Ingeborg Matečić

Ingeborg Matečić

Doc. dr. sc. Ingeborg Matečić, docentica

Ingeborg Matečić rođena je u Zagrebu gdje je 1990. godine završila osnovnu školu „Vladimir Nazor“, a 1994. godine maturirala na matematičkoj XV. gimnaziji. Iste godine upisala je studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao izvanredni student. Na drugoj godini studija poslovne ekonomije upisuje se na stručni studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Turizam gdje je 1998. godine diplomirala s odličnim uspjehom. Iste godine je nastavila studij poslovne ekonomije na spomenutom Fakultetu, te se 1999. godine zaposlila u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske kao administrativna tajnica u stalnom radnom odnosu. Diplomirala je u okviru studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru turizam uz rad 2002. godine s odličnim uspjehom.

Poslijediplomski studij etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu, Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju je upisala 2004. godine uz rad. Na istom je Odsjeku u rujnu 2012. obranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Uloga i značaj kulturnih identiteta u održivome razvoju turizma“, pod mentorstvom dr.sc. Daniele Angeline Jelinčić i komentorstvom prof.dr.sc. Nevenke Čavlek te je time stekla stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja etnologije i antropologije te grane etnologija/kulturna antropologija.

Zaposlila na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za turizam kao vanjski suradnik 2008. godine. U radni odnos u statusu asistenta na istoj Katedri primljena je 2009. godine. Prema potpisanom Ugovoru o dvojnim doktoratima (Co-tutelle de thèse), doktorski studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Quintana Roo, Odsjeka za društvene znanosti i poslovnu ekonomiju (División de Ciencas Sociales y Economico Aministrativas), u Sjedinjenim Meksičkim Državama, Ingeborg je završila 2015. godine. Ispunivši obveze navedene u Ugovoru te obveze propisane doktorskim studijem poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dana 16. travnja 2015. godine Ingeborg je na Sveučilištu Quintana Roo, Odsjeku za društvene znanosti i poslovnu ekonomiju obranila doktorski rad na engleskom jeziku pod nazivom “The influence of tangible cultural heritage on the economic sustainability of a tourism destination“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Nevenke Čavlek i prof.dr.sc. Julia Césara Robertosa Jiméneza te time stekla stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomije, grana trgovina i turizam u Republici Hrvatskoj, te stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti u Sjedinjenim Meksičkim Državama. Ingeborg je u razdoblju od 30. rujna 2014. godine do 30. travnja 2015. godine boravila na Sveučilištu Quintana Roo, Odsjeku za društvene znanosti i poslovnu ekonomiju (División de Ciencas Sociales y Economico Aministrativas) gdje je izvršila dio istraživanja te obranila doktorsku disertaciju na engleskom jeziku. Također je tijekom boravka na Sveučilištu Quintana Roo održala predavanje u sklopu nastave dr. sc. Edgar Sansores Guerrero-a na temu vrednovanja materijalne kulturne baštine u turizmu.

Uz dva doktorska rada, Ingeborg je do sada u autorstvu i suautorstvu objavila nekolicinu cjelovitih znanstvenih radova. Recenzentica je za prestižne međunarodne znastvene časopise u području turizma kao što su Annals of Tourism Research, Tourism Management Perspectives, Acta turistica i Tourism: An International Interdisciplinary Journal. Ingeborg je sudjelovala u organizaciji i izvedbi projekta ITHAS (International Tourism and Hospitality Academy at Sea), te je aktivna članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstvenog vijeća za turizam i prostor te Hrvatskog etnološka društva. Dobitnica je EA godišnje nagrade za 2007. godinu koju dodjeljuje nacionalna strukovna udruga Hrvatska poslovna tajnica za najbolje hrvatske tajnice. Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom, a pasivno španjolskim i talijanskim jezikom.

DJELA:

Tolić, H. & Matečić, I. (2022.), Peer-to-peer accommodation and resilient hosts in Split: the case of Radunica Street, u: Farmaki, A., Ioannides, D. & Kladou, S. (ur.), Peer-to-peer accommodation and community resilience: implications for sustainable development. Oxforshire, Boston: CABI, str. 40-54.

Matečić, I., Rajić Šikanjić, P. i Perinić Lewis, A. (2021.), The potential of forgotten and hidden Zagreb historical cemeteries in the design of 'dark' tourist experiences, Journal of heritage tourism, 16(4), str. 450-468.

Jelinčić, D. i Matečić, I. (2021.), Broken but Well: Healing Dimensions of Cultural Tourism Experiences, Sustainability, 13(2), str. 966.

Matečić, I., Kesar, O. i Ferjanić Hodak, D. (2021.), Shedding the light on dark tourism research: a scientometric analysis of landmark studies, u: Nančinović Braje, I., Jaković, B. i Ferjanić Hodak, D. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 12th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics & Business University of Zagreb, str. 1212-1229.

