Tonći Lazibat

Tonći Lazibat

Prof. dr. sc. Tonći Lazibat (Dubrovnik, 15. VI. 1965. -), redoviti profesor u trajnom zvanju

Tonći Lazibat rođen je u Dubrovniku 1965. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Sveučilištu u Splitu, Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, redoviti studij smjer Međunarodna razmjena 1990. godine te stekao zvanje diplomirani ekonomist. Tri godine nakon toga magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na postdiplomskom studiju Marketing u međunarodnoj razmjeni. Tijekom 1996. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Strategija izvoza Republike Hrvatske na Sveučilištu u Mostaru, a isti mu je 1998. ocijenjen i priznat na Sveučilištu u Zagrebu, Ekonomskom fakultetu Zagreb. Svoje obrazovanje nastavlja 2017/2018 akademske godine upisujući Poslijediplomski doktorski studij humanističkih znanosti smjer filologija/književnost na Sveučilištu u Zadru koji je uspješno završio 2022. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom Tema grada u poeziji Dragutina Tadijanovića. Svoju profesionalnu karijeru Prof.dr.sc. Tonći Lazibat započeo je po završenom diplomskom studiju 1990 godine u poduzeću Dubrovkinja u odjelu vanjska trgovina. Nakon obavljenog pripravničkog staža 1991. godine zapošljava se kao referent vanjske trgovine, a već 1993. godine postaje rukovoditelj predstavništva Dubrovkinje trade d.d. u Zagrebu, te 1995. godine direktor vanjske trgovine i veleprodaje u istom poduzeću. Unatoč uspješnoj i zapaženoj karijeri u gospodarstvu, te završetkom doktorske disertacije Prof.dr.sc. Tonći Lazibat sve više usmjerava svoj nastavak karijere prema akademskoj zajednici. U skladu s tim stremljenjima, zapošljava se 2000. na Ekonomski fakultetu u Zagrebu gdje nastavlja svoju znanstveno-nastavnu karijeru. U listopadu 2000. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran je u studenom 2003. godine, a u redovitog profesora u svibnju 2007. godine, te u redovitog profesora u trajnom zvanju u lipnju 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Dodatno se usavršavao na vodećim američkim sveučilištima, Harvard University i Sloan School of Management – MIT, ovlašteni je menadžer kvalitete i predavač za sustave kvalitete prema shemi Europske organizacije za kvalitetu (EOQ) i Lead auditor za sustave upravljanja kvalitetom. Nositelj je i izvođač na kolegijima Upravljanje kvalitetom, Međunarodno poslovanje, Robne burze, Sustavi upravljanja kvalitetom i interni audit, Upravljanje kvalitetom u zdravstvu, Međunarodna i domaća tržišta roba i usluga. Mentor je na više od četiri stotine diplomskih radova, više od devedeset znanstvenih magistarskih i poslijediplomskih specijalističkih radova, te dvadeset doktorskih disertacija. Autor je i koautor više od sto publikacija (znanstvenih i stručnih članaka, knjiga i sveučilišnih udžbenika). Glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Poslovna izvrsnost – Business Excellence, te član uredništva u četiri časopisa. Recenzirao je brojne knjige i voditelj je i istraživač na više od dvadeset znanstveno istraživačkih i komercijalnih projekata. Za svoj znanstveni rad dobio je nagradu Mijo Mirković (2005.), Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te za rad na području kvalitete nagradu Hrvatskog društva menadžera kvalitete (2011), kao i brojna druga priznanja i zahvalnice. Autor je tri zbirke pjesama i nekoliko radova iz područja humanističkih znanosti. 2020. godine dobio je nagradu Zaklade Dragutin Tadijanović Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za zbirku pjesama Žuti tulipan. Član je udruženja EAIR – The Europien Higher Education societiy, Hrvatskog društva menadžera kvalitete, Međunarodne trgovačke komore Hrvatska (ICC Hrvatska) i IRCA - Međunarodnog registra certificiranih auditora (lead auditor za sustave upravljanja kvalitetom).


