Nikolina Milić

Nikolina Milić

Nikolina Milić, mag. inf., arhivist (Zagreb, 11. XII.1991. -), stručna suradnica za mobilnost

Nikolina Milić rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2017. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski naziv magistre informacijskih znanosti, zvanje arhivist.

U ožujku 2018. zaposlila se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu stručnog suradnika za međunarodnu mobilnost u okviru mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, koji je obnašala do ožujka 2019. Nakon toga zapošljava se na istom radnom mjestu potpisivanjem ugovora na određeno. Od rujna 2019. zaposlena je na neodređeno na radnom mjestu stručne suradnice za mobilnost u Uredu za međunarodnu suradnju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Nikolina Milić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/11ONyl-CDobLiY3hoE7495mf1amNizAlW/edit [upisati datum pristupanja]