Mirna Linčir Lumezi

Mirna Linčir Lumezi

Mr. sc. Mirna Linčir Lumezi (Zagreb, 4. VIII. 1963. -), predavač

Mirna Linčir Lumezi diplomirala je engleski i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Još za vrijeme studija započela je raditi kao vanjski suradnik na prevoditeljskim poslovima na Hrvatskoj radio televiziji, što je nastavila i niz godina po završetku studija. Po završetku studija, za vrijeme rata, tri je godine radila na prevoditeljskim i novinarskim poslovima u zagrebačkoj redakciji francuske novinske agencije Agence France Presse. 1994. godine zapošljava se u školi stranih jezika Sova u Zagrebu gdje devet godina predaje engleski jezik na tečajevima za mlade i odrasle. 2003 godine osniva školu stranih jezika Elementa u kojoj narednih jedanaest godina predaje opći i poslovni engleski u tečajevima za odrasle te u nizu tvrtki. Vođenje škole pružilo joj je i priliku za stjecanje dragocjenih znanja o poduzetništvu i upravljanju malom tvrtkom. Istovremeno od 2007. godine kao vanjski suradnik radi na Veleučilištu Vern' na studiju poslovne ekonomije. 2012. zapošljava se na međunarodnom sveučilištu Libertas u Zagrebu gdje predaje poslovni engleski na smjerovima Poslovne ekonomije i Menadžmenta u sportu.

Naziv magistra znanosti stječe 2013. po završenom Poslijediplomskom studiju Amerikanistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranom magistarskog rada Konzumerizam i suvremeno američko društvo. Na Libertasu u sklopu edukacija za nastavnike 2014. prolazi program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika, Modul: Kvalitetno obrazovanje, u organizaciji Sveučilišta u Zadru. Njezin interes za kreiranje udžbenika i nastavnih materijala doveo ju je do suradnje s izdavačkom kućom Profil za koju kao koautorica piše udžbenik engleskog jezika za treći razred gimnazije TUNE UP! 3.

Još tokom rada na Libertasu kao vanjski suradnik započinje predavati na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a u suradnji s kolegicama s Katedre za poslovne strane jezike kao koautorica piše udžbenik poslovnog engleskog jezika za studente stručnog studija English for Business: Coursebook for Undergraduate Professional Degree Programmes in Economics and Business.

Od 2016. godine stalno je zaposlena kao predavač poslovnog engleskog jezika na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim što izvodi nastavu na sveučilišnim i stručnim studijskim programima, uže područje interesa su joj metodika nastave engleskog jezika, izrada nastavnih materijala i udžbenika, poslovna komunikacija i akademske vještine na engleskom jeziku. Usto već niz godina surađuje s časopisom Acta Turistica za kojeg prevodi stručne i znanstvene članke s područja turizma. Od 2017. članica je organizacijskog tima natjecanja u prezentacijama na engleskom jeziku za studente prve godine Poslovne ekonomije i Ekonomije, Organize Your Talk. Članica je Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama.

DJELA:

Charry Roje, R., Linčir Lumezi, M., Škarica Mital, I. i Treselj, B. (2014) TUNE UP! 3 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za treći razred gimnazije, prvi strani jezik. Zagreb: Profil-Klett. ISBN 978-953-12-1442-1

Charry Roje, R., Linčir Lumezi, M., Škarica Mital, I. i Treselj, B. (2014) TUNE UP! 3 : radna bilježnica engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za treći razred gimnazije, prvi strani jezik. Zagreb: Profil-Klett, 2014.

Kiss Kulenović, B., Planinšek Čikara, I., Linčir Lumezi, M. i Lekaj Lubina, B (2015) English for Business: Coursebook for Undergraduate Professional Degree Programmes in Economics and Business. Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb. ISBN 978-953-346-019-2

Linčir Lumezi, M. (2012) Konzumerizam i suvremeno američko društvo, magistarski rad. Mentor prof dr.sc. Ognjen Čaldarović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Knezović, A., Linčir Lumezi, M., Planinšek Čikara, I. (2012) Modern Technology in Languages for Specific Purposes (LSP) – Friend or Foe? The Role of Languages for Specific Purposes in Intercultural Communication, Electronic Edition, University of Maribor, Faculty of Logistics, str.118-134

Linčir Lumezi, M. (2013) Kritika konzumerizma u suvremenoj sociološkoj misli. Zbornik VPŠ Libertas, 2013. ISSN: 1846-9728, UDK 316.728:366, str. 261-275

Gjukić, N., Linčir Lumezi, M., Planinšek Čikara, I. (2013) Uloga jezika struke u akademskom obrazovanju. Zbornik radova znanstvene konferencije Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj – jučer, danas, sutra, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. ISBN 978-953-6025-76-3, str. 377-407

Linčir Lumezi, M., Jerin, K. i Lisica, A. (2015) Analiza potreba za engleskim jezikom u poslovnom okruženju kod sadašnjih i diplomiranih studenata Visoke poslovne škole Libertas, Zbornik VPŠ Libertas, godina 8., 2015, ISSN: 1846-9728, str. 213-226

Lekaj Lubina, B., Kiss Kulenović, B. i Linčir Lumezi, M. (2015) Creating a Business English Coursebook for Academic Needs: Challenges and Solutions. 17th EBES Conference – Venice Proceeding CD Volume 1, str. 1195-1210

Linčir Lumezi, M. (2019) Izazovi prevođenja stručne terminologije u turizmu: Acta Tursitica – nekoliko primjera iz prakse. Acta Turistica, Vol 31 No.1, 2019. Zagreb. str. 69-94

OSTALI IZVORI:

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Mirna Linčir Lumezi [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/poslovni-strani-jezici/clanovi-30472/mr-sc-mirna-lincir-lumezi/30538 [28.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mirna Linčir Lumezi [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1E92SJIlAdMzdpW-NTTMn0y_p67RpfbYf/edit [upisati datum pristupanja]