Marina Matošec

Marina Matošec

Marina Matošec, mag. oec. (Zagreb, 12. I. 1992. -), asistentica

Marina Matošec rođena je 12. siječnja 1992. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Obrazovanje nastavlja upisujući 2010. godine Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje 2014. završava preddiplomski studij, a 2015. godine diplomski studij smjera Ekonomije. Od 2012. do 2015. godine demonstratorica je na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj, a na kraju studija obavlja studentsku stručnu praksu u Hrvatskoj narodnoj banci (srpanj – kolovoz 2015.). Dobitnica je Dekanove nagrade za seminarski rad (2012.), a od 2013. do 2015. godine prima stipendiju Grada Zagreba za izvrsnost.

U studenom 2016. godine zapošljava se na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta - Zagreb, u zvanju asistentice i doktorandice na projektu financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost „Uloga ekonomskog sentimenta u tumačenju ekonomskih trendova: metodološka unapređenja i nova područja primjene“, voditeljice prof. dr. sc. Mirjane Čižmešija. Iste godine upisuje poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu - Zagreb te počinje izvoditi nastavu iz kolegija Statistika i Poslovna statistika.

Od 2017. godine kontinuirano se usavršava u području ekonomije i kvantitativnih metoda pohađajući ljetne škole (primjerice Barcelona GSE Microeconometrics Summer School 2017. godine, Essex Summer School in Social Science Data Analysis 2019. godine) i radionice (primjerice CIRET/KOF/WIFO Workshop on Economic tendency surveys and financing conditions, Beč, 2018. godine). Također je, u istom razdoblju radila kao suradnica na dva istraživačka projekta Hrvatske zaklade za znanost (voditelja prof. dr. sc. Mirjane Čižmešija i doc. dr. Petra Sorića), te na tri potpore Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. članica je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja. Kao područja od interesa izdvajaju se ankete pouzdanja poduzeća i potrošača, panel modeli te bihevioralna ekonomija.

DJELA:

Globan, T. i Matošec, M. (2016) Public debt-to-GDP ratio in new EU member states: Cut the numerator or increase the denominator? Romanian Journal of Economic Forecasting, XIX (3), str. 57–72

Čižmešija, M., Sorić, P. i Matošec, M. (2017) Zagreb stock exchange and the (a)symmetric effects of news. U: Zadnik Stirn, L., Kljaič Borštnar, M., Žerovnik, J. i Drobne, S., ur. Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research, 27.-29. rujna, Bled, Slovenija. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, str. 403-408.

Recher, V., Matošec, M. i Palić, P. (2017) Analiza odnosa nezaposlenosti i inflacije u uvjetima krize: primjer Hrvatske. Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 68 (1), str. 32-58.

Matošec, M. i Obuljen Zoričić, Z. (2019) Identifying the Interdependence between Consumer Confidence and Macroeconomic Developments in Croatia. Interdisciplinary description of complex systems, 17 (2-B), str. 345-354.

Sorić, P., Lolić, I. i Matošec, M. (2019) Some properties of inflation expectations in the euro area. Metroeconomica, 71 (1), str. 176-203.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/357012 [7.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Marina Matošec [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/statistika-29789/clanovi-30368/marina-matosec-mag-oec/30463 [7.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marina Matošec [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1O2ZyqdguEeUbHHPF-rZ_BwZoSd8sbh17/edit [upisati datum pristupanja]