Josip Mikulić

Josip Mikulić

Izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić (Široki Brijeg, 17. I. 1979. -), izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu – Zagreb (EFZG) i viši znanstveni suradnik Instituta za turizam – Zagreb

Josip Mikulić završio je osnovnu školu i opću gimnaziju u Peine, Njemačkoj. Nakon povratka iz Njemačke 1998. godine upisuje studij na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, te diplomira na smjeru Marketing 2003. godine. Kao stipendist austrijske Vlade na Ekonomskom sveučilištu u Beču apsolvira studijski program JOSZEF (Junge Mittel- und Osteuropäische Studierende als Zukünftige Erfolgreiche Führungskräfte) Znanstveni poslijediplomski studij „Marketing“ na Ekonomskom fakultetu - Zagreb završava 2006. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Mjerenje kvalitete usluge zračnog prijevoza primjenom indeksa zadovoljstva korisnika“ (mentor: prof. dr.sc. Darko Prebežac) uspješno brani 2009. godine.

Od 2003. godine Josip je zaposlen na Katedri za turizam Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Nakon izbora u docenta 2011. godine postaje nositelj kolegija „Istraživanje turističkih tržišta“ i „Promocija u turizmu“ na preddiplomskom studiju. Nositelj kolegija "Metode istraživanja u turizmu" na SPDS-u Menadžment turizma postaje 2013. godine. Sunositelj kolegija "Metodologija znanstvenog rada" na Doktorskom studiju Ekonomija i globalna sigurnost je od 2019. godine, a nositelj kolegija „Modeliranje strukturnih jednadžbi“ na doktorskim studijima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci od 2020. godine. Apsolvirao je dvosemestralni program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika u organizaciji Ekonomskog i Filozofskog fakulteta - Zagreb.

Za Pročelnika Katedre za turizam Ekonomskog fakulteta - Zagreb biran je u tri mandatna razdoblja (2016.-2018.; 2018. -2020. te 2020.-2022.) Izabran je u zvanje izvanrednog profesora 2017. godine. Pored rada na fakultetu, od 2018. godine zaposlen je i kao viši znanstveni suradnik na Institutu za turizam – Zagreb. Član je Savjeta za znanost Ekonomskog fakulteta - Zagreb te zamjenik Predsjednice Odbora za poslijediplomske sveučilišne doktorske studije Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Bio je član posebne radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za identitet i brendiranje RH.

Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada za svoj znanstveni rad. Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu dobiva 2009. godine. Nagradu „Mijo Mirković“ Ekonomskog fakulteta - Zagreb za izvrsnost u znanstvenom radu dobiva tri puta (2011., 2013. i 2018.) Kao najmlađi Laureat u kategoriji Godišnje nagrade u društvenim znanostima, Državnu nagradu za znanost od Hrvatskog sabora dobiva 2012. godine. Prvu nagradu međunarodnog izdavača Emerald Group Publishing Ltd., najvećeg izdavača znanstvenih časopisa iz područja menadžmenta i međunarodnog poslovanja, u suradnji s EuroMed Research Business Institute (EMRBI), dobiva za najbolji znanstveni rad u 2012./2013. godini (u koautorstvu sa T. Hernausom, 2013.) Priznanje Ekonomskog fakulteta - Zagreb za poseban doprinos znanstvenoj produktivnosti Fakulteta dobiva 2017. godine. Godišnju nagradu Ekonomskog fakulteta - Zagreb za najbolji znanstveno-istraživački rad dobiva 2018. godine. Prema hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji, jedan je of najproduktivnijih istraživača u polju ekonomije (#3/1600+, 2019.), i najproduktivniji istraživač u području turizma u Hrvatskoj.

Pored radova u hrvatskim časopisima i zbornicima međunarodnih skupova, Josip je objavio brojne radove u vodećim svjetskim časopisima iz područja menadžmenta, marketinga i ekonomike turizma (npr. Annals of Tourism Research, Tourism Management, Current Issues in Tourism, International Journal of Tourism Research, Journal of Travel & Tourism Marketing, Tourism Economics) te iz područja upravljanja kvalitetom (Total Quality Management & Business Excellence, Managing Service Quality, Expert Systems with Applications)

Jedan od njegovih radova uvršten je među 25 najčitanijih radova iz područja poslovne ekonomije u bazi SCOPUS. Sudjelovao je i u izradi brojnih ekspertnih studija za renomirana hrvatska poduzeća iz domene turizma i putovanja.

Fokus njegovog profesionalnog i istraživačkog interesa usmjeren je na upravljanje kvalitetom u turizmu i uslužnim djelatnostima, marketinški menadžment i tržišnu komunikaciju u turizmu, održivost turizma, ekonomiku turizma, suvremene trendove u istraživanju tržišta, te metode istraživanja u marketingu, menadžmentu i turizmu.

