Božo Matić

Božo Matić

Prof. dr. sc. Božo Matić (Liskovača, BiH, 17. III. 1956. -), redoviti profesor u trajnom zvanju

Rođen je 17. ožujka 1956. u Liskovači, općina Tomislavgrad. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Diplomirao je 1978. na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu. Na ovom fakultetu odnosno, nakon integracije, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlen je od 15. ožujka. 1979. Po završetku pedagoške izobrazbe na Filozofskom fakultetu u Zagrebu odmah je uključen je u nastavu na kolegiju „Vanjskotrgovinsko poslovanje“.

Magistrirao je 1986. a doktorirao 1994. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu s disertacijom "Utjecaj suvremene dužničke krize i neoprotekcionizma na oblike vanjske trgovine" pred povjerenstvom: prof. dr. sc. Mate Babić, prof. dr. sc. Mato Grgić i prof. dr. sc. Gorazd Nikić.

Za docenta je izabran je 1998., za izvanrednog profesora 2002. a u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 2006. U zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2011. godine. Razvio je i inovirao više kolegija koji se predaju na svim razinama studija: konkretno kolegij: „Međunarodno poslovanje“ koji se predaje na preddiplomskom sveučilišnom studiju, kolegij „Razvijeniji oblici međunarodnog poslovanja“ i „Upravljanje rizicima u međunarodnoj razmjeni“ koji se predaju na diplomskom studiju te kolegija „Poslovanje u vanjskoj trgovini“ koji se predaje na stručnom studiju. Bio je i nositelj kolegija „Vanjskotrgovinsko poslovanje“ koji se, do 2016., predavao je na zajedničkom studiju Fakulteta za organizaciju i informatiku iz Varaždina i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Više je godina predavao i na Policijskoj akademiji MUP-a RH. Predavao je i na „Agronomskom fakultetu“ Sveučilišta u Zagrebu. Izabran je za gostujućeg profesora na ekonomskim fakultetima u Splitu i u Sarajevu.

Voditelj je poslijediplomskog specijalističkog studija„Međunarodno poslovanje poduzeća“ na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. Uz to predaje na MBA studiju i PDS-u „Pravni i gospodarski okviri poslovanja u EU“. U programima nekih drugih PDS-ova sudjeluje kao gost predavač.

Pod njegovim je mentorstvom izrađeno i obranjeno preko stotinu diplomskih radova a bio je i mentor jednom doktorandu, devetorici magistara znanosti i šestorici sveučilišnih specijalista.

U dva je mandata, u razdoblju 2006. – 2010., bio prodekan za znanost i poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu, pročelnik Katedre za trgovinu u razdoblju 2002.-2004. i, u dva mandata, pročelnik Katedre za međunarodnu ekonomiju. U 2010. god. je bio član Vijeća društveno humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. je član Matičnog odbora za ekonomiju Agencije za znanost Republike Hrvatske.

Član je uredništva i recenzent triju znanstvenih časopisa i to: „Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Zagrebu“ i „Acta Turistica“ koje izdaje Ekonomski fakultet u Zagrebu te časopisa „Poslovna izvrsnost“ koji zajednički izdaju Ekonomski fakultet u Zagrebu i Hrvatski institut za kvalitetu. U razdoblju 2004.-2008. god. bio je i član uredništva časopisa "Suvremena trgovina". Sudjelovao je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova.

Bio je voditelj i glavni istraživač na dva interna znanstvena projekta te istraživač na dva znanstvena projekta Ministarstva znanosti RH. Objavio je preko pedeset znanstvenih i stručnih radova Autor je pet knjiga od kojih su dvije sveučilišni a jedna veleučilišni udžbenik.

VAŽNIJA DJELA:

Matić, B. (2004) Međunarodno poslovanje. Zagreb: Sinergija.

Matić, B. (2004) Vanjskotrgovinsko poslovanje. Zagreb: Sinergija.

Matić, B. (2006) Vanjska trgovina. Karlovac: Veleučilište u Karlovcu.

Hrvatsko-engleski poslovni rječnik (2008) , ur. Ivir, V., i Špiljak, V., Zagreb: Masmedia.

Leksikon marketinga (2011) ur. Previšić, J., Zagreb: Ekonomski fakultet.

Matić, B. (2016) Međunarodno poslovanje – institucije, pravila, strategije. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet.

Matić, B. (2016) Poslovanje u vanjskoj trgovini. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/90305 [16.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Božo Matić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/medjunarodna-ekonomija-29784/clanovi-30025/prof-dr-sc-bozo-matic-30028/30028 [16.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Božo Matić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/11ToElC0WZKn8F4xn0MnavFWdcDdMtjDJ/edit [upisati datum pristupanja]