Zoran Krupka

Zoran Krupka

Izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka (Bjelovar, 21. IX. 1981. -), izvanredni profesor

Osnovnu školu završio je u Novoj Rači, a srednju Ekonomsku i birotehničku školu u Bjelovaru. Za cjelokupni uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja proglašen je najboljim učenikom generacije. Godine 1999. upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu kojega, smjer Marketing, završava u siječnju 2004. obranom diplomskog rada iz kolegija Međunarodni marketing. U ožujku 2004. upisao je znanstveni poslijediplomski studij Marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 13.4.2006. obranivši znanstveni magistarski rad pod naslovom „Odnos matičnog poduzeća i podružnica u internacionalizaciji poslovanja grupa poduzeća“ i stekao titulu magistra znanosti. Poslijediplomski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2008. i uredno položio sve ispite, a 12.2.2010. je stekao akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorske disertacije pod naslovom „Utjecaj okruženja na strategije upravljanja markom na međunarodnom tržištu“.

Od 2.11.2004. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za marketing u svojstvu asistenta, od 2.3.2010. u svojstvu višeg asistenta, od 25.4.2012. u svojstvu docenta, a od 13.9.2017. u svojstvu izvanrednog profesora. Kao nositelj i/ili predavač sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Osnove marketinga, Međunarodni marketing, Upravljanje markom, Istraživački smjerovi u upravljanju markom, Planiranje digitalnog marketinga, International Marketing i Marketing Planning. Nositelj je i izvođač nastave iz nekoliko kolegija na poslijediplomskim studijima Marketinški menadžment, Upravljanje marketinškom komunikacijom, Poslovni marketing i Menadžment turizma te na master studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu.

Izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka je nekoliko puta boravio na usavršavanju u inozemstvu. U travnju 2019. godine završio je ‘Innovation Ecosystems: A New Approach to Accelerating Corporate Innovation and Entrepreneurship’ program edukacije na Massachusetts Institute of Technology (MIT) u Bostonu (SAD). U okviru projekta 'OpenInnoTrain – Industry 4.0', kolovoz 2019. godine proveo je na Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) Europe u Barceloni (Španjolska). Od veljače do srpnja 2009. godine boravio je na Skidmore Collegeu (Saratoga Springs, SAD) gdje je završavao doktorat i sudjelovao u izvođenju nastave iz kolegija 'International Marketing'. Godine 2007. apsolvirao je dvosemestralni Program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika (Program edukacije iz područja didaktike, psihologije, retorike, hrvatskog jezika i informatike) organiziran u suradnji Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2016. seminar pod nazivom „Market Research Colloquium on Smart PLS“ na temu multivariate data analysis u Zagrebu u organizaciji Instituta za inovacije kojega je održao profesor Joe Hair, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka iz ovog područja.

Kao autor ili koautor objavljuje radove iz područja međunarodnog marketinga, upravljanja markom, zemlje podrijetla, strategija internacionalizacije i marketinga u obrazovanju, a za rad: Ozretić Došen, Đ., Škare, V., & Krupka, Z. (2007). Assessments of Country of Origin and Brand Cues in Evaluating Croatian, Western and Eastern European Food Product. Journal of Business Research, 60(2), 130-136, dobio je nagradu „Dr. sc. Mijo Mirković“. Izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka recenzent za vodeće konferencije (npr. EMAC, AMA) i brojne časopise (npr. Global Journal od Marketing, Market-Tržište, Tourism Management) iz područja marketinga i poslovne ekonomije. Član je organizacija CROMAR (Hrvatska udruga za marketing), EMAC (European Marketing Academy) i AMS (The Academy of Marketing Science) i u uredničkom odboru znanstvenih časopisa Market i ZIREB.

U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisan je pod brojem 269582. Voditelj je dva znanstveno-stručna projekta: „Interakcije različitih razina analize u stvaranju percepcija marke“ i „Utjecaj inovativnosti marke na spremnost potrošača na plaćanje različitih razina cijena“ te suradnik na nekoliko nacionalnih i međunarodnih zannstvenih projekata.

VAŽNIJA DJELA:

Krupka, Z., i Marinić, M. (2022.), Integriranost elemenata zemlje podrijetla u identitet marke proizvoda, Ekonomski pregled, 73(3), str. 433-458.

