Josip Matejaš

Josip Matejaš

Prof. dr. sc. Josip Matejaš (Dukovec, Sv. Križ Začretje, 24.XII.1958. -), redoviti profesor

Nakon završene osnovne škole u Sv. Križu Začretju i gimnazije u Krapini, 1977. godine upisao je studij matematike (smjer: Matematička informatika i statistika) na PMF-u u Zagrebu. Diplomirao je 1981. godine. Iste godine zaposlio se u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje Zabok kao nastavnik matematičko-informatičke grupe predmeta. Godine 1983. uz redovni posao, upisao je Postdiplomski studij matematike na PMF-u u Zagrebu. Magistrirao je 1986. godine radom Metoda konačnih elemenata za rješavanje paraboličke jednadžbe, koji je napisao pod voditeljstvom prof.dr.sc. Branka Najmana. Krajem 1988. godine zaposlio se na Ekonomskom fakultetu - Zagreb na Katedri za matematiku gdje radi sve do danas. Doktorirao je 1996. godine s disertacijom Kvadratična konvergencija skaliranih iteracija u dijagonalizacijskim metodama, koju je napisao pod voditeljstvom prof.dr.sc. Vjerana Harija.

Predavao je različite matematičke kolegije na stručnom, preddiplomskom, integriranom i poslijediplomskom studiju. Glavni istraživački interesi su mu numeričke metode u matričnoj analizi i optimizaciji (njihova implementacija, točnost i konvergencija). Kao član Hrvatskog matematičkog društva i World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), recenzent je za različite međunarodne časopise i znanstvene konferencije. Redovito održava izlaganja na međunarodnim znanstvenim konferencijama za primijenjenu matematiku i linearnu algebru (Croatian Congress of Mathematics, Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing, International Workshop on Accurate Solution of Eigenvalue Problems itd.).

Redovito objavljuje znanstvene radove u prestižnim svjetskim časopisima za primijenjenu matematiku i linearnu algebru. Među njima 14 radova je objavljeno u časopisima sa SCIE liste (indeksirani u Current Contents): Numerical Algorithms, Linear Algebra and Applications, Applied Mathematics and Computation, SIAM J. Matrix Analysis and Applications, BIT Numerical Mathematics, Numerische Mathematik, Computing.

DJELA:

Poglavlja u knjigama

Matejaš, J., Perić, T., Mlinarić, D. (2019) On sustainable principles in multi objective programming problems. Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research SOR '19 / Zadnik Stirn, L. , Kljajić Boštnar, M: , Drobne, S. , Povh, J. (ur.). Ljubljana: Slovenian Society Informatika, str. 535-540

Znanstveni i pregledni radovi

Mlinarić, D., Perić, T., Matejaš, J. (2019) Multi-objective programming methodology for solving economic diplomacy resource allocation problem. Croatian operational research review, 10 (1), str. 165-174

Perić, T., Babić, Z., Matejaš, J. (2018) Comparative analysis of application efficiency of two iterative multi objective linear programming methods (MP method and STEM method). Central European journal of operations research, 26(3), str. 565-583.

Perić, T. i Babić, Zoran, Matejaš, J. (2018) Comparative analysis of application efficiency of two iterative multi objective linear programming methods (MP method and STEM method). Central European journal of operations research, 26, str. 565-583

Matejaš, J. i Hari, V. (2015) On high relative accuracy of the Kogbetliantz method. Linear algebra and its applications, 464, str. 100-129

Matejaš, J. i Mlinarić, D. (2015) A New Iterative Method for Taylor Series Solution of Multiobjective Nonlinear Programming Problem with Linear Constraints. Pioneer Journal of Advances in Applied Mathematics, 13(1-2), str. 15-30

Perić, T., Matejaš, J. (2015) An Application of the MP Method for Solving the Problem of Distribution. International Journal of Engineering Business Management, 7(5), str. 1-7

Matejaš, J. (2015) Accuracy of one step of the Falk-Langemeyer method. Numerical algorithms, 68(4), str. 645-670

Matejaš, J., Perić, T. (2014) A new iterative method for solving multiobjective linear programming problem. Applied mathematics and computation, 243, str. 746-754

