Danica Lončar-Galek

Danica Lončar-Galek

mr.sc. Danica Lončar-Galek (Imotski, 29. 05. 1955. - Zagreb, 11. VI. 2023.), znanstveni asistent

Danica Lončar-Galek rođena je 1955. godine u Imotskom, Republika Hrvatska. Srednju ekonomsku školu završila 1973. godine u Zagrebu. Iste godine upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je na financijsko-računovodstvenom smjeru diplomirala 27. 4. 1977. godine. Bila je certificirani ovlašteni revizor i računovođa.

Za vrijeme studija bila demonstrator na Katedri za računovodstvo i poslovne financije gdje od 1. 10. 1977. ostaje raditi kao asistent za računovodstvene kolegije. Osim nastave i rada sa studentima na Fakultetu sudjelovala je na stručnim projektima Fakulteta te objavila stručne radove iz područja računovodstva.

Tijekom radnog odnosa na Fakultetu 1987. godine završava znanstveni poslijediplomski studij, smjer „Poslovne financije i računovodstvo“ obranivši rad pod naslovom „Doprinos Šimuna Babića razvoju računovodstvene teorije i prakse“.

Početkom 1993. godine napustila je radno mjesto na Fakultetu i bavila se konzultantskim poslovima iz područja računovodstva, poreza i financija.

Objavila čitav niz radova iz područja primjene računovodstva, poreznog sustava i financija te radove u brojnim izdanjima (knjigama, priručnicima i separatima).

VAŽNIJA DJELA:

Lončar-Galek, D. (2015.), Isplate u gotovu novcu, Računovodstvo i porezi u praksi.

Baica, Z., Baica, N., Lončar-Galek, D. i Milinović, I. (2015.), Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2014., Računovodstvo i porezi u praksi.

Baica, N., Baica, Z., Lončar-Galek, D. i Milinović, I. (2014.), Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2013., Računovodstvo i porezi u praksi.

Lončar-Galek, D. (2014.), Pričuva, Računovodstvo i porezi u praksi.

Lončar-Galek, D. i Galek I. (2014.), Likvidacija obrtnika – obveznika poreza na dobit („dobitaša“), Računovodstvo i porezi u praksi.

Baica, Z., Baica, N., Lončar-Galek, D. i Milinović, I. (2013.), Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2012., Računovodstvo i porezi u praksi.

Lončar-Galek, D. (2012.), Rashodi darovanja i sponzorstva – računovodstveni i porezni tretman, Računovodstvo i porezi u praksi.

Lončar-Galek, D. (2009.), Računovodstveni i porezni aspekti kamata na pozajmice, Računovodstvo i porezi u praksi.

Anić-Antić, P., Idžojtić, I., Lončar-Galek, D., Baica, Z. i Milinović, I. (2009.), Sastavljanje godišnjih poreznih i financijskih izvještaja za 2008.godinu, Računovodstvo i porezi u praksi.

Vašiček, V., Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Lončar-Galek, D., Sirovica, K. i Vašiček, D. (2008.), Računovodstvo neprofitnih organizacija: osnove novog sustava, primjena računskog plana, porezi, propisi, Računovodstvo neprofitnih organizacija.

Jakir-Bajo, I., Maletić, I., Lončar-Galek, D. i Vašiček, D. (2008.), Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2007. godinu, Riznica: časopis za računovodstvo, reviziju, financije i pravo u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru.

Anić-Antić, P., Idžojtić, I., Lončar-Galek, D. i Baica, Z. (2008.), Problematika primjene HSFI s računovodstvenog i poreznog aspekta, Računovodstvo i porezi u praksi.

Anić-Antić, P., Idžojtić, I. i Lončar-Galek, D. (2008.), Izvještaj o novčanom toku i izvještaj o promjeni kapitala (glavnice), Računovodstvo i porezi u praksi.

Anić-Antić, P., Idžojtić, I. i Lončar-Galek, D. (2008.), Obračun proizvodnje s računovodstvenog i poreznog aspekta, Računovodstvo i porezi u praksi.

