Marin Levaj

Marin Levaj

Marin Levaj, mag. oec. (Zagreb, 31.XII.1991. -), asistent

Marin Levaj rođen je u Zagrebu, gdje je završio srednjoškolsko obrazovanje u Klasičnoj gimnaziji. Nakon gimnazije upisuje preddiplomski te kasnije diplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer ekonomija. Tijekom studija radi kao demonstrator na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj. Diplomirao je u srpnju 2017. godine (summa cum laude) na temu „Analiza makroekonomskih učinaka liberalizacije trgovine za nove zemlje članice Europske unije“. Iste godine zapošljava se u odjelu Ekonomskih istraživanja grupe u Addiko Bank d.d. Zagreb, gdje radi kao analitičar te za potrebe grupe radi na makroekonomskim analizama i projekcijama, kao i analizama bankarskog tržišta za Hrvatsku i zemlje Jugoistočne Europe te projekcijama monetarne politike i kamatnih stopa ESB-a i Fed-a. Od listopada 2018. zaposlen je na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj, u suradničkom zvanju te na radnom mjestu asistenta u sklopu Uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Osnivanje i razvoj centra za strukturno i nelinearno makroekonomsko modeliranje (MacroHub). U studenom 2018. upisuje poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu te uz redovitu nastavu unaprjeđuje znanja iz metoda znanstveno-istraživačkog rada sudjelovanjem u ekonometrijskim radionicama.

OSTALI IZVORI:

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Marin Levaj [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/marin-levaj-mag-oec/38244 [26.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marin Levaj [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1bdxGzs3xmlN-n0jLvZEllY6DCC2xzlkN/edit [upisati datum pristupanja]