Constanza Lizačić

Constanza Lizačić

Mr. sc. Constanza Lizačić r. Kindij (Zagreb, 02. IV. 1966. -), viši predavač

Mr. sc. Constanza Lizačić rođena je u Zagrebu, 02. travnja 1966. godine, po narodnosti Hrvatica i državljanka Republike Hrvatske. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Zagrebu. Ispit za Učiteljicu skijanja položila je 1983. i 1984. godine, a 1984. i 1985. godine položila je trenerski ispit iz područja ritmičko – sportske gimnastike. Kineziološki fakultet u Zagrebu upisala je 1984. godine, a diplomirala 27. prosinca 1988., s prosjekom ocjena 4.25. Po izbornom predmetu osposobljena je za rad u plivanju. Magistarski znanstveni rad pod naslovom „Stavovi studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu prema vježbanju“ obranila je 10.05.2007., kod mentorice prof. dr N. Viskić-Štalec.

Tijekom studiranja od 1984. – 1988. godine radila je kao demonstrator na Katedri za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu Medicinskog fakulteta Zagreb, za područje ritmičko – sportske gimnastike. Od 1985. do danas vodi obuku neskijaša i usavršavanje skijaških tehnika svih uzrasta u zemlji i inozemstvu, na hrvatskom i engleskom jeziku. Od 1986. – 1989. radila je s učenicama od 1. do 8. razreda osnovne škole na treninzima ritmičko – sportske gimnastike (rekreativnim i selekcioniranim, natjecateljskim grupama), te uvježbavanja koreografija za školske priredbe. Posebno se može istaknuti sudjelovanje u pripremama za otvaranje i zatvaranje manifestacije Univerzijade u Zagrebu 1987. godine, gdje je bila voditelj i realizator uvježbavanja koreografija s većom grupom učenica osnovne škole.

Od 1. rujna 1989. radila je profesionalno u Klubu ritmičko-sportske gimnastike „Leda“, na poslovima tajnice i glavne trenerice Kluba. Od 1. rujna 1991. zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu predavača Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kultura, gdje je od 1. listopada 1994. primljena je u radni odnos na neodređeno vrijeme. U svibnju 2001. godine izabrana je u nastavno zvanje višeg predavača, a u svibnju 2006. u nastavno zvanje višeg predavača u trajnom zvanju.

U sklopu nastavnog rada na kolegiju Tjelesne i zdravstvene kulture na Ekonomskom fakultetu – Zagreb i kinezioloških aktivnosti u sportskoj dvorani Fakulteta, plivanja na bazenu, programa cikličkih gibanja na otvorenom: bicikliranje i jogging, te škole skijanja provodi nastavu na:

  • Obaveznim kolegijima Tjelesne i zdravstvene kulture 1 i 2 (1. godina studija, I i II semestar, redovni i izvanredni studenti Integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, Preddiplomskih sveučilišnih studija, uključujući sveučilišni studij na engleskom jeziku (BDIB)

  • Obaveznom kolegiju Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (2. godina studija, III semestar, redovni i izvanredni studenti Integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, Preddiplomskih sveučilišnih studija, uključujući sveučilišni studij na engleskom jeziku (BDIB)

  • Izbornom kolegiju Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (3. godina studija, VI semestar, redovni studenti Integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i Preddiplomskih sveučilišnih studija

  • Obaveznim kolegijima Tjelesne i zdravstvene kulture (1., 2., 3. godina studija, I – V semestar, redovni i izvanredni studenti Preddiplomskih stručnih studija

Constanza je obavljala godinu dana funkciju zamjenice Pročelnika Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu Ekonomskog fakulteta i tri (3) godine (2005.-2008.) funkciju Pročelnice iste Katedre. Istovremeno je tada bila i članica Povjerenstva za informacijski paket i Odbora za unapređenje nastave Ekonomskog fakulteta. Osim redovne nastave u Sportskoj dvorani Fakulteta, SRC Bundek, studentskog skijanja i na bazenu Utrina, te konzultacija sa studentima, od 1996. godine radi na treninzima i Sveučilišnim sportskim natjecanjima sa ekipama Ekonomskog fakulteta. Osnivanjem Športskog društva Ekonomskog fakulteta (2007.) postaje jedna od dopredsjednica, od 2009. – 2015. godine tajnica i nastavlja rad kojim je obuhvaćeno preko 300 studentica i studenata svih godina studija, koji ostvaruju vrlo značajne rezultate u 20-tak sportova. Članica Upravnog odbora Športskog društva Ekonomskog fakulteta je i danas.