Krupka, Z., Skelin, Z., i Vlašić G. (2022.), Internationalization of SME sin IT Sector – Factors that Influence the Process, u: 13th Iternational Odyssey Conference on Economics and Business, Dubrovnik (Croatia), June 1-4, 2022, str. 989-1004.

Dropulić, B., Krupka, Z., i Vlašić, G. (2022.), Brand Equity in a Digital Age: Systematic Literature Review, Ekonomska misao i praksa, 31(1), str. 277-302.

Krupka, Z., Mirt, M., i Ozretić Došen, Đ. (2021.), The Importance of Country-of-Origin Construct Dimensions in Destination Brand Building, Market-Trziste, 33(2), str. 221-238.

Krupka, Z., Dobra, A., i Vlašić, G. (2021.), Factors Influencing the Perception of Destination Brand Luxuriousness, Naše Gospodarstvo / Our Economy, 67(4), str. 74-86.

Krupka, Z., i Malogorski, M. (2021.), The Country of Origin as a Factor in Product Quality Perception, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 19(1), str. 243-259.

Dropulić, B., Krupka, Z., i Vlašić, G. (2021.), Student Customer Experience: A Systematic Literature Review, Management: Journal of Contemporary Management Issues, 26(2), str. 211-228.

Krupka, Z. (2021.), The Influence of the Western Lifestyle on The Brand Choice in Transitional Economies, u: 37th EBES Conference, Berlin (Germany), October 6-8, 2021, str. 1262-1276

Dropulić, B., i Krupka, Z. (2020.), Are Consumers Always Greener on the Other Side of the Fence? Factors That Influence Green Purchase Intentions - The Context of Croatian and Swedish Consumers, Market-Trziste, 32(Special issue), str. 99-113.

Krupka, Z. (2018.), Importance of Image Attributes in Personal Branding. U: 32nd International Business Information Management Association Conference, Seville (Spain), November 15-16, 2018.

Ozretić Došen, Đ., Previšić, J., Krupka, Z., Škare, V., Komarac, T. (2018.), The role of familiarity in the assessment of Turkey’s country/destination image: going beyond soap operas, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 12(3), str. 277-291.

Krupka, Z. (2018.), Importance of Image Attributes in Personal Branding, u: Proceedings 'Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth', 32nd International Business Information Management Association Conference, Seville (Spain), November 15-16, 2018, str. 1660-1668

Vlašić, G., Hair, J., Krupka, Z. (2017.), Star Marketer’s Impact on the Market Strategy Choice, Management: Journal of Contemporary Management Issues, 22(2), str. 1-13

Krupka, Z., i Arežina, D. (2017.), Importance of Country-Of-Origin on Different Product Categories Purchase Decision, Marketing of Scientific and Research Organizations, 26(4), str. 35-54.

Krupka, Z., Ozretić Došen, Đ., i Previšić, J. (2017.), Antecedents of Brand Management Adaptation/Standardization and Its Influence on Firms’ Performance, Engineering Economics, 28(3), str. 334-346.

Ozretić Došen, Đ., Škare, V., i Krupka, Z. (2017.), Researching Country Image in the Context of Emerging Economies, u: Marinov, M. A. (ur.), Researching Handbook of Marketing in Emerging Economies (163-196), Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Krupka, Z., i Butara, A. (2016.), Utjecaj proširenja marke na osobnost roditeljske marke, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 14(1), str. 87-102.

Pavičić, J., Alfirević, N., Vlašić, G., Krupka, Z., i Krce Miočić, B. (2016.), School Principals, Environments and Stakeholders: The Blessings and Heresies of Market Organization u: Alfirević, N., Burušić, J., Pavičić, J. i Relja, R. (ur.), School Effectiveness and Educational Management (27-48), London: Palgrave Macmillan.

Pavičić, J., Vlašić, G., i Krupka, Z. (2016.), Marketing škole, u: B. Krce Miočić, J. Pavičić, N. Alfirević i Lj. Najev Čačija (ur.), Upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom: Menadžment i marketing u školama (147-191), Zadar: Sveučilište u Zadru.

Krupka, Z., Ozretić Došen, Đ., i Previšić, J. (2014.), Impact of Perceived Brand Name Origin on Fashion Brand’s Perceived Luxury, Acta Polytechnica Hungarica, 11(3), str. 153-166.

Krupka, Z., i Škvorc, A. (2014.), Važnost identiteta snažne marke u stvaranju lojalnosti i povjerenja potrošača, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 12(1), str. 113-125.

