Ivan Milinović

Ivan Milinović

Dr. sc. Ivan Milinović (Bjelovar, 1978. -), viši predavač

Dr. sc. Ivan Milinović rođen je 1978. u Bjelovaru, Hrvat po nacionalnosti te građanin Republike Hrvatske. U Bjelovaru je završio osnovnu i srednju školu, a Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1997. godine na kojem je diplomirao 2003. godine s temom: „Upotreba niskih i visokih prepona u fizičkoj pripremi sportaša“ na usmjerenju Kondicijska priprema sportaša. Te iste godine upisuje poslijediplomski magistarski znanstveni studij koji završava 2012. godine s obranjenim radom na temu: „Analiza trendova razvoja olimpijskih rezultata u ženskim bacačkim disciplinama“. 2014. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2020. doktorirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu na temu: „Utvrđivanje prognostičke valjanosti testa unilateralnih horizontalnih skokova na uspješnost u sprinterskom trčanju“.

Nakon završetka studija radi sa sportašima i rekreativcima kao kondicijski trener. Godine 2004. zapošljava se u I. Osnovnoj školi u Bjelovaru kao nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture te kasnije iste godine u Srednjoj školi u Čazmi kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture.

Od 2005. do 2018. godine radi kao vanjski suradnik na Kineziološkom fakultetu na predmetima Atletika I i Atletika II, odnosno kasnije Atletika- hodanja i trčanja i Atletika- skokovi i bacanja. 2006. godine zapošljava se na radno mjesto predavača na Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2012. postaje viši predavač, a od 2014. godine do danas obnaša dužnost pročelnika Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

DJELA:

Milinović, I., Štefan, L., Čule, M. (2017) Differences between body composition parameters in university students according to self rated health status. U: Zvonař, M., ur., 11th International Conference on Kinanthropology. Book of Abstracts. Brno: Muni Press, str. 150

Štefan, L., Čule, M., Milinović, I., Juranko, D., Sporiš, G. (2017) The Relationship between Lifestyle Factors and Body Compositionin Young Adults. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(8), str. 893-900.

Štefan, L., Čule, M., Milinović, I., Sporiš, G., Juranko, D. (2017) The relationship between adherence to the Mediterranean diet and body composition in Croatian university students. European Journal of Integrative Medicine, (13), str. 40-46.

Štefan, L., Prosoli, R., Juranko, D., Čule, M., Milinović, I., Novak, D., Sporiš, G. (2017) The Reliability of the Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED) Questionnaire. Nutrients, (9), str. 419.

Čule, M., Milinović, I., Obadić, E. (2017) Students' attitudes towards sports and recreational activities in spare time. U: Milanović, D. et al., ur., 8th International Scientific Conference On Kinesiology. Zagreb : Faculty of Kinesiology, Universety of Zagreb, str. 282-286.

Milinović, I., Milanović, D., Harasin D. (2013). Differences between best olympic results and best world athletics events' throws women accomplished in the olympic games' years. Acta Kinesiologica, 7(2), str. 12-18.

Harasin, D., Milanović, D., Milinović, I. (2008) The differences in toe-to-toe distance in first single support phase of rotational shot put between elite and sub-elite performer. U: Milanović, D. ; Prot, F., ur., Proceedings Book of the 5th International Scientific Conference on Kinesiology “Kinesiology Research Trends and Applications”. Zagreb: Kineziološki fakultet, str. 235-237.

Milinović, I., Harasin, D. (2008) Development of sport performance in the olympic games women discus throw finalists. U: Milanović, D., Prot, F., ur., Proceedings Book of the 5th International Scientific Conference on Kinesiology “Kinesiology Research Trends and Applications”. Zagreb: Kineziološki fakultet, str. 235-237.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/69712 [15.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ivan Milinović [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/mr-sc-ivan-milinovic/31083 [15.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivan Milinović [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1Eb45WlPPG4SuUwgg0DON7SBGfxfq63tm/edit [upisati datum pristupanja]