Gostujući je profesor Ekonomije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, na Sveučilištu u Zadru, Odjelu ekonomije i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Također je bio vanjski suradnik na Sveučilištu u Mostaru, Sveučilištu u Dubrovniku i Sveučilištu u Rijeci. Tijekom 2011. godine izabran je za počasnog profesora na Nacionalnom Sveučilištu za poreze i državnu administraciju u Ukrajini. Prof.dr.sc. Tonći Lazibat je član Sekcije za Strategijsko prometno planiranje i međunarodnu suradnju Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Obnaša i obnašao je brojne odgovorne dužnosti na Sveučilištu u Zagrebu i na Ekonomskom fakultetu. Od 2014 je na dužnosti prorektora za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu U dva mandata bio je dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta U Zagrebu (2010.-2014.), Dva mandata pročelnik Katedre za trgovinu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2006-2010), voditelj stručnog studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2004.2008). Utemeljitelj je i voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje kvalitetom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao i poslijediplomskog doktorskog studija Ekonomija i globalna sigurnost. Obnašao je i druge odgovorne dužnosti, član matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja, područje društvenih znanosti, polje ekonomija (2009- 2013), predsjednik upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb (2010.-2013), predsjednik upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (2010.-2012.) i predsjednik upravnog vijeća Kliničke bolnice Dubrava (2012.2013.). Bio je član nadzornog odbora, Zagrebačke burze (2010.-2011.) i Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije (2011.- 2012.). Piše i govori engleski jezik i služi se njemačkim jezikom. Po nacionalnosti je Hrvat. Oženjen je i otac je dvije kćeri. Hobi: poezija i glazba – truba.

DJELA:

Lazibat, T., Baković T. i Štulec I. (2017.), Terminska trgovina na robnim burzama, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Dužević, I., Čeh Časni, A. i Lazibat, T. (2015.), Students’ Perception of the Higher Education Service Quality, Croatian Journal of Education, 17 (4), str. 37-67.

Lazibat, T., Baković, T. i Dužević, I. (2014.), How perceived service quality influences students’ satisfaction? Teachers’ and students’ perspectives, Total quality management & business excellence, 25 (7/8), str. 923-934.

Baković, T., Lazibat, T. i Sutić, I. (2013.), Radical innovation culture in Croatian manufacturing industry, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 7 (1), str. 74-80.

Lazibat, T. i Baković T. (2012.), Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Mišević, P., Lazibat, T. i Jurčević, J. (2012.), Utjecaj primjene NATO standarda na razvoj hrvatskog gospodarstva, Poslovna izvrsnost: znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, 6 (1), str. 97-113.

Lazibat, T., Štulec (Županić), I. i Baković, T. (2011.), Specifičnosti trgovanja vremenskim izvedenicama ovisno o organiziranosti terminskog tržišta, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9 (1), str. 1-16.

Lazibat, T. i Samardžija, J. (2010.), Globalna kultura izvrsnosti, Ekonomska misao i praksa: časopis Sveučilišta u Dubrovniku, 1, str. 121-138.

Lazibat, T. (2009.), Upravljanje kvalitetom, Zagreb: Znanstvena knjiga.

Jolić, N., Kavran, Z. i Lazibat, T. (2009.), Business Excellence in the Field of Traffic and Transport Technology, Business Excellence, 3 (1), str. 131-144.

Lazibat, T., Županić, I. i Baković, T. (2009.), Vremenske izvedenice kao instrumenti terminskih tržišta, Ekonomska misao i praksa, 1, str. 59-78.

Jolić, N., Lazibat, T. i Jolić, A. (2008.), Differentiation of port system technological processes for establishing the port service quality, Poslovna izvrsnost, 2 (1), str. 9-19.

Lazibat, T., Burčul, E. i Baković, T. (2007.), Primjena sustava za upravljanje kvalitetom u hrvatskom zdravstvu, Poslovna izvrsnost, 1 (2), str. 31-44.

Lazibat, T. i Baković, T. (2007.), Options hedging as a mean of price risk elimination, Ekonomska misao i praksa: časopis Sveučilišta u Dubrovniku, 16 (1), str. 63-78.

Lazibat, T. i Baković, T. (2007.), Šest sigma sustav za upravljanje kvalitetom, Poslovna izvrsnost, 1 (1), str. 55-67.

Lazibat, T., Baković, T. i Lulić, L. (2006.), Međunarodna spajanja i akvizicije u hrvatskoj gospodarskoj praksi, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 57 (1-2), str. 64-79.

Lazibat, T. (2005.), Sustavi upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju, Zagreb: Sinergija.

Dumičić, K., Lazibat, T. i Matić, B. (2005.), Quality System Implementation and Market Structure: Sample Survey of Croatian Companies, Ekonomski pregled: časopis Društva ekonomista Hrvatske, 56 (9), str. 615-633.

Lazibat, T. i Kolaković M. (2004.), Međunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije, Zagreb: Sinergija.

Lazibat, T. i Matić, B. (2001.), Strategije trgovanja opcijama na terminskom tržištu, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 11-12, str. 1317-1344.

Lazibat, T. (2000.), Prednosti trgovanja opcijama na terminske ugovore u odnosu na direktno trgovanje terminskim ugovorima, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 5-6, str. 509-519.


OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 17. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/234555

Ekonomski fakultet - Zagreb (2021.), Ekonomski fakultet: Tonći Lazibat, preuzeto 17. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/prof-dr-sc-tonci-lazibat-31116/31116

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Tonći Lazibat, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/l/ton%C4%87i-lazibat