Vlašić, G., Langer, J., i Krupka, Z. (2013.), Mediating Mechanism of Charisma, Trust and Reputation in Driving Capital Endowment into Value Premium, u: 4th EMAC CEE Regional Conference, San Petersburg (Russia), September 26-27, 2013.

Previšić, J., Ozretić Došen, Đ., i Krupka, Z. (2012.), Osnove međunarodnog marketinga, Zagreb: Školska knjiga.

Krupka, Z., i Kelečić, D. (2011.), Istraživanje stavova LOHAS segmenta prem zelenim markama, Market-Tržište, 23(2), str. 247-262.

Ozretić Došen, Đ., Škare, V., i Krupka, Z. (2011.), Celebrity Endorsement in Brand Management in Croatia, u: Marinov, M. i Marinova, S. (ur.), The Changing Nature of Doing Business in Transitional Economies (214-224), London: Palgrave Macmillan.

Ozretić Došen, Đ., Previšić, J., Krupka, Z., Škare, V., i Komarac, T. (2011.), The Overall Image of Turkey among Croatian Citizens, u: EBES 2011 Conference, Zagreb (Croatia), October 13-15, 2011.

Krupka, Z., i Ozretić Došen, Đ. (2009.), International Marketing Strategies of Croatian Groups of Companies, Akademija MM, 13(1), str. 11-22.

Krupka, Z., Previšić, J., i Škare, V. (2008.), Utjecaj odnosa vlasničke i upravljačke funkcije na autonomiju podružnica u hrvatskim grupama poduzeća, u: Grbac, B. i Meler, M. (ur.), Marketing u društvu znanja (179-191), Rijeka: Ekonomski fakultet-Rijeka i CROMAR.

Ozretić Došen, Đ., Škare, V., i Krupka, Z. (2008.), The Overall Image of Slovenia among Croatian Students of Business and Economics, Our Economy, 54(5/6), str. 95-102.

Ozretić Došen, Đ., Škare, V., i Krupka, Z. (2008.), Croatian Consumers' Reactions and Attitudes to Celebrity Endorsements, u: 2nd International Scientific Conference 'Marketing Theory Challenges in Transitional Societies', Zagreb (Croatia), September 26-27, 2008.

Vlašić, G., Pavičić, J., i Krupka, Z. (2008.), Intranets: Interactive Knowledge Management Tools of Networked Communities, u: Zemliansky, P. i Amant, K. St. (ur.), Handbook of Research of Virtual Workplaces and the New Nature of Business Practices (439-454), New York, NY: IGI Global

Ozretić Došen, Đ., Škare, V., i Krupka, Z. (2007.), Odrednice imidža zemlje: Imidž Kanade u Republici Hrvatskoj, Market-Tržište, 19(2), str. 173-188.

Ozretić Došen, Đ., Škare, V., i Krupka, Z. (2007.), Assessments of Country of Origin and Brand Cues in Evaluating a Croatian, Western and Eastern European Food Product, Journal of Business Research, 60(2), str. 130-136.

Ozretić Došen, Đ., Škare, V., i Krupka, Z. (2007.), How Strong and Meaningful Are Croatian Bank Brands?, u: 9th International Forum on 'The Science, Techniques and Art Applied to Marketing', Madrid (Spain), November 29-30, 2007.

Krupka, Z. (2006.), Intrasistemsko tržište - stanje i predviđanja za hrvatske grupe poduzeća, Market-Tržište, 18(1/2), str. 81-92.

Krupka, Z. (2005.), Analiza direktnih stranih ulaganja u Republici Hrvatskoj, Market-Tržište, 17(1/2), str. 65-76.

Ozretić Došen, Đ., Škare, V., i Krupka, Z. (2005.), Advances in Using Internet as New Distribution Channel for Services - Croatian Consumers' Experiences, u: 14th World Business Congress 'Global Business: The Challenges and Responsibilities in a World of Shifting Alliances', Granada (Spain), July 10-14, 2005.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/269582

Knjižnice IRB (2020.), Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Zoran Krupka, preuzeto 16. srpnja 2020. s http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=14438

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Zoran Krupka, preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/marketing-29782/clanovi/izv-prof-dr-sc-zoran-krupka/30889

ResearchGate GmbH (2008.-2020.), Zoran Krupka, preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.researchgate.net/profile/Zoran_Krupka

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zoran Krupka, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/k/zoran-krupka