Ujević, L., Matečić, I. i Jelinčić, Daniela, Angelina (2021.), Can cultural tourism foster social well-being? The Case of the Museum of broken relationships, u: Nančinović Braje, I., Jaković, B. i Ferjanić Hodak, D. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 12th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics & Business University of Zagreb, str. 1269-1286.

Matečić, I. i Ioannides, D. (2019.), Experience co-creation in the touristscape: The path toward a systematic theoretical construct, u: Jelinčić, D. i Mansfeld, Y. (ur.), Creating and managing experiences in cultural tourism, Singapore: World Scientific, str. 43-55.

Matečić, I. i Kesar, O. (2019.), Conceptualising the Relationship between tangible cultural heritage and the tourism market, u: Obad Šćitaroci, M., Bojanić Obad Šćitaroci, B. i Mrđa, A. (ur.), Cultural urban heritage, Cham: Springer Nature Switzerland, str. 45-56.

Matečić, I. (2019.), Upravljanje lokalitetom materijalne kulturne baštine i održiv razvoj turističke destinacije - primjer prethispanskog grada Chichen-Itzá-e, u: Marušić, M., Prebežac, D. i Mikulić, J. (ur.), Istraživanje turističkih tržišta. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, str. 341-349.

Matečić I. (2019.), Report on the round table: Croatian tourism - Challenges for the future [Izvještaj s okruglog stola: Hrvatski turizam - Izazovi za budućnost], Acta Turistica, 31(1), str. 95-101.

Matečić, I. (2019.), Prikaz knjige: Splitska Radunica kao turistička destinacija: studija društvenih interakcija, Acta turistica, 31(2), str. 243-244.

Ferjanić Hodak, D., Kesar, O. i Matečić, I. (2019.), The influence of foreign labour force on service provision and hotel guests' experience - The case of coastal Croatia, u: Zadel, Z., i Jurdana, D.S. (ur.), 5th International Scientific Conference TOSEE - Tourism In Southern and Eastern Europe 2019 - Creating Innovative Tourism Experiences: The Way To Extend The Tourist Season, 5, Opatija: University of Rijeka, Faculty Tourism & Hospitality Management, Opatija, str. 275-289.

Matečić, I. i Barišić, P. (2019.), The importance of gastronomy and culinary practices in creation of intangible cultural heritage-based tourism products, u: Šimurina, J., Načinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, str. 815-826.

Matečić, I., i Perinić Lewis, A. (2018.), Island Branding as A Tool for Reinforcing Local Island Identities: The Case Of Hvar, Acta turistica, 30(2), str. 155-184.

Kesar, O., Matečić, I. i Ferjanić Hodak D. (2018.), The Role of Intangible Cultural Heritage in Differentiation of Cultural Tourism Products – The Case of Zagreb, u: Milohnić, I. i Smolčić, Jurdana, D. (ur.), 24th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2018: Trends and Challenges, Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka, Croatia, 2018. str. 188-201.

Matečić, I. (2017.), Challenges in determining the impact of cultural heritage's value on the economic sustainability of a tourism destination – The case of The Episcopal complex of the Euphrasian basilica in the historic centre of Poreč. Local identity and tourism management on world heritage sites, u: Cravidão, F. et al. (ur.), Trends and challenges. Conference Proceedings, Coimbra: Department of Geography and Tourism, University of Coimbra, Portugal; Center of Studies on Geography ad Spatial Planning, CEGOT - Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território Coimbra, str. 297-314.

Krajinović, V., Matečić, I. i Čavlek, N. (2016.), Comparative analysis of students' expectiations of experiential learning: The case of ITHAS 2015, u: Galetić, L., Načinović Braje, I. i Jaković, B. (ur.), An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 657-672.

Matečić, I. (2015.), The Influence of Tangible Cultural Heritage on The Economic Sustainability of a Tourism Destination – The Case of the Historical Complex of Split with the Palace of Diocletian, u: Go, F., Avarez, M., D., Van der Laarse, R. i Egberts, L. (ur.), Proceedings Heritage, Tourism & Hospitality, International Conference, Amsterdam : CLUE+ Research Institute, Vrije Universiteit Amsterdam, str. 139-148.

Čavlek, N., Matečić, I. i Vlahov, A. (2012.), Evolution of Crisis Management in Tour Operating Business, u: C. ; Dionysios, C., Dogan, G. i Sigala, M. (ur.), 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference: Proceedings, Evangelos, Corfu, str. 1-9.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 17. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/321515

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Ingeborg Matečić, preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/turizam/clanovi-31768/doc-ddr-sc-ingeborg-matecic/31781

ResearchGate GmbH (2008.-2020.), Ingeborg Matecic, preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.researchgate.net/profile/Ingeborg_Matecic

CITIRANJE:

Ekonomski fakulutet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ingeborg Matečić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/m/ingeborg-mate%C4%8Di%C4%87