U 2020. godini postaje glavni odgovorni urednik časopisa Tourism: An International Interdisciplinary Journal (izdavač: Institut za turizam i Hrvatska turistička zajednica - HTZ), drugog najstarijeg časopisa iz područja turizma. Urednik (associate editor) je časopisa Tourism Management Perspectives (izdavač: Elsevier), te časopisa Poslovna Izvrsnost - Business Excellence (izdavač: Ekonomski fakultet - Zagreb), od 2019. godine. Član je Uredništva nekoliko časopisa (Acta Turistica, Ekonomski Pregled, Tourism and Hospitality Management, Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics i Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu), a recenzirao je radove za gotovo sve međunarodne časopise s područja turizma.

VAŽNIJA DJELA:

Mikulić, J., Krešić, D., Šerić, M. (2020) The Factor Structure of Medical Tourist Satisfaction: Exploring Key Drivers of Choice, Delight and Frustration. Journal of Hospitality & Tourism Research, Accepted for publication.

Mikulić, J., Ryan, C. (2018) Reflective versus formative confusion in SEM based tourism research: A critical comment. Tourism Management. 68, 465-469.

Mikulić, J. (2018) Towards an end of measurement misspecification in tourism research: Grammar of theoretical constructs, focus of thought and mind traps. Tourism Management, 68, 444-449.

Mikulić, J., Miloš Sprčić, D., Holiček, H., Prebežac, D. (2018) Strategic crisis management in tourism: An application of integrated risk management principles to the Croatian tourism industry. Journal of Destination Marketing & Management, 7, 36-38.

Mikulić, J., Prebežac, D., Šerić, M., Krešić, D. (2017) Campsite choice and the camping tourism experience: Investigating decisive campsite attributes using relevance-determinance analysis. Tourism Management, 59, 226-233.

Mikulić, J., Šerić, M., Matas Milković, Lj. (2017) Airline loyalty determinants among business travelers: Empirical evidence from Croatia. Transportation Letters, 9(3), 177–183.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2016) The Kano model in tourism research: A critical note. Annals of Tourism Research, 61, 25-27.

Mikulić, J., Prebežac, D., Dabić, M. (2016) Importance-performance analysis: Common misuse of a popular technique. International Journal of Market Research, 58(6), 775-778.

Mikulić, J., Krešić, D., Prebežac, D., Miličević, K., Šerić, M. (2016) Identifying drivers of destination attractiveness in a competitive environment: A comparison of approaches. Journal of Destination Marketing & Management, 5(2), 154-163.

Mikulić, J., Krešić, D., Miličević, K., Šerić, M., Ćurković, B. (2016) Destination attractiveness drivers among urban hostel tourists: An analysis of frustrators and delighters. International Journal of Tourism Research, 18(1), 74–81.

Mikulić, J., Kožić, I., Krešić, D. (2015) Weighting indicators of tourism sustainability: A critical note. Ecological Indicators, 48, 312-314.

Mikulić, J., Dužević, I., Baković, T. (2015) Exploring drivers of student satisfaction and dissatisfaction: An assessment of impact-asymmetry and impact-range. Total Quality Management & Business Excellence, 26(11-12), 1213-1225.

Mikulić, J., Krešić, D., Kožić, I. (2015) Critical factors of the maritime yachting tourism experience: An impact-asymmetry analysis of principal components. Journal of Travel & Tourism Marketing, 32(Sup1), S30-S41.

Mikulić, J., Paunović, Z., Prebežac, D. (2012) An extended neural network-based importance-performance analysis for enhancing wine fair experience. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(8), 744-759.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2012) Accounting for dynamics in attribute-importance and for competitor performance to enhance reliability of BPNN-based importance-performance analysis. Expert Systems with Applications, 39(5), 5144–5153.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2012) Using dummy regression to explore asymmetric effects in tourist satisfaction: A cautionary note. Tourism Management. 33(3), 713-716.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2011) Evaluating hotel animation programs at Mediterranean sun and sea resorts: An impact-asymmetry analysis. Tourism Management, 32(3), 688-696.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2011) Rethinking the importance grid as a research tool for quality managers. Total Quality Management & Business Excellence, 22(9), 993-1006.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2011) A critical review of techniques for classifying quality attributes in the Kano Model. Managing Service Quality, 21(1), 46-66.

Mikulić, J., Prebežac, D. (2011) What drives passenger loyalty to traditional and low-cost airlines? A formative partial least squares approach. Journal of Air Transport Management, 17(4), 237-240.

OSTALI IZVORI:

Institut za turizam (2020) Istraživački tim [online]. Zagreb: Institut za turizam. Dostupno na: http://www.iztzg.hr/hr/institut/tim/mikulic/ [14.7.2020.]

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/258475 [14.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Josip Mikulić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/jmikulic [14.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Josip Mikulić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1B9Dv8kaGXhcj-u5G29TJSUweX3pOouxd/edit [upisati datum pristupanja]