Zrinka Lovretin Golubić

Zrinka Lovretin Golubić

Zrinka Lovretin Golubić, mag. oec. (Zagreb, 11. IX. 1986. -), asistentica

Zrinka Lovretin Golubić osnovnu i srednju školu završila je u Jastrebarskom. Nakon završene opće gimnazije u Jastrebarskom, 2005. godine upisuje Ekonomski fakultet – Zagreb. Tijekom studija radila je kao demonstratorica na Katedri za statistiku i Katedri za ekonomiku poduzeća. Za izvrstan uspjeh i ostvarene rezultate na studiju dobila je dvije Dekanove nagrade, te je bila stipendistica Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske za uspješne studente. 2009. godine završila je sveučilišni preddiplomski studij, a godinu dana kasnije, 2010. godine, sveučilišni diplomski studij, smjer financije, te je stekla titulu magistra ekonomije.

Od rujna 2010. do travnja 2017. godine radila je na različitim pozicijama u Sektoru riznice u poduzeću INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d., a posljednje dvije godine kao ekspert za financije. Neki od poslova koje je obavljala odnose se na pripremu financijskog plana, izradu strategije financiranja, izračun i procjenu financijskih pokazatelja, vođenje pregovora i potpisivanje različitih vrsta ugovora o kreditu te analiza i kontrola ovisnih društava s aspekta riznice. U svibnju 2017. godine počinje raditi kao asistentica na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, na Katedri za ekonomiku poduzeća, gdje radi i danas. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Poslovne financije i Investicijska analiza na preddiplomskom sveučilišnom studiju, kolegija Osnove financiranja poduzeća i Osnove analize vrijednosnih papira na stručnim studijima te kolegiju Corporate Finance na preddiplomskom sveučilišnom studiju na engleskom jeziku (Bachelor Degree in Business – BDiB). Od prosinca 2017. godine studira na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Ekonomskog fakulteta – Zagreb, smjer Poslovna ekonomija. Sudjelovala je na nekoliko radionica i seminara na kojima je stjecala dodatno znanje i iskustvo. Također, sudjelovala je i izlagala radove na nekoliko međunarodnih konferencija i objavila članke u časopisima s međunarodnom recenzijom. Članica je Hrvatskog statističkog društva. Aktivno se služi engleskim jezikom. Znanstveni i istraživački rad usmjeren je na područje investicijske analize.

DJELA:

Znanstveni radovi u časopisima:

Dolinar, D., Zoričić, D. i Lovretin Golubić, Z. (2019) Application of semi-deviation as a proxy for the expected return estimation in the Croatian equity market. Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), 5 (1), pp. 9-20

Zoričić, D., Dolinar, D. i Lovretin Golubić, Z. (2018) Performance Analysis of Fundamentally-Weighted Indices in the Croatian Capital Market. Zagreb International Review of Economics & Business, 21 , pp. 43-53

Kovačević, M., Zoričić, D. i Lovretin Golubić, Z. (2017) Primjena indeksa temeljenih na fundamentalnim pokazateljima na hrvatskom tržištu kapitala. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 15 (2), str. 29-44

Habibović, A., Zoričić, D. i Lovretin Golubić, Z. (2017) Efficiency of CROBEX and CROBEX10 stock market indices. UTMS Journal of Economics, 8 (3), pp. 271-280

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom:

Zoričić, D., Dolinar, D. i Lovretin Golubić, Z. (2020) Factor based approach to efficient portfolio diversification in the illiquid and undeveloped stock market. U: Šimurina, J., Načinović Braje, I. Pavić, I., ur., Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics and Business, str. 420-429

Škrinjarić, T., Lovretin Golubić, Z. i Orlović, Z. (2020) Shock spillovers between exchange rate return, volatility and investor sentiment. U: Šimurina, J., Načinović Braje, I. Pavić, I., ur., Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics and Business, str.358-372

Dolinar, D., Zoričić, D. i Lovretin Golubić, Z. (2018) Performance analysis of fundamentally-weighted indices in the Croatian capital market. U: Načinović Braje, I., Jaković, B. I Pavić, I., ur., 9th International Conference "An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development". Zagreb: Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, str. 20-28

Zoričić, D., Dolinar, D. i Lovretin Golubić, Z. (2018) A test of global minimum variance portfolio in the Croatian capital market. U: Mašek Tonković, A. i Crnković, B., ur. 7th International Scientific Symposium ECONOMY OF EASTERN CROATIA - VISION AND GROWTH. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 1165-1173

Ostali radovi:

Zoričić, D., Dolinar, D. i Lovretin Golubić, Z. (2019) Analysis of the risk-return trade-off in the Croatian stock market. U. Šimurina, J., Načinović Braje, I. Pavić, I., ur., Book of abstracts of FEB Zagreb 10 th International Odyssey Conference on Economics and Business. Zagreb: Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, str. 42-43

Zoričić, D., Dolinar, D. i Lovretin Golubić, Z. (2018) A Test of Portfolio in Factor Space in the Croatian Equity Market. U: Arnerić, J. i Čeh Časni, A., ur. Book of Abstracts 17th International Conference on Operational Research KOI 2018. Zagreb, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, str. 113-114

Dolinar, D., Zoričić, D. i Lovretin Golubić, Z. (2018) Application of semi-deviation as a proxy for the expected return estimation in the Croatian equity market. U. Dumičić, K. et al., ur., Book of Abstracts of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia. Zagreb, str. 28-28

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/362456 [27.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Zrinka Lovretin Golubić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/departments/managerial-economics/faculty-3112/zrinka-lovretin-golubic-32756/32756 [27.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zrinka Lovretin Golubić[online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1PkkQo37L8zB5ClOcYA0-lm1p3DXt8qQX/edit [upisati datum pristupanja]