Također, Constanza je od 1985. godine članica Hrvatskog Zbora učitelja i trenera sportova na snijegu (HZUTS), od 1992. godine Udruge nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta Zagreba (UNTZKSZ), te od 2005. godine Saveza nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture visokih učilišta Hrvatske (SNTZKVUH). Od 2006. – 2010. bila je članica Izvršnog Odbora Zagrebačkog Sveučilišnog sportskog Saveza, početkom 2007. godine članica Ureda za sport pri zagrebačkom Sveučilištu, te od 2007. – 2011. članica Predsjedništva Udruge nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture pri Sveučilištu.

Od 1993. godine piše znanstvene i stručne radove u polju odgojne znanosti grana kineziologije, te ih objavljuje u stručnim i znanstvenim publikacijama, tuzemnog i inozemnog karaktera. Sudjelovala je u radu 12 Ljetnih škola kineziologa RH u organizaciji Hrvatskog kineziološkog Saveza i 13 stručnih usavršavanja u organizaciji Udruge nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture pri Sveučilištu. Posebno se izdvaja prezentacija znanstvenog rada sudjelovanje na: 18th World Congress for the International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IAPESGW), Barry University, Miami, Florida, USA, 2017. godine, čime je postala i njihova članica do 2025. godine i sudjelovanje u svojstvu predavača na International Week Zagreb 2019. (u organizaciji HSA Ekonomskog fakulteta Zagreb), a tema radionice je bila: „Ero s onoga svijeta“. Tu je još i više od 12 seminara za potvrđivanje međunarodne licence (ISIA) učitelja skijanja.

Constanza je dobitnica dvije nagrade Hrvatskog kineziološkog Saveza za dugogodišnji i uspješan rad, 2003. i 2016. godine, a primarnim područjem svog interesa smatra sport, edukaciju i rekreaciju na visokom učilištu, te obuku neskijaša i usavršavanje skijaških tehnika.

Udata je, majka dvoje djece i aktivno se služi engleskim jezikom.

DJELA:

Lizačić (Kindij) C. (1988.), Razlike primarnih motoričkih dimenzija učenica šest do osam godina koje se bave i onih koje se ne bave ritmičko – sportskom gimnastikom (diplomski rad), Zagreb: Kineziološki fakultet.

Lizačić, C. (1993.), Plan čimbenika ritmičko – športske gimnastike za športske škole II. stupnja u okviru ljetnih priprema (šest dana), Zagreb: Hrvatski Savez pedagoga fizičke kulture, str. 105-107.

Lizačić, C. i Wolf-Cvitak, J. (1998.), Josip Kramaršek – osvrt na dvije publikacije, Povijest hrvatskog športa, str. 84-86.

Wolf-Cvitak, J. i Lizačić, C. (1999.), Stavovi studenata medicine prema vježbanju, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

Matijević, I. i Lizačić, C. (2000.), Kompjuterizacija Katedre za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: Hrvatski Savez pedagoga fizičke kulture, str. 46-47.

Wolf-Cvitak, J., Gričar, I. i Lizačić, C. (2000.), Physical activity as health preserve factor of old people, Zagreb: Hrvatski Savez pedagoga fizičke kulture, str. 223-226.

Matijević, I., Lizačić, C. i Wolf-Cvitak, J. (2000.), Prijedlog tehničkog rješenja evidencije studenata na nastavi Tjelesne i zdravstvene culture za velike grupe, Zagreb: Hrvatski Savez pedagoga fizičke kulture, str. 48-50.

Wolf-Cvitak, J. i Lizačić, C. (2000.), Ritmička gimnastika u funkciji igre, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, str. 146-149.

Matijević, I., Lizačić, C. i Modrić, I. (2000.), Tjelesna i zdravstvena kultura i šport na Sveučilištu, Zagreb: Hrvatski Savez pedagoga fizičke kulture, str. 167-168.

Lizačić, C., Wolf–Cvitak, J. i Matijević, I. (2001.), Problemi u programiranju rada sportskih ekipa na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: Hrvatski Savez pedagoga fizičke kulture, str. 247-248.

Wolf-Cvitak, J. i Lizačić, C. (2001.), Razlike u nekim motoričkim dimenzijama u ritmičkoj gimnastici kao izvanškolskoj aktivnosti, Poreč: Hrvatski Savez pedagoga fizičke kulture, str. 149-152.

