Doc. dr. sc. Mihaela Mikić

Mihaela Mikić

Doc. dr. sc. Mihaela Mikić, docent

Mihaela Mikić rođena je u Zagrebu. Dodiplomski studij, smjer Makroekonomija, završila je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine počinje raditi na Ekonomskom fakultetu Zagreb, prvo u svojstvu vanjskog suradnika, a od 2005. godine u svojstvu asistenta na Katedri za ekonomiku poduzeća na kolegijima Mikroekonomija i Poduzetništvo. Magistrirala je na znanstvenom poslijediplomskom studiju Analiza i ekonomski razvoj 2008. godine s temom Upravljanje troškovima u proizvodnim poduzećima Republike Hrvatske. Iste godine upisuje se na Doktorski studij Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirala je u travnju 2012. godine s temom Utjecaj internacionalizacije na uspješnost poslovanja malih i srednjih poduzeća. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Poduzetništvo, Osnove poduzetništva i Upravljanje malim i srednjim poduzećima, a sudjelovala je i u izvođenju nastave na kolegijima: Mikroekonomija i Ekonomika malih poduzeća.

Od 02. svibnja 2012. je u suradničkom zvanju višeg asistenta na Katedri za ekonomiku poduzeća, a od 13. siječnja 2016. u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu docenta na Katedri za ekonomiku poduzeća. Izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, bio je 2013. godine, a za zvanje višeg znanstvenog suradnika 2018 godine. U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta upisana je pod brojem 279640.

Mihaela Mikić je sudjelovala u izvođenju nastave na kolegijima preddiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (bolonjski i predbolonjski program) „Mikroekonomija“, „Poduzetništvo“, „Upravljanje malim i srednjim poduzećima“, „Ekonomika malih poduzeća“, Entrepreneurship“ (Studijski program na engleskom jeziku – BDiB) i „Osnove poduzetništva“ (na zajedničkom studiju s FOI Varaždin – „Ekonomika poduzetništva“) te na kolegiju stručnog studija (bolonjski i predbolonjski program) „Osnove poduzetništva“. Program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika koji je organiziran u suradnji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uspješno je završila 2007. godine (certifikat iz područja didaktike, psihologije, retorike, hrvatskog jezika i informatike).

Područja njezinog znanstvenog djelovanja primarno se odnose na poduzetništvo, društveno poduzetništvo, internacionalizaciju poslovanja i upravljanje malim i srednjim poduzećima. Isto tako sudjelovala je na većem broju znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, te na više međunarodnih znanstvenih skupova i radionica. Član je programskog odbora znanstvenog skupa: Centar za demokraciju Miko Tripalo Socijalni razvoj i poduzetništvo.

Do sada je objavila ukupno dvadeset i jedan znanstveni i jedan stručni rad. Aktivno se služi engleskim, a pasivno i njemačkim jezikom.

DJELA:

Škrtić, M., Mikić, M. (2011) Poduzetništvo. Zagreb: Sinergija

Škrtić, M., Primorac, D., Mikić, M. (2015) Od ideje do realizacije poduzetničkog projekta. Koprivnica: Sveučilište Sjever

Kolaković, M., Mikić. M. (2020) Poduzetništvo u 21. stoljeću. Zagreb: Studentski poduzetnički inkubator Sveučilišta u Zagreb

Mikic, M., Novoseles, T., Primorac, D. (2016) Influence of Financing Source on the Small Business Performance. International Journal of Economic Perspectives, 10 (2), str. 63-75

Mikić, M., Primorac, D., Kozina, G. (2016) Determining the ling between internationalization and business performance of SMEs. Tehnički vjesnik (Technical Gazette), 4 (23), str. 1201-1206

Kolaković, M., Mikić, M., (2016) Financing of Women's Entrepreneurship in Croatia, Entrepreneurial Economics – u Kolaković, M. (ur.): Selected Topics for Contemporary Entrepreneurs, University of Zagreb – Faculty of Economics and Business, Student Business Incubator at the University of Zagreb

Mikić, M., Horvatnović, T., Turčić, I. (2018) The Role of Regional Economic Environment in the Development of Entrepreneurship in Croatia. 7th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, Hrvatska, str. 862.-869.

Mikić, M., Sopta, M. i Horvatinović, T. (2018) The role of entrepreneurial education in the development of entrepreneurship. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 7 (2), str. 385-395.

Sopta, M., Mikić, M. i Horvatinović, T. (2019) Dividend Policies and Business Groups: the Case of Croatia. Zagreb International Review of Economics & Business, 22 (1), str. 25-36.

Sataić, I., Vranešević, T., Mikić, M. (2019) Influence of branding of clinical trials in health sector on decision to participate in clinical trials and their recognition in Croatian market. In: Šimić, M.L. & Crnković, B. (eds.) 8th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth. Osijek: Josip Juraj Strossmayer University, Osijek, Croatia, str. 1145-1158.

Mikić, M., Primorac, D & Milovanović, B.M. (2019) Multidimensional approach to the role of internal business factors in internationalization of manufacturing SMEs. Eurasian Business Perspectives, 11 (2). Cham: Springer, str. 155-167.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/279640 [31.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Mihaela Mikić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/ekonomika-poduzeca/clanovi-31534/doc-dr-sc-mihaela-mikic/31603 [31.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mihaela Mikić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/11MIGdhV4yyyDG-Gh_wG_EyU_1nOTHjg4/edit [upisati datum pristupanja]