Vašiček, D., Lončar-Galek, D., Maletić, I., Vašiček, V., Kusaković, A. i Spajić, F. (2007.), Računovodstvo proračuna: osnove sustava, primjeri knjiženja, propisi, računski plan.

Cutvarić, M., Lončar-Galek, D. i Idžojtić, I. (2007.), PDV, nekretnine, posebni porezi, dohodak, doprinosi, dobit, ostala javna davanja, opći porezni zakon, Porezi: zbirka stajališta Ministarstva financija o primjeni poreznih propisa.

Lončar-Galek, D. (2007.), Čuvanje poslovnih knjiga i dokumenata, Računovodstvo i financije.

Lončar-Galek, D. (2007.), Iskazivanje i raspodjela rezultata u sustavu proračuna, Riznica: časopis za računovodstvo, reviziju, financije i pravo u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru.

Lončar-Galek, D. (2007.), Računovodstvo trgovačkih društava u postupku likvidacije, Računovodstvo i financije.

Lončar-Galek, D. i Vašiček, D. (2007.), Zaključak i otvaranje poslovnih knjiga proračuna i neprofitnih organizacija, Riznica: časopis za računovodstvo, reviziju, financije i pravo u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru.

Lončar-Galek, D. i Vašiček, D. (2007.), Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija, Riznica: časopis za računovodstvo, reviziju, financije i pravo u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru.

Vašiček, D. i Lončar-Galek, D.  (2007.), Popis imovine i obveza u sustavu proračuna,

Riznica: časopis za računovodstvo, reviziju, financije i pravo u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru.

Lončar-Galek, D. i  Terek, D. (2007.), Likvidacija samostalnih djelatnosti obveznika poreza na dobit, Računovodstvo i financije.

Lončar-Galek, D. i Vašiček, D. (2006.), Pripreme za izradu financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika, Riznica: časopis za računovodstvo, reviziju, financije i pravo u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru.

Lončar-Galek, D. (2006.), Osvrt na osnove proračunskog računovodstva, Riznica: časopis za računovodstvo, reviziju, financije i pravo u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru.

Maletić, I. i Lončar-Galek, D. (2006.), Posebnosti računovodstva u nekim djelatnostima, Riznica: časopis za računovodstvo, reviziju, financije i pravo u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru.

Lončar-Galek, D. (2006.), Nabava i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine u proračunskom računovodstvu, Riznica: časopis za računovodstvo, reviziju, financije i pravo u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru.

Lončar-Galek, D. (2006.), Računovodstvo predujmova, Računovodstvo i financije.

Vašiček, D., Lončar-Galek, D., Maletić, I., Vašiček, V. i Spajić, F. (2005.), Primjena računskog plana proračuna 2005/2006.

Lončar-Galek, D. i Lukeš-Petrović, M. (2005.), Neke aktualnosti u sustavu proračuna, Računovodstvo i financije.

Lončar-Galek, D. i Terek, D. (2005.), Likvidacija trgovačkog društva, Računovodstvo i financije.

Lončar-Galek, D. (2005.), Popis imovine i obveza u sustavu proračuna, Računovodstvo i financije.

Sirovica, K., Cutvarić, M., Brdovnik, V., Lončar-Galek, D., Idžojtić, I., Zuber, M. i Čegec, M. (2004.), Poslovanje obrtnika : 2004.: (porezni, računovodstveni i pravni aspekt), Poslovanje obrtnika.

Cutvarić, M., Fatović, I., Lončar-Galek, D., Idžojtić, I., Ivančević, M., Rajčić, D.i Zuber, M. (2004.), Trgovina: pravila i propisi, zaštita potrošača, porezi i evidencije, nadzor.

Lončar-Galek, D. (2004.), Porezni i računovodstveni aspekt financijskih pozajmica kod trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, Računovodstvo i financije.

Lončar-Galek, D. i Vašiček, D. (2004.), Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija, Računovodstvo i financije.

