Ljubomir Martić

Ljubomir Martić

Dr. Ljubomir Martić (Knin, 4. IV. 1922. – Zagreb, 19. VIII. 2017.), redoviti profesor

Prof. dr. sc. Ljubomir Martić, matematičar i ekonomist rođen je 1922. godine u Kninu, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je pohađao u Šibeniku i Kninu, a matematiku počinje studirati 1945. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu. Odmah po završetku studija 1949. godine izabran je za asistenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 1957. godine, pod mentorstvom dr. Đure Kurepe, na PMF-u na temu „O jednoj generalizaciji mrežastog skupa. Nakon habilitacijskog rada „Prilog ekonometrijskoj analizi distribucije ličnih dohodaka“ i nastupnog predavanja „Mjere elastičnosti u ekonomici“ izabran je za docenta za predmet „Matematičke metode za ekonomske analize“ na Ekonomskom fakultetu. Zahvaljujući stipendiji Fordove fondacije, akademsku godinu 1961./1962. proveo je na američkim sveučilištima Boulder, Colorado, Nortwetern, Chicago i Stanford, Palo Alto. Za izvanrednog profesora izabran je 1963. godine, a za redovitog profesora 1967. godine za predmete „Matematičke metode za ekonomske analize“ i „Operacijska istraživanja“. U ista zvanja ponovo je izabran 1976. i 1981., a 1986. i za struku Matematika i znanstvenu disciplinu Operacijska istraživanja. Na poslijediplomskom studiju predavao je predmete „Matematičke metode za makroekonomske analize“, „Metode programiranja i optimizacije“ i „“Kvantitativne metode za financijske i računovodstvene analize“. Uz obavljanje znanstveno-nastavne djelatnosti, dr. Martić je bio više godina pročelnik Katedre za matematiku i Odjela za kvantitativne metode, te predsjednik Komisije za postdiplomske studije i doktorate.

Osim na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, dr. Martić je predavao i na ekonomskim fakultetima u Dubrovniku, Rijeci, Beogradu, Subotici, Kragujevcu i u Ljubljani, a na poslijediplomskim studijima držao je od 1963. godine predavanja Linearnog programiranja na zagrebačkom Pravnom i Elektrotehničkom fakultetu, te u okviru kolegija „Ekonomika poljoprivrede“ na Poljoprivrednom fakultetu i PMF-u (gdje je na smjeru praktične matematike uveo predmet „Programiranje i teorija igara“). Na smjeru Praktične matematike na matematičkom odjelu PMF-a 1966. godine suosnivač je i višegodišnji voditelj „Seminara za matematičko programiranje i teoriju igara“.

Znanstveno-istraživački rad dr. Martića prvotno je bio usmjeren na teoriju skupova, granično područje, moderna algebra, teorija vjerojatnosti i matematička statistika, a od 1958. godine opredijelio se za primijenjenu matematiku. Od tada fokus njegovog znanstvenog rada postaj u problemi vezani uz primijenjenu teoriju vjerojatnosti, ekonometriju, matematičko programiranje i operacijska istraživanja.

Za znanstveni doprinos dr. Martić je četiri puta nagrađivan nagradom „Mijo Mirković“, koju dodjeljuje Ekonomski fakultet – Zagreb. Kao zaslužan profesor Ekonomskog fakulteta dobitnik je i posebnog priznanja Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine. Za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društveno-humanističkih znanosti, posebno u području primijenjene matematike u ekonomiji dobitnik je Državne nagrade za znanost, u kategoriji Nagrada za životno djelo¸ koju mu je 1990. dodijelio Hrvatski sabor. Na 9. međunarodnoj konferenciji iz operacijskih istraživanja KOI 2002. 2002. godine dodijeljena mu je plaketa Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI) za zasluge i doprinos u uvođenju i razvitku operacijskih istraživanja u Hrvatskoj i izvan nje. Osim toga, bio je dobitnik odlikovanja SFRJ „Ordena rada sa crvenom zastavom“. Umirovljen je 1992. godine.

