Marija Logarušić

Marija Logarušić

Marija Logarušić, mag. oec. (Požega, 11. I. 1995. -), asistent

Marija Logarušić rođena je 11. siječnja 1995. godine u Požegi gdje završava srednju školu. Obrazovanje nastavlja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine te 2017. godine završava preddiplomski studij, a diplomski studij smjera Ekonomija završava 2018. godine. Tijekom studija (2015. – 2018. godine) demonstratorica je na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj. Također, obavila je studentske stručne prakse na Ekonomskom institutu i Hrvatskoj narodnoj banci (travanj – svibanj 2016.; kolovoz – rujan 2017.). Dobitnica je dvije Dekanove nagrade, za završni i diplomski rad (akademska godina 2016./2017. te 2017./2018.).

U svibnju 2019. godine zapošljava se na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, kao doktorandica na projektu financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost „Ekonomski sentiment: statistički, politički, bihevioralni i medijski aspekti njegovog utjecaja na ekonomsku aktivnost“, voditelja doc. dr. sc. Petra Sorića. Iste godine upisuje poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Usavršava se u području kvantitativnih metoda sudjelovanjem na ljetnoj školi (Machine Learning with R – Introduction, GSERM Global School in Empirical Research Methods, University of St. Gallen,) kao i radionicama (primjerice 11th generation of Applied Econometric Course - Panel Data Analysis and Spatial Econometric Modeling). Od 2019. godine članica je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja.

DJELA:

Logarušić, M. & Raguž Krištić, I. (2019) Odrednice nezaposlenosti u Europskoj uniji. Ekonomski pregled, 70(4), str.575-602. doi:10.32910/ep.70.4.1

Raguž Krištić, I., Družić, M. & Logarušić, M. (2020) Determinants of Firm Profitability in Eastern Croatia. U: Leko Šimić, M. & Crnković, B. (ur.) RED2020 9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM REGION, ENTREPRENEURSHIP, DEVELOPMENT, Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia. str. 421-442

Sorić, P., Žokalj, M. & Logarušić, M. (2020) Economic Determinants of Croatian Consumer Confidence: Real Estate Prices vs. Macroeconomy. Interdisciplinary description of complex systems, 18(2-B), str. 241-257. doi:10.7906/indecs.18.2.12

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/376184 [23.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Marija Logarušić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/statistika-29789/clanovi-30368/marija-logarusic-mag-oec/41564 [23.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marija Logarušić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1SYkJ5YMECe7zNhKKK8Qa3curDmfeDjCs/edit [upisati datum pristupanja]