Lončar-Galek, D. i Vašiček, D. (2004.), Poslovne knjige u računovodstvu pravnih osoba, Računovodstvo i financije.

Cutvarić, M. i Lončar-Galek, D. (2004.), Računovodstvo i obračun poreza ugostiteljskog trgovačkog društva, Računovodstvo i financije.

Jakir-Bajo, I., Maletić, I., Lončar-Galek, D. i Vašiček, D. (2004.), Sastavljanje financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika za 2003. god., Računovodstvo i financije.

Lončar-Galek, D. i Vašiček, D. (2004.), Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2005. godinu, Računovodstvo i financije.

Lončar-Galek, D. [et al.] (2003.), Primjena računskog plana proračuna 2003/2004.

Čonkaš, I. i Lončar-Galek, D. (2002.), Obveza podnošenja godišnjih statističkih izvještaja poduzetnika za 2001., Računovodstvo, revizija i financije.

Brkanić, V., Habek, M., Jurić, Đ., Lončar-Galek, D. i Turković-Jarža, L. (2002.), Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2001. godinu, Računovodstvo, revizija i financije.

Brkanić, S., Lončar-Galek, D. i Vranar, K. (2002.), Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. (2002.), Knjiženje poreza na dobitak za 2001. i uporaba dobitka te pokriće gubitka u 2002., Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. (2001.), Poslovne knjige poduzetnika: zaključak i čuvanje, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. (2001.), Posebnosti godišnjeg obračuna građevinskih poduzetnika, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. (2001.), Računovodstveni aspekt primjene jednokratnog otpisa novonabavljene opreme i poslovnih građevinskih objekata, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. (2001.), Računovodstveno praćenje proizvodnje s dugogodišnjih nasada (vinograda, voćnjaka i dr.), Računovodstvo, revizija i financije.

Brkanić, S. i Lončar-Galek, D. (2001.), VI. Polugodišnji financijski i statistički izvještaji neprofitnih organizacija, Računovodstvo, revizija i financije.

Brkanić, V., Jurić, Đ. i Lončar-Galek, D. (2001.), Sastavljanje računa dobitka i gubitka te bilance srednje velikih i velikih poduzetnika, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. i Turković-Jarža, L. (2001.), Prijelaz obrtnika s poreza na dobitak na porez na dohodak, Računovodstvo, revizija i financije.

Brkanić, V., Lončar-Galek, D. i Jurić, Đ. (2001.), Sastavljanje računa dobitka i gubitka i bilance malih poduzetnika, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D., Jurić, Đ. i Andrijašević, V. (2001.), II. Utvrđivanje i knjiženje vrijednosnih usklađenja i razlika po inventuri na dan 31. XII. 2000., Računovodstvo, revizija i financije.

Brkanić, S., Lončar-Galek, D. i Vranar, K. (2001.), Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. (2000.), Poslovanje i računovodstveno - porezno praćenje mjenjača, Računovodstvo, revizija i financije.

Brkanić, V. i Lončar-Galek, D. (2000.), Prijava poreza na dobitak za 1999. (Obrazac PD) do 30.travnja 2000., Računovodstvo, revizija i financije.

Habek, M., Brkanić, V. Jurić, Đ. i Lončar-Galek, D. (2000.), Računovodstvene pripreme za godišnji obračun poslovanja i izvješćivanja za 2000., Računovodstvo, revizija i financije.

Brkanić, S., Lončar-Galek, D. i Vranar, K. (2000.), Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija, Računovodstvo, revizija i financije.

Brkanić, V., Jurić, Đ. i Lončar-Galek, D. (2000.), Sastavljanje računa dobitka i gubitka i bilance malih poduzetnika godišnji obračun poduzetnika, Računovodstvo, revizija i financije.

Brkanić, V., Jurić, Đ. i Lončar-Galek, D. (2000.), Sastavljanje računa dobitka i gubitka te bilance srednje velikih i velikih poduzetnika godišnji obračun poduzetnika, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. i  Andrijašević, V. (2000.), Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika, Računovodstvo, revizija i financije.