Dr. Martić bio je član Međunarodnog ekonometrijskog društva i Hrvatskoga društva za operacijska istraživanja (HDOI). Osim toga, bio je član uredništva časopisa Statistička revija, član savjeta časopisa Ekonomska analiza i časopisa Glasnik matematički.

Osim što je sudjelovao s izlaganjima na raznim savjetovanjima, simpozijima itd., bio je jedan od pokretača savjetovanja o upotrebi metoda operacijskih istraživanja u radnim organizacijama, koja su se održavala na Bledu krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina, te je bio član programskog odbora SYMOPIS-a (jugoslavenskog simpozija iz operacijskih istraživanja).

Dr. Martić autor je i koautor više knjiga i udžbenika, te oko 80-ak znanstvenih i stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim znanstvenim časopisima.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Martić, Lj. (1957) O jednoj generaciji mrežastog skupa. Zagreb: [s.l. : s. n.].

Martić, Lj. i Vadnal, A. (1968) Operativno istraživanje. Zagreb: Informator.

Martić, Lj. (1973) Nelinearno programiranje : odabrana poglavlja. Zagreb: Informator.

Martić, Lj. (1976) Primjena matematičkih metoda u ekonomskoj analizi : zbirka zadataka. Zagreb: Informator.

Đurinović, S., Martić, Lj. et.al. (1978) Višekriterijalno programiranje. Zagreb: Informator.

Martić, Lj. (1979) Matematičke metode za ekonomske analize. Zagreb: Informator. (Više izdanja)

Martić, Lj. (1980) Kvantitativne metode za financijske i računovodstvene analize. Zagreb: Informator.

Martić, Lj. (1986) Mjere nejednakosti i siromaštva. Zagreb: Birotehnika.

Martić, Lj. (1988) Prilozi razlomljenom programiranju. Zagreb: Ekonomski fakultet, Institut za ekonomska istraživanja.

Martić, Lj. i Neralić, L. (1991) 1. Konferencija iz operacijskih istraživanja : KOI '91, u Zagrebu, 21.12.1991. Zagreb : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Martić, Lj., Neralić, L., Pašagić, H. ur. (1993) 3. konferencija iz operacijskih istraživanja : KOI 93, Rovinj, Hrvatska, 5.-7. [listopada] 1993. : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja.

Hunjak, T., Martić, Lj. i Neralić, L., ur. (1994) 4. konferencija iz operacijskih istraživanja : KOI 94, Rab, Hrvatska, 4-6. listopad 1994. : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja.

Hunjak, T., Martić, Lj. i Neralić, L., ur. (1995) 5. konferencija iz operacijskih istraživanja : KOI 95, Rab, Hrvatska, 3-5. listopad 1995. : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja.

Hunjak, T., Martić, Lj. i Neralić, L., ur. (1996) 6. međunarodna konferencija iz operacijskih istraživanja : KOI 96, Rovinj, 1.-3. listopada, 1996. : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja.

Martić, Lj, i Neralić, L., ur. (2000) Razvoj matematičkog programiranja u Hrvatskoj : u povodu 30. godišnjice Seminara za programiranje i teoriju igara na Sveučilištu u Zagrebu 1966. Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel.

OSTALI IZVORI:

Martić, Lj. (2021) Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69857 [18.5.2021]

Neralić, L. (2018) Ljubomir Martić: (1922.-2017.). Matematičko fizički list, 68(271).

Neralić, L. (2003) Obilježavanje osamdesetoga rođendana prof. dr. sc. Ljubomira Martića. Ekonomski pregled, 54(3-4).

CITIRANJE:

EFZG (2021) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ljubomir Martić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1n_K6DZiZnGw2pIb297Cwmw49FuD4HUn0/edit [upisati datum pristupanja]