Lizačić, C., Modrić, I. i Herceg, R. (2002.), Programiranje rada u području edukacije, Rovinj: Hrvatski kineziološki Savez.

Modrić, I., Lizačić, C. i Herceg, R. (2003.), ...o metodi dubinskih skokova za razvoj skočnosti i eksplozivne snage u pripremnom periodu kod klizača, Rovinj: Hrvatski kineziološki Savez, str. 167–168.

Wolf-Cvitak, J., Lizačić, C. i Sekulić, D. (2003.), Tjelesno vježbanje osoba starije dobi u službi fizičkog i psihičkog zdravlja, Zagreb: Hrvatski Savez sportske rekreacije "Sport za sve", str. 89-90.

Wolf-Cvitak, J., Lizačić, C., Grčić-Zubčević, N., Kolarec, M., Jurinec, J. i Dolančić, A. (2003.), Uloga roditelja u “malim sportovima”, Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, str. 54-59.

Herceg, R., Modrić, I. i Lizačić, C. (2004.), Primjena metodskih postupaka za razvoj koordinacije u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Ekonomskom fakultetu, Rijeka: Udruga pedagoga tjelesne kulture grada Rijeke, str. 10-11.

Wolf–Cvitak, J. i Lizačić, C. (2004.), Primjena ritmičke gimnastike u programima tjelesnog razvoja za osnovnu školu, Petrinja: Visoka učiteljska škola ; Hrvatski pedagoško-književni zbor, str. 257-266.

Wolf–Cvitak, J., Kolarec, M. i Lizačić, C. (2005.), Procjena važnosti video i audio snimaka u ritmičkoj gimnastici, Rovinj: Hrvatski kineziološki Savez, str. 150-155.

Lizačić, C. (2007.), Stavovi studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu prema vježbanju (magistarski rad), Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Lizačić, C. (2008.), Vježbe na radnom mjestu koje mogu pomoći računovodstvenoj profesiji, Zagreb: Računovodstvo i financije HZRIF-a (Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika), str. 158-159.

Lizačić, C., Modrić, I., Herceg, R., Milinović, I. i Mazinjanin, P. (2012.), Prikaz rada Športskog društva Ekonomskog fakulteta, Poreč: Hrvatski kineziološki Savez, str. 450 – 456.

Lizačić, C., Milinović, I., Mazinjanin, P., Modrić, I. i Herceg, R. (2013.), Prikaz rada Športskog društva Ekonomskog fakulteta – 2. dio, Poreč: Hrvatski kineziološki Savez, str. 351-355.

Milinović, I., Mazinjanin, P.,Lizačić, C., Herceg, R. i Modrić, I. (2013.), Stavovi studenata o samoobrani obzirom jesu li doživjeli fizički napad, Poreč: Hrvatski kineziološki Savez, str. 253-258.

Lizačić, C., Čule, M. i Čuić, S. (2015.), Analiza utjecaja stavova na odabir kineziološkog programa studentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Poreč: Hrvatski kineziološki Savez, str. 154-159.

Lizačić, C., Babić, V., Čuić, S. i Gričar, I. ( 2017.), Intrinsic Motivation Inventory differences between female students at Faculty of Economics & Business at University of Zagreb involved in volleyball, basketball and aerobics, Barry University, Miami, FL, USA: International Association of Physical Education and Sport for Girls and Woman, str. 22.

Čule, M., Milinović, I. i Lizačić C. (2018.), Trendovi razvoja rezultata u eksplozivnoj snazi učenika 5. razreda Osnovne škole Đure Deželića u Ivanić-Gradu, Poreč: Hrvatski kineziološki Savez, str. 134-138.

Milinović, I., Čule, M. i Lizačić, C. (2021.), Razina intrinzične motivacije kod studenata u redovitoj nastavi TZK i u nastavi izbornog programa ragbi, u: Babić, V. i Troš, Bobić, T. (ur.), Pedagoške kompetencije u kineziologiji, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, str. 236-241.

Lizačić, C. i Lizačić, V. (2022.), Faktorska analiza adaptiranog upitnika za procjenu uživanja u tjelesnoj aktivnosti kod studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u: 30. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Zadar: Hrvatski kineziološki savez, str. 302-310.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Mr. sc. Constanza Lizačić, preuzeto 19. lipnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/tjelesna-i-zdravstvena-kultura/clanovi-31081/mr-sc-constanza-lizacic/31089

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 19. lipnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/342783

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Constanza Lizačić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/l/constanza-liza%C4%8Di%C4%87