Brkanić, S., Brkanić, V. i Lončar-Galek, D. (2000.), Obračuni i knjiženja prije sastavljanja međuobračunskih izvješća za razdoblje I. do VI. 2000., Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. i Cerović, LJ. (2000.), Zaključak i čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvene dokumentacije, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. (2000.), PDV na kreditne usluge inozemnih banaka - Oslobađa li hrvatski zakon inozemne banke, Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu.

Tadijančević, S. [et al.]. (1999.), Računovodstvo, financijsko izvješćivanje, revizija, porezi, tržište kapitala prema novim rješenjima od 1.1. 1999. godine.

Habek, M. [et al.]. (1999.), Računovodstvene politike i odgovornost uprave za njihov odabir te primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda u maksimaliziranju dobitka, Hrvatski računovođa.

Lončar-Galek, D. (1999.), Posebnosti godišnjeg obračuna građevinskih poduzetnika, Računovodstvo, revizija i financije.

Brkanić, V. i Lončar-Galek, D.  (1999.), Uporaba dobitka (dividende) i postupak s gubitkom iz godišnjeg obračuna za 1998. godinu, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. (1999.), Financijske izvještaje za 1998. godinu treba predati u trgovački sud do 30. rujna 1999., Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. i Gradišek; D. (1999.), Tromjesečno izvješćivanje Komisiji za vrijednosne papire, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. (1999.), Obvezatno polugodišnje financijsko i statističko izvješćivanje za neprofitne organizacije, Računovodstvo, revizija i financije.

Brkanić, V. [et al.]. (1998.), Računovodstvo neprofitnih organizacija, RRiF-plus.

Lončar-Galek, D. (1998.), Godišnji obračun u građevinarstvu, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. (1998.), Oporezivanje usluga u sustavu PDV-a, Računovodstvo, revizija i financije.

Brkanić, V. i Lončar-Galek, D. (1998.), Uporaba dobitka (dividende) iz godišnjeg obračuna za 1997. i postupak s gubitkom, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. (1998) Porezni položaj novoizgrađenih objekata, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. i Vranar, K. (1998.), Godišnji obračun neprofitnih organizacija, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. (1998.), Godišnji statistički izvještaji o poslovanju poduzetnika, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D. i Vranar, K. (1998.), Godišnji obračun proračuna i proračunskih korisnika, Računovodstvo, revizija i financije.

Lončar-Galek, D.[et al.]. (1997.), Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika.

Andrijašević, V.[et al.]. (1997.), Blagajničko poslovanje, RRiF-plus.

Brkanić, S. [et al.]. (1997.), Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja, RRiF-plus.

Brkanić, V. [et al.]. (1996.), Primjena poreza na dodanu vrijednost: Primjena poreza na dodanu vrijednost, RRiF-plus.

Barbić, F. [et al.]. (1995.), Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika, RRiF-plus.

Brkanić, V.[et al.]. (1994.), Računovodstvo poduzetnika - knjiga 2, RRiF-plus.

Brkanić, V.[et al.]. (1993.), Računovodstvo poduzetnika - knjiga 1, RRiF-plus.

Lončar-Galek, D. (1992.), Profesija računovođe u neprofitnim organizacijama, Računovodstvo i financije u poduzeću.

Lončar-Galek, D. (1990.), Prilog istraživanju kontnih teorija, Računovodstvo i financije.

Lončar-Galek, D. (1990.), Osvrt na život i djelo Šimuna Babića: (uz dvadesetu obljetnicu njegove smrti), Računovodstvo i financije.

Lončar-Galek, D. (1988.), Doprinos Šimuna Babića razvoju računovodstvene teorije i unapređenju računovodstvene prakse: magistarski rad, Zagreb: Ekonomski fakultet.

OSTALI IZVORI:

IRB (2021.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 4. studenog 2021. s https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/8529 

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str.  237.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2021.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Danica Lončar-Galek, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/l/danica-lon%C4%8Dar-galek