Nora Mustać

Nora Mustać

Dr. sc. Nora Mustać ( Zadar, 25. X. 1989. -), asistentica

Nora Mustać rodila se u Zadru gdje je završila osnovnu školu Šime Budinića, a nakon toga gimnaziju Frane Petrića (MIOC), prirodoslovno-matematički smjer. Godine 2009. upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu, studij Ekonomije, gdje 2013. stječe titulu prvostupnice Ekonomije (bacc.oec.) s temom „Teorija resursnog prokletstva s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku“ pod mentorstvom doc. dr. sc. Ane Andabake. Iste godine na Ekonomskom fakultetu Zagreb upisuje diplomski studij Ekonomije na kojem titulu Magistre ekonomije stječe 2014. godine obranivši rad „Procjena lokalne ekonomije – Zadarska županija“, mentor prof. dr. sc. Vladimir Čavrak. Tijekom studija radila je kao demonstratorica na kolegiju „Makroekonomija“ kod prof. dr. sc. Vladimira Čavraka od akademske godine 2011/12 do završetka studija 2014. godine, a od 2011. do 2014. godine stipendistica je Zadarske županije za izvrsne studente. Školovanje nastavlja 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, odsjek za Povijest gdje 2019. godine stječe titulu Magistre povijesti (smjer Moderna i suvremena povijest) sa temom „Ekonomska pozadina raspada Jugoslavije“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivice Šute.

Po završetku Ekonomskog fakulteta 2014. godine zapošljava se u Erste banci d.d., a 2016. godine zapošljava se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao asistentica-doktorandica na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Održivost hrvatske ekonomske politike i razvoja“ kojeg je vodio prof. dr. sc. Jurica Šimurina. Iste, 2016. godine upisuje Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Ekonomije kojeg završava u srpnju 2020. kada stječe titulu doktorice znanosti obranivši doktorski rad „Analiza uspješnosti ekonomske tranzicije usporedbom odabranih zemalja s različitim pristupima tranziciji“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Ive Družića.

U kolovozu 2019. je pohađala ljetnu školu iz ekonometrije Essex Summer School In Social Science Data Analysis: "Time Series and Panel Models for Dynamic and Heterogeneous Processes", na University of Essex u Colchesteru. Dobitnica je CEEPUS stipendije za mobilnost i suradnju doktorskih studenata u sklopu koje se usavršavala na Sveučilištu u Beču na Faculty of Business, Economics and Statistics u razdoblju od 1.12.2019. do 28.2.2020, te stipendije Erasmus plus za mobilnost nastavnog osoblja u svrhu podučavanja na Sveučilištu Minho, Braga, Portugal u akademskoj godini 2019/2020.

Kao asistentica radi na katedri za Makroekonomiju i gospodarski razvoj, a sudjeluje u održavanju nastave na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Ekonomije i Poslovne ekonomije na kolegijima Ekonomska povijest, Komparativni ekonomski sustavi, Gospodarstvo Hrvatske i Makroekonomija. Trenutno je suradnica na dva istraživačka projekta Hrvatske zaklade za znanost (voditelja prof. dr. sc. Josipa Tice i doc. dr. sc. Andreje Lučić).

DJELA:

Sektur, T., Mustać, N., Rogić Dumančić, L. (2020) Convergence and Decoupling in the European Union. Conference Proceedings of the International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED). Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ekonomski fakultet, str. 55-68

Šimurina, J., Mustać N. (2019) Impact of Textile Industry on the Environment as a consequence of the Development of Social Networks. Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 269-276

Mustać, N., Horvatinović, T. (2018) Problemi metodološkog pristupa u analizi utjecaja religijskih aspekata društva na ekonomski razvoj. Filozofska istraživanja, 38 (2), str. 539-554

Mustać, N. (2018) Ekonomske posljedice priljeva inozemnog kapitala na hrvatsko gospodarstvo. Zbornik radova znanstvenog skupa: Modeli razvoja hrvatskog gospodarstva, (ur. Družić, G. ; Družić, I., izdavač: Ekonomski fakultet Zagreb i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti). Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, str. 177-195

Mustać, N. (2017) Posljedice ekonomske tranzicije u Rusiji i Kini. Ekonomska misao i praksa, 26 (2), str. 883-896

Andabaka, A., Družić, I., Mustać, N. (2017) Pokretači javnoga duga u Hrvatskoj. Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 68 (5), str. 463-487

Družić, I., Mustać, N. (2017) Distinction between economic transition in China and Russia (Soviet Union). Journal of International Scientific Publications, 11 (1), str. 67-76

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/358761 [24.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Nora Mustać [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/nora-mustac-mag-oec/31053 [24.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Nora Mustać [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1gFqT4Le2KxHp77gyL8f7oBzD38pnPbdk/edit [upisati datum pristupanja]