanstvene konferencije o anketnim istraživanjima The 8th Conference of the European Survey Research Association (ESRA), koja je u srpnju 2019. održana na Ekonomskom fakultetu – Zagreb.

Dosad je recenzirala nekoliko radova za domaće i inozemne znanstvene časopise. Aktivna je članica dvaju međunarodnih demografskih udruženja: IUSSP-a (IUSSP, International Union for the Scientific Study of Population) i EAPS-a (EAPS, European Association for Population Studies). Istraživački joj interesi uključuju demografiju obitelji i kućanstava, life-course demografiju te demografsko starenje i dugovječnost.

DJELA:

Poglavlja u knjigama

Čipin, I. & Međimurec, P. (2019) Suvremeni vitalni demografski procesi u Hrvatskoj. U: Puljiz, V. (ur.) Socijalno-demografska reprodukcija Hrvatske. Zagreb, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, str. 5-23.

Radovi u časopisima

Čipin, I., Međimurec, P. & Vlah Jerić, S. (2016) Fertility and the changing female educational attainment in Croatia. Stanovništvo, 54 (2), 1-26.

Čipin, I., Strmota, M. & Međimurec, P. (2016) Mobilnost stanovništva u Hrvatskoj iz perspektive životnoga ciklusa. Migracijske i etničke teme, 32 (1), 9-35.

Čipin, I. & Međimurec, P. (2017) Fertilitet i obiteljska politika u Hrvatskoj. Političke analize, 7 (31), 3-9.

Međimurec, P. (2018) Visoko obrazovanje i razvod braka u međunarodnoj usporedbi: kako nacionalne demografske značajke oblikuju vezu na mikrorazini? Migracijske i etničke teme, 34 (2), 143-164.

Međimurec, P. & Čipin, I. (2019) Tko se češće razvodi? Obrazovanje i bračna (ne)stabilnost u Hrvatskoj. Revija za socijalnu politiku, 26 (3), 273-291.

Smolić, Š., Čipin, I. & Međimurec, P. (2020) How is health associated with employment during later working life in Croatia? Public sector economics, 44 (1), 99-116.

Lotrič Dolinar, A., Čipin, I., Međimurec, P., Stojilković Gnjatović, J. & Sambt, J. (2020) Age- and cause-specific components of recent life expectancy improvements in Croatia, Serbia and Slovenia. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 29 (2), 175-193.

Čipin, I., Zeman, K. & Međimurec, P. (2020) Cohort fertility, parity progression, and family size in former Yugoslav countries. Comparative Population Studies, [Preprint].

Radovi u zbornicima skupova

Čipin, I. & Međimurec, P. (2013) The impact of atypical working hours on fertility intentions across Europe. U: XXVII International Population Conference. Busan, Korea, IUSSP. Dostupno na: https://iussp.org/sites/default/files/event_call_for_papers/The%20impact%20of%20atypical%20working%20hours%20on%20fertility%20intentions.pdf (15. srpnja 2020.)

Čipin, I., Međimurec, P. & Vlah Jerić, S. (2016) Fertility and the changing female educational attainment in Croatia. U: European Population Conference 2016. Mainz, Germany, EAPS. Dostupno na: https://epc2016.princeton.edu/abstracts/160336 (15. srpnja 2020.)

Čipin, I., Klempić Bogadi, S. & Međimurec, P. (2017) Assessing the quality of migration statistics in Croatia. U: Janeska, V. & Lozanoska, A. (ur.) The population of the Balkans at the dawn of the 21st century. Skopje, Macedonia, Institute of Economics – Skopje, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, str. 193-204.

Čipin, I., Smolić, Š. & Međimurec, P. (2017) Life expectancy in Croatia in terms of eliminating certain causes of death. U: Janeska, V. & Lozanoska, A. (ur.) The population of the Balkans at the dawn of the 21st century. Skopje, Macedonia, Institute of Economics – Skopje, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, str. 65-82.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/346971 [4.9.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Petra Međimurec [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/pmedjimurec [4.9.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Petra Međimurec [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1q5Jzx8dfQocvGJcBzPNhlKrOCZjZ_O_D/edit [upisati datum pristupanja]