Đurđica Marinović

Đurđica Marinović

Đurđica Marinović, dipl. pedagog, dipl. knjiž. (Zagreb, 23. VI. 1962. -), diplomirani knjižničar

Đurđica Marinović rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Pohađala je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala na studiju Pedagogije i stekla naziv diplomirani pedagog.

U dva razdoblja, od 1981. - 1982. i od 1988. -1989. radila je na zamjeni u Knjižnici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od svibnja 1991. do listopada 1992. radila je kao koordinator na unosu podataka popisa stanovništva u Republičkom zavodu za statistiku RH.

Od 1992. – 1993. stažirala je na mjestu diplomirani pedagog u osnovnoj školi A. B. Šimić u Zagrebu.

Od listopada 1993. godine zapošljava se u stalni radni odnos u Knjižnično-dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Položila je stručni ispit za stručno zvanje diplomirani knjižničar i radi na mjestu diplomiranog knjižničara do danas.

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Đurđica Marinović [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1n5D6g7AfUqS6pq9gTMFS_9GHMpcKiJhy/edit [upisati datum pristupanja]