Maja Mažar

Maja Mažar

Maja Mažar, mag. oec. ( Zagreb, 17. VIII. 1984.-), stručna suradnica

Maja Mažar rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i XI. gimnaziju. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Marketing i stekla naziv magistar ekonomije.

Tijekom studija je radila studentske poslove. Nakon završetka fakulteta radila kao komercijalist, administrator te se 2011. godine zapošljava na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Uredu za međunarodnu suradnju kao koordinator dolazne mobilnosti. 2018. godine prelazi na novo radno mjesto na Ekonomskom fakultetu Zagreb - u Ured za savjetovanje i razvoj karijera kao stručni suradnik.

Sudjelovala je na Erasmus+ mobilnosti osoblja u svrhu osposobljavanja na University of Economics in Katowice, Poljska u svibnju 2015. godine.

Pohađala više stručnih seminara i edukacija tijekom rada.

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Maja Mažar [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1soaYIijQd9nOMLguU-Ddl8M5cIshwY11/edit [upisati datum pristupanja]