Matejaš, J., Hari, V. (2010) Accuracy of the Kogbetliantz Method for Scaled Diagonally Dominant Triangular Matrices. Applied mathematics and computation, 217(8), str. 3726-3746

Matejaš, J. (2010) An Accurate Hybrid SVD Algorithm for $2\times 2$ Triangular Matrices. Mathematical communications, 15(1) str. 281-289

Hari, V. i Matejaš, J. (2009) Accuracy of two SVD algorithms for 2×2 triangular matrices. Applied Mathematics and Computation, 210(1), str. 232-257

Matejaš, J. (2009) Accuracy of the Jacobi Method on Scaled Diagonally Dominant Symmetric Matrices. SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 31(1), str. 133-153

Matejaš, J. (2008) Quadratic convergence bounds of scaled iterates by the serial Jacobi methods for indefinite Hermitian matrices. Electronic Journal of Linear Algebra, 17, str. 62-87

Matejaš, J., Hari, V. (2008) Relative eigenvalue and singular value perturbations of scaled diagonally dominant matrices. BIT Numerical Mathematics, 48(4), str. 769-781

Matejaš, J., Bahovec, V. (2008) Another Approach to Generalizing the Mean. Teaching Statistics, 30 (2), str. 49-52

Matejaš, J., Hari, V. (2006) Quadratic Convergence Estimate of Scaled Iterates by J-symmetric Jacobi Method. Linear Algebra and Its Applications, 417 (2-3)

Matejaš, J. (2002) Convergence of Scaled Iterates by the Jacobi Method. Linear Algebra and its Applications, 349 (1-3), str. 17-53

Hari, V. , Matejaš, J. (2002) Quadratic Convergence of Scaled Iterates by Kogbetliantz Method. Computing, 16, str. 83-105

Matejaš, J. (1998) Quadratic Convergence of Scaled Matrices in Jacobi Method. Numerische Mathematik, 87 (1), str. 171-199

Matejaš, J., Hari, V. (1998) Scaled almost diagonal matrices with multiplesingular values. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik, 78 (2), str. 121-131

Stručni radovi

Matejaš, J., Maruševec, T. (2014) O kamatnim računima. Matematičko fizički list, 257 (1), str. 25-29

Pezer, M., Matejaš, J. (2010) Brojevi π, e, i kroz povijest. Matematičko fizički list, 241 (1), str. 7-14.

Matejaš, J., Nakić, M. (2009) Solving the Nonlinear Economic Equations by Modified Newton Method. Zagreb International Review of Economics and Business, 12 (2), str. 109-125

Pukšec, K., Matejaš, J. (2008) Verižni (lančani) račun. Matematičko fizički list, 58 (2), str. 74-79

Matejaš, J. (2006) Višedimenzionalne kugle. Matematičko fizički list, 223 (3), str.164-169

Ostali radovi

Matejaš, J., Bahovec, V. (2008) Another Approach to Generalizing the Mean. Teaching Statistics, 30 (2), str. 49-52

Hari, V., Matejaš, J. (2006) An Accurate SVD Algorithm for 2x2 Triangular Matrices. ICNAAM, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2006 / Simos, T., E. et al. (ur.). Weinheim: Wiley-VCH Verlah GmbH ˛Co. KGaA, str. 143-146

Matejaš, J., Hari, V. (1999) Scaled Iterates by Kogbetliantz Method. Proceedings of the Conference Applied Mathematics and Computation, Dubrovnik, Croatia, September 13--18, 1999. / Rogina, Mladen , Hari, Vjeran , Limić, Nedzad , Tutek, Zvonimir (ur.). Zagreb: Department of Mathematics, University of Zagreb, str. 1-30

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/166282 [10.7.2020.]

Knjižnice IRB (2020) Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Josip Matejaš [online]. Zagreb: Knjižnice Instituta Ruđer Bošković. Dostupno na: http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=8772 [10.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Josip Matejaš [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/matematika/clanovi-31392/prof-dr-sc-josip-matejas/31387 [10.7.2020.]


CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Josip Matejaš [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1eBnEhgBcCByDRVqpNzATVWXASEBu1PPV/edit [upisati datum pristupanja]